Import af tekst

Du kan importere tekst til illustrationen fra en fil, som blev oprettet i et andet program. Illustrator understøtter følgende formater til import af tekst:

 • Microsoft® Word til Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 og 2007

 • Microsoft Word til Mac OS X, 2004 og 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Almindelig tekst (ASCII) med ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, kinesisk Big 5, kyrillisk, GB18030, græsk, tyrkisk, baltisk og centraleuropæisk kodning

  En fordel ved at importere tekst fra en fil i stedet for at kopiere og indsætte den er, at importeret tekst bevarer sin tegn- og afsnitsformatering. Tekst fra en RTF-fil bevarer f.eks. specifikationer for skrifttyper og typografier i Illustrator. Du kan også angive kodnings- og formateringsindstillinger, når teksten importeres fra en almindelig tekstfil (.txt).

  Bemærk: Når du importerer tekst fra Microsoft Word og RTF-filer, skal du sørge for, at de anvendte skrifttyper er tilgængelige på systemet. Hvis skrifttyper og typografier mangler – herunder skrifttyper med samme navn, men forskellige typografier (Type 1, TrueType eller CID) – kan det give uventede resultater. På japanske systemer kan forskelle i tegnsæt være årsag til, at tekst, der er oprettet i Windows, ikke kan vises på skærmen i Mac OS.

Importere tekst til en ny fil

 1. Vælg Filer > Åbn.

 2. Marker den tekstfil, du vil åbne,og klik på Åbn.

Importere tekst til en eksisterende fil

 1. Vælg Filer > Indsæt. Marker den tekstfil, du vil importere, og klik på Placer.

 2. Hvis du placerer en almindelig tekstfil (.txt), skal du benytte følgende fremgangsmåde og derefter klikke på OK:

  • Angiv det tegnsæt og den platform, der blev brugt til at oprette filen.

  • Vælg indstillingen Ekstra vognretur for at angive, hvordan Illustrator skal behandle ekstra vognretur i filen.

  • Vælg indstillingen Ekstra mellemrum, hvis Illustrator skal erstatte strenge bestående af mellemrum i filen med tabulatorer. Angiv det antal mellemrum, der skal erstattes af en tabulator.

Eksport af tekst

Eksport af tekst til en tekstfil

 1. Brug et tekstværktøj til at markere den tekst, der skal eksporteres.
 2. Vælg Filer > Eksporter.

 3. Vælg en placering til filen, og skriv et filnavn i dialogboksen Eksporter.
 4. Vælg Tekstformat (TXT) som filformat.

 5. Skriv navnet til den nye tekstfil i navneboksen, og klik på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS).

 6. Vælg en platform og kodningsmetode, og klik på Eksporter.

Kodetekst til eksport til Flash

Du kan eksportere tekst fra Illustrator til Adobe Flash på forskellige måder. Du kan eksportere tekst som statisk tekst, dynamisk tekst eller inputtekst.Dynamisk teksttillader også at du kan angive en URL-adresse til det websted, der åbnes, når en bruger klikker på teksten. Yderligere oplysninger om dynamisk tekst og inputtekst finder du i Flash Help.

Flash-tekst kan indeholde punkttekst, områdetekst eller tekst på en kurve. Al tekst konverteres til områdetekst i SWF-format. Afgrænsningsrammer ændres ikke, og transformeringer anvendt på dem bevares i SWF-format. Sammenkædede tekstobjekter eksporteres enkeltvis. Hvis du vil kode og eksportere alle objekter i en kæde, skal du sørge for at markere og kode dem alle. Overløbstekst importeres intakt til Flash Player.

Når du koder tekst, kan du importere den til Flash ved enten at eksportere teksten fra Illustrator eller kopiere og indsætte teksten.

Bemærk:

Den originale tekst i Illustrator ændres ikke, når du koder eller ophæver kodningen af teksten. Du kan altid ændre koden uden at ændre originalen.

 1. Marker et tekstobjekt, og klik på Flash-tekst i kontrolpanelet.

 2. Vælg en af følgende i menuen Tekst i panelet Flash-tekst:

  Statisk tekst

  Eksporterer tekst til Flash Player som et almindeligt tekstobjekt, der ikke kan ændres dynamisk eller programmeringsmæssigt i Flash. Indholdet og udseendet af statisk tekst bestemmes, når du forfatter teksten.

