Arbejdsrumlayout og grundlæggende funktioner

Touch-arbejdsrummet er et helt nyt, intuitivt og forenklet arbejdsrum, der er udviklet til at fungere sammen med din Windows 8-berøringsaktiverede enhed. Arbejdsrummet er optimeret til enkle, hurtige og effektive berøringsbaserede interaktioner.

Det nye Touch-arbejdsrum i Illustrator CC (oktober 2014)

A. App-linje B. Værktøjslinje C. Kontrolpanellinje D. Dokumentlinje 

Layoutet har en renere grænseflade, som giver mulighed at bruge en pen eller din fingerspids, når du vil have adgang til værktøjerne og kontrolelementerne i Touch-arbejdsrummet. Vigtige bemærkninger, når der arbejdes med Touch-arbejdsrummet:

 • Sammenlignet med de klassiske arbejdsrum konsolideres og omdefineres panelerne for at gøre dem nemme at bruge
 • Annotatorstørrelserne er øget for at eliminere problemer med nøjagtighed. Dette gør det nemmere at arbejde med widgets, kontrolpunkter og håndtag
 • Tegneværktøjerne bruger en præcis markør for at gøre det lettere at lokalisere kurvernes præcise oprindelse og afslutning
 • Paneler såsom panelet Justering er ændret og genskabt, så der opnås en intuitiv tilgang til tegning og flytning af objekter
 • Illustrator-integrerede bevægelser og operativsystembevægelser understøttes

Skifte mellem arbejdsrum

Det fungerer på nogenlunde samme måde at skifte til Touch-arbejdsrummet eller til et klassisk arbejdsrum som mellem et af de tidligere arbejdsrum. Dog er der yderligere muligheder i grænsefladen for at skifte hurtigt samt nogle særlige omstændigheder, som gør det muligt at skifte arbejdsrum automatisk.

Skift til Touch-arbejdsrummet

Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du arbejder i et klassisk arbejdsrum (f.eks. Essentials eller Typografi) i Illustrator CC 2014.1:

 • Tryk på i App-linjen
 • Vælg Touch i menuen Arbejdsrum
 • Tryk på Vindue > Arbejdsrum > Touch
 • Hvis det er tilknyttet, skal tastaturet frakobles for enheden

Afslut Touch-arbejdsrummet

Når du afslutter Touch-arbejdsrummet, aktiveres det sidst benyttede arbejdsrum. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Touch-arbejdsrummet:

 • Tryk på i app-linjen
 • Vælg et andet arbejdsrum i menuen Arbejdsrum.
 • Hvis det er frakoblet, skal der sluttes tastatur til enheden

App-linje

App-linje i Touch-arbejdsrummet

I App-linjen er der oplysninger og indstillinger med relation til det aktive Illustrator-dokument:

 • Filrullemenu: Tryk for at oprette, lukke, gemme eller dele dokumenter.
 • Knappen Gem som / Gem: Tryk for at gemme det åbne dokument.
 • Filnavn: Tryk for at vise en liste over åbne dokumenter eller lukke det aktuelle dokument.
 • Tidligere arbejdsrum: Tryk for at skifte det tidligere brugte arbejdsrum
 • Rulleliste for arbejdsrum: Tryk for at vise en liste over tilgængelige arbejdsrum. Vælg et arbejdsrum for at skifte til dette arbejdsrum.
 • Ikon for hjælpemasker: Tryk for at vise de hjælpemasker, der beskriver forskellige dele af Touch-arbejdsrummet og de bevægelser, der understøttes i dette arbejdsrum.

Værktøjslinje

Værktøjslinjen i Touch-arbejdsrummet

Værktøjslinjen angiver de forskellige værktøjer, der er tilgængelige og de grundlæggende handlinger (fortryd, annuller gentag, slet). Tryk på et værktøj for at bruge det. Når du trykker på en værktøjsgruppe, åbnes der en skuffe for at vise alle de værktøjer, der tilhører gruppen. Tryk på et værktøj i gruppen for at markere det.

Værktøjer og Værktøjsgrupper

Tilgængelige værktøjer i Touch-arbejdsrummet konsolideres, så de passer bedst muligt til berøringsaktiverede arbejdsforløb:

 • Værktøjet Markering
 • Markeringsværktøjsgruppe: Værktøjet Direkte markering, værktøjet Gruppemarkering.
 • Penneværktøjsgruppe: krumningsværktøj, penneværktøjet, værktøjet Ankerpunkt.
 • Typegruppe: tekstværktøj, værktøjet Berør tekst.
 • Shaper-værktøj: Shaper-værktøjet. Mere om Shaper-værktøjet.
 • Gruppen Former: værktøjet Rektangel, værktøjet Afrundet rektangel, Ellipseværktøj.
 • Gruppen Tegneværktøjer: penselværktøj, værktøjet Blyant, stencilværktøj, værktøjet Sammensætning.
 • Shape Builder form
 • Værktøjet Fri transformering
 • Knapperne Fortryd, Annullér fortryd, Slet

Kontrolpanel

Kontrolpanel i Touch-arbejdsrummet

Kontrolpanelet består af andre paneler, som er tilgængelige for det markerede værktøj eller objekt. De tilgængelige paneler er:

 • Panelet Farve: Rediger fyld og streg-proxyer ved hjælp af fanerne RBG, CMYK eller Farvevælger.
 • Panelet Streg: Angiv en stregs tykkelse eller profil.
 • Panelet Gennemsigtighed: Vælg blandingstilstande, eller angiv et objekts opacitet.
 • Omdan: Rediger et objekts form, eller manipuler hjørner i afrundede rektangler.
 • Panelet Justering: Marker objekter, og angiv, hvordan de skal justeres i forhold til hinanden ved hjælp af dette intuitive panel.
 • Kontekstmenu: Vælg blandt forskellige handlinger, du kan udføre på et markeret objekt.
 • Panelet Tekst: Angiv skrifttype, skrifttypefamilier eller tekstjustering i dette panel.

Dokumentlinje

I Dokumentlinje er der oplysninger og indstillinger angående det aktuelt åbne Illustrator-dokument:

 • Tegnebræt: Tryk for at vise tilgængelige tegnebrætter, og tryk på et navn på et tegnebræt for at skifte til tegnebrættet.
 • Indstillinger af tegnebræt: Naviger mellem tegnebrætter, eller opret et tegnebræt.
 • Vis kontrolelementer: Vis tegnebrætter på én gang, tilpasset i forhold til skærmen eller forstørret med 100 % forstørrelse.

Bevægelser

Touch-arbejdsrummet understøtter bevægelser, så du hurtigt kan arbejde med objekter, der er tegnet på dit tegnebræt:

 • Zoom ind (øg forstørrelse): Knib udad for at zoome ind på tegnebrættet.
 • Zoom ud (reducer forstørrelse): Knib indad for at zoome ud fra tegnebrættet.
 • Panorer: Træk to fingre hen over skærmen for at panorere på tværs af tegnebrættet.
 • Kontekstwidget: Tryk og hold et objekt for at åbne Kontekstwidget.
 • Marker objekter (Markeringsværktøj): Tryk på et objekt, eller tryk på tegnebrættet, og træk hen over objekter for at markere.
 • Tilstanden Skift markering / Tegnetilstand: Tryk med to fingre for at skifte mellem markerings- og tegnetilstand.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online