Værktøjer

Lær om værktøjslinjerne Grundlæggende og Avanceret, og om hvordan du tilpasser en værktøjslinje, opretter en ny værktøjslinje og administrerer flere værktøjslinjer.

Når du starter Illustrator, vises en værktøjslinje til venstre på skærmen, der indeholder forskellige værktøjer, du får brug for, mens du arbejder på dit dokument. Værktøjerne i værktøjslinjen giver dig mulighed for at udføre forskellige opgaver, f.eks. oprette, markere og redigere objekter og vælge, skrive, male, tegne, prøve, redigere og flytte billeder.  

Værktøjslinjetyper

Illustrator indeholder følgende typer værktøjslinjer:

 • Den grundlæggende: denne værktøjslinje vises som standard, når Illustrator åbnes. Den indeholder et udvalg af værktøjer, som du oftest har brug for, når du arbejder på Illustrator. Du kan få vist den komplette liste over værktøjer ved at klikke på ikonet Redigér værktøjslinje (...) nederst i den grundlæggende værktøjslinje. Skuffen med alle værktøjer vises med en liste over alle tilgængelige værktøjer i Illustrator.
 • Avanceret: Denne værktøjslinje indeholder alle tilgængelige værktøjer i Illustrator. For at skifte fra den grundlæggende værktøjslinje til den avancerede, skal du gøre et af følgende:
  • Vælge Windows > Værktøjslinjer > Avanceret .
  • Vælg Avanceret i skuffens pop-op-menuen.

Den grundlæggende værktøjslinje erstattes af den avancerede værktøjslinje.

Bemærk:

(For MENA-lande) Hvis du ikke kan se MENA-tekstværktøjerne på værktøjslinjen Grundlæggende, der vises som standard, skal du gøre ét af følgende for at bruge disse værktøjer:

 • Åbn skuffen Alle værktøjer i værktøjslinjen Grundlæggende ved at klikke på knappen Rediger værktøjslinje, og træk MENA-tekstværktøjerne fra skuffen til værktøjslinjen.
 • Åbn værktøjslinjen Avanceret.

A. Grundlæggende værktøjslinje B. Avanceret værktøjslinje C. Al værktøj-skuffe D. Pop op-menu E. Værktøjskategori F. Værktøj til rådighed i værktøjslinjen G. Værktøj til rådighed i skuffen 

Kategori af værktøjer i værktøjslinjen

I Illustrator er værktøjerne bredt organiseret i følgende kategorier:

 • Vælg
 • Tegn
 • Tekst
 • Mal
 • Rediger
 • Navigér
Værktøjer i Illustrator

Tilpasning af værktøjslinjen

Du kan tilpasse en værktøjslinje ved at flytte værktøjer mellem værktøjslinjen og skuffen. Du kan tilføje flere værktøjer fra skuffen til værktøjslinjen eller fjerne værktøjer fra værktøjslinjen.

Værktøjerne kan kun tilføjes, fjernes eller omarrangeres i værktøjslinjen, når skuffen er åben. Værktøjslinjen er låst til redigering, når skuffen er lukket.    

Tilføje og fjerne værktøjer

Du kan tilføje et værktøj eller flere værktøjer sammen som en gruppe fra skuffen Alle værktøjer til værktøjslinjen.

 • For at tilføje et enkelt værktøj ad gangen på værktøjslinjen skal du trække værktøjet og slippe det på opdelingslinjen mellem værktøjerne.

For at fjerne et værktøj fra værktøjslinjen skal du trække værktøjet fra værktøjslinjen og slippe hvor som helst i skuffen. Værktøjet tilføjes automatisk til den kategori, som det tilhører.

For at gå tilbage til de oprindelige indstillinger, skal du klikke på Nulstil i skuffens pop-op-menuen.

A. Tilføjelse af et værktøj som en gruppe til værktøjslinjen B. Tilføjelse af et separat værktøj til værktøjslinjen 

Tilføj flere værktøjer i en gruppe

Du kan vælge flere værktøjer fra skuffen, uanset hvilke kategorier de tilhører, og tilføje dem som en værktøjsgruppe på værktøjslinjen.

For at vælge flere værktøjer samtidig og tilføje dem som én brugergruppe skal du gøre følgende:

 1. Tryk på Shift-tasten, og klik på de værktøjer, du vil føje til værktøjslinjen. Alternativt kan du bruge Ctrl+klik (Windows) eller Kommando+klik (macOS) til at markere flere værktøjer.
 2. Træk i markeringen, og slip værktøjet på opdelingslinjen mellem værktøjerne på værktøjslinjen.

Ikonet for det værktøj, du vælger først, vises på værktøjslinjen.

På samme måde kan du vælge flere værktøjer ved hjælp af Shift-tasten og trække dem fra værktøjslinjen til skuffen, for at fjerne flere værktøjer samtidigt.

A. Tilføjelse af flere værktøjer som en gruppe i et værktøj i værktøjslinjen B. Tilføjelse af flere værktøjer i en separat gruppe i værktøjslinjen 

Vis værktøjer i en værktøjsgruppe

Hvis du vil se listen over alle værktøjerne i en værktøjsgruppe, kan du gøre ét af følgende:

 • Venstreklik på værktøjet for at få vist en liste over alle værktøjerne i værktøjsgruppen.
 • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, og klik derefter på et værktøj for at skifte mellem værktøjerne i gruppen.

 • Tryk på et værktøjs tastaturgenvej. Tastaturgenvejen vises i værktøjstippet og skuffen Alle værktøjer. Du kan f.eks. vælge flytteværktøjet ved at trykke på V-tasten.

Vis værktøjer i en værktøjsgruppe

Tip: Du kan skjule værktøjstip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (macOS) og fravælge Vis værktøjstip.

