Illustrator understøtter indiske, mellemøstlige og sydøstasiatiske sprog. Du kan oprette dokumenter ved hjælp af tekst fra disse sprog. Den ekstra mellemøstlige og sydasiatiske ombryder giver korrekt orddannelse for mange ikke-vestlige skriftarter.

Bemærk:

Tekstfunktionerne på tværs af Adobe-programmer er ikke altid ens, da de ikke alle benytter samme tekstbehandlere. Derudover kan tekstfunktioner variere afhængigt af programmets primære anvendelse (billedredigering, sidelayout, illustration osv.), så bevarelsen af formatering, stil og redigerbarhed på tværs af programmer kan også variere afhængigt af typen af behandlinger, du vælger at anvende.

Sydøstasiatiske sprog eller skriftarter understøttes ikke på nuværende tidspunkt på alle Adobe-produkter. Flytning af sydøstasiatisk tekst fra en Adobe-app, der i øjeblikket understøtter sydøstasiatiske skriftarter, til et program, der ikke understøtter dem, vil sandsynligvis resultere i tab af en del af eller hele tekstkopien, formateringen osv. Bemærk følgende, hvis det er tilfældet:

 • Billedfiler skal muligvis samkopieres, før du flytter fra Photoshop til andre programmer.
 • Tekstfiler fra Adobe Illustrator skal muligvis konverteres til konturer, inden de bruges i andre programmer.
 • Tekstkonverteringer kan resultere i tab af redigerbarhed ved flytning fra ét program til et andet.

Understøttede asiatiske sprog

Den mellemøstlige og sydasiatiske ombryder understøtter følgende sprog:

Indoarisk Mellemøstlig Sydøstasiatisk
 • Bengalsk
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu
 • Arabisk
 • Hebraisk
Der er flere oplysninger under Arabisk og hebraisk.
 • Thai
 • Singalesisk
 • Burmesisk 
 • Khmer
 • Lao

Installer relevante sprog- og skrifttypepakker (Windows)

For at kunne benytte disse sprog korrekt på Windows skal du installere sprog- og skrifttypepakkerne for det pågældende sprog.

Få flere oplysninger i Microsofts hjælpedokumentation: Sprogpakker.

Opret dokumenter ved hjælp af asiatiske sprog

Sådan opretter du et nyt dokument med at af de understøttede sprog:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst.
 2.  Vælg Vis Østasiatiske indstillinger eller Vis indiske indstillinger. 
 3. Åbn et dokument.
 4. Opret et tekstlag med tekstværktøjet.
 5. I panelet Tegn skal du angive sproget til et af de nye sprog: thai, burmesisk, lao, singalesisk eller khmer.
 6. Baseret på det sprog, du vælger, skal du angive en passende skrifttype. Hvis du f.eks. vælger thai, skal du angive en thai-skrifttype, som f.eks. Adobe Thai eller Noto Sans Thai.
 7. Kopiér og indsæt tekst oprettet på det valgte sprog. Hvis du har et sprogspecifikt tastatur, skal du blot skrive teksten.
Aktivering af østasiatiske og indoariske indstillinger i Indstillinger
Aktivering af østasiatiske og indoariske indstillinger via Indstillinger

Vælg en tekstombryder

Når du aktiverer østasiatiske eller indoariske sprogindstillinger, bliver følgende tekstombrydere tilgængelige i undermenuen til panelet Afsnit (tilgængelig i kontrolpanelet eller via Ctrl + T):

 • Mellemøstlig og sydasiatisk enkeltlinjeombryder
 • Mellemøstlig og sydasiatisk flerlinjeombryder
Tekstombrydere, der er tilgængelige, når du slår indoariske eller sydøstasiatiske sprogindstillinger til
Tekstombrydere, der er tilgængelige, når du aktiverer indoariske eller sydøstasiatiske sprogindstillinger

Bemærk:

Under Indstillinger > Tekst kan du kun vælge én af indstillingerne for indoarisk og østasiatisk ad gangen. Du kan vælge at deaktivere begge indstillinger, eller du kan vælge én af dem.

Vælg et sprog

Du kan vælge en relevant sprogindstilling fra rullemenuen Sprog i afsnittet Tegn i panelet Egenskaber som vist nedenfor. Denne indstilling bruges til at kontrollere orddeling og stavning.

language_indic