Når du gemmer eller eksporterer illustrationer, skriver Illustrator illustrationsdataene til en fil. Dataenes struktur afhænger af det valgte filformat.

Der er fem grundlæggende filformater – AI, PDF, EPS, FXG og SVG – som du kan gemme illustrationer i. Disse formater kaldes lokale formater, fordi de kan bevare alle Illustrator-data, herunder flere tegnebrætter. (Ved PDF- og SVG-formater skal du markere indstillingen Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator for at bevare alle Illustrator-data). EPS og FXG kan gemme enkelte tegnebrætter som separate filer. SVG gemmer kun det aktive tegnebræt, men indholdet i alle tegnebrætter vises.

Du kan også eksportere illustrationer i forskellige filformater til brug uden for Illustrator. Disse formater kaldes eksterne formater, fordi Illustrator ikke vil kunne åbne alle data, hvis du åbner filen igen i Illustrator. Derfor anbefales det, at du gemmer illustrationer i AI-formatet, indtil du er færdig med at oprette dem, og derefter eksporterer dem til det ønskede format.

Bemærk:

Du kan modtage en fejlmeddelelse, når du gemmer illustrationer, der indeholder sammenkædede EPS-filer, hvis disse er gemt i binært format (f.eks. i Photoshops EPS-standardformat). I dette tilfælde skal du gemme EPS-filerne igen i ASCII-format, integrere de sammenkædede filer i Illustrator-illustrationen eller gemme illustrationen i AI- eller PDF-format i stedet for i EPS-format.

Du kan se en video om lagring på internettet under Gem illustrationer på internettet

Gemme i Illustrator-format

Hvis dokumentet indeholder mere end ét tegnebræt, og du vil gemme i en tidligere version af Illustrator, kan du vælge at gemme hvert tegnebræt som en separat fil eller samle indholdet fra alle tegnebrætter i én fil.

 1. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.

 2. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.

 3. Vælg Illustrator (*.AI) som filformat, og klik på Gem.

 4. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Illustrator-indstillinger, og klik på OK:

  Version

  Angiver den version af Illustrator, som din fil skal være kompatibel med. Ældre formater understøtter ikke alle funktioner i den aktuelle version af Illustrator. Når du vælger en anden version end den aktuelle version, vil nogle indstillinger for lagring derfor ikke være tilgængelige, og nogle datatyper ændres. Sørg for at læse advarslerne i bunden af dialogboksen, så du er klar over, hvordan dataene ændres.

  Erstat integrerede skrifttyper, når procentdelen af brugte tegn er mindre end

  Angiver, hvornår hele skrifttypen skal integreres (i modsætning til blot tegnene anvendt i dokumentet), alt efter hvor mange af skrifttypens tegn der anvendes i dokumentet. Hvis en skrifttype f.eks. indeholder 1.000 tegn, men dokumentet kun bruger 10 af disse tegn, kan du beslutte, at det ikke er værd at integrere skrifttypen på grund af den ekstra filstørrelse.

  Opret PDF-kompatibel fil (Windows) eller Opret PDF-kompatibelt arkiv (Mac OS)

  Gemmer en PDF-repræsentation af dokumentet i Illustrator-filen. Vælg denne indstilling, hvis Illustrator-filen skal være kompatibel med andre Adobe-programmer.

  Medtag sammenkædede filer (Windows) eller Medtag sammenkædede arkiver (Mac OS)

  Integrerer filer, der er kædet sammen med illustrationen.

  Integrer ICC-profiler

  Opretter et farvestyret dokument.

  Brug komprimering

  Komprimerer PDF-data i Illustrator-filen. Brug af komprimering øger den tid, der kræves for at gemme dokumentet. Derfor bør du fravælge denne indstilling, hvis det tager lang tid at gemme (8 til 15 minutter).

  Gem hvert tegnebræt som en separat fil

  Gemmer hvert tegnebræt som en separat fil. En separat masterfil, som indeholder alle tegnebrætterne, oprettes også. Hele det indhold, som rører et tegnebræt, medtages i filen for det pågældende tegnebræt. Hvis det er nødvendigt at flytte illustrationer, så de passer på et enkelt tegnebræt, underrettes du med en advarsel. Hvis du ikke vælger denne indstilling, samles tegnebrætterne i et enkelt dokument og konverteres til objekthjælpelinjer og (i Illustrator CS3) beskæringsområder. Det tegnebræt, der bruges til den gemte fil, er baseret på størrelsen af standarddokumentets startprofil.

