Illustrator indeholder mange genveje, som hjælper dig med at få arbejdet gjort hurtigere. Mange tastaturgenveje vises, når du peger på ikoner i kommandomenuen.

Noter:

  • Følgende liste indeholder de nyttigste genveje. Du kan finde flere genveje i menukommandoer og værktøjstip.
  • Du kan tilpasse tastaturgenvejene i Illustrator. Se Tilpas tastaturgenveje.

Oversigt over tastaturgenveje

Hent og udskriv en praktisk oversigt på én side over en række nyttige tastaturgenveje til Illustrator.

 

macOS

Arbejde med dokumenter

Genveje

Windows

macOS

Opret et dokument Ctrl + N Kommando + N
Opret et dokument ud fra en skabelon Skift + Ctrl + N Skift + Kommando + N
Opret et dokument uden at åbne dialogboksen Nyt dokument Alt + Ctrl + N Alternativ + Kommando + N
Åbn et dokument Ctrl + O Kommando + O
Placer en fil i dokumentet Skift + Ctrl + P Skift + Kommando + P
Åbn dialogboksen Filinfo Alt + Skift + Ctrl + I Alternativ + Skift + Kommando + I
Åbn dialogboksen Dokumentopsætning Alt + Ctrl + P Alternativ + Kommando + P
Gennemse i Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Alternativ + Kommando + O
Luk dokumentvinduet Ctrl + W Kommando + W
Gem ændringer i dokumentet Ctrl + S Kommando + S
Åbn dialogboksen Gem som Skift + Ctrl + S Skift + Kommando + S
Gem en kopi af dokumentet Alt + Ctrl + S Alternativ + Kommando + S
Gem dokumentet som scriptfiler Ctrl + F12 Kommando + F12
Åbn dialogboksen Eksporter til skærme Alt + Ctrl + E Alternativ + Kommando + E
Åbn dialogboksen Gem til web Alt + Skift + Ctrl + S Alternativ + Skift + Kommando + S
Pak dokumentet Alt + Skift + Ctrl + P Alternativ + Skift + Kommando + P
Udskriv Ctrl + P Kommando + P
Afslut programmet Ctrl + Q Kommando + Q

Vælg værktøjer

Genveje

Windows

macOS

Værktøjet Tegnebræt

Skift + O

Skift + O

Værktøjet Markering

V

V

Værktøjet Direkte markering

A

A

Værktøjet Tryllestav

Y

Y

Værktøjet Lasso

Q

Q

Værktøjet Pen

P

P

Krumningsværktøj Skift + ~ Skift + ~

Klatpenselværktøjet

Skift+B

Skift+B

Værktøjet Tilføj ankerpunkt

+ (plus)

+ (plus)

Værktøjet Slet ankerpunkt

- (minus)

- (minus)

Skift til værktøjet Ankerpunkt

Skift + C

Skift + C

Tekst, værktøj

T

T

Værktøjet Berør tekst Skift + T Skift + T

Værktøjet Stregsegment

<

<

Værktøjet Rektangel

M

M

Værktøjet Ellipse

L

L

Malerpensel, værktøj

B

B

Værktøjet Blyant

N

N

Shaper-værktøj Skift + N Skift + N

Rotation, værktøj

R

R

Spejling, værktøj

O

O

Værktøjet Skaler

S

S

Værktøjet Fordrejning

Skift + R

Skift + R

Breddeværktøj

Skift+W

Skift+W

Værktøjet Fri transformering

E

E

Værktøjet Opret form

Skift+M

Skift+M

Værktøjet Perspektivgitter

Skift+P

Skift+P

Værktøjet Perspektivvalg

Skift+V

Skift+V

Symbolsprayer, værktøj

Skift + S

Skift + S

Værktøjet Søjlediagram

J

J

Værktøjet Maske

U

U

Farveforløbsværktøjet

G

G

Værktøjet Pipette

I

I

Værktøjet Blanding

W

W

Værktøjet Dynamisk malerspand

K

K

Værktøjet Markering til Dynamisk maling

Skift + L

Skift + L

Udsnit, værktøj

Skift + K

Skift + K

Viskelæderværktøj

Skift + E

Skift + E

Værktøjet Saks

C

C

Hånd, værktøj

H

H

Zoom, værktøj

Z

Z

Skift til værktøjet Udjævn, mens du bruger værktøjet Klatpensel

Tryk på Alt

Tryk på Alternativ

Vis illustrationer

Genveje

Windows

macOS

Skift mellem skærmtilstande: Normal skærmtilstand, Fuldskærmstilstand med menulinje, Fuldskærmstilstand

F

F

Tilpasse udskriftsområdet i vindue

Dobbeltklik på håndværktøjet

Dobbeltklik på håndværktøjet

Forstørre 100 %

Dobbeltklik på zoomværktøjet eller tryk på Ctrl + 1

Dobbeltklik på zoomværktøjet, eller tryk på Kommando + 1

Skifte til håndværktøjet (uden for tekstredigeringstilstand)

