Arbejdsforløbet Eksportér til skærme er en ny måde at generere aktiver på i forskellige størrelser og filformater på én gang. Hurtig eksport gør det muligt at oprette billeddata (ikoner, logoer, billeder, eksempler m.m.) enklere og hurtigere - især forweb-og mobile arbejdsforløb.

Under udviklingen af en mobilapp vil designeren af brugeroplevelsen måske gerne regenerere opdaterede ikoner og logoer med jævne mellemrum. Han kan tilføje disse ikoner og logoer til panelet Eksport af aktiv og derefter eksportere dem til forskellige filtyper og størrelser med et enkelt klik på en knap. 

Nyttige funktioner:

 • Eksportér til flere formater og størrelser med én enkelt, hurtig handling. 
 • Eksportér til typiske eller brugerdefinerede størrelser (skalaer): 1 x, 2 x, 3 x 0,5 x, 1,5 x og meget mere.
 • Algoritmen til at generere PNG-filer er ændret til:
  • Generer PNG filer hurtigere end før. 
  • Skab bedre gennemsigtighed i PNG-8-filer.

Tilgængelige formater: 

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG 100 %, JPEG 85 %, JPEG 50 %, JPEG 25 %)
 • SVG
 • PDF
Export-for-screens-dialog
Dialogboksen Eksportér til skærme (fanen Aktiver).

Eksport af aktiver (arbejdsforløbet Eksportér til skærme)

Eksporter hele tegnebrætter eller individuelle illustrationer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Genvej: (Win) Alt + Ctrl + E / (Mac) Cmd + Opt + E. 
  • Klik på Filer > Eksportér > Eksportér til skærme.
  • Vælg illustrationen, og klik på Fil > Eksportér markering.
  • Højreklik på den markerede illustration, og klik på Saml til eksport.

  I dialogboksen Eksportér til skærme skal du redigere de indstillinger, du vil bruge, når du eksporterer illustrationen.

 2. Vælg omfanget af det, du vil eksportere. Der findes to faner:

  Fanen Tegnebrætter.

  Vælg bandt de tegnebrætter, der er tilgængelige til eksport. Klik på et tegnebræt for at vælge eller fravælge det. Brug evt. musen og Skift-tasten til at foretage flere markeringer.

  Fanen Aktiver.

  Vælg blandt de aktiver, som du har samlet i panelet Eksport af aktiv. Se afsnittet Panelet Eksport af aktiv nedenfor.

  Bemærk:

  Klik på miniaturebillede- eller listeikonerne for at få vist elementerne forskelligt.

  Export-for-screens-dialog_artboards-tab
  Dialogboksen Eksporter til skærme (fanen Tegnebrætter).
 3. Afhængigt af, hvilken fane du arbejder i, skal du vælge, hvad du vil eksportere som filer. En afkrydsning angiver, om tegnebrættet eller elementet er markeret.

  Fanen Tegnebrætter:

  • Alle. Vælg alle tegnebrætter. Hvert tegnebræt eksporteres individuelt.
  • Område. Vælg de enkelte tegnebrætter, der skal eksporteres, blandt dem, der er tilgængelige i dokumentet. Eksempelvis vælger 1, 2, 4-6 tegnebrætterne 1, 2, 4, 5 og 6.
  • Hele dokumentet. Eksporterer hele dokumentet som én illustration.

  Fanen Aktiver:

  • Alle aktiver. Vælg denne indstilling for at eksportere alle de aktiver, der er indsamlet under fanen Aktiver.

  Bemærk:

  Hvis du vil starte forfra, skal du klikke på Ryd markering for at fjerne markeringen af alle de indsamlede aktiver. Du kan starte markering af specifikke illustrationer ved at klikke på miniaturebilleder.

 4. Angiv indstillingerne for de eksporterede filer.

  • Skaler. Angiv skaleringsfaktoren for outputfilen.
  • Placering. Angiv den mappeplacering, hvor eksporterede filer placeres.
  • Åbn placering efter eksport. Vælg denne indstilling for at angive, om den mappe, der indeholder de eksporterede aktiver, skal åbnes ved hjælp af en filbrowser (Explorer eller Finder).
  • Suffiks. Angiv et suffiks for at sikre, at outputfilerne har entydige navne.
  • Format. Angiv, om du har brug for filoutput i formaterne .png, .svg, .jpg, eller .pdf.
  • Præfiks. Angiv en tekststreng, der skal fungere som starten på de filnavne, der er genereret.
  • Knappen Tilføj skalering. Klik på Tilføj skalering for at tilføje en/et ekstra outputskalering/-format, der skal eksporteres.
  • Knappen Slet. Klik på X-symbolet for at slette en outputtype.
  • Forudindstillinger.
   • iOS: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til iOS-projekter.
   • Android: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til Android-formfaktorprojekter.
 5. (Valgfrit) Klik på ikonet Indstillinger () for at angive outputindstillinger for eksporterede filformater.

 6. Klik på knappen Eksporter tegnebrætter eller Eksporter aktiver.

Panelet Eksport af aktiv

Du kan indsamle og eksportere i en fart.

Panelet Eksport af aktiv viser aktiver, som du indsamler fra dine illustrationer. Disse aktiver er normalt de illustrationer, som du vil eksportere ofte.

