Illustrator indeholder mange forskellige indstillinger til formatering af asiatiske tegn. Du kan f.eks. angive attributter for asiatiske Open Type-skrifttyper, bruge tate-chu-yoko, aki, warichu, mojisoroe, mojikumi, kinsoku, burasagari og kurikaeshi moji shori. Du kan derudover kombinere asiatiske og latinske skrifttyper og oprette sammensatte skrifttyper.

Bemærk:

Hvis du vil aktivere understøttelse af GB18030-skrifter til forenklet kinesisk i Windows XP, skal du se vigtigt-filen i mappen Illustrator CS5\Simplified Chinese\Godbidder\Optional Extensions\GB18030.

Vise asiatiske tekstindstillinger

Som standard er asiatiske tekstindstillinger skjult i panelet Tegn, panelet Afsnit, panelet OpenType og i menuen Tekst.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Vis asiatiske indstillinger, og klik på OK.

  Du kan også styre, hvordan skriftnavne vises (på engelsk eller modersmålet) ved at vælge eller fravælge Vis skriftnavne på engelsk.

Bemærk:

Operativsystemet skal understøtte de sprog, du vil arbejde med. Du kan få yderligere oplysninger hos systemproducenten.

Angiv attributter for asiatiske OpenType-skrifttyper

Asiatiske OpenType-skrifttyper kan omfatte en række elementer, der ikke er tilgængelige i aktuelle PostScript- og TrueType-skrifttyper. Derudover indeholder asiatiske OpenType-skrifttyper alternative glyffer for mange tegn.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil anvende indstillingen på. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en OpenType-skrifttype.

  Se i menuen Tekst > Skrifttype (Windows) eller Skrift (Mac OS). Ikonet  vises for OpenType-skrifttyper.

 3. Vælg en af følgende indstillinger i panelet OpenType:

  Proportional metrik

  Knibning udføres på basis af skrifttypens proportionale metrik.

  H- eller V-format

  Skifter hiragana-skrifttyper, der har andre glyffer til vandret og lodret tekst som f.eks. sammentrukne lyde, dobbeltkonsonanter og fonetiske indeks.

  Antikva kursiv

  Kursiverer alfanumeriske tegn med halv bredde.

Erstatning af asiatiske tegn med en anden glyfform

 1. Marker de tegn, du vil erstatte.
 2. Vælg en indstilling i menuen i panelet Glyffer. Hvis følgende indstillinger ikke er synlige, skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst. Hvis en indstilling er nedtonet, er glyfformen ikke tilgængelig i den aktuelle skrifttype:

  Traditionelle former

  Erstatter de markerede tegn med traditionelle former.

  Ekspertformer

  Erstatter de markerede tegn med deres ekspertformer.

  JIS 04-former

  Erstatter de markerede tegn med JIS 04-former.

  JIS 90-former

  Erstatter de markerede tegn med JIS 90-former.

  JIS 78-former

  Erstatter de markerede tegn med JIS 78-former.

  JIS 83-former

  Erstatter de markerede tegn med JIS 83-former.

  Monospatierede former i halv bredde

  Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret hankaku (halv bredde).

  Monospatierede former i en tredjedel bredde

  Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret tredjedel bredde.

  Monospatierede former i kvart bredde

  Ændrer glyfferne i de markerede latinske tegn til monospatieret kvart bredde.

  Tip: Hvis du vil gendanne en alternativ glyfs standardform, skal du markere den og vælge Gå tilbage til standardformer i menuen i panelet Glyffer. Du kan ikke bruge denne metode til at ændre alternative glyffer, der er anvendt ved hjælp af en tegntype.

Angive, hvordan skydning måles i asiatisk tekst

 1. Marker de afsnit, du vil justere.
 2. Vælg en skydningsindstilling i menuen i afsnitspanelet.

  bund til bund-skydning top til top-skydning in asiatisk tekst Asiatisk tekst:skydning i top til top-skydning

  Måler afstanden mellem tekstlinjer fra toppen af en linje til toppen af den næste linje. Når du bruger skydning top til top, justeres den første tekstlinje i et afsnit, så den flugter med toppen af rammen.

