Eksport af illustrationer

  1. Vælg Filer > Eksporter.

  2. Vælg filens placering, og skriv et filnavn.

  3. Vælg et format i pop op-menuen Gem som Type (Windows) eller Format (Mac OS).

  4. Klik på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS).

Se en video om at eksportere indhold fra Illustrator under Lagring af en fil til output.

Filformater til eksport af illustrationer

Bemærk:

Du kan kun eksportere flere tegnebrætter til følgende formater: SWF, JPEG, PSD, PNG og TIFF.

AutoCAD-tegning og AutoCAD Interchange-fil (DWG og DXF)

AutoCAD-tegning er standardfilformatet til lagring af vektorgrafik, der er oprettet i AutoCAD. AutoCAD Interchange-fil er et format til udveksling af tegninger til eksport af AutoCAD-tegninger til eller import af tegninger fra andre programmer. Yderligere oplysninger finder du under AutoCAD-eksportindstillingerBemærk: Hvide streger eller fyld i illustrationer eksporteres som standard til AutoCAD-formaterne som sorte streger eller fyld, og sorte streger eller fyld i Illustrator eksporteres til AutoCAD-formatet som hvide.

BMP

Et standardbilledformat i Windows. Du kan angive indstillinger for farvemodel, opløsning og kantudjævning for at rasterisere illustrationen, samt et format (Windows eller OS/2) og en bitdybde for at bestemme det samlede antal farver (eller gråtoner), som billedet kan indeholde. For 4-bit og 8-bit billeder i Windows-format kan du også angive RLE-komprimering.

EMF-format (Enhanced Metafile)

Meget anvendt af Windows-programmer som udvekslingsformat til eksport af vektorgrafikdata. Illustrator kan rasterisere nogle vektordata, når der eksporteres illustrationer til EMF-formatet.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Bruges typisk til at gemme fotografier. JPEG-formatet bevarer alle farveoplysninger i et RGB-billede, men filstørrelsen reduceres ved, at nogle data slettes. JPEG er et standardformat til visning af billeder på internettet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for JPEG-eksport. Du kan også gemme et billede som en JPEG-fil med kommandoen Gem til web og enhederBemærk: Artefakter såsom bølgelignende mønstre eller kompakte områder med striber tilføjes i filen, hver gang du gemmer den som en JPEG-fil. Du bør altid gemme JPEG-filer fra det originale billede og ikke fra et tidligere gemt JPEG-billede.

Macintosh PICT

Bruges med grafik- og sidelayoutprogrammer til Mac OS til at overføre billeder mellem programmer. PICT er især effektivt til at komprimere billeder, der indeholder store områder med rene farver.

Flash (SWF)

Et vektorbaseret grafikformat til interaktiv, animeret webgrafik. Du kan eksportere illustrationer til Flash-formatet (SWF) til brug i webdesign og få vist illustrationen i en hvilken som helst browser, der har ekstramodulet Flash Player. Yderligere oplysninger finder du i Flash-eksportindstillinger. Du kan også gemme et billede som en SWF-fil med kommandoen Gem til web og enheder, og du kan eksportere tekst som dynamisk Flash-tekst eller Flash-inputtekst (se Kodetekst til eksport til Flash). Ud over at eksportere illustrationer i Flash-format kan du kopiere illustrationer fra Illustrator og indsætte dem i Flash. Der går ikke noget tabt i illustrationen.

Photoshop (PSD)

Photoshops standardformat. Hvis illustrationen indeholder data, der ikke kan eksporteres til Photoshop-format, bevarer Illustrator illustrationens udseende ved at flette lagene i dokumentet eller ved at rasterisere illustrationen. Derfor kan der forekomme situationer, hvor lag, underlag, sammensatte former og redigerbar tekst ikke bevares i Photoshop-filen, selvom du valgte den korrekte eksportindstilling. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for Photoshop-eksport.

PNG (Portable Network Graphics)

Bruges til komprimering uden tab og til visning af billeder på internettet. I modsætning til GIF understøtter PNG 24-bit billeder og giver gennemsigtig baggrund uden ujævne kanter, men visse webbrowsere understøtter ikke PNG-billeder. PNG beholder gennemsigtighed i gråtone- og RGB-billeder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for PNG-eksport. Du kan også gemme et billede som en PNG-fil med kommandoen Gem til web og enheder.

Targa (TGA)

Designet til brug på systemer, der anvender Truevision®-skærmkortet. Du kan angive indstillinger for farvemodel, opløsning og kantudjævning for at rasterisere illustrationen, samt en bitdybde for at bestemme det samlede antal farver (eller gråtoner), som billedet kan indeholde.

