Du bruger panelet Streg (Vindue > Streg) til at angive, om en streg er ubrudt eller stiplet, stregsekvensen og andre stregjusteringer, hvis den er stiplet, stregtykkelsen, stregjusteringen, spidsvinklen, pilehoveder, breddeprofiler samt typer af linjesammenføjninger og stregafslutninger.

Panelet Streg
Panelet Streg

Du kan anvende stregindstillinger på et helt objekt, eller du kan bruge Dynamisk maling-grupper og anvende forskellige streger på forskellige kanter i objektet.

Layers Magazines instruktør Dave Cross viser, hvordan du kan anvende fyld og streg i Illustrator med praktiske genveje til arbejde med fyld og streg i denne video.

Anvendelse af en stregfarve, -bredde eller -justering

 1. Marker objektet. (Brug værktøjet til markering til Dynamisk maling til at markere en kant i en Dynamisk maling-gruppe).
 2. Klik på boksen Streg på værktøjspanelet, panelet Farve eller kontrolpanelet. På denne måde angiver du, at du vil anvende en streg i stedet for et fyld.
  Boksen Streg
  Boksen Streg

 3. Vælg en farve på panelet Farve eller en farveprøve på panelet Farveprøver eller på kontrolpanelet. Du kan også dobbeltklikke på boksen Streg for at vælge en farve ved hjælp af farvevælgeren.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge den aktuelle farve i boksen Streg, kan du blot trække farven fra boksen Streg til objektet. Trækkefunktionen fungerer ikke i forbindelse med Dynamisk maling-grupper.

 4. Vælg en tykkelse på panelet Streger eller på kontrolpanelet.
 5. Hvis objektet er en lukket kurve (og ikke en Dynamisk maling-gruppe), skal du vælge en indstilling på panelet Streg for at justere stregen langs kurven:
  •  Centrer streg 

  •  Juster streg indvendigt 

  •  Juster streg udvendigt 

  Noter:

  • I den aktuelle version af Illustrator anvendes indstillingen Juster streg indvendigt som standard, når du opretter et webdokument. I visse tidligere versioner af Illustrator anvendte Illustrator som standard indstillingen Centrer streg.
  • Hvis du forsøger at justere kurver, der bruger forskellige stregjusteringer, justeres disse kurver muligvis ikke nøjagtigt. Sørg for, at indstillingerne for kurvejustering er de samme, hvis kanterne skal stemme helt overens, når de justeres.

Oprette streger med variabel bredde

Breddeværktøjet, der er tilgængeligt i panelet Værktøjer, kan bruges til at oprette en streg med variabel bredde og gemme den variable bredde som en profil, der kan anvendes på andre streger.

Når du lader musen hvile over en streg med breddeværktøjet, vises en hul diamant på kurven med håndtag. Du kan justere stregtykkelsen, flytte breddepunktet, dublere breddepunktet og slette breddepunktet.

I forbindelse med flere streger justerer breddeværktøjet kun den aktive streg. Hvis du vil justere en streg, skal du sørge for at vælge den som den aktive streg i panelet Udseende.

Se en video om brug af breddeværktøjet i Brug af strøg med variabel vidde.

Hvis du vil oprette eller ændre et breddepunkt ved hjælp af dialogboksen Rediger breddepunkt, skal du dobbeltklikke på stregen med breddeværktøjet og redigere værdierne for breddepunktet. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Juster tilstødende breddepunkter, påvirker ændringer af det markerede breddepunkt også tilstødende breddepunkter.

Hvis afkrydsningsfeltet Juster tilstødende breddepunkter skal markeres automatisk, skal du trykke på Shift og dobbeltklikke på breddepunktet.

