Du kan bruge funktionen Beskær billede i Illustrator til at beskære et sammenkædet eller integreret billede.
Hero-image_Crop-Images_3

Beskær et billede

Du kan beskære sammenkædede eller integrerede billeder i Illustrator. Under beskæring kan du bruge intuitive widget-kontrolelementer til at arbejde med det valgte billede. Funktionen Beskær billede virker kun på det aktuelt valgte billede. Desuden integreres sammenkædede billeder, når du har beskåret dem.

Bemærk:

 • Den beskårne del af billedet kasseres. Den kan ikke gendannes.
 • Du kan ikke omdanne et billede under beskæring af det. Hvis du forsøger at omdanne et billede, når du har valgt indstillingen Beskær billede, lukkes beskæringsgrænsefladen i Illustrator.

Sådan beskæres et billede:

 1. Vælg Filer > Placer, og vælg det billede, du vil placere. Klik på Placer.

 2. Vælg det billede, du vil beskære, med markeringsværktøjet ().

  Bemærk: Illustrator åbner markeringsværktøjet som standard, når du vælger indstillingen Beskær billede. Hvis et andet værktøj er aktivt, skifter Illustrator automatisk til markeringsværktøjet.

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder til beskæring af det valgte billede:

  • Klik på Beskær billede i kontrolpanelet.
  Crop-image_control-panel-10
  • Vælg Objekt > Beskær billede.
  • Vælg Beskær billede i genvejsmenuen.

  Bemærk:

  Du kan ikke vælge indstillingen Beskær billede, når to eller flere objekter er markeret.

 4. Hvis du arbejder med et sammenkædet billede, gør Illustrator dig opmærksom på, at sammenkædede filer integreres efter beskæringen. Klik på OK for at fortsætte.

  Warning-message-(linked-to-embedded)_1-02
 5. Træk i widgettens hjørner og kanthåndtag for at definere beskæringsgrænserne. Få flere oplysninger i Justering af beskæringswidgetten.

  Bemærk:

  Uanset billede har beskæringswidgetten altid rektangulær form. Derudover kan beskæringswidgetten ikke roteres.

 6. (Valgfrit) Angiv beskæringsindstillingerne ved hjælp af kontrolpanelet. Få flere oplysninger i Beskæringsindstillinger.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Anvend i kontrolpanelet.
  • Tryk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Bemærk:

(For Windows 64-bit og Mac OS)

Når du har valgt Beskær billede, vises en beskæringsboks som standard for at foreslå beskæringsdimensionerne baseret på dit billedindhold. Du kan ændre disse foreslåede beskæringsdimensioner, hvis du vil. Den aktuelle beskæring sker kun, hvis du klikker Anvend eller trykker på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

For at deaktivere denne funktion kan du fjerne markeringen af indstillingen Aktivér Indholdsafhængige standarder i Redigér > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator CC > Indstillinger > Generelt (Mac OS ). Ved at fjerne markeringen af denne indstilling, deaktiveres standardoplevelsen af Beskær billede, Kombinationsforløb og Fordrej som marionetdukke.

Bemærk:

Du kan til enhver tid lukke beskæringsgrænsefladen uden at foretage ændringer, ved at gøre følgende:

 • Klik på Annuller i Kontrolpanelet.
 • Tryk på Esc-tasten.
 • Vælg et værktøj fra panelet Værktøjer, undtagen zoomværktøjet og håndværktøjet.

Justering af beskæringswidgetten

Tilpas

shift-400X292
Skaler beskæringswidgetten proportionalt

alt
Skaler beskæringswidgetten omkring centeret


Vælg en af følgende fremgangsmåder for at ændre størrelsen på beskæringswidgetten:

 • Angiv højde og bredde i kontrolpanelet.
 • Træk i håndtagene i hjørnerne eller kanterne.
 • Tryk på Skift for at skalere widgetten proportionalt.
 • Tryk på Alt for at skalere widgetten omkring centeret.
 • Brug knib for at zoome-fingerbevægelsen på enheder med touchskærm.

  Bemærk: Illustrator Touch-arbejdsrummet for Windows-tablets understøtter ikke beskæring.

Ændring af placering

Vælg en af følgende fremgangsmåder for at ændre placeringen af widgetten Beskær:

 • Klik og træk fra et vilkårligt sted inden for widgetten Beskærs grænser.
 • Tryk på piletasterne for at flytte widgetten Beskær.
 • Tryk på Skift + piletasterne for at flytte widgetten med ti enheder (standard) ad gangen eller som angivet i dine indstillinger.

For at flytte widgetten Beskær præcist skal du bruge hjælpelinjer og gitre. Autohjælpelinjer hjælper dig med at justere widgetten Beskær i forhold til andre objekter. Vælg Vis > Autohjælpelinjer for at slå hjælpelinjer til.

Indstillinger for beskæring

Du kan angive følgende indstillinger i kontrolpanelet under beskæring af et billede:

options--control-panel
Tilgængelige indstillinger for beskæring i kontrolpanelet

A. Opløsning i pixel pr. tomme B. Referenceposition C. X- og Y-koordinater D. Bredde E. Begræns bredde- og højdeproportioner F. Højde 

PPI

Vælg en opløsning til det beskårne billede blandt de tilgængelige indstillinger. Du kan også angive opløsningen i pixel pr. tomme (ppi). Hvis billedets opløsning er mindre end de indstillinger, der er tilgængelige på rullelisten, deaktiveres indstillingerne. Den maksimale værdi, som du kan angive, er lig med opløsningen af det oprindelige billede eller 300 PPI for sammenkædede illustrationer.

Referencepunkt

Alle transformeringer foretages omkring et fast punkt, som kaldes referencepunktet. Dette punkt ligger som standard midt i den beskæringswidget, som du transformerer. Du kan dog ændre referencepunktet til et andet sted ved hjælp af knappen Placering af referencepunkt i kontrolpanelet.

X- og Y-dimensioner

Koordinatværdierne for det markerede referencepunkt.

Højde og bredde

Angiv størrelsen på beskæringswidgetten. Hvis felterne Bredde og højde er sammenkædet, bevares deres proportioner, når de har ændres. Klik på linkikonet () for at fjerne linket og ændre værdierne for bredde og højde uafhængigt af hinanden.

Oprettelse af en brugerdefineret tastaturgenvej

Du kan definere din egen tastaturgenvej for kommandoen Beskær billede. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasning af tastaturgenveje.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online