Mellemrumstast

Mellemrumstast

Skifte til zoomværktøjet i forstørrelsestilstand

Ctrl + mellemrumstast

Mellemrum + Kommando

Skifte til zoomværktøjet i reduktionstilstand

Ctrl + Alt + mellemrumstast

Mellemrum + Kommando + Alternativ

Flytte zoommarkeringsramme, mens der trækkes med zoomværktøjet

Mellemrumstast

Mellemrumstast

Skjul afgrænsningsramme Skift + Ctrl + B Skift + Ctrl + B

Skjule illustrationer, der ikke er markerede

Ctrl + Alt + Skift + 3

Kommando + Alternativ + Skift + 3

Konvertering mellem vandret og lodret hjælpelinje

Hold Alt nede, og træk i hjælpelinjen

Hold Alternativ nede, og træk i hjælpelinjen

Slippe hjælpelinjen

Hold Ctrl + Skift nede, og dobbeltklik på hjælpelinjen

Hold Kommando + Skift nede, og dobbeltklik på hjælpelinjen

Vis dokumentskabelon Ctrl + H Kommando + H

Vis/skjul tegnebrætter

Ctrl + Skift + H

Kommando + Skift + H

Vis/skjul tegnebrætslinealer

Ctrl + R

Kommando + Alternativ + R

Vis gennemsigtighedsgitter Skift + Ctrl + D Skift + Kommando + D

Vis alle tegnebrætter i vindue

Ctrl + Alt + 0 (nul)

Kommando + Alternativ + 0 (nul)

Indsæt på stedet på det aktive tegnebræt

Ctrl + Skift + V

Kommando + Skift + V

Afslut værktøjet Tegnebræt

Esc

Esc

Opret tegnebræt på andet tegnebræt

Hold Skift nede, og træk

Hold Skift nede, og træk

Vælg flere tegnebrætter i panelet Tegnebrætter

Ctrl + klik

Kommando + klik

Naviger til næste dokument

Ctrl + F6

Kommando + F6

Naviger til forrige dokument

Ctrl + Skift + F6

Kommando + Skift + F6

Naviger til næste dokumentgruppe

Ctrl + Alt + F6

Kommando + Alternativ + F6

Naviger til forrige dokumentgruppe

Ctrl + Alt + Skift + F6

Kommando + Alternativ + Skift + F6

Skift mellem kontur og GPU-forhåndsvisning af dokumentet Ctrl + Y Kommando + Y
Skift mellem GPU- og CPU-forhåndsvisning af dokumentet Ctrl + E Kommando + E
Vis dokumentet i tilstanden Skærmversion af overprint Alt + Skift + Ctrl + Y Alternativ + Skift + Kommando + Y
Vis dokumentet i tilstanden Pixeleksempel Alt + Ctrl + Y Alternativ + Kommando + Y
Afslut fuldskærmstilstand Esc Esc
Zoom ind Ctrl + = Kommando + =
Zoom ud Ctrl + - Kommando + -
Skjul hjælpelinjer Ctrl + ; Kommando + ;
Lås hjælpelinjer Alt + Ctrl + ; Alternativ + Kommando + ;
Opret hjælpelinjer Ctrl + 5 Kommando + 5
Slip hjælpelinjer Alt + Ctrl + 5 Alternativ + Ctrl + 5
Vis/skjul autohjælpelinjer Ctrl + U Kommando + U
Vis/skjul perspektivgitter Ctrl + Skift + I Kommando + Skift + I
Vis gitter Ctrl + ' Kommando + '
Fastgør til gitter  Skift + Ctrl + ' Skift + Kommando + '
Fastgør til punkt Alt + Ctrl + ' Alternativ + Kommando + '

Arbejde med markeringer

Genveje

Windows

macOS

Skifte til det sidst anvendte markeringsværktøj (værktøjet Markering, Direkte markering eller Gruppemarkering)

Ctrl + `

Kommando + `

Skifte mellem værktøjet Direkte markering og Gruppemarkering

Alt

Alternativ

Føje til en markering med værktøjet Markering, Direkte markering, Gruppemarkering, Dynamisk maling eller Tryllestav

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Trække en markering fra med værktøjet Markering, Direkte markering, Gruppemarkering eller Markering til Dynamisk maling

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Trække fra markering med værktøjet Tryllestav

Hold Alt nede, og klik

Hold Alternativ nede, og klik

Føje til markering med værktøjet Lasso

Hold Skift nede, og træk

Hold Skift nede, og træk

Trække fra markering med værktøjet Lasso

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Skift markør til krydsmarkør for værktøjet Lasso

Caps Lock

Caps Lock

Vælg illustration på aktivt tegnebræt

Ctrl + Alt + A

Kommando + Option + A

Opret skæremærker omkring et valgt objekt

Alt + C + O

 

Marker alt Ctrl+A Kommando + A
Fravælg Skift + Ctrl + A Skift + Kommando +A
Vælg igen Ctrl + 6 Kommando + 6
Marker objektet over den aktuelle markering  Alt + Ctrl + ] Alternativ + Kommando + ]
Marker objektet under den aktuelle markering Alt + Ctrl + [ Alternativ + Kommando +

