Staffagefarver, gennemsigtighed

Når du bruger staffagefarver og gennemsigtighed, manipulerer Illustrator nogle gange filindholdet for at bevare illustrationens udseende i PostScript og andre processer, hvor der udflades områder med gennemsigtighed. Når Illustrator manipulerer indhold under udfladningsprocessen, kan staffagefarver i specifikke gennemsigtighedsscenarier kræve konvertering, før farverne kan behandles. Mens disse tilfælde er blevet sjældnere og sjældnere med hver ny version af Illustrator, håndterer følgende elementer de resterende begrænsninger for bevarelse af staffagefarver eller interaktion med gennemsigtighed i Illustrator CS3 og senere og CS2.

Rastereffekter

I Illustrator CS2 konverterer Illustrator objektets farve til enten dokumentets procesfarverum, gråtoner eller bitmap, når du anvender rasterbaserede effekter (f.eks. Rasterisering og Gaussian Blur) på objektet, gruppen eller lagniveauet for objekter, der indeholder flere forskellige staffagefarver eller en kombination af staffage- og procesfarver. Du kan vælge en af disse indstillinger i dialogboksen Indstillinger for rastereffekt. F.eks. konverteres staffagefarveudfyldningen til en procesfarve i et simpelt rektangel med en staffagefarveudfyldning og et processort strøg. Men hvis alle attributterne for et objekt, en gruppe eller et lag er farvet med en enkelt staffagefarve, så bevares staffagefarven, uanset hvor du anvender effekten. Illustrator CS3 og nyere bevarer staffagefarven i alle ovennævnte scenarier.

Afkrydsningsfelterne Bevar staffagefarver, når det er muligt (CS2) og Bevar staffagefarver (CS3 og nyere) i dialogboksen Indstillinger for rastereffekter vælges ikke som standard, når du åbner Illustrator-filer, der er oprettet i versioner, som er ældre end CS2. Denne indstilling sikrer, at udskrivningen af filerne er i overensstemmelse med udskrivningen i tidligere versioner af Illustrator. Markeringen i afkrydsningsfeltet Bevar staffagefarver, når det er muligt i Illustrator CS2-filer, bevares, når filen genåbnes.

Farveforløb og forløbsmasker

Illustrator CS3 og senere og CS2 (eller CS2 og senere) bevarer staffagefarve-til-staffagefarve-udfyldninger og staffagefarve-til-procesfarve-udfyldninger i både gennemsigtige og uigennemsigtige scenarier. Hvis du vil udskrive og eksportere staffagefarver i farveforløbsscenarier, skal du vælge Staffagefarver i dialogboksen Objekt > Udflad gennemsigtighed.

Når forløbsmasker indeholder mere end én staffagefarve eller en procesfarve og en staffagefarve i Illustrator CS2, konverterer Illustrator masken til dokumentets procesfarverum. Illustrator CS3 og nyere bevarer staffagefarven i begge de foregående forløbsmaskescenarier.

Staffage-til-staffage-blandinger

Når du opretter en blanding af to forskellige staffagefarveobjekter, konverterer Illustrator alle de mellemliggende trin til dokumentets farverum.

Rasterisering

I Illustrator CS2 kan du konvertere alle staffagefarver til dokumentets procesfarverum, gråtone eller bitmap med kommandoen Objekt > Rasteriser. Staffagefarver bevares ikke, når de rasteriseres. Kommandoen Effekter > Rasteriser er underlagt de effektbegrænsninger, der forklares i Rastereffekter (herover), og indstillingen "Bevar staffagefarver, når det er muligt", vil være gældende, hvis du vælger den i dialogboksen Indstillinger for rastereffekter.

Illustrator CS3 og senere giver dig mulighed for at bevare staffagefarver, når du bruger både Objekt > Rasteriser og kommandoen Effekter >Rasteriser ved at vælge indstillingen Bevar staffagefarver i henholdsvis dialogboksen Objekt > Rasteriser og dialogboksen Effekter > Indstillinger for dokumentrastereffekter.

