Lær, hvordan du arbejder med MacBook Pro Touch Bar i Illustrator.

Illustrator understøtter Touch Bar, multitouchskærmen øverst på det nye MacBook Pro-tastatur. Med Touch Bar kan du få adgang til funktioner og kontrolelementer i Illustrator, som du kan bruge til den aktuelle opgave på hovedskærmen. Touch Bar understøtter kendte håndbevægelser, f.eks. tryk, træk og skub.

Bemærk:

Få mere at vide om Touch Bar på denne Apple-side.

Touch Bar-grænseflade

Som standard er en del af Touch Bar-grænsefladen reserveret til macOS-kontrolelementer. Kontrolelementer til Illustrator vises i det app-specifikke område i midten af Touch Bar-grænsefladen.

default-touch-workspace
Touch Bar-standardgrænseflade

A. Kontrolelementer til Illustrator B. macOS-systemkontrolelementer (knapstribe og Esc) 

Kontekstafhængige funktioner

Flere kontekstspecifikke funktioner bliver tilgængelige afhængigt af, hvad du arbejder på i Illustrator.

 • I arbejdsrummet Start viser Touch Bar kontrolelementerne til at oprette og åbne et dokument.
 • Når der ikke vælges et objekt i Illustrator-arbejdsrummet, viser Touch Bar kontrolelementer til at oprette og åbne et dokument, placere en fil, vise eller skjule linealer, gitre og hjælpelinjer samt at arbejde med tegnebrætter.
 • Når der vælges et kurveobjekt, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af fyldfarve, stregfarve, opacitet, justering og arrangement.
 • Når der vælges flere kurveobjekter, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af fyldfarve, stregfarve, opacitet, justering og arrangement. Du kan også anvende kurvefindereffekter og gruppere markerede objekter.
 • Når der vælges et tekstobjekt, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af fyldfarve, stregfarve, opacitet, justering, arrangement, afsnitsjustering og skrifttypestørrelse.
 • Når der vælges flere tekstobjekter, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af fyldfarve, stregfarve, opacitet, justering, arrangement og afsnitsjustering. Du kan også gruppere de valgte tekstobjekter ved hjælp af Touch Bar.
 • Når det markerede indeholder et tekstobjekt og et kurveobjekt, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af fyldfarve, stregfarve, opacitet, justering og arrangement. Du kan også gruppere de valgte objekter ved hjælp af Touch Bar.
 • Når der vælges et billede, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af opacitet, justering og arrangement. Du kan også vælge funktionen til beskæring eller maskering af billedet via Touch Bar.
 • Når du vælger et grupperet objekt, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af gruppens opacitet, justering og arrangement. Du kan også ophæve grupperingen af objekterne ved hjælp af Touch Bar.
 • Når der vælges et hvilket som helst andet objekt, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af opacitet, justering og arrangement.
 • Når der vælges flere andre objekter, viser Touch Bar kontrolelementer til justering af opacitet, justering og arrangement. Du kan også gruppere objekterne ved hjælp af Touch Bar.
multiple-other-objects

Illustrator-kontrolelementer i Touch Bar

Ikon Navn på kontrolelement Beskrivelse
Nyt Brug dette kontrolelement til at springe til dialogboksen Nyt dokument, hvor du kan oprette et dokument i Illustrator. Du kan vælge blandt en lang række forudindstillinger og skabeloner, herunder skabeloner fra Adobe Stock. 
Åbn Åbner Illustrator-dokumenter og andre kompatible filer ved hjælp af kommandoen Filer > Åbn .
Indsæt Importerer en fil til det aktuelt åbne dokument ved hjælp af kommandoen Filer > Indsæt
Lineal Viser eller skjuler linealen
Gitter Viser eller skjuler gitteret
Hjælpelinjer Viser eller skjuler hjælpelinjer
Tegnebrætter Viser yderligere indstillinger til at oprette eller slette et tegnebræt
Naviger mellem tegnebrætter Navigerer til første, sidste, forrige eller næste tegnebræt i dokumentet
Fyldfarve Viser en farvevælger. Juster skydeknapperne for at vælge en fyldfarve
Stregfarve Viser en farvevælger. Juster skydeknapperne for at vælge en stregfarve
Opacitet Justerer opaciteten (0-100 %) for det markerede objekt
Juster Her kan du justere det markerede objekt ved hjælp af de tilgængelige indstillinger i panelet Juster, og du kan justere til en markering, et tegnebræt eller en vigtig indstilling.
Arranger Ændrer stablingsrækkefølgen for det markerede objekt i illustrationen. Du kan vælge en af følgende indstillinger: Læg forrest, Flyt fremad, Flyt bagud og Læg bagest. Du kan finde flere oplysninger under Stabling af objekter
Afsnitsjustering Giver dig mulighed for at tilpasse og justere teksten ved hjælp af indstillinger i panelet Afsnit
Skriftstørrelse Giver dig mulighed for at bruge skydeknappen til at justere skriftstørrelsen
Kurvefinder Giver dig mulighed for at vælge de ønskede indstillinger blandt formtilstande og kurvefindereffekter for at kombinere flere objekter til nye former
Beskær Starter beskærings-brugergrænsefladen i Illustrator. Du kan beskære sammenkædede eller integrerede billeder med intuitive widget-kontrolelementer. Vælg derefter Anvend for at beskære billedet eller Annuller for at afslutte beskæringsbrugergrænsefladen med Touch Bar.
Maske Opretter en udsnitsmaske
Gruppe Kombinerer de valgte objekter til en gruppe, så de kan behandles som én enhed
Adskil Opdeler en grupperet markering, så objekterne behandles som individuelle elementer