Markere bag et objekt

Tryk på Ctrl+klik to gange

Tryk på Kommando+klik to gange

Markere bagved i isolationstilstand

Ctrl+klik to gange

Kommando+klik to gange

Gruppér den valgte illustration Ctrl + G Kommando + G
Opdel den valgte illustration Skift + Ctrl + G Skift + Kommando + G
Lås en markering Ctrl + 2 Kommando + 2
Lås en markering op Alt + Ctrl + 2 Alternativ + Kommando + 2
Skjule en markering Ctrl + 3 Kommando + 3
Vis alle markeringer Alt + Ctrl + 3 Alternativ + Kommando + 3
Flytte markering i det brugerdefinerede interval Højre pil, venstre pil, pil op eller pil ned
Højre pil, venstre pil, pil op eller pil ned
Flytte markering i 10 x det brugerdefinerede interval Skift + højre pil, venstre pil, pil op eller pil ned Skift + højre pil, venstre pil, pil op eller pil ned
Låse alle umarkerede illustrationer Ctrl + Alt + Skift + 2 Kommando + Alternativ + Skift + 2
Begrænse bevægelse til en vinkel på 45° (bortset fra, når værktøjet Spejling bruges) Hold Skift nede Hold Skift nede
Flyt en markering frem Ctrl + ] Kommando + ]
Flyt en markering forrest Skift + Ctrl + ] Skift + Kommando + ]
Send en markering bagud Ctrl + [ Kommando + [
Flyt en markering bagerst  Skift + Ctrl + [ Skift + Kommando + [

Bemærk:

Angiv tastaturintervaller under Generelle indstillinger (Ctrl/Kommando + K).

Tegn

Genveje

Windows

macOS

Bevare en forms proportioner eller retning til:

  • Samme højde og bredde for rektangler, afrundede rektangler, ellipser og gitre

  • Intervaller på 45° for streg- og buesegmenter

  • Oprindelig retning for polygoner, stjerner og overstrålinger

 

Hold Skift nede, og træk

Hold Skift nede, og træk

Flytte en form, mens du trækker den

Hold mellemrumstasten nede, og træk

Hold mellemrumstasten nede, og træk

Tegne fra midten af en form (bortset fra polygoner, stjerner og overstrålinger)

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Øge eller mindske polygonsider, stjernepunkter, buevinkler, spiralvindinger eller overstråle stråler

Begynd at trække, og tryk derefter på pil op eller pil ned

Begynd at trække, og tryk derefter på pil op eller pil ned

Holde en stjernes indre radius konstant

Begynd at trække, og hold derefter Ctrl nede

Begynd at trække, og hold derefter Kommando nede

Holde en stjernes sider lige

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Skifte mellem en åben og lukket bue

Begynd at trække, og hold derefter C nede

Begynd at trække, og hold derefter C nede

Vippe en bue således, at referencepunktet forbliver konstant

Begynd at trække, og hold derefter F nede

Begynd at trække, og hold derefter F nede

Tilføje eller fratrække vindinger på en spiral, samtidig med at spiralens længde øges

Begynd at trække, derefter Alt+træk

Begynd at trække, derefter Alternativ+træk

Ændring af en spirals henfaldshastighed

Begynd at trække, derefter Ctrl+træk

Begynd at trække, derefter Kommando+træk

Tilføje eller fjerne vandrette linjer fra et rektangulært gitter eller koncentriske linjer fra et polært gitter

Begynd at trække, og tryk derefter på pil op eller pil ned

Begynd at trække, og tryk derefter på pil op eller pil ned

Tilføje eller fjerne lodrette linjer fra et rektangulært gitter eller radiale linjer fra et polært gitter

Begynd at trække, og tryk derefter på højre pil eller venstre pil

Begynd at trække, og tryk derefter på højre pil eller venstre pil

Øge hældningsværdien for vandrette delelinjer i et rektangulært gitter eller radiale delelinjer i et polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk derefter på F

Begynd at trække, og tryk derefter på F

Mindske hældningsværdien for vandrette delelinjer i et rektangulært gitter eller radiale delelinjer i et polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk derefter på V

Begynd at trække, og tryk derefter på V

Mindske hældningsværdien for lodrette delelinjer i et rektangulært gitter eller koncentriske delelinjer i et polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk derefter på X

Begynd at trække, og tryk derefter på X

Øge hældningsværdien for lodrette delelinjer i et rektangulært gitter eller koncentriske delelinjer i et polært gitter med 10 %

Begynd at trække, og tryk derefter på C

Begynd at trække, og tryk derefter på C

Forøg størrelse af klatpensel

] (højre kantet parentes)

] (højre kantet parentes)

Formindsk størrelse af klatpensel

] (venstre kantet parentes)

] (venstre kantet parentes)

Begræns klatpenselkurve vandret eller lodret

Skift

Skift

Skift gennem tegningstilstande

Skift + D

Skift + D

Sammenføj to eller flere kurver

Marker kurverne, og tryk derefter på Ctrl + J

Marker kurverne, og tryk derefter på Kommando + J

Find gennemsnittet for to eller flere kurver Marker kurverne, og tryk derefter på Alt + Ctrl + J Marker kurverne, og tryk derefter på Alternativ + Kommando + J

