Brug de kraftfulde formværktøjer til hurtig udformning af vektorformer. De fleste former er levende, hvilket betyder, at du kan justere dem dynamisk uden at skifte værktøjet ved hjælp af styringswidgets på formen eller de kontrolelementer, der er tilgængelige i panelet Transformer.

Dynamiske former

Opret og modificer levende former

 1. Tegn en levende form ved hjælp af et af de ​​følgende værktøjer:

  • Værktøjet Rektangel ()
  • Værktøjet Afrundet rektangel ()
  • Ellipseværktøj ()
  • Polygonværktøj ()
  • Shaper-værktøj ()
  • Værktøjet Stregsegment ()

  Bemærk:

  • Hvis du vil have vist afgrænsningsrammen, når du vælger et objekt, skal du sikre, at indstillingen er sat til at vise afgrænsningsrammen (Vis > Vis afgrænsningsramme).
  • For at vise styringswidgets på skærmen, når du vælger en form, skal du vælge et tegneværktøj til live-former og sikre, at det er indstillet til Vis formwidgets () i kontrolpanelet.

 2. Brug følgende styringswidgets på formen til at ændre live-former:

  Skaler live-former Roter live-former

  Hvis du vil skalere en live-form, skal du trække i et af de otte afgrænsningsrammehåndtag.

  Hvis du vil rotere, skal du flytte markøren væk fra et hjørne, indtil du ser rotationsikonet () og derefter trække.

  Flyt live-former Opret cirkelformer

  Hvis du vil flytte live-formen, skal du bruge midtpunktswidgeten til at trække den til det ønskede område.

  For en ellipse skal du trække i en cirkelwidget for at skabe en cirkelform.

  Tilføj eller fjern sider fra polygoner Skift hjørneradius for levende former

  Hvis du vil ændre nummeret på siderne af en polygon, skal du trække dens sidewidget.

  Træk i en hjørnewidget for at ændre hjørneradius for live-formen.

  Bemærk:

  • Når du trækker live-hjørner-widgets til den maksimalt mulige grænse, vises eksemplet på de afrundede hjørner med rødt.
  • Hvis du vil bladre gennem hjørnetyper, f.eks. Afrundet, Omvendt afrundet og Skrå kant, skal du holde Alt nede og klikke (Windows) eller holde Alternativ nede og klikke (macOS) på hjørnewidgeten eller trykke på pil op eller pil ned, mens du trækker i widgeten.
  • Hvis du vil åbne en hjørnemenu for at tilpasse udseendet og afrundingsattributterne, skal du dobbeltklikke på widgeten ved hjælp af Værktøjet Direkte markering. Se flere oplysninger under Arbejd med live-hjørner.
  • Hvis du vil redigere et hjørne individuelt, skal du bruge Værktøjet Direkte markering og klikke på ankerpunktet for det hjørne, der skal ændres.

 3. Du kan ændre formerne ved hjælp af kontrolpanelet, panelet Egenskaber eller panelet Transformer (Vindue > Transformer). Du kan finde flere oplysninger under genskaber for live-former.

  Bemærk:

  • Du kan åbne panelet Transformer ved at dobbeltklikke på en hvilken som helst hjørnewidget.
  • Når der vælges former af samme type, vil redigeringsegenskaberne i panelet Transformer redigere den valgte illustration, uanset hvilket værktøj der er valgt.

Angiv indstillinger for live-form

Hvis du vil se eller redigere listen over live-former, kan du gøre ét af følgende:

 • Åbn panelet Transformer ved at dobbeltklikke på en hvilken som helst hjørnewidget eller vælge Vindue > Transformer.
 • I afsnittet Transformer i panelet Egenskaber (Vindue > Egenskaber), skal du klikke på knappen Flere indstillinger ().
Angiv indstillinger for live-form
Angiv indstillinger for live-form

A. Panelet Transformer B. Panelet Egenskaber 

Rektangel/afrundet rektangel

Egenskaber for live-form | Rektangel og Afrundet rektangel
 • Bredde/højde: Angiver rektangels højde eller bredde. Hjørnerne bevares, og radierne ændres ikke.
 • Rektangeldrejning: Roter rektanglet ved hjælp af widgetten Skalér/roter.
 • Hjørnetype: Angiver hjørnetypen på et eller flere hjørner på rektanglet.
 • Hjørneradier: Brug trinbetjeningen, eller indtast en absolut værdi i panelet Transformer for hvert hjørne på rektanglet.
 • Begræns bredde- og højdeproportioner: Markér afkrydsningsfeltet Skalér hjørne for at sikre, at hjørneradier øges eller mindskes direkte proportionelt med objektets transformation.