Tekstformat (TXT)

Bruges til at eksportere tekst i en illustration til en tekstfil. (Se Eksportere tekst til en tekstfil).

TIFF (Tagged-Image File Format)

Bruges til at udveksle filer mellem programmer og computerplatforme. TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af de fleste tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. De fleste desktopscannere kan producere TIFF-filer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Indstillinger for TIFF-eksport.

Windows-metafil (WMF)

Et midlertidigt udvekslingsformat til 16-bit Windows-programmer. WMF-formatet understøttes af næsten alle tegne- og layoutprogrammer til Windows. Men det har begrænset understøttelse af vektorgrafik, og når det er muligt, bør EMF-formatet bruges i stedet for WMF-formatet.

AutoCAD-eksportindstillinger

Når du eksporterer illustrationer til enten DXF- eller DWG-format, kan du angive følgende indstillinger:

AutoCAD-version

Angiver den version af AutoCAD, som understøtter den eksporterede fil.

Skaler

Angiv værdier for skalaenheder for at angive, hvordan Illustrator fortolker længdedata ved skrivning af AutoCAD-filen.

Skaler stregtykkelse

Skalerer stregtykkelsen, sammen med resten af tegningen, i den eksporterede fil.

Antal farver

Bestemmer den eksporterede fils farvedybde.

Rasterfilformat

Angiver, om billeder og objekter, der rasteriseres under eksport, gemmes i PNG- eller JPEG-format. Kun PNG understøtter gennemsigtighed. Hvis du har brug for at bevare udseende så meget som muligt, skal du vælge PNG.

Bevar udseende

Vælg, hvis udseendet skal bevares, og du ikke har brug for at redigere den eksporterede fil. Hvis du vælger denne indstilling, kan du i væsentligt omfang begrænse dine redigeringsmuligheder. Tekst kan f.eks. få konturer, og effekter rasteriseres. Du kan vælge denne indstilling eller Maksimal redigerbarhed, men ikke begge.

Maksimal redigerbarhed

Vælg denne indstilling, hvis behovet for at redigere filen i AutoCAD er større end behovet for at bevare udseendet. Denne indstilling kan medføre væsentligt tab af udseende, især hvis du har anvendt typografieffekter. Du kan vælge denne indstilling eller Bevar udseende, men ikke begge.

Eksporter kun markeret illustration

Eksporterer kun den illustration i filen, der er markeret på eksporttidspunktet. Hvis der ikke er markeret en illustration, eksporteres en tom fil.

Tilpas kurver til udseendet

Ændrer kurverne i AutoCAD for om nødvendigt at bevare det oprindelige udseende. Hvis en kurve f.eks. overlapper andre objekter og ændrer deres udseende under eksporten, ændrer denne indstilling kurven for at bevare objekternes udseende.

Omdan tekst til kontur

Konverterer al tekst til kurver inden eksport for at bevare udseendet. Illustrator og AutoCAD kan fortolke tekstattributter forskelligt. Vælg denne indstilling for at bevare maksimal visuel nøjagtighed (på bekostning af redigerbarhed). Hvis du har brug for at redigere teksten i AutoCAD, skal du ikke vælge denne indstilling.

Flash-eksportindstillinger

Når du eksporterer illustrationer til SWF-format, kan du angive følgende grundlæggende og avancerede indstillinger. Du kan eksportere flere tegnebrætter til SWF-format.

Du kan altid klikke på Webvisning for at få vist filen i standardwebbrowseren (ekstramodulet til Flash Player-browseren skal være installeret til browseren)),eller klikke på Device Central for at få vist filen i Flash Player på en bestemt mobiltelefon eller enhed.

Bemærk: Hvis dit mål er at overføre illustrationer fra Illustrator til et Flash-dokument, kan du blot indsætte dem. Alle kurver, strøg, forløb, tekst (angiv Flash-tekst), masker, effekter (f.eks. skyggeeffekt på tekst) og symboler bevares. Du kan derudover angive, hvordan lag importeres under indsættelsen: som Flash-lag, billeder eller grafiksymboler. 

Før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter, skal du angive, hvordan flere tegnebrætter skal eksporteres. Hvis du vil eksportere tegnebrætter som separate SWF-filer, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Forudindstilling

Angiver den forudindstillingsfil, der skal benyttes til eksport. Hvis du ændrer standardindstillingerne, ændres denne indstilling til Brugerdefineret. Du kan gemme en brugerdefineret indstillingsfil som en ny forudindstilling til genbrug med andre filer. Klik på Gem forudindstilling for at gemme indstillingsfilen som en forudindstilling.