Opret hjørne eller jævn sammenføjning

Marker kurverne, og tryk derefter på Skift + Ctrl + Alt + J

Marker ankerpunkterne, og tryk derefter på Skift + Kommando + Alternativ + J

Oprette en sammensat kurve Ctrl + 8 Kommando + 8
Slip en sammensat kurve Alt + Skift + Ctrl + 8 Alternativ + Skift + Kommando + 8
Rediger et mønster Skift + Ctrl + F8 Skift + Kommando + F8
Værktøjet Perspektivgitter Skift + P Skift + P
Værktøjet Perspektivvalg Skift + V Skift + V
Perspektivgitter Ctrl + Skift + I Kommando + Skift + I
Flyt objekter vinkelret Tryk på tallet 5, klik derefter på objektet, og træk det Tryk på tallet 5, klik derefter på objektet, og træk det
Skift perspektivplan Brug værktøjet Perspektivvalg, og tryk derefter på 1 for det venstre gitter, 2 for det vandrette gitter, 3 for det højre gitter og 4 for intet aktivt gitter Brug værktøjet Perspektivvalg, og tryk derefter på 1 for det venstre gitter, 2 for det vandrette gitter, 3 for det højre gitter og 4 for intet aktivt gitter
Kopier objekter i perspektiv Ctrl + Alt + træk Kommando + Alt + træk
Gentag transformering af objekter i perspektiv Ctrl + D Kommando + D
Skift mellem tegningstilstande Skift + D Skift + D

Rediger former

Genveje

Windows

macOS

Skifte fra værktøjet Pen til værktøjet Konverter ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte mellem værktøjet Tilføj ankerpunkt og værktøjet Slet ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte fra værktøjet Saks til værktøjet Tilføj ankerpunkt

Alt

Alternativ

Skifte fra værktøjet Blyant til værktøjet Udjævn

Alt

Alternativ

Flytte det aktuelle ankerpunkt, mens der trækkes med værktøjet Pen

Hold mellemrumstasten nede, og træk

Hold mellemrumstasten nede, og træk

Skære en lige linje med værktøjet Kniv

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Skære i en vinkel på 45° eller 90° med værktøjet Kniv

Hold Skift + Alt nede, og træk

Hold Skift + Alternativ nede, og træk

Bruge formtilstandsknapper i Kurvefinder til at oprette sammensatte kurver

Alt + Formtilstand

Alternativ + Formtilstand

Slet uønskede lukkede områder, der er oprettet med værktøjet Opret form

Alt + klik på det lukkede område

Alternativ + klik på det lukkede område

Vælg værktøjet Opret form

Skift + M

Skift + M

Vis rektangulær markeringsramme til nem sammenfletning af flere kurver (når værktøjet Opret form bruges)

Skift + klik + træk

Skift + klik + træk

Forøg intensiteten af symboler (når symbolismeværktøjet anvendes) Skift + } Skift + }
Reducer intensiteten af symboler (når symbolismeværktøjet anvendes) Skift + { Skift + {
Blandingsobjekter Alt + Ctrl + B Alternativ + Kommando + B
Færdiggør tilføjelsen af objekter til blandingen Alt + Skift + Ctrl + B Alternativ + Skift + Kommando + B
Forvræng objekter med et fordrejningsformet hylster Alt + Ctrl + Skift + W Alternativ + Kommando + Skift + W
Forvræng objekter ved hjælp af en maske som formen på hylsteret Alt + Ctrl + M Alternativ + Kommando + M
Forvræng objekter ved hjælp af et andet objekt som formen på hylsteret Alt + Ctrl + C Alternativ + Kommando + C

Arbejd med Dynamisk maling-grupper

Genveje

Windows

macOS

Skifte til pipetteværktøjet og kopiere fyld og/eller streg

Hold Alt nede, og klik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Hold Alternativ nede, og klik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Skifte til pipetteværktøjet og indsamle farve fra et billede eller mellemfarve fra et forløb

Hold Alt + Skift nede, og klik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Hold Alternativ + Skift nede, og klik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Vælge modsatte indstillinger for værktøjet Dynamisk malerspand (hvis Malefyld og Malerstrøg er valgt, skal du kun skifte til Malefyld)

Hold Skift nede + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Hold Skift nede + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Fylde på tværs af ikke-udfyldte kanter til tilgrænsende flader

Dobbeltklik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Dobbeltklik + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Fylde alle flader, som har samme fyld og strøg, til alle kanter, der har samme strøg

Klik tre gange + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Klik tre gange + brug værktøjet Dynamisk malerspand

Skifte til pipetteværktøjet og kopiere fyld og/eller streg

Hold Alt nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Hold Alternativ nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Skifte til pipetteværktøjet og indsamle farve fra et billede eller mellemfarve fra et forløb

Hold Alt + Skift nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Hold Alternativ + Skift nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Føje til/trække fra en markering

Hold Skift nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Hold Skift nede, og klik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Markere alle tilknyttede flader/kanter med samme fyld/streg

Dobbeltklik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Dobbeltklik + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Markere alle flader/kanter med samme fyld/streg

Klik tre gange + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Klik tre gange + brug værktøjet til markering til Dynamisk maling