  Indstillinger for gennemsigtighed

  Bestemmer, hvad der sker med gennemsigtige objekter, når du vælger en version af et Illustrator-format, der er tidligere end 9.0. Vælg Bevar kurver for at kassere gennemsigtighedseffekter og nulstille gennemsigtige illustrationer til 100 % opacitet og normal blandingstilstand. Vælg Bevar udseende og overprint for at bevare overprint, der ikke fungerer sammen med gennemsigtige objekter. Overprint, der fungerer med gennemsigtige objekter, udjævnes.

  Bemærk: Hvis illustrationen indeholder komplekse, overlappende områder, og du har brug for et output i høj opløsning, skal du klikke på Annuller og angive rasteriseringsindstillinger, inden du fortsætter.

Gem i EPS-format

Næsten alle programmer til sidelayout, tekstbehandling og grafik accepterer importerede eller placerede EPS-filer (Encapsulated PostScript). EPS-formatet bevarer mange af de grafikelementer, du kan oprette med Adobe Illustrator, hvilket betyder, at EPS-filer kan åbnes igen og redigeres som Illustrator-filer. Da EPS-filer er baseret på PostScript-sprog, kan de indeholde både vektor- og bitmapgrafik. Hvis dine illustrationer indeholder flere tegnebrætter, bevares disse tegnebrætter, når du gemmer i EPS-format.

 1. Hvis illustrationen indeholder gennemsigtighed (herunder overprint), og du har brug for et output i høj opløsning, skal du vælge Vindue > Eksempel på samkopiering for at få vist virkningen af samkopiering.

 2. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.

 3. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.

 4. Vælg Illustrator EPS (*.EPS) som filformat, og klik på Gem.

 5. Hvis du vil oprette separate filer til hvert tegnebræt, skal du klikke på Brug tegnebrætter og vælge Alle eller angive et område. Separate filer gemmes med en EPS-masterfil, der indeholder alle tegnebrætter. Hvis du fravælger denne indstilling, oprettes en enkelt EPS-fil, hvor alle tegnebrætter bevares.

 6. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen EPS-indstillinger, og klik på OK.

  Version

  Angiver den version af Illustrator, som din fil skal være kompatibel med. Ældre formater understøtter ikke alle funktioner i den aktuelle version af Illustrator. Når du vælger en anden version end den aktuelle version, vil nogle indstillinger for lagring derfor ikke være tilgængelige, og nogle datatyper ændres. Sørg for at læse advarslerne i bunden af dialogboksen, så du er klar over, hvordan dataene ændres.

  Format

  Angiver karakteristika for det skærmversionsbillede, der arkiveres i filen. Eksempelbilledet vises i programmer, der ikke direkte kan vise EPS-grafik. Hvis du ikke vil oprette et eksempelbillede, skal du vælge Ingen i formatmenuen. Ellers skal du vælge et sort-hvidt format eller farveformat.

  Hvis du vælger formatet TIFF (8-bit farve), skal du vælge en baggrundsindstilling for eksempelbilledet:

  Gennemsigtig

  Giver en gennemsigtig baggrund.

  Ugennemsigtig

  Giver en udfyldt baggrund. (Vælg Ugennemsigtig, hvis EPS-dokumentet skal bruges i et Microsoft Office-program.)

  Indstillinger for gennemsigtighed

  Bestemmer, hvad der sker med gennemsigtige objekter og overprint. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den formatversion, du vælger øverst i dialogboksen.

  Hvis du vælger et CS-format, skal du angive, hvordan overlappende farver, der er indstillet til overprint, skal gemmes, og du skal vælge en forudindstilling (eller et sæt indstillinger) til udjævning af gennemsigtighed. Klik på Brugerdefineret for at tilpasse indstillinger for samkopiering.

  Hvis du vælger et format før 8.0, skal du vælge Bevar kurver for at kassere gennemsigtighedseffekter og nulstille gennemsigtige illustrationer til 100 procent ugennemsigtighed og normal blandingstilstand. Vælg Bevar udseende og overprint for at bevare overprint, der ikke fungerer sammen med gennemsigtige objekter. Overprint, der fungerer med gennemsigtige objekter, udjævnes.