Bemærk:

Hvis du installerer tredjepartsværktøjer, vises de som standard på værktøjslinjen. Hvis du har tilføjet flere brugerdefinerede værktøjslinjer, er tredjepartsværktøjerne tilgængelige i skufferne.

Vise eller skjule kontrolelementer

Du kan vise eller skjule de følgende kontrolelementer på værktøjslinjen ved at vælge deres ikoner i sektionen Vis nederst i skuffen:

 • Kontroller synligheden for kontrolelementet til fyld og streg
 • Kontroller synligheden for kontrolelementet til farve
 • Kontroller synligheden for kontrolelementet til tegningstilstand
 • Kontroller synligheden for kontrolelementet til skærmtilstand

Ændring af tegningstilstande og skærmtilstande ved hjælp af værktøjslinjen

Klik på ikonerne nederst i værktøjslinjen for at ændre tegningstilstanden fra Tegn normalt () til Tegn bagved () eller Tegn indeni ().

Desuden kan du kan ændre skærmtilstanden ved at klikke på ikonet Skift skærmtilstand () nederst i værktøjslinjen og vælge den ønskede skærmtilstand.

Hvis du vil skifte til den avancerede værktøjslinje, som er en komplet værktøjslinje med alle værktøjer, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Windows > Værktøjslinjer > Avanceret .
 • Vælg Avanceret i skuffens pop-op-menuen.

Den grundlæggende værktøjslinje erstattes af den avancerede værktøjslinje.

Opret og administrér værktøjslinjer

Gør følgende for at oprette dine egne tilpassede værktøjslinjer:

 • I skuffen på værktøjslinjen skal du vælge Ny værktøjslinje i pop-op-menuen.
 • Vælg Windows > Værktøjer > Ny værktøjslinje

Når du har angivet et navn og klikker på OK, oprettes der en tom værktøjslinje. Klik på knappen Redigér værktøjslinje for at åbne skuffen og føje værktøjer til værktøjslinjen.

Administrere værktøjslinjer

Når du har flere værktøjslinjer til rådighed, skal du gøre følgende for at administrere dem:

 1. Åbn dialogboksen Administrér værktøjslinjer ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Windows > Værktøjer > Administrér værktøjslinjer.
  • Vælg Administrér værktøjslinjer i skuffens pop-op-menuen.

 2. I dialogboksen Administrér værktøjer skal du gøre ét af følgende:

  • Omdøb: Vælg en værktøjslinje på listen, indtast et nyt navn for linjen i tekstfeltet, og klik derefter på OK.
  • Ny/kopiér: Vælg et værktøj på listen, klik på knappen Kopier, omdøb værktøjslinjen om nødvendigt og klik på OK. Hvis der ikke vælges en værktøjslinje, vil der blive oprettet en ny værktøjslinje.
  • Slet: Vælg en værktøjslinje på listen, og klik herefter på Slet-knappen.

Arbejde med værktøjslinjen

Visning af skjulte værktøjer

Du kan udvide nogle værktøjer for at få vist skjulte værktøjer under dem. En lille trekant nederst til højre for værktøjsikonet angiver, at der er skjulte værktøjer. Hold museknappen nede på det synlige værktøj for at få vist de værktøjer, der er skjult under det.

Visning af værktøjsindstillinger

Nogle værktøjer i værktøjslinjen indeholder indstillinger, der vises i panelet Egenskaber. Derudover kan du dobbeltklikke på et værktøj på værktøjslinjen for at få vist og ændre indstillingerne for det pågældende værktøj.

Flytte værktøjslinjen

Du kan flytte værktøjslinjen ved at trække i dens titellinje.

Visning af værktøjslinjen i dobbeltstak eller enkelt kolonne

Klik på dobbeltpilen på titellinjen for at skifte mellem visning af værktøjslinjen i en enkelt kolonne eller dobbeltstak.

Skjule værktøjslinjen

For at vise eller skjule værktøjslinjen skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Vindue > Værktøjer.
 • Klik på luk-knappen i titellinjen.

Vælg et værktøj i værktøjslinjen

For at vælge et værktøj skal du gøre et af følgende:

 • Klik på et værktøj i værktøjslinjen. Hvis der er en lille trekant i det nederste højre hjørne på et værktøj, skal du holde museknappen nede for at få vist de skjulte værktøjer og derefter klikke på det ønskede værktøj.

 • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede, og klik derefter på et værktøj for at skifte mellem og vælge skjulte værktøjer.

 • Tryk på værktøjets tastaturgenvej. Tastaturgenvejen vises i værktøjstippet. Du kan f.eks. vælge flytteværktøjet ved at trykke på V-tasten.

Tip: Du kan skjule værktøjstip ved at vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (macOS) og fravælge Vis værktøjstip.

Ændring af værktøjsmarkører

Markøren for de fleste værktøjer svarer til værktøjets ikon. Hver markør har et forskelligt hotspot, hvor en effekt eller handling begynder. Med de fleste værktøjer kan du skifte til præcise markører, der vises som trådkors på det pågældende hotspot og giver større nøjagtighed, når du arbejder med detaljerede illustrationer. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Redigér > Indstillinger> Generelt (Windows) eller Illustrator> Indstillinger > Generelt(macOS) og vælg Brug præcisionsmarkører.
 • Tryk på Caps Lock på tastaturet.
Bemærk:

En værktøjslinje forbliver i det arbejdsrum, hvor den er oprettet. Hvis du skifter til et andet arbejdsrum og derefter vender tilbage til det første arbejdsrum, vil de værktøjslinjer, du har oprettet der, stadig være der.

Adobe-logo

Log ind på din konto