Breddeværktøjet skelner mellem kontinuerlige og ikke-kontinuerlige breddepunkter ved justering af den variable bredde.

width-point-edit
Dialogboksen Rediger breddepunkt for kontinuerlige punkter

Sådan oprettes et ikke-kontinuerligt breddepunkt:

 1. Opret to breddepunkter på en streg med forskellige bredder.

  discontinuous-width-points1
  To oprettede breddepunkter
 2. Træk det ene breddepunkt til det andet breddepunkt for at oprette et ikke-kontinuerligt breddepunkt til stregen.

  discontinuous-width-points2
  Ikke-kontinuerligt breddepunkt oprettet ved at trække det ene breddepunkt til det andet breddepunkt

For ikke-kontinuerlige punkter viser dialogboksen Rediger breddepunkt begge sæt sidebredder.

width-point-edit-discontinuous_1
Dialogboksen Rediger breddepunkt for ikke-kontinuerlige punkter

Kontrolelementer til breddeværktøj

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk håndtagene udad eller indad for at justere stregtykkelsen på det pågældende sted på kurven. Breddepunkter, der er oprettet ved et hjørne eller direkte markeret ankerpunkt, er fastgjort til ankerpunktet under grundlæggende redigering af kurven.
 • Træk punktet langs kurven for at ændre breddepunktets placering.
 • Tryk på Skift, og klik for at markere flere breddepunkter. I dialogboksen Rediger breddepunkt skal du angive værdier for Side 1 og Side 2 for flere punkter. Justeringer af breddepunkterne vil påvirke alle de markerede breddepunkter.
 • Du kan også globalt justere stregtykkelse for alle breddepunkterne ved at angive stregtykkelsen på rullelisten Tykkelse i panelet Streg.

Gem breddeprofiler

Når du har defineret stregtykkelse, kan du gemme variabelbreddeprofilen ved hjælp af panelet Streg, kontrolpanelet eller panelet Egenskaber.

width-profiles
A. Indstilling for ensartet breddeprofil B. Ikon for lagring af breddeprofil C. Ikon for sletning af breddeprofil D. Ikon for nulstilling af breddeprofil 

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Du kan anvende breddeprofiler på markerede kurver ved at vælge dem på rullelisten Breddeprofil i kontrolpanelet eller panelet Streg. Når der er valgt en streg uden variabelbreddeprofil, vises indstillingen Jævnt på listen. Vælg indstillingen Jævnt for at fjerne en variabelbreddeprofil fra et objekt.
 • Hvis du vil gendanne standardsættet med breddeprofiler, skal du klikke på knappen Nulstil profiler nederst på rullelisten Profil.

Bemærk:

Hvis standardsættet med breddeprofiler gendannes i dialogboksen Indstillinger for streg, fjernes brugerdefinerede gemte profiler.

Hvis du anvender en variabelbreddeprofil på en streg, angives det med en stjerne (*) i panelet Udseende.

For illustrations- og mønsterpensler er indstillingen Breddepunkter/profil automatisk valgt til størrelse i dialogboksen Indstillinger for streg efter redigering af en penselkurve med variabelbreddeværktøjet eller anvendelse af en breddeprofilforudindstilling. Hvis du vil fjerne ændringer af breddeprofiler, skal du vælge indstillingen Fast til størrelse eller en af tegnepladedatakanalerne, f.eks. Tryk, for at gendanne indstillingerne for tegnepladedata.

Oprette punkterede eller stiplede linjer

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
Mordy Golding

Du kan oprette en punkteret eller stiplet linje ved at redigere objektets stregattributter.

 1. Marker objektet.
 2. Vælg Stiplet linje på panelet Streg. Vælg Vis indstillinger i menuen på panelet Streg, hvis indstillingen Stiplet linje ikke vises.
 3. Klik på ikonet Justerer streger i forhold til hjørner og kurveafslutninger, så længder tilpasses . Denne indstilling gør det muligt at gøre stregerne i kurvernes hjørner og afslutninger ensartede og forudsigelige. Hvis det er nødvendigt at bevare stregernes udseende uden at justere dem, skal du vælge ikonet Bevarer præcise længder af streger og mellemrum .
  Stregjusteringer i hjørnerne
  Stregjusteringer i hjørnerne

  A. Bevarede nøjagtige streg- og mellemrumslængder B. Streger justeret i forhold hjørner og kurveafslutninger, og længder tilpasset 
 4. Angiv en stregsekvens ved at indtaste stregernes længde og mellemrummet mellem dem.