Arbejd med objekter

Genveje

Windows

macOS

Angivelse af nulpunkt og åbne dialogboks, når værktøjet Roter, Skaler, Spejling eller Forskyd bruges

Hold Alt nede, og klik

Hold Alternativ nede, og klik

Duplikere og transformere markering, når værktøjet Markering, Skaler, Spejling eller Forskyd bruges

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Transformere mønster (uafhængigt af objekt), når værktøjet Markering, Skaler, Spejling eller Forskyd bruges

Hold tilde (~) nede, og træk

Hold tilde (~) nede, og træk

Anvend en transformering på et objekt igen Ctrl + D Kommando + D
Anvend seneste kurvefindereffekt på det markerede objekt Ctrl + 4 Kommando + 4
Flyt et objekt Skift + Ctrl + M Skift + Kommando + M
Åbn dialogboksen Transformer hvert Alt + Skift + Ctrl + D Alternativ + Skift + Kommando + D
Opret en udsnitsmaske Ctrl + 7 Kommando + 7
Ophæv en udsnitsmaske Alt + Ctrl + 7 Alternativ + Kommando + 7
Skifte mellem fyld og streg X X
Indstille fyld og streg til standarden D D
Bytte om på fyld og streg Skift + X Skift + X
Vælge forløbsfyldtilstand > >
Skjul forløbsannotatoren (når du bruger farveforløbsværktøjet) Alt + Ctrl + G Alternativ + Kommando + G
Vælge farvefyldtilstand < <
Vælge ingen streg-/fyldtilstand Skift + 1 Skift + 1
Indsamle farve fra et billede eller mellemfarve fra forløb Skift + pipetteværktøj Skift + pipetteværktøj
Indsamle typografi og tilføje det markerede elements udseende Hold Alt + Skift nede, og klik + brug pipetteværktøjet Hold Alternativ + Skift nede, og klik + brug pipetteværktøjet
Tilføje nyt fyld Ctrl + Skift + 7 Kommando + Skift + 7
Tilføje ny streg Ctrl + Skift + Alt + 7 Kommando + Skift + Alt + 7
Nulstille forløb til sort og hvid Hold Ctrl nede, og klik på farveforløbsknappen i panelet Værktøjer eller panelet Forløb Hold Kommando nede, og klik på farveforløbsknappen i panelet Værktøjer eller panelet Forløb
Opret dynamisk maling (ved brug af værktøjet Malerspand) Alt + Ctrl + X Alternativ + Kommando + X
Mindsk størrelsen af børstehårspensel < <
Øg størrelsen af børstehårspensel , ]

Opret variable breddepunkter

Genveje

Windows

macOS

Marker flere breddepunkter

Skift+klik

Skift+klik

Opret uensartet bredde

Alt+træk

Alternativ+træk

Opret en kopi af breddepunktet

Alt+træk breddepunktet

Alternativ+træk breddepunktet

Skift placering af flere breddepunkter

Skift+træk

Skift+træk

Slet markeret breddepunkt

Delete

Delete

Ophæv markering af et breddepunkt

Esc

Esc

Arbejd med tekst

Genveje

Windows

macOS

Flytte ét tegn til højre eller venstre

Højre pil eller venstre pil

Højre pil eller venstre pil

Flytte én linje op eller ned

Pil op eller pil ned

Pil op eller pil ned

Flytte ét ord til højre eller venstre

Ctrl + højre pil eller venstre pil

Kommando + højre pil eller venstre pil

Flytte ét afsnit op eller ned

Ctrl + pil op eller pil ned

Kommando + pil op eller pil ned

Markere ét ord til højre eller venstre

Skift + Ctrl + højre pil eller venstre pil

Skift + Kommando + højre pil eller venstre pil

Markere ét afsnit før eller efter

Skift + Ctrl + pil op eller pil ned

Skift + Kommando + pil op eller pil ned

Udvide eksisterende markering

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Justere afsnit til venstre, højre eller centreret

Ctrl + Skift + L, R eller C

Kommando + Skift + L, R eller C

Juster tekst til venstre

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Juster alle linjer Skift + Ctrl + F Skift + Kommando + F
Slå linjeombryder til/fra Alt + Skift + Ctrl + C Alternativ + Skift + Kommando +

Indsætte blødt linjeskift

Skift + Enter

Skift + Retur

Fremhæve knibning

Ctrl + Alt + K

Kommando + Alternativ + K

Nulstille vandret skalering til 100%

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Forøg eller formindsk skrifttypestørrelsen

Ctrl + Skift + . eller ,

Kommando + Skift + . eller ,

Forøg eller formindsk skrifttypestørrelsen trinvist Alt + Ctrl + Skift + . eller , Alternativ + Kommando + Skift + . eller ,

Forøge eller formindske skydning

Alt + pil op eller ned (vandret tekst) eller højre eller venstre pil (lodret tekst)

Alternativ + pil op eller ned (vandret tekst) eller højre eller venstre pil (lodret tekst)

Vælg spatieringsværdi Alt + Ctrl + K Alternativ + Kommando + K

Nulstille spatiering/knibning

Ctrl + Alt + Q

Kommando + Alternativ + Q

Forøge eller formindske knibning og spatiering

Alt + højre eller venstre pil (vandret tekst) eller pil op eller ned (lodret tekst)