Under udviklingen af en mobilapp vil designeren af brugeroplevelsen måske gerne regenerere opdaterede ikoner og logoer med jævne mellemrum. Det er nemt at føje disse ikoner og logoer til panelet Eksport af aktiv og derefter eksportere dem til forskellige filtyper og størrelser med et enkelt klik på en knap. 

AssetExport_panel
Panelet Eksport af aktiv

Hent illustration til eksport

Du kan samle objekter i panelet Eksport af aktiv som et bundt af aktiver eller som enkelte aktiver.

Indsamle illustrationer til eksport som et bundt af aktiver

Web

At samle objekter/lag til eksport som flere aktiver, føje dem til panelet Eksport af aktiv (Vindue > Eksport af aktiv). Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk illustrationen til panelet Eksport af aktiv.
 • Højreklik på et aktiv, og vælg Hent til eksport > Som flere aktiver. Du kan også markere illustrationen og klikke på ikonet Generer flere aktiver fra markeringen () i panelet Eksport af aktiv.
 • Du kan tilføje de fremhævede lag i panelet Lag som aktiver ved at klikke på ikonet Hent til eksport nederst i panelet Lag.

Bemærk:

Hver gang du trækker en illustration til panelet Eksport af aktiv, bliver aktivet 'indsamlet'. Der bliver ikke oprettet en dublet af objektet på tegnebrættet eller i CC-biblioteker. Når du opdaterer illustrationen i dokumentet, opdateres det tilsvarende aktiv automatisk i panelet Eksport af aktiv.

Indsamle en illustration til eksport som et enkelt aktiv

Web

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Alt/ Alternativ, mens du trækker en illustration til panelet Eksport af aktiv.
 • Højreklik på et aktiv, og vælg Hent til eksport > Som enkelt aktiv. Du kan også vælge illustrationen og derefter trykke på Alt/ Alternativ , mens du klikker på ikonet Generer et enkelt aktiv fra markeringen () i panelet Eksport af aktiv.

Eksport af aktiver (arbejdsforløbet i panelet Eksport af aktiv)

Du kan eksportere aktiver via panelet Eksport af aktiv

 1. Klik på Vindue > Eksport af aktiv for at åbne panelet Eksport af aktiv.

 2. Du kan få vist de indsamlede aktiver i panelet Eksport af aktiv. En ramme angiver, om aktivet er markeret til eksport.

  Bemærk:

  Kun aktiver med en ramme eksporteres. Klik på et miniaturebillede for at vælge eller fravælge det.

 3. Klik på trekanten Eksportindstillinger for at få vist eller tilføje de formater/størrelser, filerne skal eksporteres i:

  • Skaler. Angiv skaleringsfaktoren for outputfilen. 
  • Suffiks. Angiv et suffiks for at sikre, at outputfilerne har entydige navne.
  • Format. Angiv, om du har brug for filoutput i formaterne .png, .svg, .jpg, eller .pdf.
  • Knappen Tilføj skalering. Klik for at tilføje en/et ekstra outputskalering/-format, der skal eksporteres.
  • Knappen Slet. Klik på X-symbolet for at slette en outputtype.
  • Forudindstillinger:
   • iOS: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til iOS-projekter.
   • Android: Klik for at tilføje de forudindstillede outputtyper, der generelt kræves til Android-formfaktorprojekter.
 4. (Valgfrit) Vælg i pop op-menuen Formatindstillinger for at angive outputindstillinger for eksporterede filformater.

 5. (Valgfrit) Klik på Åbn placering efter eksport i pop op-menuen for at få vist de eksporterede filer direkte efter et eksportarbejdsforløb.

 6. Klik på Eksporter for at generere filer.

  Mens aktiver bliver eksporteret, opretter Illustrator som standard undermapper på eksportstedet ud fra de skaleringsindstillinger, du har valgt. Hvis du f.eks. vælger flere skaleringsfaktorer i panelet Eksport af aktiv, f.eks. 1x, 2x og 3x, for at eksportere en fil som PNG, opretter Illustrator undermapper med navnene 1x, 2x og 3x til de eksporterede filer. Ved formater, som ikke understøtter skalering, navngiver Illustrator mapperne efter de filformater. der er valgt for eksporteringen, for eksempel SVG og PDF. 

  For at eksportere filer i en mappe uden at oprette nogen undermapper skal du fravælge indstillingen Opret undermapper i panelet Eksport af aktiv eller i dialogboksen Eksportér til skærme.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre placeringen af det element, du eksporterer, eller hvis du vil angive andre detaljer som f.eks. et præfiks til filnavnet, skal du bruge dialogboksen Eksportér til skærme.Klik  for atåbne dialogboksen Eksportér til skærme. Alle indstillinger, der er angivet i panelet Eksport af aktiv, bevares i dialogboksen Eksportér til skærme.

Outputindstillinger for eksporterede aktiver

Formatspecifikke indstillinger for eksporterede aktiver

I dialogboksen Formatindstillinger kan du angive outputindstillinger for hver filtype, du kan eksportere til:

 • I dialogboksen Eksporter til skærme skal du klikke på ikonet Indstillinger for at åbne dialogboksen Formatindstillinger.
 • Klik på pop op-menuen i panelet Eksport af aktiv, og vælg Formatindstillinger.
Angiv formatspecifikke indstillinger i dialogboksen Formatindstillinger.
Angiv formatspecifikke indstillinger i dialogboksen Formatindstillinger.