Ellipse

Egenskaber for live-form | Ellipse
 • Bredde/højde: Angiver bredden og højden på ellipsen. Når disse er ens, er ellipsen en cirkel.
 • Ellipsedrejning: Angiver den drejning, med hvilken ellipsen er placeret på lærredet.
 • Lagkages start-/slutdrejning: Brug widgetten for Lagkage (til højre for en nyligt tegnet Ellipseform) til at vise formen som et lagkagediagram.
 • Begræns lagkagedrejning: Angiver, om forskellen i lagkagens start- og slutdrejninger skal bevares, når værdierne ændres ved hjælp af panelet Transformer.
 • Inverter lagkage: Angiver, når lagkagens start- og slutdrejninger skal byttes rundt. Brug dette til at generere en grafisk visning af et "udsnit".

Polygon

Egenskaber for live-form | Polygon
 • Sideantal for polygon: Angiver antallet af sider, som polygonen vil have. 
  • Du kan ændre dette til mellem 3 og 11 ved hjælp af widgeten på skærmen
  • Brug skydeknappen til at ændre værdien mellem 3 og 20. 
  • Hvis du vil have en værdi mellem 3 og 1000, skal værdien indtastes manuelt.
 • Polygondrejning: Angiver den vinkel, med hvilken polygonen tegnes eller placeres i forhold til lærredet.
 • Hjørnetype: Angiver den type hjørne, du vil have til polygonen (rundt, omvendt rundt hjørne eller skrå kant).
 • Polygonradius: Angiver den nøjagtige radius for den tegnede polygon. Brug widgeten påskærmen for atændre radiussen.
 • Sidelængde for polygon: Angiver længden af hver side for polygonen.
 • Hjørneradius: Angiver radierne for polygonens hjørner.
 • Gør sider lige lange: Hvis live-formen mister proportionerne eller symmetri, når du ændrer en polygon, skal du bruge knappen Gør sider lige lange for at gøre polygonens sider ensartede.

Streg

Egenskaber for live-former | Streg
 • Linjelængde: Angiver længden af den tegnede linje.
 • Linjedrejning: Angiver den drejning, med hvilken linjen tegnes i forhold til lærredet.

Skjul afgrænsningsramme og styringswidgets

Når du bruger formværktøjet, kan du vælge at vise eller skjule afgrænsningsrammen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • For at skifte mellem de to muligheder skal du trykke på (Windows) Shift+Ctrl+B eller (macOS) Shift+Cmd+B .
 • Vælg Vis > Skjul afgrænsningsramme eller Vis > Vis afgrænsningsramme.

Du kan også vælge at skjule eller vise formwidgets på skærmen ved at vælge et tegneværktøj til live-former og klikke på knappen Skjul/vis formwidgets () i kontrolpanelet.

Vælg live-former

Panelet Lag

Live-former vises som en anden objekttype i panelet Lag. Når du f.eks. tegner et live-rektangel, kaldes laget <Rektangel> i panelet Lag. Det hjælper med at identificere de tilgængelige live-former, som kan vælges og modificeres.

Live-rektangel og Ellipse vises som <Rektangel> og <Ellipse> i panelet Lag
Eksempel: Live-rektangler og Ellipser vises som <Rektangel> og <Ellipse> i panelet Lag. Andre live-former markeres tilsvarende i panelet Lag.

Vælg menuen

Hvis du ønsker at vælge alle de tilgængelige live-former i dit dokument, skal du vælge Markér > Samme > Form.

Konverter former

Konvertér kurver til live-former

 • Når du åbner et dokument, der er gemt i en ældre version af Illustrator, kan formerne i dette dokument ikke automatisk redigeres som live-former. Du kan konvertere en kurve til en live-form ved at vælge den og derefter klikke på Objekt > Form > Konverter til form.

Konvertér live-former til kurver

 • Du kan konvertere en live-form til en kurve ved at vælge live-formen og derefter klikke på Objekt > Form > Udvid form.