Alternativ + højre eller venstre pil (vandret tekst) eller pil op eller ned (lodret tekst)

Forøge eller formindske knibning og spatiering fem gange

Ctrl + Alt + højre eller venstre pil (vandret tekst) eller pil op eller ned (lodret tekst)

Kommando + Alternativ + højre eller venstre pil (vandret tekst) eller pil op eller ned (lodret tekst)

Forøge eller formindske grundlinjeforskydning

Alt + Skift + pil op eller ned (vandret tekst) eller højre eller venstre pil (lodret tekst)

Alternativ + Skift + pil op eller ned (vandret tekst) eller højre eller venstre pil (lodret tekst)

Skifte mellem værktøjet Tekst og Lodret tekst, Områdetekst og Lodret områdetekst samt Kurvetekst og Lodret kurvetekst

Skift

Skift

Skifte mellem Områdetekst og Kurvetekst, værktøjer til Lodret områdetekst og Lodret kurvetekst

Alt

Alternativ

Opret konturer Skift + Ctrl + O Skift + Kommando + O
Åbn panelet Tegn Ctrl + T Kommando + T
Åbn panelet Afsnit Alt + Ctrl + T Alternativ + Kommando + T
Åbn panelet Faner Skift + Ctrl + T Skift + Kommando + T
Åbn panelet OpenType Alt + Skift + Ctrl + T Alternativ + Skift + Kommando + T
Indsæt punkttegn Alt + 8 Alternativ + 8
Indsæt copyrightsymbol Alt + G Alternativ + G
Indsæt ellipse Alt + ; Alternativ + ;
Indsæt afsnitssymbol Alt + 7 Alternativ + 7
Indsæt sektionssymbol
Alt + 6
Alternativ + 6
Indsæt varemærkesymbol Alt + 2 Alternativ + 2
Indsæt symbol for registreret varemærke Alt + R Alternativ + R
Hævet skrift Skift + Ctrl + = Skift + Kommando + =
Sænket skrift Alt + Skift + Ctrl + = Alt + Skift + Ctrl + =
Indsæt en lang tankestreg Alt + Skift + - Alternativ + Skift + -
Indsæt en kort tankestreg Alt + - Alternativ + -
Indsæt diskret bindestreg Skift + Ctrl + - Skift + Kommando + -
Slå automatisk orddeling til eller fra Alt + Skift + Ctrl + H Alternativ + Skift + Kommando + H
Indsæt venstre dobbelte anførselstegn Alt + [ Alternativ + [
Indsæt højre dobbelte anførselstegn Alt + Skift + [ Alternativ + Skift + [
Indsæt venstre enkelte anførselstegn Alt + ] Alternativ + ]
Indsæt højre enkelte anførselstegn Alt + Skift + ] Alternativ + Skift + ]
Indsæt langt mellemrum Skift + Ctrl + M Skift + Kommando + M
Indsæt kort mellemrum Skift + Ctrl + N Skift + Kommando + N
Indsæt lille mellemrum Alt + Skift + Ctrl + M Alternativ + Skift + Kommando + M
Vis skjulte tegn Alt + Ctrl + I Alternativ + Kommando + I

Bemærk:

Du kan ændre intervalværdien for tekstgenveje ved at vælge Edit > Indstillinger >Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger >Tekst (macOS). Skriv de ønskede værdier i tekstboksene Størrelse/skydning, , Grundlinjeforskydning og Spatiering, og klik på OK.

Brug paneler

Genveje

Windows

macOS

Angivelse af indstillinger (bortset fra panelerne Handlinger, Pensler, Farveprøver og Symboler)

Hold Alt nede, og klik på knappen Ny

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Ny

Skift måleenheder Alt + Skift + Ctrl + U Alternativ + Skift + Kommando + U

Slette uden bekræftelse (bortset fra panelet Lag)

Hold Alt nede, og klik på knappen Slet

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Slet

Anvendelse af værdi og holde tekstboksen aktiv

Skift + Enter

Skift + Retur

Markere sammenhængende handlinger, pensler, lag, lænker, formater eller farveprøver

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Markere usammenhængende handlinger, pensler, lag (kun på samme niveau), lænker, formater eller farveprøver

Ctrl + klik

Kommando + klik

Vise/skjule alle paneler

Tabulator

Tabulator

Vise/skjule alle paneler, bortset fra panelet Værktøjer og kontrolpanelet

Skift + Tabulator

Skift + Tabulator

Forøg/formindsk værdier i logiske brøkdele af måleenheden Ctrl + pil op eller pil ned Kommando + pil op eller pil ned
Forøg/formindske måleenhed 10 gange Skift + pil op eller pil ned Skift + pil op eller pil ned

