Adobe Illustrator bruger normalt den standardsidestørrelse, som er defineret for PPD-filen for den valgte printer. Du kan imidlertid ændre mediestørrelsen til en af de størrelser, der er angivet i PPD-filen samt angive en stående (lodret) eller liggende (vandret) retning. Den største papirstørrelse, du kan angive, afhænger af fotosætterens maksimale billedområde.

Bemærk: Ændring af sidestørrelse og -retning i dialogboksen Udskriv er udelukkende af hensyn til udskrivning. Hvis du vil ændre tegnebrættets sidestørrelse eller -retning, skal du bruge dialogboksen Indstillinger for tegnebræt eller tegnebrætsindstillingerne i kontrolpanelet. (Se Redigering af tegnebrætter).

 

Bemærk følgende, når du angiver sidestørrelsen og retningen:

 • Hvis du vælger en anden mediestørrelse (hvis du f.eks. skifter fra US Letter til US Legal), flyttes illustrationen i visningsvinduet. Dette sker, fordi visningsvinduet viser hele billedområdet af det valgte medie, så når mediestørrelsen ændres, skaleres visningsvinduet automatisk for at kunne medtage billedområdet.

  Bemærk: Udskriftsområdet kan variere fra PPD-fil til PPD-fil, selv for den samme mediestørrelse (f.eks. US Letter), da forskellige printere og fotosættere definerer størrelsen af udskriftsområdet forskelligt.

 • Sidens standardplacering på filmen eller papiret afhænger af den fotosætter, der bruges til at trykke siden.

 • Sørg for, at mediestørrelsen er stor nok til at indeholde illustrationen samt renskæringsmærker, registreringsmærker og andre nødvendige udskriftsoplysninger. Hvis du vil spare på fotosætterfilmen eller papiret, skal du vælge den mindste sidestørrelse, der har plads til illustrationen og de nødvendige udskriftsoplysninger.

 • Hvis fotosætteren har plads til den længste side af udskriftsområdet, kan du spare temmelig meget film eller papir ved at bruge Roter side eller ændre den udskrevne illustrations retning. Se brugerdokumentationen til printeren for at få yderligere oplysninger.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en sidestørrelse i menuen Størrelse. De tilgængelige størrelser bestemmes af den aktuelle printer og PPD-filen. Vælg Brugerdefineret for at angive en brugerdefineret sidestørrelse i tekstboksene Bredde og Højde, hvis PPD-filen til printeren tillader det.
 3. Klik på knappen Retning for at indstille sideretningen:

  Stående opad

  Udskriver i stående retning med den højre side opad.

  Liggende til venstre

  Udskriver i liggende retning roteret til venstre.

  Stående nedad

  Udskriver i stående retning vendt på hovedet.

  Liggende til højre

  Udskriver i liggende retning roteret til højre.

 4. (Valgfrit) Vælg Roter side for at rotere den udskrevne illustration 90°. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du bruge en PPD, der understøtter roteret udskrivning og brugerdefinerede sidestørrelser.