  Skydning nederst til nederst

  Måler afstanden mellem tekstlinjer fra tekstens grundlinje i vandret tekst. Når du bruger skydning nederst til nederst, vises et mellemrum mellem den første tekstlinje og rammen. En afkrydsning angiver, hvilken indstilling der er valgt.

  Bemærk: Den indstilling, du vælger for skydning, påvirker ikke skydningen mellem linjerne, men kun den måde, skydningen måles på.

Rotere tegn med halv bredde i lodret tekst

Retningen af tegn med halv bredde, f.eks. latinsk tekst eller tal, ændres i lodret tekst. Som standard roteres tegn med halv bredde enkeltvis.

Hvis tegn med halv bredde ikke skal roteres, skal du fravælge Standard lodret latinsk justering i menuen på panelet Tegn.

Latinsk tekst før og efter rotation
Latinsk tekst før og efter rotation

Brug af tate-chu-yoko

Tate-chu-yoko (kaldes også kumimoji og renmoji) er en blok med vandret tekst mellem lodrette tekstlinjer. Hvis du bruger Tate-chu-yoko er det lettere at læse tegn med halv bredde som f.eks. tal, datoer og korte fremmedord i lodret tekst.

Talord uden tate-chu-yoko (venstre) sammenlignet med talord, der er roteret med tate-chu-yoko (højre)
Talord uden tate-chu-yoko (venstre) sammenlignet med talord, der er roteret med tate-chu-yoko (højre)

 1. Marker tegn, og vælg Tate-chu-yoko i menuen i panelet Tegn. (Vælg igen for at slå Tate-chu-yoko fra).
 2. Vælg en af følgende indstillinger for Tate-chu-yoko i menuen på panelet Tegn:

  Op/ned

  Angiver en positiv værdi for at flytte teksten op og en negativ værdi for at flytte den ned.

  Venstre/højre

  Angiver en positiv værdi for at flytte teksten mod højre og en negativ værdi for at flytte den mod venstre.

  Tip: Brug tsume eller spatiering på panelet Tegn til at justere tegnafstanden for Tate-chu-yoko.

  Bemærk: Hvis indstillingen Tate-chu-yoko ikke er synlig, skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.

Brug af aki

Aki er blanktegnet før eller efter et tegn. Normalt anvendes fast afstand mellem tegnene ud fra Mojikumi-indstillingen for et afsnit. Du kan ændre mojikumi-indstillingen for specialtegn ved at vælge Indsæt Aki i panelet Tegn. Hvis du f.eks. vil indsætte et mellemrum før en venstreparentes, skal du bruge indstillingen Indsæt Aki (venstre).

Parentes uden aki (venstre) sammenlignet med parentes med aki (højre)
Parentes uden aki (venstre) sammenlignet med parentes med aki (højre)

 1. Marker de tegn, du vil justere, med tekstværktøjet, og benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tegn:
  • Hvis du vil indsætte aki før eller efter et tegn, skal du vælge den mængde aki, der skal indsættes, i menuen Indsæt Aki (venstre)  eller Indsæt Aki (højre)  i panelet Tegn. Du kan f.eks. angive 2 bu for at indsætte et halvt mellemrum og 4 bu for at tilføje et kvart mellemrum.

  • Hvis du vil komprimere aki mellem tegn, skal du angive en procent for Tsume . Jo højere en procent, desto smallere aki mellem tegnene.

  Bemærk:

  Hvis indstillingerne Indsæt Aki eller Tsume ikke er synlige, skal du vælge Vis asiatiske indstillinger i indstillingerne for Tekst.

  Tegn uden Tsume (venstre) sammenlignet med tegn med Tsume (højre)
  Tegn uden Tsume (venstre) sammenlignet med tegn med Tsume (højre)

Bruge warichu

Indstillingen Warichu i panelet Tegn mindsker markeret teksts størrelse til en procentdel af den oprindelige størrelse og stabler afhængigt af retningen teksten vandret eller lodret på flere linjer.

Lodret og vandret tekst med warichu
Lodret og vandret tekst med warichu

 1. Marker tekst, og vælg Warichu i menuen i panelet Tegn (vælg igen for at slå den fra).
 2. Vælg en af følgende indstillinger for Warichu i menuen på panelet Tegn:

  Linjer

  Angiver, hvor mange tekstlinjer der skal vises som Warichu-tegn.