Live Trace-værktøj

Illustrator CS3 og senere og CS2 bevarer staffagefarver i gråtonerasterobjekter, når staffagefarven er blevet anvendt i Illustrator. Staffagefarver i alle andre rasterformatfiler, uanset om de er tilknyttede eller indlejrede, bliver konverteret til procesfarver eller ignoreret, når du bruger kommandoen Live Trace.

SVG-filtre

Hvis du anvender et SVG-filter i Illustrator CS2, konverteres staffagefarver til dokumentets procesfarverum.

Importerede rasterformater

Metoder til tilpasning af staffagefarver importeret fra rasterformater er yderligere forbedret i Illustrator CS3 og senere og CS2 i forhold til tidligere versioner. Illustrator CS2 bevarer staffagefarver i indlejrede, oprindelige Photoshop-filer som en rasteropacitetsmaske over et rektangel, der er udfyldt med staffagefarven og indstillet til overprint, og i Illustrator CS3 og nyere konverteres billedet til et deviceN-rasterobjekt (alle staffage- og procesfarver bevares sammen i et NChannel-format). Illustrator CS3 og senere, CS2 (eller CS og senere) bevarer staffagefarver i indlejrede PDF-filer som udskrivningsegnede ikke-originale illustrationer. De eneste væsentlige begrænsninger i rasterformat, der er tilbage, er anført herunder og er alle rettet i Illustrator CS3 og senere.

  • TIFF: Illustrator CS2 importerer ikke staffagefarver i TIFF-filer. Kun CMYK, RGB eller gråtone-dele importeres. Illustrator CS3 og nyere importerer staffagefarver i TIFF-filer eksporteret fra Photoshop.
  • PSD Duotone: Du kan ikke tilknytte eller indlejre PSD Duotone i Illustrator CS2. Disse handlinger medfører en fejlmeddelelse, og funktionen Indsæt mislykkes. Du kan tilknytte og indlejre PSD Duotone-filer i Illustrator CS3, og staffagefarverne bliver bevaret.
  • EPS Duotone: Illustrator CS2 konverterer staffagefarver i indlejrede EPS Duotone-filer til procesfarver. Illustrator CS3 og nyere bevarer staffagefarver i indlejrede EPS Duotone-filer.
  • DCS 2.0 EPS: Illustrator CS2 understøtter ikke staffagefarver eller data i høj opløsning, der findes i DCS EPS-filer, når DCS EPS interagerer med gennemsigtighed. I dette tilfælde bevares kun sammensatte data. Illustrator CS2 understøtter kun DCS EPS i ikke-gennemsigtige adskilte arbejdsgange. Illustrator CS3 understøtter DCS 2.0 EPS-filer og bevaring af staffagefarver i både gennemsigtige og ikke-gennemsigtige adskilte værtsarbejdsgange. DCS 1.0 EPS filer er stadig begrænsede til ikke-gennemsigtige adskilte værtsarbejdsgange i både Illustrator CS3 og CS2 (CS2 og senere).

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om ikke-originale illustrationer under "Import af monotone, duotone og tritone billeder fra Adobe PDF-filer" i hjælpen til Illustrator CS3 og CS2.

Alfakanalgennemsigtighed

Illustrator CS2 og nyere versioner bevarer staffagefarver, som interagerer med alfakanalgennemsigtighed (f.eks. opacitetsmasker, liverastereffekter og gennemsigtighedsbilleder). Tidligere versioner af Illustrator konverterer staffagefarver til procesfarver i disse scenarier.

Ældre formater

Når du gemmer filer i Illustrator version 8 eller ældre versioner og vælger Bevar udseende og overprint i dialogboksen Gem, bliver alle staffagefarveobjekter konverteret til procesfarveobjekter.

Adobe-logo

Log ind på din konto