  Integrer skrifttyper (for andre programmer)

  Integrerer alle skrifttyper, der indeholder de korrekte tilladelser fra leverandøren af skrifttyperne. Ved at integrere skrifttyper sikrer du, at den oprindelige skrifttype vises og udskrives, hvis filen placeres i et andet program som f.eks. Adobe InDesign. Men hvis filen åbnes i Illustrator på en computer, hvor skrifttypen ikke er installeret, erstattes skrifttypen. Dette gøres for at forhindre ulovlig brug af den integrerede skrifttype.

  Bemærk: Når indstillingen Integrer skrifttyper vælges, øges størrelsen af den gemte fil.

  Medtag sammenkædede filer (Windows) eller Medtag sammenkædede arkiver (Mac OS)

  Integrerer filer, der er kædet sammen med illustrationen.

  Medtag miniaturebillede af dokument

  Opretter et miniaturebillede af illustrationen. Miniaturebilledet vises i dialogboksen Åbn og Placer.

  Medtag CMYK PostScript i RGB-filer

  Gør det muligt at udskrive RGB-farvedokumenter fra programmer, som ikke understøtter RGB-output. Når EPS-filen åbnes igen i Illustrator, er RGB-farverne bevaret.

  Kompatibel udskrift af forløb og forløbsmaske

  Gør det muligt at udskrive forløb og forløbsmasker på ældre printere og PostScript-enheder ved at konvertere forløbsobjekter til JPEG-format. Når denne indstilling vælges, kan det gøre udskrivningen langsommere på printere, der ikke har problemer med forløb.

  Adobe PostScript®

  Bestemmer, hvilket Postscript-niveau der bruges til at gemme illustrationen. PostScript Language Level 2 gengiver vektorgrafik og bitmapbilleder i farver og gråtoner samt understøtter RGB-, CMYK- og CIE-baserede farvemodeller til både vektor- og bitmapgrafik. PostScript Language Level 3 indeholder yderligere funktionalitet i forhold til Language Level 2, herunder mulighed for at udskrive maskeobjekter, når der udskrives til en PostScript® 3™-printer. Da udskrivning på PostScript Language Level 2-enheder konverterer forløbsmaskeobjekter til bitmapbilleder, er det en fordel at udskrive illustrationer, der indeholder forløbsmaskeobjekter, på en PostScript 3-printer.

Gem i SVG-format

SVG er et vektorformat, der producerer interaktiv webgrafik i høj kvalitet. Der er to versioner af SVG-formatet: SVG og komprimeret SVG (SVGZ). SVGZ kan reducere filstørrelser med 50 % til 80 %. Men du kan ikke redigere SVGZ-filer med et tekstredigeringsprogram.

Når du gemmer illustrationer i et SVG-format, rasteriseres maskeobjekter. Derudover konverteres billeder uden alfakanal til JPEG-formatet. Billeder med en alfakanal konverteres til PNG-formatet. Hvis dokumentet indeholder flere tegnebrætter, og du gemmer i SVG, bevares det aktive tegnebræt. Du kan ikke gemme enkelte tegnebrætter som separate SVG-filer.

 1. Hvis illustrationen indeholder SVG-effekter, skal du markere hvert element, som en SVG-effekt er anvendt på, og flytte effekten til bunden af panelet Udseende (lige over elementet Opacitet). Hvis der følger andre effekter efter en SVG-effekt, består SVG-outputtet af et rasterobjekt. Hvis illustrationen desuden indeholder flere tegnebrætter, skal du markere det tegnebræt, du vil eksportere.

 2. Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem en kopi.

 3. Skriv et filnavn, og vælg en placering til filen.

 4. Vælg SVG (*.SVG) eller SVG-komprimeret (*.SVGZ) som filformatet, og klik på Gem.

 5. Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen SVG-indstillinger, og klik på OK:

  SVG-profiler

  Angiver definitionen på SVG XML-dokumenttypen for den eksporterede fil.

  SVG 1.0 og SVG 1.1

  Egnet til SVG-filer, som skal vises på en desktopcomputer. SVG 1.1 er den fulde version af SVG-specifikationen, som SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus og SVG Basic 1.1 er erstatningsskrifttyper af.

