Om farveseparationer

Printere gengiver normalt farve- og halvtonebilleder ved at opdele illustrationer i fire plader (kaldet procesfarver) - en plade for hver af farverne cyan, magenta, gul og sort. Du kan også medtage brugerdefinerede trykfarver (kaldet staffagefarver). I så fald oprettes en separat plade for hver staffagefarve. Når disse farver trykkes på papiret (i register med hinanden), skaber de sammen en gengivelse af den oprindelige illustration.

Processen med at opdele billedet i to eller flere farver kaldes farveseparation, og de film, som pladerne oprettes ud fra, kaldes separationer.

Sammensat billede, der er udskrevet på en farvelaserprinter, sammenlignet med firefarveseparationer, der er udskrevet på en fotosætter
Sammensat billede, der er udskrevet på en farvelaserprinter, sammenlignet med firefarveseparationer, der er udskrevet på en fotosætter.

Bemærk:

Det anbefales, at du arbejder tæt sammen med det trykkeri, der skal fremstille separationerne, og spørger eksperterne dér til råds, både før du starter på et job og under arbejdsprocessen. Således opnår du separationer af høj kvalitet.

Forberedelse af illustrationer til farveseparationer

Inden du udskriver farveseparationer fra Illustrator, er det en god idé at udføre følgende prepress-opgaver:

 • Opsætte farvestyring, inklusive kalibrering af din skærm og valg af en Illustrator-farveindstilling.

 • Skærmkorrektur af hvordan farven vises på den tiltænkte outputenhed. Vælg Vindue > Vis separationer for at få vist, hvordan farveseparationerne kommer til at se ud.

 • Hvis dokumentet er i RGB-tilstand, skal du vælge Filer > Dokumentfarvetilstand > CMYK-farve for at konvertere det til CMYK-tilstand.

 • Hvis illustrationen indeholder farveblandinger, skal du optimere dem, så de udskrives jævnt (uden diskrete farvestriber).

 • Hvis illustrationen kræver diffusering, skal du oprette passende overprint og diffusering.

 • Hvis illustrationen indeholder områder med gennemsigtige, overlappende farver, skal du få vist, hvilke områder der påvirkes af samkopiering, og angive de ønskede samkopieringsindstillinger.

Bemærk:

Brug dialogboksen Dynamisk farve til globalt at konvertere og reducere farver. Hvis du f.eks. vil konvertere et procesfarvedokument til et dokument med 2 staffagefarver, skal du bruge tildelingsfunktionen i Dynamisk farve og angive de ønskede farver, samt hvordan disse tildeles til eksisterende farver.

Visning af farveseparationer

Du kan få vist farveseparationer ogoverprintved at bruge panelet Vis separationer.

Når du får vist separationer på skærmen, kan du se staffagefarveobjekterne i dokumentet og kontrollere følgende:

Dybsort

Når du ser en skærmversion af separationerne, kan du finde områder, der udskrives som dybsort eller som processort (K) trykfarve blandet med farvetrykfarver, hvilket giver øget opacitet og dybere farve.

Overprint

Du kan få vist en skærmversion af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint vil se ud på den farveseparerede udskrift. Du kan også se overprinteffekten, når du udskriver på en sammensat udskrivningsenhed.

Bemærk:

Panelet Vis separationer i Illustrator adskiller sig lidt fra panelerne Vis separationer i InDesign og Acrobat. Eksempelvis er panelet Vis separationer i Illustrator kun til CMYK-dokumenttilstand.

 1. Vælg Vindue > Skærmversion af separation.
 2. Vælg Skærmversion af overprint.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule en farveseparation på skærmen, skal du klikke på øjeikonet  til venstre for separationens navn. Klik igen for at få vist separationen.

  • Hvis du vil skjule alle farveseparationer på skærmen undtagen én, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på øjeikonet for den pågældende Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på øjeikonet for at få vist alle separationer igen.

  • Klik på CMYK-ikonet  for at få vist alle procesplader samtidig.

 4. Fravælg Skærmversion af overprint for at vende tilbage til normal visning.

Selvom en skærmversion af separationer kan hjælpe dig med at finde problemer uden at skulle betale for at få separationerne trykt, så kan du ikke se diffuseringen, emulsionsindstillingerne, kontrolmærkerne samt halvtonerasterindstillingerne og opløsningen på skærmversionen. Samarbejd med dine grafikere for at finde frem til disse indstillinger vha. integrerede eller overlejringskorrekturer. Når du vælger, om farveseparationerne skal være synlige eller skjulte på skærmen i panelet Vis separationer, har det ingen indflydelse på den faktiske separationsproces. Det er kun den måde, de vises på skærmen på, der påvirkes.