Panelet Handling

Genveje

Windows

macOS

Udvide/skjule hele hierarkiet for et handlingssæt

Hold Alt nede, og klik på udvidelsestrekanten

Hold Alternativ nede, og klik på udvidelsestrekanten

Angivelse af indstillinger for et handlingssæt

Dobbeltklik på mappesymbolet

Dobbeltklik på mappesymbolet

Afspille en enkelt kommando

Ctrl+klik knappen til afspilning af det aktuelle valg

Kommando+klik knappen til afspilning af det aktuelle valg

Begynde at optage handlinger uden bekræftelse

Hold Alt nede, og klik på knappen Ny handling

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Ny handling

Panelet Pensler

Genveje

Windows

macOS

Åbne dialogboksen Penselindstillinger

Dobbeltklik på penslen

Dobbeltklik på penslen

Duplikere penslen

Træk penslen til knappen Ny pensel

Træk penslen til knappen Ny pensel

Tegn- og afsnitspaneler

Genveje

Windows

macOS

Åbn panelet Tegn Ctrl + T Kommando + T
Åbn panelet Afsnit Alt + Ctrl + T Alternativ + Kommando + T

Forøge/formindske den valgte værdi med et lille interval

Pil op eller pil ned

Pil op eller pil ned

Forøge/formindske den valgte værdi med et stort interval

Skift + pil op eller pil ned

Skift + pil op eller pil ned

Forøge/formindske den valgte værdi med en brøkdel Ctrl + pil op eller pil ned Kommando + pil op eller pil ned

Fremhæve feltet med skrifttypenavnet i panelet Tegn

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alternativ + Skift + F

Panelet Farve

Genveje

Windows

macOS

Vælge komplementærfarven til den aktuelle fyld-/stregfarve

Hold Ctrl nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Kommando nede, og klik på farvekontrolstriben

Ændring af fyld/streg, der ikke er aktiv

Hold Alt nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Alternativ nede, og klik på farvekontrolstriben

Vælge komplementet til det inaktive fyld/den inaktive streg

Hold Ctrl og Alt nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Kommando + Alternativ nede, og klik på farvekontrolstriben

Vælge det inverterede til det aktuelle fyld eller den aktuelle streg

Hold Ctrl og Skift nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Kommando og Skift nede, og klik på farvekontrolstriben

Vælge det inverterede til det inaktive fyld/den inaktive streg

Hold Ctrl + Skift + Alt nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Kommando + Skift + Alternativ nede, og klik på farvekontrolstriben

Åbn panelet Farveguide Skift + F3 Skift + F3

Ændring af farvetilstanden

Hold Skift nede, og klik på farvekontrolstriben

Hold Skift nede, og klik på farvekontrolstriben

Flytte farveskydekontroller sammen

Hold Skift nede, og træk farveskydekontrollen

Hold Skift nede, og træk farveskydekontrollen

Skifte mellem procentangivelse og 0-255 værdier for RGB

Dobbeltklik til højre for et numerisk felt

Dobbeltklik til højre for et numerisk felt

Panelet Forløb

Genveje

Windows

macOS

Duplikere farvestop

Hold Alt nede, og træk

Hold Alternativ nede, og træk

Bytte om på farvestop

Hold Alt nede, og træk farvestoppet til et andet stop

Hold Alternativ nede, og træk farvestoppet til et andet stop

Anvendelse af farven fra farveprøven på det aktive (eller markerede) farvestop

Hold Alt nede, og klik på farveprøven i panelet Farveprøver

Hold Alternativ nede, og klik på farveprøven i panelet Farveprøver

Nulstille forløbsfyldet til sort og hvidt lineært standardforløb

Hold Ctrl nede, og klik på boksen Forløbsfyld i panelet Forløb

Hold Kommando nede, og klik på boksen Forløbsfyld i panelet Forløb

Vis/skjul farveforløbspil

Ctrl+Alt+G

Kommando+Alternativ+G

Rediger vinkel og slutpunkt sammen

Hold Alt nede, og træk slutpunkt for farveforløbsannotator

Hold Alternativ nede, og træk slutpunkt for farveforløbsannotator

Begræns farveforløbsværktøj eller farveforløbsannotator, mens du trækker

Hold Skift nede, og træk

Hold Skift nede, og træk

Visning af farveforløbsannotator i markeret farveforløbsudfyldt objekt

G

G

Panelet Lag

Genveje

Windows

macOS

Tilføj et lag Ctrl + L Kommando + L
Tilføj et lag, når du åbner dialogboksen Nyt lag Alt + Ctrl + L Alternativ + Kommando + L

