Linje- og tegnafstand

Angivelse af skydning

Den lodrette afstand mellem tekstlinjer kaldes skydning (også kaldet linjeafstand). Skydning måles fra en tekstlinjes grundlinje til grundlinjen på linjen ovenover. Grundlinjen er den usynlige linje, som de fleste bogstaver er placeret på.

Standardindstillingen for automatisk skydning er 120 % af skriftstørrelsen (f.eks. 12-punkts skydning til 10-punkts tekst). Når automatisk skydning anvendes, vises skydningsværdien i parentes i menuen Skydning i panelet Tegn. Du kan ændre denne standardindstilling for automatisk skydning ved at vælge Justering i menuen i panelet Afsnit og angive en procent fra 0 til 500.

Som standard er skydning en tegnattribut, hvilket betyder, at du kan anvende flere værdier for skydning i samme afsnit. Den største skydningsværdi i en tekstlinje bestemmer skydningen for linjen.

Bemærk:

Hvis du arbejder med vandret asiatisk tekst, kan du angive, om skydningen skal måles fra grundlinje til grundlinje eller fra toppen af en linje til toppen af den næste linje.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skydningen på ny tekst, du opretter.
 2. Angiv indstillingen Skydning  ( til lodret tekst) i panelet Tegn.

Skift af grundlinje

Brug Grundlinjeforskydning til at flytte markerede tegn op eller ned i forhold til den omgivende teksts grundlinje. Forskydning af grundlinjen er særligt hensigtsmæssig, når du placerer brøker eller justerer billedskrifttypers placering.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes forskydningen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en indstilling for Grundlinjeforskydning i tegnpanelet. Positive værdier flytter tegnets grundlinje op over resten af linjens grundlinje, mens negative værdier flytter den ned under grundlinjen.
  Tekst med forskellige værdier for grundlinjeforskydning
  Tekst med forskellige værdier for grundlinjeforskydning

Justering af knibning og spatiering

Regulering er en proces, hvor man tilføjer eller fratrækker afstand mellem specifikke tegnpar. Spatiering er udvidelse eller indsnævring af afstanden mellem tegn i markeret tekst eller en hel tekstblok.

Bemærk:

Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt til at justere aki mellem latinske tegn.

Du kan knibe tekst automatisk ved hjælp af metrisk knibning eller optisk knibning. Metrisk knibning (også kaldet Automatisk knibning) anvender knibningspar, som følger med de fleste skrifttyper. Knibningspar indeholder oplysninger om afstanden mellem specifikke bogstavpar. Nogle af disse er: LA, P., To, Try, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo. Metrisk knibning indstilles som standard, således at specifikke par automatisk knibes, når du importerer eller indtaster tekst.

Nogle skrifttyper indeholder solide specifikationer for knibningspar. Men når en skrift kun indeholder minimal indbygget knibning eller slet ingen, eller hvis du bruger to forskellige skrifttyper eller -grader i et eller flere ord i en linje, kan det være en ide at bruge indstillingen optisk knibning. Optisk knibning justerer afstanden mellem tilstødende tegn ud fra deres form.

Eksempler på knibning og spatiering
Eksempler på knibning og spatiering

A. Oprindelig tekst B. Tekst med optisk knibning C. Tekst med manuel knibning mellem W og a. D. Tekst med spatiering E. Både knibning og spatiering 

Du kan også bruge manuel regulering, som er ideel til justering af afstanden mellem to bogstaver. Generel knibning og manuel knibning er kumulative, så du kan først justere individuelle bogstavpar og derefter stramme eller løsne en tekstblok, uden at det påvirker den relative knibning af bogstavparrene.

Når du klikker for at placere indsættelsespunktet mellem to bogstaver, vises knibningsværdierne på tegnpaletten. Metriske og optiske reguleringsværdier (eller definerede reguleringspar) vises i parentes. Hvis du markerer et ord eller sammenhængende tekst, vises spatieringsværdierne på tegnpaletten.

Generel regulering og regulering måles begge i 1/1000 geviert, som er en måleenhed, der måler i forhold til den aktuelle skriftsnitstørrelse. I en 6-punkts skrifttype er 1 geviert lig med 6 punkter, mens 1 geviert er lig med 10 punkter i en 10-punkts skrifttype. Regulering og generel regulering er strengt proportional med den aktuelle skriftsnitstørrelse.

Bemærk:

Værdierne for knibning og spatiering påvirker japansk tekst, men disse indstillinger bruges normalt til at justere aki mellem latinske tegn.

Justering af knibning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende en skrifttypes indbyggede knibningsoplysninger på markerede tegn, skal du vælge Auto eller Metrisk for indstillingen Knibning i tegnpanelet.

  • Hvis vil lade afstanden mellem markerede tegn justere automatisk ud fra tegnenes form, skal du vælge knibningsindstillingen Optisk på tegnpaletten.

  • Hvis du vil justere knibningen manuelt, skal du placere et indsættelsespunkt mellem to tegn og vælge den ønskede værdi for Knibning på tegnpaletten. (Hvis et tekstområde er markeret, kan du ikke knibe teksten manuelt. Brug i stedet spatiering).

   Tip: Tryk på Alt+venstre/højre pil (Windows) eller Alternativ+venstre/højre pil (Mac OS) for at mindske eller øge knibningen mellem to tegn.

  • Hvis du vil slå knibningen fra for markerede tegn, skal du vælge indstillingen 0 (nul) for Knibning på panelet Tegn.

   Andet: Du kan få vist en liste med tidsbesparende teknikker, når du arbejder med tekst, ved at søge på "tastaturgenveje" i Hjælp.

Justering af spatiering

 1. Marker det område af tegn eller det tekstobjekt, du vil justere.
 2. Vælg en indstilling for Spatiering på tegnpaletten.

Deaktivering og aktivering af minimal tegnafstand

Som standard bruger softwaren minimal tegnafstand mellem tegn. Det betyder, at afstanden mellem tegn varierer, så der af og til kun bruges brøkdele af hele pixel.

I de fleste tilfælde er den minimale tegnafstand den afstand, der giver den pæneste tekst og den bedste læsbarhed. For tekst i mindre størrelser (mindre end 20 punkter), der vises online, kan den minimale tegnafstand bevirke, at teksten løber sammen eller har for meget ekstra afstand, så det bliver vanskeligt at læse den.

Slå den minimale tegnafstand fra, når du vil låse tekstafstanden i intervaller af hele pixel og således forhindre, at tekst med lille punktstørrelse løber sammen. Indstillingen for minimal tegnafstand gælder for alle tegn på et tekstlag. Du kan ikke angive indstillingen for markerede tegn.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive tekstafstand for hele dokumentet i hele pixelintervaller, skal du vælge Systemlayout i menuen i tegnpanelet.

  • Hvis du vil aktivere minimale tegnafstande igen, skal du vælge Minimale tegnafstande i menuen i tegnpanelet.

Adobe-logo

Log ind på din konto