  Dynamisk tekst

  Eksporterer teksten som dynamisk tekst, der kan opdateres programmeringsmæssigt på kørselstidspunktet via handlingsscriptkommandoer og koder. Du kan bruge dynamisk tekst til sportsresultater, aktiekurser, nyhedsoverskrifter og lignende formål, hvor teksten skal opdateres dynamisk.

  Inputtekst

  Eksporterer teksten som inputtekst, der er identisk med dynamisk tekst, men også giver brugeren mulighed for at redigere teksten i Flash Player. Du bruger inputtekst til formularer, undersøgelser eller lignende formål, hvor brugerne skal indtaste eller redigere tekst.

 3. (Valgfrit) Indtast et forekomstnavn til tekstobjektet. Hvis du ikke indtaster et forekomstnavn, bruges tekstobjektets standardnavn i panelet Lag i Flash til at manipulere tekstobjektet.
 4. Angiv en gengivelsestype. Indstillingen Brug enhedsskrifttyper konverterer glyffer tilenhedsskrifttyper(kantudjævning er ikke tilgængelig for enhedsskrifttyper).

  Bemærk:

  Navne på skrifttyper bruges normalt ordret og overføres direkte til afspilningsplatformens skrifttypesystem for at finde skrifttypen. Flere specielle skrifttypenavne er imidlertid knyttet til forskellige skrifttypenavne, afhængigt af afspilningsplatformen. Disse indirekte tilknytninger er kodet ind i hver platformspecifik port for Flash Player, og skrifttyperne for hver platform vælges blandt systemets standardskrifttyper eller andre skrifttyper, som sandsynligvis er tilgængelige. Som en sekundær overvejelse er de indirekte tilknytninger angivet for at maksimere indirekte skrifttypers lighed på tværs af platforme.

  Animation

  Optimerer tekst, der skal bruges til animation.

  Læsbarhed

  Optimerer tekst til læsbarhed.

  Brugerdefineret

  Giver dig mulighed for at angive brugerdefinerede værdier for Tykkelse og Skarphed til teksten.

  Brug enhedsskrifttyper (Windows)/Brug enhedsskrifter (Mac OS)

  Konverterer glyffer til enhedsskrifttyper. Kantudjævning er ikke tilgængelig for enhedsskrifttyper.

  _sans, _serif og _skrivemaskine

  Tilknyt vestlige indirekte skrifttyper på tværs af platforme for at sikre et ens udseende.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) og Mincho

  Tilknyt japanske indirekte skrifttyper på tværs af platforme for at sikre et ens udseende.

  Bemærk:

  Yderligere oplysninger om indirekte skrifttyper finder du i dokumentet med Flash-specifikationen på Adobe.com/dk.

 5. (Valgfrit) Vælg en følgende:

  Kan vælges 

  Betyder, at den eksporterede tekst kan markeres i Flash.

  Vis ramme omkring tekst 

  Gør tekstrammer synlige i Flash.

  Rediger tegnindstillinger 

  Åbner dialogboksen Integrering af tegn, så du kan integrere bestemte tegn i tekstobjektet. Du kan vælge de tegn, der skal integreres, på listen, skrive tegnene i tekstboksen Medtag disse tegn, klikke på Automatisk udfyldning for automatisk at vælge de tegn, der skal integreres, eller foretage en kombination af disse.

 6. (Valgfrit) Hvis du kodede teksten som dynamisk tekst, kan du angive URL-adressen til den side, der skal åbnes, når der klikkes på teksten, og derefter vælge et målvindue for at angive, hvor siden skal indlæses:

  _selv

  Angiver den aktuelle ramme i det aktuelle vindue.

  _tom

  Angiver et nyt vindue.

  _overordnet

  Angiver den aktuelle rammes overordnede.

  _øverst

  Angiver rammen på øverste niveau i det aktuelle vindue.

 7. Hvis du kodede teksten som Indtast tekst, skal du angive det maksimale antal tegn, der kan indtastes i tekstobjektet.

Bemærk:

Når du har kodet tekst som Flash-tekst, kan du markere hele teksten på én gang ved at vælge Marker > Objekt > Dynamisk Flash-tekst eller Indtast Flash-tekst.