  Linjeafstand

  Bestemmer afstanden mellem linjerne med Warichu-tegn.

  Skaler

  Angiver størrelsen af Warichu-tegn i procent af størrelsen af den overordnede tekst.

  Justering

  Angiver justeringen af Warichu-tegn. Hvis du f.eks. vælger Top i et lodret rammegitter, justeres begyndelsen af Warichu-tegnene efter toppen af rammen. Justeringseksemplet viser, hvordan Warichu-teksten vises i forhold til den overordnede tekst.

  Indstillinger for linjeskift

  Angiver, hvor mange tegn der som minimum skal angives før og efter linjeskift for at starte på en ny linje.

Justere asiatiske tegn med mojisoroe

Mojisoroe er justeringen af tegn i asiatisk tekst. Når en tekstlinje indeholder tegn i forskellige størrelser, kan du angive, hvordan teksten justeres i forhold til de største tegn på linjen: efter toppen, midten eller bunden af Em-boksen (højre, centreret og venstre til lodrette rammer), efter antikva-grundlinjen eller efter toppen eller bunden af ICF-boksen (højre eller venstre for lodrette rammer). ICF (Ideographic Character Space) er den gennemsnitshøjde og -bredde, der bruges af skrifttypedesigneren til at designe ideografiske tegn, som udgør en skrifttype.

Indstillinger for tegnjustering
Indstillinger for tegnjustering

A. Små tegn, der er justeret til bunden B. Små tegn, der er justeret til centrum C. Små tegn, der er justeret til toppen 
 1. Vælg en indstilling i undermenuen Tegnjustering i tegnpanelets menu:

  Latinsk grundlinje

  Justerer de små tegn på en linje med de store tegn.

  EM Box øverst/højre, EM Box centreret eller EM Box nederst/venstre

  Justerer de små tegn på en linje efter den angivne placering af det store tegns Em-boks. I lodrette tekstrammer justerer EM Box øverst/højre teksten i højre side af em-boksen, mens EM Box nederst/venstre justerer teksten i venstre side af em-boksen.

  ICF Box øverst/højre og ICF Box nederst/venstre

  Justerer de små tegn på en linje med den ICF, der er angivet af de store tegn. I lodrette tekstrammer justerer ICF Box øverst/højre teksten i højre side af ICF, mens ICF Box nederst/venstre justerer teksten i venstre side af ICF.

Brug af mojikumi

Mojikumi angiver japansk tekstkomposition for afstanden af japanske tegn, latinske tegn, tegnsætning, specialtegn, linjestart, linjeafslutning og tal. Du kan også angive afsnitsindrykning.

De eksisterende regler for tegnafstand i Illustrator følger JIS-specifikationen (Japanese Industrial Standards) JISx4051‑1995. Du kan vælge mellem de foruddefinerede mojikumi-sæt i Illustrator.

Du kan derudover oprette specifikke mojikumi-sæt. I et nyt mojikumi-sæt kan du redigere indstillingerne for de afstande, du bruger meget, f.eks. afstanden mellem et punktum og efterfølgende venstreparentes. Du kan f.eks. oprette et interviewformat, hvor du kan have en lang tankestreg foran et spørgsmål og svar i parentes.

Vælge et mojikumi-sæt til et afsnit

 1. Indstil Knibning til nul i panelet Tegn.
 2. Brug panelet Afsnit til at vælge en indstilling i pop op-menuen MojiKumi-sæt: 

  Ingen Slår brugen af mojikumi fra.

  YakumonoHankaku mojikumi setYakumonoHankaku Bruger mellemrum i halv bredde til tegnsætning.

  GyoumatsuYakumonoHankaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoHankaku Bruger mellemrum i fuld bredde til de fleste tegn med undtagelse af det sidste tegn på linjen.

  YakumonoHankaku (venstre) og GyoumatsuYakumonoHankaku (højre)
  YakumonoHankaku (venstre) og GyoumatsuYakumonoHankaku (højre)

  GyoumatsuYakumonoZenkaku mojikumi setGyoumatsuYakumonoZenkaku Bruger mellemrum i fuld bredde til de fleste tegn samt det sidste tegn på linjen.