  De indtastede tal gentages i rækkefølge, så når du en gang har oprettet et mønster, behøver du ikke udfylde alle tekstboksene igen.

 5. Vælg en sammenføjningsindstilling for at ændre enderne på stregerne. Indstillingen Flad  opretter streger med firkantede afslutninger, indstillingen Afrundet opretter afrundede streger eller prikker, og indstillingen Forlænget flad forlænger afslutningen på stregerne.
  Indstillinger for mellemrum
  6 pt stiplede linjer med linjeafstand på 2, 12, 16, 12

  A. Flad B. Afrundet C. Forlænget flad 

  Du kan se en video om at oprette perfekt stiplede streger under Oprettelse af hjørne-justerede stiplede linjer.

Ændring af en linjes afslutninger eller sammenføjninger

En afslutning er slutningen på en åben linje; en sammenføjning er det sted, hvor en lige linje ændrer retning (drejer rundt om et hjørne). Du kan ændre en linjes afslutninger og sammenføjninger ved at ændre objektets stregattributter.

 1. Marker objektet.
 2. Vælg en afslutnings- og en sammenføjningsindstilling på panelet Streg.

  Vælg Vis indstillinger i panelmenuen, hvis indstillingerne ikke vises.

  Flad 

  Opretter streger med firkantede afslutninger.

  Afrundet 

  Opretter streger med halvrunde afslutninger.

  Forlænget flad 

  Opretter streger med en firkantet afslutning, der strækker sig halvdelen af stregtykkelsen ud over afslutningen af stregen. Denne indstilling får stregens tykkelse til at strække sig lige meget i alle retninger omkring stregen.

  Spids

  Opretter streger med afbøjede hjørner. Angiv en spidsvinkel mellem 1 og 500. Spidsvinklen bestemmer, hvornår der skiftes fra en spidsvinklet (skarp) sammenføjning til en facetsammenføjning. Spidsvinklen er som standard 10, hvilket betyder, at programmet skifter fra en spids- til en facetsammenføjning, når punktets længde når ti gange stregtykkelsen. En spidsvinkel på 1 giver en facetsammenføjning.

  Afrundet sammenføjning 

  Opretter streger med afrundede hjørner.

  Facetsammenføjning 

  Opretter streger med skarpe hjørner.

Tilføjelse af pilehoveder

I Illustrator kan du få adgang til pilehoveder fra panelet Streg og tilknytte kontroller for at justere størrelsen. Standardpilehoveder findes på rullelisten Pilehoveder i panelet Streg. Med panelet Streg kan du også nemt skifte pilehoveder.

Pilehoveder i panelet Streg
Pilehoveder i panelet Streg

Med indstillingen Skaler kan du ændre størrelse på spidsen og enden af pilehovederne uafhængigt. Hvis du vil sammenkæde skaleringsfaktoren for starten og enden af pilehovedet, skal du klikke på ikonet Sammenkæd skaleringsfaktorer for starten og enden af pilehovedet ved siden af indstillingen Skaler.

Med justeringsindstillingerne kan du også justere kurven for at justere efter spidsen eller enden af pilehovedet. Indstillingerne er:

 • Forlæng pilespids forbi enden af kurven

 • Placer pilespids ved enden af kurven

  Bemærk! Hvis du vil fjerne pilehoveder fra objekter, skal du vælge pilehovedindstillingen Ingen på rullelisten.

Tilpasning af pilehoveder

Du angiver brugerdefinerede pilehoveder ved at åbne filen Pilehoveder.ai, som er placeret under ShowPackageContent\Required\Resources\<landestandard>\ (for Mac) og \Support Files\Required\Resources\<landestandard>\ (for Windows). Følg instruktionerne i filen for at oprette brugerdefinerede pilehoveder.

Placer den opdaterede Pilehoveder.ai i: <Illustrator-startmappe>\Ekstramoduler\, og undgå at overskrive den eksisterende Pilehoveder.ai-fil.