Markere alle objekter på laget

Hold Alt nede, og klik på lagets navn

Hold Alternativ nede, og klik på lagets navn

Vise/skjule alle lag med undtagelse af det markerede

Hold Alt nede, og klik på øjeikonet

Hold Alternativ nede, og klik på øjesymbolet

Vælge kontur-/eksempelvisning til det markerede lag

Hold Ctrl nede, og klik på øjeikonet

Hold Kommando nede, og klik på øjesymbolet

Vælge kontur-/eksempelvisning til alle andre lag

Hold Ctrl + Alt nede, og klik på øjeikonet

Hold Kommando + Alternativ nede, og klik på øjesymbolet

Låse alle andre lag og låse dem op

Hold Alt nede, og klik på låseikonet

Hold Alternativ nede, og klik på låsesymbolet

Udvide alle underlag og vise hele hierarkiet

Hold Alt nede, og klik på udvidelsestrekanten

Hold Alternativ nede, og klik på udvidelsestrekanten

Angivelse af indstillinger, mens du opretter nyt lag

Hold Alt nede, og klik på knappen Nyt lag

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Nyt lag

Angivelse af indstillinger, mens du opretter nyt underlag

Hold Alt nede, og klik på knappen Nyt underlag

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Nyt underlag

Placere nyt underlag nederst på laglisten

Hold Ctrl + Alt nede, og klik på knappen Nyt underlag

Hold Kommando + Alternativ nede, og klik på knappen Nyt underlag

Placere lag øverst på laglisten

Hold Ctrl nede, og klik på knappen Nyt lag

Hold Kommando nede, og klik på knappen Nyt lag

Placere lag under det markerede lag

Hold Ctrl + Alt nede, og klik på knappen Nyt lag

Hold Kommando + Alternativ nede, og klik på knappen Nyt lag

Kopiere markeringen til et lag, underlag eller en gruppe

Hold Alt nede, og træk markeringen

Hold Alternativ nede, og træk markeringen

Panelet Farveprøver

Genveje

Windows

macOS

Oprettelse af en ny staffagefarve

Hold Ctrl nede, og klik på knappen Ny farverude

Hold Kommando nede, og klik på knappen Ny farverude

Oprettelse af ny global procesfarve

Hold Ctrl og Skift nede, og klik på Ny farverude

Hold Kommando og Skift nede, og klik på knappen Ny farverude

Erstatte en farveprøve med en anden

Hold Alt nede, og træk en farveprøve hen over en anden

Hold Alternativ nede, og træk en farveprøve hen over en anden

Panelet Transformer

Genveje

Windows

macOS

Anvendelse af en værdi og beholde fokus i redigeringsfeltet

Skift + Enter

Skift + Retur

Anvendelse af en værdi og kopiere objekt

Alt + Enter

Alternativ + Retur

Anvendelse af en værdi og skaleringsindstilling proportionalt for bredde og højde

Ctrl + Enter

Kommando + Retur

Panelet Gennemsigtighed

Genveje

Windows

macOS

Anvend den seneste effekt på det markerede objekt Skift + Ctrl + E Skift + Kommando + E
Anvend den seneste effekt på det markerede objekt ved at justere værdierne i dialogboksen Effekter Alt + Skift + Ctrl + E Alternativ + Skift + Kommando + E

Ændring af maske til gråtonebillede til redigering

Hold Alt nede, og klik på maskens miniature

Hold Alternativ nede, og klik på maskens miniature

Deaktivere ugennemsigtig maske

Hold Skift nede, og klik på maskens miniature

Hold Skift nede, og klik på maskens miniature

Aktivere uigennemsigtig maske igen

Hold Skift nede, og klik på deaktiveret maskeminiature

Hold Skift nede, og klik på deaktiveret maskeminiature

Forøge/formindske ugennemsigtighed i intervaller på 1%

Klik på ugennemsigtighedsfelt + pil op eller pil ned

Klik på ugennemsigtighedsfelt + pil op eller pil ned

Forøge/formindske ugennemsigtighed i intervaller på 10%

Hold Skift nede, og klik på ugennemsigtighedsfelt + pil op eller pil ned

Hold Skift nede, og klik på ugennemsigtighedsfelt + pil op eller pil ned

Funktionstaster

Genveje

Windows

macOS

Aktivere Hjælp

F1

F1

Klippe

F2

F2

Kopiere

F3

F3

Sætte ind

F4

F4

Vise/skjule panelet Pensler

F5

F5

Vise/skjule panelet Farve

F6

F6

Vise/skjule panelet Lag

F7

F7

Oprettelse af nyt symbol

F8

F8

Vise/skjule infopanelet

Ctrl + F8

Kommando + F8

Vise/skjule panelet Forløb

Ctrl + F9

Kommando + F9

Vise/skjule panelet Streg

Ctrl + F10

Kommando + F10

Vise/skjule panelet Attributter

Ctrl + F11

Kommando + F11

Genindlæs

F12

F12

Vise/skjule panelet Grafikformater

Skift + F5

Skift + F5

Vise/skjule panelet Udseende

Skift + F6

Skift + F6

Vise/skjule panelet Juster

Skift + F7

Skift + F7

Vise/skjule panelet Transformer

Skift + F8

Skift + F8

Vise/skjule panelet Kurvefinder

Skift + Ctrl + F9

Skift + Kommando + F9

Vise/skjule panelet Gennemsigtighed

Skift + Ctrl + F10

Skift + Kommando + F10

Vise/skjule panelet Symboler

Skift + Ctrl + F11

Skift + Kommando + F11

Eksporter listen med tastaturgenveje som et tekstdokument

Du kan eksportere listen over standard- og brugerdefinerede tastaturgenveje for værktøjer og menukommandoer i Illustrator som et tekstdokument ved at følge nedenstående trin:

  1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

  2. Klik på Eksporter tekst i nederste venstre hjørne af dialogboksen Tastaturgenveje.

  3. Naviger til den ønskede placering for at gemme tekstfilen.

  4. Klik på Gem.