  YakumonoZenkaku mojikumi setYakumonoZenkaku Bruger mellemrum i fuld bredde til tegnsætning.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (venstre) og YakumonoZenkaku (højre)
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (venstre) og YakumonoZenkaku (højre)

Oprette et mojikumi-sæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Mojikumi-indstillinger.

  • Vælg Mojikumi-indstillinger i pop op-menuen Mojikumi-sæt i panelet Afsnit.

 2. Klik på Ny i dialogboksen Mojikumi-indstillinger.
 3. Skriv et navn til det nye mojikumi-sæt, angiv det eksisterende sæt, som det nye sæt skal baseres på, og klik på OK.
 4. Vælg procentindstillingen (%), eller vælg Bu i pop op-menuen Enheder.
 5. Angiv værdier for Foretrukket, Minimum og Maksimum til hver indstilling. Minimumværdien bruges til at komprimere linjer for kinsoku (angiv en værdi, der er mindre end den foretrukne værdi). Maksimumværdien bruges til at sprede linjer ud i fuldt justeret tekst (angiv en værdi, der er større end den foretrukne værdi).

  Bemærk:

  Afhængigt af tegntypen kan du angive de samme værdier for Foretrukket, Minimum og Maksimum, hvis du ikke vil ændre afstanden.

 6. Klik på Gem eller OK for at gemme indstillingerne. Klik på Annuller, hvis du ikke vil gemme indstillingerne.

  Bemærk:

  Når du opretter japansk tekst med mange mellemrum i halv bredde eller latinske parenteser, opstår der flere problemer med tekstkompositionen. Vi anbefaler, at du undlader at bruge latinske parenteser og i stedet bruger parenteser med fuld bredde til japansk tekst. Brug kun latinske parenteser i relativt lange danske sætninger i japansk tekst, eller hvis der opstår et værre problem, når du ikke bruger latinske parenteser.

Arbejde med mojikumi-sæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Mojikumi-indstillinger:
  • Hvis du vil eksportere et sæt, skal du klikke på Eksporter, vælge en placering til filen, skrive et filnavn og klikke på Gem. Filen gemmes i MJK-format.

  • Hvis du vil importere et sæt, skal du klikke på Importer, vælge en MJK-fil og klikke på Åbn.

  • Hvis du vil slette et sæt, skal du markere det i pop op-menuen Mojikumi og derefter klikke på Slet. Al tekst, som mojikumi-sættet blev anvendt på, får igen standardindstillingerne.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette foruddefinerede mojikumi-sæt.

Bruge kinsoku

Kinsoku angiver linjeskift for japansk tekst. Tegn, som ikke kan placeres i begyndelsen eller slutningen af en linje, kaldes kinsoku-tegn. Illustrator indeholder hårde kinsoku-sæt og bløde kinsoku-sæt, og Photoshop indeholder kinsoku-standardsæt og udvidede kinsoku-sæt. Kinsoku-standardsæt eller bløde kinsoku-sæt udelader lange vokalsymboler og små hiragana-tegn. Du kan bruge disse eksisterende sæt eller tilføje eller slette kinsoku-tegn for at oprette nye sæt.

Du kan også definere hængende tegn til hængende japansk tegnsætning og definere tegn, der ikke kan opdeles, når en linje overskrides.

Du kan angive, om tekst skal skubbes ind eller ud, så kinsoku-tegn ikke placeres forkert.

Vælge kinsoku-indstillinger for et afsnit

 1. Brug panelet Afsnit til at vælge en indstilling i pop op-menuen Kinsoku-sæt:

  Ingen

  Slår brugen af kinsoku shori fra.

  Blød eller Hård

  Forhindrer, at markerede tegn indleder eller afslutter en linje.

Oprettelse af et kinsoku-sæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Kinsoku Shori-indstillinger.

  • Vælg Kinsoku-indstillinger i pop op-menuen Kinsoku-sæt i panelet Afsnit.

 2. Klik på Nyt sæt i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger.
 3. Skriv et navn til kinsoku-sættet, angiv det eksisterende sæt, som det nye sæt skal baseres på, og klik på OK.
 4. Hvis du vil føje et tegn til et felt, skal du vælge feltet og benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv et tegn i feltet Input, og klik på Tilføj.