Eksporter som

Angiver, hvordan Illustrator-lag skal konverteres:

AI-fil til SWF-fil

Eksporterer illustrationen til en enkelt ramme. Vælg denne indstilling for at bevare lagfritskrabningsmasker.

AI-lag til SWF-rammer

Eksporterer illustrationen på hvert lag til en separat SWF-ramme og opretter en animeret SWF.

AI-lag til SWF-filer

Eksporterer illustrationen på hvert lag til en separat SWF-fil. Resultatet er flere SWF-filer, der hver indeholder en enkelt ramme med illustrationen fra et enkelt Illustrator-lag.

AI-lag til SWF-symboler

Konverterer illustrationen på hvert lag til et symbol og eksporterer den til en enkelt SWF-fil. AI-lag eksporteres som SWF-filmklipsymboler. Symbolerne navngives med de tilsvarende lagnavne.

AI-tegnebrætter til SWF-filer

Eksporterer hvert af de markerede tegnebrætter til en separat SWF-fil. Dette er den eneste tilgængelige indstilling, når du vælger at bevare flere tegnebrætter i dialogboksen Gem som. Hvis du gemmer en forudindstilling, og denne indstilling er valgt, kan du kun bruge denne gemte forudindstilling på filer med flere tegnebrætter.

Version

Angiver den version af Flash Player, der skal bruges til at gennemse importerede filer. Indstillingen Komprimer fil er ikke tilgængelig i Flash version 5 og tidligere. Dynamisk tekst og Indtast tekst er ikke tilgængelige i version 3 og tidligere.

Udklip til tegnebrætstørrelse

Eksporterer Illustrator-illustrationer inden for det markerede tegnebræts grænser til SWF-filen. Illustrationer uden for grænserne klippes bort. Denne indstilling er markeret og deaktiveret ved eksport af flere tegnebrætter.

Bevar udseende

Vælg Bevar udseende for at samkopiere illustrationen til et enkelt lag inden eksport. Filens redigerbarhed begrænses ved at vælge denne indstilling.

Komprimer fil

Komprimerer SWF-dataene, så filstørrelsen bliver mindre. Bemærk, at Flash-afspillere før Flash Player 6 ikke kan åbne eller vise komprimerede filer. Brug ikke denne indstilling, hvis du ikke er sikker på, hvilken version af Flash-afspilleren filen skal vises på.

Eksporter symboler i panelet

Eksporterer alle symbolerne i panelet Symboler. Hvis et symbol ikke har en aktiv forekomst i illustrationen, er symbolet ikke medtaget i de eksporterede billeder, men det kan bruges i Flash-symbolbiblioteket i Flash Authoring-miljøet.

Eksporter tekst som konturer

Konverterer tekst til vektorkurver. Brug denne indstilling til at bevare det visuelle udseende af tekst i alle Flash-afspillere. Hvis du foretrækker at have maksimale muligheder for tekstredigering, skal du fravælge denne indstilling.

Ignorer knibningsoplysninger for tekst

Eksporterer tekst uden knibningsværdier.

Medtag metadata

Eksporterer de metadata, der er knyttet til filen. Eksporterede XMP-oplysninger minimeres for at holde filstørrelsen lille. Miniaturebilleder medtages f.eks. ikke.

Beskyt mod import

Forhindrer brugere i at ændre den eksporterede SWF-fil.

Adgangskode

Skriv en adgangskode for at beskytte filen mod at blive åbnet af uautoriserede brugere eller i andre programmer end Adobe Flash.

Kurvekvalitet

Bestemmer bezier-kurvernes nøjagtighed. En lavere værdi formindsker størrelsen på den eksporterede fil med et lille tab af kurvekvalitet. En større værdi forøger nøjagtigheden af bezier-kurvens gengivelse, men øger filstørrelsen.

Baggrundsfarve

Angiver en baggrundsfarve for den eksporterede SWF-fil.

Sikkerhed ved lokal afspilning

Angiver, om filen kun skal have adgang til lokale filer eller netværksfiler under afspilning.

Hvis du vil angive avancerede indstillinger, skal du klikke på Avanceret og angive en eller flere af følgende:

Billedformat

Bestemmer, hvordan illustrationen komprimeres. Komprimering uden tab bevarer den højeste billedkvalitet, men opretter en stor SWF-fil. Komprimering med tab (JPEG) opretter en mindre SWF-fil, men føjer artefakter til billedet. Vælg Uden tab (Windows) eller Uden kvalitetsforringelse (Mac OS), hvis du vil fortsætte med at arbejde på filen (eller filerne) i Flash. Vælg Med tab (Windows) eller Med kvalitetsforringelse (Mac OS), hvis du eksporterer den endelige SWF-fil.

