Administrere vinduer og paneler

Du kan oprette et brugerdefineret arbejdsrum ved at flytte og manipulere dokumentvinduer og paneler. Du kan også gemme arbejdsrum og skifte mellem dem.

Omarrangerede, forankrede eller flydende dokumentvinduer

Når du åbner mere end én fil, er dokumentvinduerne arrangeret i faner.

 • Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
 • Du kan ophæve forankringen af et dokumentvindue (gøre det flydende eller fjerne fanen) fra en gruppe vinduer ved at trække vinduets fane ud af gruppen.
 • Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.
 • Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen, bunden eller siderne af et andet vindue. Du kan også vælge et layout for gruppen ved at bruge knappen Layout på programlinjen.
 • Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen over dokumentets fane et øjeblik.

Forankre og fjerne forankring af paneler

En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen, oftest lodret. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at flytte dem til og fra en forankring.

 • Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til forankringspladsen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

Panelet Navigator trækkes til en ny forankring
Panelet Navigator trækkes til en ny forankring, hvilket fremgår af den brede, lodrette fremhævning

Panelet Navigator er nu forankret
Panelet Navigator er nu forankret

Bemærk:

Du kan forhindre, at paneler optager al plads i en forankring. Træk den nederste kant opad, så den ikke længere rører kanten af arbejdsrummet.

Flytte paneler

Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone, flyder panelet frit i arbejdsrummet.

Bemærk:

Placeringen af musen (i stedet for placeringen af panelet) aktiverer dropzonen, så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at trække musen til det sted, hvor dropzonen bør være.

 • Du flytter et panel ved at trække det ved hjælp af dets fane.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække titellinjen.

En smal blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.
En smal blå dropzone angiver, at panelet Farveprøver forankres for sig selv over panelgruppen Farve.

A. Titellinje B. Tabulator C. Dropzone 

Bemærk:

Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter panelet, for at annullere handlingen.

Tilføje og fjerne paneler

Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre kant, indtil der vises en placeringszone.

 • Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge Luk eller fravælge den i menuen Vindue.

 • Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipulere panelgrupper

 • Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

Tilføjelse af et panel i en panelgruppe
Tilføjelse af et panel i en panelgruppe

 • Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et panels fane til en ny placering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet ved hjælp af dets fane uden for gruppen.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).

Stable flydende paneler

Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

Fritflydende, stablede paneler
Fritflydende, stablede paneler

 • Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.

 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.

  Bemærk! Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem paneler og ikke over den brede dropzone på en titellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpasse panelers størrelse

 • Når du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).

 • Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at trække. Det gælder f.eks. farvepanelet i Photoshop.

Skjulning og udvidelse af panelikoner

Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i standardarbejdsrummet.

Paneler, som er skjult som ikoner
Paneler, som er skjult som ikoner

Paneler, som er udvidet fra ikoner
Paneler, som er udvidet fra ikoner

 • Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.
 • Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.
 • Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.
 • Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets titellinje.
 • Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).
 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som flydende ikoner).

Bruge panelmenuer

Du kan få adgang til panelmenuerne ved at bruge ikonet i panelets øverste højre hjørne.

Panelmenu (panelet Symboler)
Panelmenu (panelet Symboler)

Angiv UI-farve

Du kan tilpasse grænsefladen til at have en af de følgende tilgængelige farveindstillinger, der er designet til at give den optimale brugeroplevelse: Mørk, HalvmørkHalvlys og Lys.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • (I Windows:) Vælg Rediger > Indstillinger > Brugergrænseflade.
  • (I Mac OS:) Vælg Illustrator > Indstillinger > Brugergrænseflade.
 2. Vælg den ønskede grænsefladefarve blandt følgende indstillinger for Lysstyrke: Mørk, Halvmørk, Halvlys og Lys.

  Set UX color
  Tilgængelige UI-farveindstillinger

 3. Vælg en lærredsfarve blandt følgende indstillinger:

  • Match lysstyrke i brugergrænseflade Indstiller lærredsfarven til det valgte lysstyrkeniveau.
  • Hvid Indstiller lærredsfarven til hvid.

   

Skalér brugergrænsefladen

Du kan skalere Illustrators brugergrænsefladen baseret på din skærmopløsning. Når du starter Illustrator med friske indstillinger, identificerer den din skærmopløsning og justerer programmets skaleringsfaktor.

Bemærk: UI-skaleringen understøttes ikke i Windows 7 og for skærme med lav opløsning.

For at skalere brugergrænsefladen på skærmen, skal du udføre følgende trin:

 1. Åbn indstillingerne for brugergrænsefladen ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

  • (I Windows:) Vælg Rediger > Indstillinger > Brugergrænseflade.
  • (I Mac OS:) Vælg Illustrator > Indstillinger > Brugergrænseflade.
 2. I fanen indstillinger for Brugergrænsefladen klikker du på skydeknappen UI-skalering for at øge eller reducere skaleringen af ​​brugergrænsefladen baseret på din skærmopløsning.

  Bemærk:

  • Antallet af stop, der vises på skydeknappen, afhænger af opløsningen på din skærm. Flere stop vises for skærme med højere opløsninger.
  • Illustrator skalerer anmærkninger, hvis du indstiller skalafaktoren til det femte stop eller derover.

  Du kan tjekke forhåndsvisning af den skalerede UI, som vises ved siden af ​​skydeknappen, som vist i nedenstående figur:

  Scaled_UI
 3. Vælg indstillingen Skalér markøren proportionalt for at skalere markørikonerne i forhold til brugergrænsefladen.

 4. Genstart Illustrator for at gøre de opdaterede indstillinger gældende. Hvis du ikke genstarter Illustrator nu, vil ændringerne træde i kraft næste gang du starter Illustrator.

Omdøbe eller dublere et arbejdsrum

 1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Administrer arbejdsrum.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • Hvis du vil omdøbe et arbejdsrum, skal du markere det og redigere teksten.

  • Hvis du vil dublere et arbejdsrum, skal du markere det og klikke på knappen Ny.

Se en video om tilpasning af arbejdsrummet ud fra forskellige arbejdsforløb her: www.adobe.com/go/vid0032_dk.

Lagring og skift af arbejdsrum

Hvis du gemmer panelers aktuelle størrelse som et navngivet arbejdsrum, kan du gendanne det pågældende arbejdsrum, også selvom du flytter eller lukker et panel. Navnene på gemte arbejdsrum vises i arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Gemme et brugerdefineret arbejdsrum

 1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Gem arbejdsrum.

 2. Skriv et navn til arbejdsrummet.

Åbne eller skifte arbejdsrum

 1. Vælg et arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Slette et brugerdefineret arbejdsrum

Vælg Vindue > Arbejdsrum > Administrer arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på ikonet Slet.

Gendanne standardarbejdsrummet

 1. Vælg standardarbejdsrummet eller arbejdsrummet Vigtige punkter fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online