  • Angiv kodesystemet (Shift-JIS, JIS, Kuten eller Unicode), angiv koden, og klik på Tilføj.

 5. Hvis du vil slette et tegn i et felt, skal du markere tegnet og klikke på Slet. Du kan også trykke på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS).
 6. Hvis du vil kontrollere den valgte tegnkode, skal du vælge Shift-JIS, JIS, Kuten eller Unicode for at få vist kodesystemet.
 7. Klik på Gem eller OK for at gemme indstillingerne. Klik på Annuller, hvis du ikke vil gemme indstillingerne.

Bruge kinsoku-sæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger:
  • Klik på Eksporter for at eksportere et kinsoku-sæt. Vælg filens placering, skriv et filnavn, og klik på Gem.

   Illustrator gemmer filen i KSK-format.

  • Klik på Importer for at importere et kinsoku-sæt. Vælg en KSK-fil, og klik på Åbn.

  • Hvis du vil slette et kinsoku-sæt, skal du vælge det kinsoku-sæt, du vil slette, i pop op-menuen. Klik derefter på Slet sæt.

   Bemærk: Du kan ikke slette foruddefinerede kinsoku-indstillinger.

Angivelse af en linjeskiftindstilling for kinsoku

Kinsoku shori eller mojikumi skal være valgt for at kunne bruge følgende linjeskiftindstillinger.

 1. Vælg Kinsoku Shori-tekst i menuen i panelet Afsnit, og vælg derefter en af følgende metoder:

  Push-in først

  Flytter tegn op til den forrige linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.

  Push-out først

  Flytter tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje.

  Kun push-out

  Flytter altid tegn ned til den næste linje for at forhindre, at forbudte tegn slutter eller starter en linje. Push-in forsøges ikke.

  En afkrydsning angiver, hvilken metode der er valgt.

Aktivere eller deaktivere bunri-kinshi

Når Bunri-Kinshi er valgt, bliver de tegn, der er angivet i sektionen Bunri-Kinshi i dialogboksen Kinsoku Shori-indstillinger, ikke opdelt.

 1. Vælg Bunri-kinshi i menuen i panelet Afsnit.

  Bemærk:

  Denne indstilling er kun tilgængelig, når kinsoku shori er slået til.

Angivelse af en burasagari-indstilling

Burasagari gør det muligt at placere enkeltbyte-punktummer, dobbeltbyte-punktummer, enkeltbyte-kommaer og dobbeltbyte-kommaer uden for afsnitsrammen.

 1. Vælg Burasagari i menuen i afsnitspanelet.
 2. Vælg en indstilling i undermenuen:

  Ingen

  Deaktiverer hængende tegnsætningstegn.

  Normal

  Aktiverer hængende tegnsætningstegn uden at fremtvinge ujævne linjer ved afgrænsningsrammens kant.

  Gennemtving

  Fremtvinger tegnsætning uden for afgrænsningsrammen ved at sprede linjer, der slutter inden for afgrænsningsrammen og ender med et af de hængende tegn.

  Bemærk: Burasagari-indstillingerne er ikke tilgængelige, når Kinsoku Shori er indstillet til Ingen.

Brug af kurikaeshi moji shori

Du kan styre, hvordan gentagne tegn i japansk tekst skal håndteres, ved at bruge indstillingen Kurikaeshi Moji Shori i panelet Afsnit. Det gentagne tegn indsættes som standard i stedet for det andet tegn, når to identiske tegn følger efter hinanden i brødtekst. Når denne indstilling er valgt, vises begge tegn, hvis de er adskilt af et linjeskift.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (venstre) og YakumonoZenkaku (højre)
Tekst uden indstillingen Kurikaeshi Moji Shori (venstre) sammenlignet med tekst med indstillingen Kurikaeshi Moji Shori (højre)

 1. Brug et tekstværktøj til at markere et afsnit med tekst, som du vil anvende behandling af gentagne tegn på. Hvis der ikke findes nogen tekst, anvendes indstillingen på ny tekst, du skriver.
 2. Vælg Kurikaeshi Moji Shori i menuen i panelet Afsnit.