JPEG-kvalitet

Angiver mængden af detaljer i det eksporterede billede. Jo højere kvaliteten er, desto større er filen. (Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger komprimering med tab).

Metode

Angiver den type JPEG-komprimering, der anvendes. Grundlinje (standard) anvender standardkomprimeringstypen, mens Grundlinje optimeret anvender yderligere optimering. (Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis du vælger komprimering med tab).

Opløsning

Justerer skærmopløsningen for bitmapbilleder. Opløsning til eksporterede SWF-filer kan være 72 til 600 pixel pr. tomme (ppi). En højere opløsningsværdi giver en bedre billedkvalitet, men øger samtidig filstørrelsen.

Billedhastighed

Angiver den hastighed, animationen skal afspilles med i Flash Player. (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer.)

Løkker

Får animationen til at afspille uendeligt i stedet for én gang og derefterstoppeved afspilning i Flash Player. (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

Animer blandinger

Angiver, om blandede objekter skal animeres. Valg af denne indstilling giver de samme resultater som manuel frigivelse af blandede objekter til lag, før der eksporteres. Blandinger animeres altid fra start til slut uanset lagrækkefølgen.

Hvis du vælger Animer blandinger, skal du vælge en metode til eksport af blandingen:

I sekvens

Eksporterer hvert objekt i blandingen til en separat ramme i animationen.

I build

Opbygger en kumulativ sekvens af objekter i animationsrammerne. Det nederste objekt i blandingen vises f.eks. i hver af rammerne, og det øverste objekt i blandingen vises kun i den sidste ramme.

Lagrækkefølge

Bestemmer animationens tidslinje. Vælg Bunden op for at eksportere lag og starte med det nederste lag i panelet Lag. Vælg Fra toppen og ned for at eksportere lag og starte med det øverste lag i panelet Lag (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

Eksporter statiske lag

Angiver, at et eller flere lag eller underlag skal bruges som statisk indhold i alle de eksporterede SWF-rammer. Indhold fra de valgte lag eller underlag findes som baggrund i alle eksporterede SWF-rammer (Denne indstilling er kun tilgængelig for AI-lag til SWF-rammer).

JPEG-eksportindstillinger

Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert tegnebræt som en separat JPEG-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Kvalitet

Bestemmer JPEG-filens kvalitet og størrelse. Vælg en indstilling i menuen Kvalitet, eller indtast en værdi mellem 0 og 10 i tekstboksen Kvalitet.

Farvemodel

Bestemmer JPEG-filens farvemodel.

Metoder og scanninger

Vælg Grundlinje ("standard") for at bruge et format, som de fleste webbrowsere genkender, Grundlinje optimeret for optimerede farver og en lidt mindre filstørrelse, Progressiv for at få vist en række gradvist mere detaljerede scanninger (du angiver, hvor mange), mens billedet overføres. JPEG-billeder gemt som Grundlinje optimeret og Progressiv understøttes ikke af alle webbrowsere.

Dybde

Bestemmer JPEG-filens opløsning. Vælg Brugerdefineret for at angive en opløsning.

Kantudjævning

Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Grafikobjekt

Genererer kode til grafikobjekter. Hvis du vælger denne indstilling, skal du vælge Klient-side (.html) eller Server-side (.map) for at bestemme den filtype, der genereres.

Integrer ICC-profiler

Gemmer ICC-profiler i JPEG-filen.

Photoshop-eksportindstillinger

Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert tegnebræt som en separat PSD-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Farvemodel

Bestemmer den eksporterede fils farvemodel. Når et CMYK-dokument eksporteres som RGB eller omvendt, kan det medføre uventede ændringer i gennemsigtige områders udseende, især områder, der indeholder blandingstilstande. Hvis du ændrer farvemodellen, skal du eksportere illustrationen som et samkopieret billede (indstillingen Gem lag (Windows) eller Skriv lag (Mac OS) er ikke tilgængelig).

Opløsning

Bestemmer den eksporterede fils opløsning.

Samkopieret billede

Fletter alle lag og eksporterer illustrationen fra Illustrator som et rasteriseret billede. Hvis du vælger denne indstilling, bevares illustrationens visuelle udseende.

