Gruppering eller opdeling af grupper af objekter

Du kan kombinere flere objekter til en gruppe, så de behandles som én enhed. Du kan derefter flytte eller transformere en række objekter uden at påvirke deres attributter eller relative positioner. Du kan f.eks. gruppere objekter i et logodesign, så du kan flytte og skalere logoet som en enhed.

Grupperede objekter stables fortløbende i det samme lag i illustrationen og bag det forreste objekt i gruppen. Gruppering kan derfor ændre laginddelingen af objekter og deres stablingsrækkefølge i et givet lag. Hvis du markerer objekter i forskellige lag og derefter grupperer dem, grupperes objekterne i det øverste markerede objekts lag.

Grupper kan også indlejres, dvs. de kan grupperes i andre objekter eller grupper, så de udgør endnu større grupper. Grupper vises som <Gruppe>-elementer i panelet Lag. Du kan bruge panelet Lag til at flytte elementer ind og ud af grupper.

 1. Marker de objekter, der skal grupperes, eller den gruppe, der skal opdeles.

 2. Vælg enten Objekt > Grupper eller Objekt > Opdel gruppe.

Udvidelse af objekter

Når du udvider objekter, kan du opdele et enkelt objekt i flere objekter, som udgør dets udseende. Hvis du f.eks. udvider et enkelt objekt, f.eks. en cirkel med et rent farvefyld og en streg, bliver både fyldet og stregen til et diskret objekt. Hvis du udvider en mere kompleks illustration, f.eks. et objekt med et mønsterfyld, opdeles mønsteret i alle de særskilte kurver, som det er oprettet af.

Du udvider typisk et objekt, når du vil ændre attributterne for udseende og andre egenskaber for bestemte elementer i det. Herudover kan det være nyttigt at udvide objekter, når du vil bruge et Illustrator-objekt (f.eks. et maskeobjekt) i et andet program, som ikke genkender objektet.

Før (venstre) og efter (højre) udvidelse af et objekt med fyld og streg
Før (venstre) og efter (højre) udvidelse af et objekt med fyld og streg

Bemærk:

Udvidelse er især nyttigt, hvis du har problemer med trykning af gennemsigtighedseffekter, 3D-objekter, mønstre, forløb, streger, blandinger, overstrålinger, formgivninger eller symboler.

 1. Marker objektet.

 2. Vælg Objekt > Udvid.

  Hvis der er anvendt udseendeattributter på objektet, er kommandoen Objekt > Udvid nedtonet. I dette tilfælde skal du vælge Objekt > Udvid udseende og derefter Objekt > Udvid.

 3. Angiv indstillinger, og klik derefter på OK:

  Objekt

  Udvider komplekse objekter, herunder dynamiske blandinger, formgivninger, symbolsæt og overstrålinger.

  Fyld

  Udvider fyld.

  Streg

  Udvider streger.

  Forløbsmaske

  Udvider forløb til et enkelt maskeobjekt.

  Angiv

  Indstiller tolerancen for farveværdier mellem farvestop. Et højere antal hjælper med at bevare en jævn farveovergang. Et lavt antal kan oprette et mere stribet udseende.

  Bemærk:

  Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du vælger Objekt > Udvid for at udvide et forløb med de indstillinger, der sidst er angivet i dialogboksen Udvid.