Du kan angive, hvordan ord og linjer ombrydes, ved at justere orddelingsindstillinger automatisk eller ved at bruge orddelingsordbogen.

Illustrator bruger de samme sammensætningsmetoder til linje- og ordskift som i Adobe InDesign. Se web-hjælpen for at få yderligere oplysninger om disse funktioner.

Justere orddeling automatisk

De indstillinger, du vælger for orddeling påvirker linjernes vandrette afstand og tekstens æstetiske kvaliteter på en side. Orddelingsindstillingerne bestemmer, om ord kan deles, og hvilke delinger der er tilladt.

 1. Hvis du vil bruge automatisk orddeling, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil slå automatisk orddeling til eller fra, skal du vælge eller fravælge indstillingen Orddeling på paletten Afsnit.

  • Hvis du vil anvende orddeling på specifikke afsnit, skal du først markere de afsnit, det skal gælde for.

  • Hvis du vil vælge en orddelingsordbog, skal du vælge et sprog i pop op-menuen Sprog i bunden af tegnpaletten.

 2. Hvis du vil angive indstillinger, skal du vælge Orddeling i menuen på afsnitspaletten og angive følgende indstillinger:

  Ord længere end _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn for delte ord.

  Efter første _ bogstaver og Før sidste _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn i starten eller slutningen af et ord, der kan deles af en bindestreg. Hvis du f.eks. angiver værdien 3, deles ordet aromatisk aro- matisk i stedet for ar- omatisk eller aromat-isk.

  Orddelingsgrænse

  Angiver det højeste antal sammenhængende linjer, hvor orddeling må forekomme. Nul betyder, at ubegrænset sammenhængende orddeling må forekomme i slutningen af linjer.

  Orddelingszone

  Angiver afstanden fra højre kant af et afsnit og afgrænser en del af linjen, hvor orddeling ikke er tilladt. Indstillingen 0 tillader al orddeling. Denne indstilling gælder kun, når du bruger Adobe-enkeltlinjetekstombryderen.

  Foretag orddeling af ord med store bogstaver

  Vælg denne indstilling for at undgå orddeling af ord med store bogstaver.

Bemærk:

Indstillingerne for orddeling gælder kun for antikva-tegn, mens dobbeltbytetegn i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper ikke er påvirket af disse indstillinger.

Brug af orddelingsordbogen

Illustrator bruger sprogordbøger fra Proximity til at bestemme, hvornår ord skal deles. Med disse ordbøger kan du angive et andet sprog for helt ned til et enkelt teksttegn. Du kan vælge en standardordbog og tilpasse ordbogen i dialogboksen Indstillinger.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Orddeling (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Orddeling (Mac OS).
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil vælge en standardorddelingsordbog, skal du vælge en indstilling for Standardsprog og klikke på OK.

  • Hvis du vil tilføje et ord på undtagelseslisten, skal du skrive ordet i boksen Ny indtastning og klikke på Tilføj.

  • Hvis du vil fjerne et ord fra undtagelseslisten, skal du markere ordet og klikke på Slet.

Forhindring af orddeling

Du kan undgå orddeling i slutningen af linjer, f.eks. i egennavne eller ord, der kan misforstås, hvis de deles. Du kan også bevare flere ord eller grupper af ord samlet, f.eks. en række initialer og et efternavn.

 1. Marker de tegn, der ikke må deles.
 2. Vælg Ingen linjeskift i menuen i tegnpanelet.

  Bemærk:

  Hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mange sammenhængende tegn, vil teksten kunne blive ombrudt midt i et ord. Men hvis du anvender indstillingen Ingen linjeskift på mere end en enkelt linje tekst, vises der ikke noget af teksten.

Tekstombrydningsmetoder

Tekstens udseende på siden afhænger af en kompliceret kombination af processer kaldet tekstombrydning. Adobe-programmer bruger de indstillinger for ordmellemrum, bogstavmellemrum, glyfmellemrum og orddeling, som du har valgt, til at evaluere mulige linjeskift og vælge det linjeskift, der bedst overholder de angivne parametre.

Du kan vælge mellem to tekstombrydningsmetoder: Adobe-flerlinjetekstombryder og Adobe-enkeltlinjetekstombryder. Begge metoder evaluerer mulige ombrydninger og vælger den, der bedst svarer til de orddelings- og justeringsindstillinger, du har angivet for et givet afsnit. Kompositionsmetoden påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive forskellige kompositionsmetoder for forskellige afsnit.

Flerlinjetekstombryder

Flerlinjetekstombryderen undersøger et netværk af ombrydningspunkter for at finde sammenhængende linjer og optimerer de første linjer i afsnittet for at undgå særligt grimme ombrydninger senere i afsnittet.

Flerlinjetekstombryderens kompositionsmetode identificerer mulige ombrydningspunkter, evaluerer dem og vejer dem op mod hinanden efter følgende principper:

 • I venstrejusteret, højrejusteret og centreret tekst, favoriseres de linjer, der falder nærmest den højre kant, så de ikke påvirkes i særlig grad.

 • I tekst med lige margener lægges der størst vægt på ensartetheden af bogstavspatiering og ordmellemrum.

 • Orddeling undgås, når det er muligt.

Enkeltlinjetekstombryder

Enkeltlinjeombryderen giver traditionel tekstkomposition af én linje ad gangen. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil kunne styre linjeombrydningen manuelt. Enkeltlinjetekstombryderen bruger følgende principper til evaluering af et ombrydningspunkt:

 • Lange linjer foretrækkes frem for korte linjer.

 • I tekst med lige margener foretrækkes sammentrukket eller udvidet ordmellemrum i stedet for orddeling.

 • I tekst uden lige margener foretrækkes orddeling frem for sammentrukket eller udvidet bogstavmellemrum.

 • Hvis mellemrummet skal justeres, er komprimering bedre end udvidelse.

  Du kan vælge en af disse metoder i menuen i afsnitspanelet. Hvis du vil anvende metoden på alle afsnit, skal du først markere tekstobjektet. Hvis du kun vil anvende metoden på det aktuelle afsnit, skal du først indsætte markøren i afsnittet.