  SVG Basic 1.1

  Egner sig til SVG-filer, som skal vises på enheder med mellemstor ydeevne, f.eks. håndholdte enheder. Husk på, at ikke alle håndholdte enheder understøtter profilen SVG Basic. Derfor er der ingen garanti for, at SVG-filen kan ses på alle håndholdte enheder, når du vælger denne indstilling. SVG Basic understøtter ikke udsnit, som ikke er rektangulære, og visse SVG-filtereffekter.

  SVG Tiny 1.1 og SVG Tiny 1.1+

  Er velegnet til SVG-filer, som skal vises på små enheder, f.eks. mobiltelefoner. Husk på, at ikke alle mobiltelefoner understøtter SVG Tiny- og SVG Tiny Plus-profiler. Derfor er der ingen garanti for, at SVG-filen kan ses på alle små enheder, når du vælger en af disse indstillinger.

  SVG Tiny 1.2

  Egner sig til SVG-filer, der skal vises på en række forskellige enheder fra PDA'er og mobiltelefoner til bærbare og stationære computere.

  SVG Tiny understøtter ikke farveforløb, gennemsigtighed, udsnit, masker, symboler, mønstre, understreget tekst, gennemstreget tekst, lodret tekst eller SVG-filtereffekter. SVG Tiny Plus kan vise farveforløb og gennemsigtighed, men understøtter ikke udsnit, masker, symboler eller SVG-filtereffekter.

  Tip: Yderligere oplysninger om SVG-profiler finder du i SVG-specifikationen på hjemmesiden for W3C (World Wide Web Consortium) (www.w3.org).

  Skrifttype

  Angiver, hvordan skrifttyper eksporteres:

  Adobe CEF

  Bruger skrifttypeoplysninger til at forbedre gengivelsen af små skrifttyper. Denne skrifttype understøttes af Adobe SVG Viewer, men understøttes ikke af alle SVG-fremvisere.

  SVG

  Bruger ikke skrifttypeoplysninger. Denne skrifttype understøttes af alle SVG-fremvisere.

  Konverter til kontur

  Konverterer tekst til vektorkurver. Brug denne indstilling til at bevare teksts visuelle udseende i alle SVG-fremvisere.

  Skrifttypeerstatning

  Kontrollerer, hvilke glyffer (tegn i en bestemt skrifttype) der integreres i den eksporterede SVG-fil. Vælg Ingen i menuen til skrifttypeerstatning, hvis du kan stole på, at de nødvendige skrifttyper er installeret på slutbrugerens system. Vælg Kun glyffer bruges for kun at medtage glyffer til tekst, der findes i den aktuelle illustration. De andre værdier (Standardengelsk, Standardengelsk og glyffer brugt, Standardlatin, Standardlatin og glyffer brugt, Alle glyffer) er nyttige, hvis tekstindholdet i SVG-filen er dynamisk, f.eks. som servergenereret tekst eller brugerinteraktiv tekst).

  Billedplacering

  Bestemmer, om rasterbilleder integreres direkte i filen eller sammenkædes med de eksporterede JPEG- eller PNG-billeder fra den oprindelige Illustrator-fil. Når billederne integreres, øges filstørrelsen, men samtidig giver indstillingen sikkerhed for, at rasteriserede billeder altid er tilgængelige.

  Bevar redigeringsmuligheder i Illustrator

  Bevarer Illustrator-specifikke data ved at integrere en AI-fil i SVG-filen (resulterer i en større fil). Vælg denne indstilling, hvis du vil genåbne og redigere SVG-filen i Illustrator. Bemærk, hvis du foretager manuelle ændringer af SVG-dataene, afspejles ændringerne ikke, når du genåbner filen. Det skyldes, at Illustrator læser AI-delen af filen, ikke SVG-delen.

  CSS-egenskaber

  Bestemmer, hvordan typografiattributter gemmes i SVG-koden. Standardmetoden, Præsentationsattributter, anvender egenskaber på det højeste punkt i hierarkiet, hvilket giver størst fleksibilitet for bestemte redigeringer og transformationer. Metoden Typografiattributter opretter de mest læselige filer, men kan øge filstørrelsen. Vælg denne metode, hvis SVG-koden skal bruges i transformeringer, eksempelvis transformeringer, der anvender typografiark til sprogkonvertering, der kan udvides (XSLT). Metoden Typografiattributter <enhedsreferencer> giver hurtigere gengivelsestid og mindre SVG-filstørrelse. Metoden Formatelementer bruges ved deling af filer med HTML-dokumenter. Når du vælger Typografielementer, kan du ændre SVG-filen for at flytte et typografielement til en ekstern fil med typografiark, som HTML-filen også henviser til. Indstillingen Typografielementer medfører dog også lavere gengivelseshastighed.