Bemærk:

Objekter på skjulte lag medtages ikke i en skærmversion.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg en printer og en PPD-fil. Hvis du vil udskrive til en fil i stedet for en printer, skal du vælge Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Vælg Output til venstre i dialogboksen Udskriv.
 4. Vælg enten Separationer (værtsbaserede) eller In-RIP-separationer som Tilstand.
 5. Angiv emulsion, billedbelysning og printeropløsning for separationerne.
 6. Angiv indstillinger for de farveplader, som du vil separere:
  • Hvis du vil deaktivere udskrivning af en farveplade, skal du klikke på printerikonet  ud for farven på listen Indstillinger for dokumenttrykfarve. Klik igen for at gendanne udskrivning af farven.

  • Hvis du vil konvertere alle staffagefarver til procesfarver, så de kan udskrives som en del af procesfarvepladerne i stedet for på en separat plade, skal du vælge Konverter alle staffagefarver til procesfarver.

  • Hvis du vil konvertere en enkelt staffagefarve til procesfarver, skal du klikke på staffagefarveikonet  ud for farven på listen Indstillinger for dokumenttrykfarve. Der vises et firefarvet procesikon . Klik igen for at lave farven til en staffagefarve igen.

  • Vælg Overprint sort for at overprinte al sort trykfarve.

  • Dobbeltklik på et trykfarvenavn for at ændre rasterfrekvens, rastervinkel og formen på halvtoneprikker. Du kan også klikke på en eksisterende indstilling på listen Indstillinger for dokumenttrykfarve og foretage de ønskede ændringer. Bemærk imidlertid, at standardvinkler og frekvenser bestemmes af den valgte PPD-fil. Indhent oplysninger fra trykkeriet om den foretrukne frekvens og vinkel, inden du opretter dine egne halvtonefrekvenser.

   Tip: Hvis din illustration indeholder mere end én staffagefarve (især interaktioner mellem to eller flere staffagefarver), skal du tildele forskellige rastervinkler til hver staffagefarve.

 7. Angiv yderligere indstillinger i dialogboksen Udskriv.

  Du kan især angive placering, skalering og beskæring af illustrationen; opsætte printerens kontrolmærker og beskæring; og vælge udjævningsindstillinger til gennemsigtige illustrationer.

 8. Klik på Udskriv.

Farveseparationstilstande

Illustrator understøtter to almindelige PostScript-arbejdsforløb eller tilstande til oprettelse af farveseparationer. Hovedforskellen mellem dem er, hvor separationer oprettes i værtscomputeren (systemet, der bruger Illustrator og printerdriveren) eller i outputenhedens RIP(raster image processor).

I det traditionelle værtsbaserede, forseparerede arbejdsforløb opretter Illustrator PostScript-data for hver separation, der skal bruges til dokumentet, og sender disse oplysninger til outputenheden.

I det nyere RIP-baserede arbejdsforløb udfører en ny generation af PostScript-RIP'er farveseparationer, diffusering og endog farvestyring på RIP'en, så værtscomputeren kan udføre andre opgaver. Med denne fremgangsmåde skal Illustrator ikke bruge så lang tid på at generere filen, og den minimerer den datamængde, der skal sendes for et givet job. Illustrator sender f.eks. PostScript-oplysningerne til en enkelt sammensat PostScript-fil til behandling i RIP'en i stedet for at sende PostScript-oplysninger for fire eller flere sider til udskrivning af værtsbaserede farveseparationer.

Om emulsion og billedbelysning

Emulsion er det fotofølsomme lag på et stykke film eller papir. Retvendt betyder, at tekst i billedet kan læses, når det fotofølsomme lag vender mod dig. Spejlvendt betyder, at tekst kan læses, når det fotofølsomme lag vender væk fra dig. Normalt udskrives billeder retvendt, når de udskrives på papir, mens billeder, der udskrives på film, som regel udskrives spejlvendt. Spørg trykkeriet, hvilken emulsionsretning der foretrækkes.

Du kan skelne mellem emulsionssiden og siden uden emulsion (også kaldet grundsiden) ved at undersøge den endelige film under skarpt lys. Den ene side ser mere blank ud end den anden. Den matte side er emulsionssiden, og den blanke side er grundsiden.

Billedbelysning henviser til, om illustrationen udskrives som et positivt eller negativt billede. Trykkerier skal typisk have negativ film i USA og positiv film i Europa og Japan. Spørg trykkeriet, hvis du ikke er sikker på, hvilken billedtype du skal bruge.

Hvis du vil udskrive et objekt på alle plader i udskrivningsprocessen, herunder plader med staffagefarver, kan du konvertere det til en registreringsfarve. Registreringsmærker, renskæringsmærker og sideoplysninger tildeles automatisk registreringsfarver.

 1. Marker objektet.
 2. På panelet Farveprøver skal du klikke på registreringsfarveprøven , der som standard er placeret i den første række farveprøver.

  Bemærk:

  Brug panelet Farve, hvis du vil ændre udseendet på registreringsfarven fra sort (standard) på skærmen. Den angivne farve bruges til at repræsentere registreringsfarvede objekter på skærmen. Disse objekter udskrives altid som gråt i sammensætninger og som en lige stor farvetone i alle trykfarver i separationer.