Gem lag (Windows) Skriv lag (Mac OS)

Eksporterer grupper, sammensatte former, indlejrede lag og udsnit som separate Photoshop-lag, der kan redigeres. Indlejrede lag, der er mere end fem niveauer dybe, flettes til et enkelt Photoshop-lag. Vælg Maksimal redigerbarhed for at eksportere gennemsigtige objekter (dvs. objekter med en opacitetsmaske, en konstant opacitet på mindre end 100 % eller en anden blandingstilstand end Normal) som dynamiske Photoshop-lag, der kan redigeres.

Bevar redigerbarhed af tekst

Eksporterer vandret og lodret punkttekst i lag (herunder indlejrede lag op til fem niveauer dybe) til Photoshop-tekst, der kan redigeres. Hvis det kompromitterer illustrationens udseende, kan du fravælge denne indstilling for i stedet at rasterisere teksten.

Maksimal redigerbarhed

Skriver hvert underlag på øverste niveau til et separat Photoshop-lag, hvis det ikke kompromitterer illustrationens udseende. Lag på øverste niveau bliver til Photoshop-lagsæt. Gennemsigtige objekter forbliver gennemsigtige objekter, der kan redigeres. Opretter også et Photoshop-formlag for hver sammensat form i et lag på øverste niveau, hvis det ikke kompromitterer illustrationens udseende. Hvis du vil skrive sammensatte former med ubrudte streger, skal du ændre sammenføjningstypen til Rund. Uanset om du vælger denne indstilling, flettes alle lag, der er over 5 niveauer dybe, til et enkelt Photoshop-lag. Bemærk: Illustrator kan ikke eksportere sammensatte former, hvor grafikformater, stiplede streger eller pensler er anvendt. Sådanne sammensatte former bliver rasteriseret.

Kantudjævning

Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Integrer ICC-profiler

Opretter et farvestyret dokument.

PNG-eksportindstillinger

Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert tegnebræt som en separat PNG-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Opløsning

Bestemmer det rasteriserede billedes opløsning. En højere opløsningsværdi giver en bedre billedkvalitet, men øger samtidig filstørrelsen. Bemærk: Nogle programmer åbner PNG-filer med 72pixel pr. tomme (ppi)uanset, hvilken opløsning du angiver. I sådanne programmer ændres målene på billedet (f.eks. vil illustrationer, der gemmes med 150pixel pr. tomme (ppi)være mere end dobbelt så store som illustrationer, der er gemt med 72pixel pr. tomme (ppi)). Derfor skal du kun ændre opløsningen, når du ved, at målprogrammet understøtterandreopløsninger end 72 pixel pr. tomme (ppi).

Farve

Angiver en farve til udfyldning af gennemsigtighed. Vælg Gennemsigtig for at bevare gennemsigtighed, Hvid for at udfylde gennemsigtighed med hvid, Sort for at udfylde den med sort eller Andet for at vælge en anden farve til gennemsigtighed.

Kantudjævning

Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

Interlaced

Viser versioner af billedet med lav opløsning, mens filen overføres i en browser. Skærminterlacing får overførslen til at virke hurtigere, men øger også filstørrelsen.

Indstillinger for TIFF-eksport

Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, skal du angive, hvordan tegnebrætterne skal eksporteres, før du klikker på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS) i dialogboksen Eksporter. Hvis du vil eksportere hvert tegnebræt som en separat TIFF-fil, skal du vælge Brug tegnebrætter i dialogboksen Eksporter. Angiv et område for kun at eksportere det pågældende område af tegnebrætter. Klik derefter på Gem (Windows) eller Eksporter (Mac OS), og angiv følgende indstillinger:

Farvemodel

Bestemmer den eksporterede fils farvemodel.

Opløsning

Bestemmer det rasteriserede billedes opløsning. En højere opløsningsværdi giver en bedre billedkvalitet, men øger samtidig filstørrelsen.

Kantudjævning

Fjerner takkede kanter i illustrationen ved at supersample den. Det kan være en hjælp at fravælge denne indstilling for at bevare de hårde kanter i streggrafik, når den rasteriseres.

LZW-komprimering

Anvender LZW-komprimering, som er en komprimeringsmetode uden tab, der ikke kasserer detaljer fra billedet. Vælg denne indstilling for at producere en mindre fil.

Byte-rækkefølge

Bestemmer den rette sekvens af byte til at skrive billedfilen baseret på den valgte platform. Illustrator og de fleste nye programmer kan læse filer ved hjælp af byterækkefølgen til begge platforme. Hvis du ikke ved, hvilket program filen vil blive åbnet i, skal du vælge den platform, som filen skal læses på.

Integrer ICC-profiler

Opretter et farvestyret dokument.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online