  Antal decimaler

  Angiver nøjagtigheden af vektordata i SVG-filen. Du kan angive en værdi på mellem 1 og 7 decimalpladser. En højere værdi øger filstørrelsen og giver en bedre billedkvalitet.

  Kodning

  Bestemmer, hvordan tegn kodes i SVG-filen. UTF-kodning (Unicode Transformation Format) understøttes af alle XML-processorer. (UTF-8 er et 8-bit format, UTF-16 er et 16-bit format). ISO 8859-1 og UTF-16-kodning bevarer ikke filmetadata.

  Optimer til Adobe SVG Viewer

  Bevarer det højeste niveau af Illustrator-data og giver samtidig mulighed for, at SVG-filen kan redigeres manuelt. Vælg denne indstilling for at få hurtigere gengivelse af funktioner som f.eks. SVG-filtereffekter.

  Medtag Adobe Graphics Server-data

  Medtager alle oplysninger, der er nødvendige til variabelerstatning i SVG-fil.

  Medtag udsnitsdata

  Medtager udsnitsplaceringer og optimeringsindstillinger.

  Medtag XMP

  Medtager XMP-metadata i SVG-filen. Vælg Filer > Filoplysninger, eller brug Bridge Browser til at angive metadata.

  Udskriv færre <tspan>-elementer

  Giver Illustrator mulighed for at ignorere indstillinger for automatisk knibning under eksport, og det resulterer i en fil med færre <tspan> elementer. Vælg denne indstilling for at oprette en SVG-fil, der er mere redigerbar og kompakt. Fravælg denne indstilling, hvis bevarelse af udseendet af automatisk knebet tekst er vigtig.

  Brug <textPath>-element for Tekst på kurve

  Eksporterer tekst på en kurve som et <textPath>-element. Bemærk dog, at teksten kan se anderledes ud i SVG-fremviseren, end den gør i Illustrator, da denne eksporttilstand ikke altid vil kunne bevare visuel lighed. Især overløbstekst vil være synlig i SVG-fremviseren.

  Vis SVG-kode

  Viser koden for SVG-filen i et browservindue.

  Webvisning

  Viser SVG-filen i et browservindue.

  Device Central

  Åbner filen i Device Central til eksempelvisning på en bestemt mobiltelefon eller enhed.

Gem illustrationer til Microsoft Office

Kommandoen Gem til Microsoft Office (Windows) eller Arkiver til Microsoft Office (Mac OS) giver dig mulighed for at oprette en PNG-fil, som kan bruges i Microsoft Office-programmer.

 1. Vælg Filer > Gem til Microsoft Office.

 2. I dialogboksen Gem til Microsoft Office (Windows) eller Arkiver til Microsoft Office (Mac OS) skal du vælge en placering til filen, indtaste et filnavn og klikke på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse PNG-indstillinger, f.eks. til opløsning, gennemsigtighed og baggrundsfarve, skal du bruge kommandoen Eksporter i stedet for kommandoen Gem til Microsoft Office. Du kan også gemme illustrationen i PNG-format med kommandoen Gem til web og enheder.

Omdannelse af vektorgrafik til bitmapbilleder

Om rasterisering

Rasterisering er den proces, hvorved vektorgrafik ændres til et bitmapbillede. Under rasteriseringen konverterer Illustrator grafikkens kurver til pixel. De rasteriseringsindstillinger, du angiver, bestemmer størrelsen og andre egenskaber for pixlene i det endelige billede.

Du kan rasterisere individuelle vektorobjekter med kommandoen Obejkt > Rasteriser eller effekten Rasteriser. Du kan også rasterisere et helt dokument ved at eksportere det til et bitmapformat som f.eks. JPEG, GIF eller TIFF.

Rasterisering af et vektorobjekt

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Objekt > Rasteriser for at rasterisere objekterne permanent.

  • Vælg Effekt > Rasteriser for at skabe udseendet af rasterisering uden at ændre objekternes underliggende struktur.

 3. Angiv rasteriseringsindstillingerne, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online