Om Flash-grafik

Flash-filformatet (SWF) er et vektorbaseret grafikfilformat til oprettelse af skalerbar, kompakt grafik til internettet. Eftersom filformatet er vektorbaseret, bevarer illustrationen sin billedkvalitet ved alle opløsninger og er ideel til oprettelse af animationsrammer. I Illustrator kan du oprette enkelte animationsrammer på lag og derefter eksportere billedlagene til de enkelte rammer til brug på et websted. Du kan også definere symboler i en Illustrator-fil for at reducere en animations størrelse. Når den eksporteres, er hvert symbol kun defineret én gang i SWF-filen.

Du kan gemme illustrationer somenSWF-fil ved hjælp af kommandoen Eksporter eller kommandoen Gem til web og enheder. Fordele ved begge omfatter:

Kommandoen Eksporter (SWF)

Giver størst kontrol over animations- og bitmapkomprimering.

Kommandoen Gem til web og enheder

Giver større kontrol over blandingen af SWF- og bitmapformater i et layout opdelt i udsnit. Denne kommando giver færre billedindstillinger end kommandoen Eksporter (SWF),men bruger de sidst anvendte indstillinger for kommandoen Eksporter.

Vær opmærksom på følgende oplysninger, når du forbereder illustrationer, der skal gemmes som SWF:

 • Hvis du vil holde filstørrelsen så lille som mulig, når du bruger symboler, skal du anvende effekter på symboler i panelet Symboler i stedet for på symbolforekomster i illustrationen.

 • Når værktøjerne Symbolfarvning og Symbolformatering anvendes, resulterer det i større SWF-filer, fordi Illustrator skal oprette en kopi af hver symbolforekomst for at bevare deres udseende.

 • Maskeobjekter og forløb med mere end otte stop rasteriseres og vises som bitmapfyldte former. Forløb med færre end otte stop eksporteres som forløb.

 • Mønstre rasteriseres til små billeder på størrelse med mønsterillustrationer til udfyldning af illustrationen.

 • Hvis et bitmapobjekt strækker ud over et udsnits grænser, medtages hele objektet i den eksporterede fil.

 • SWF understøtter kun afrundede afslutninger og sammenføjninger. Facetafslutninger eller kvadratiske afslutninger og sammenføjninger konverteres til afrundede ved eksport til SWF.

 • Mønsterudfyldt tekst og mønsterudfyldte streger konverteres til kurver og udfyldes med mønsteret.

 • Selvom tekst bevarer mange af sine egenskaber ved eksport til SWF, går nogle oplysninger tabt. Når du importerer en SWF-fil til Flash, bevares skydning, knibning og spatiering ikke. Tekst opdeles i stedet i separate dele for at simulere skydning. Når SWF-filen efterfølgende afspilles i Flash Player, bevares udseendet af skydning, knibning og spatiering i filen. Hvis du vil eksportere tekst som kurver, skal du vælge Tekst som konturer i dialogboksen SWF-indstillinger eller konvertere teksten til konturer, inden den eksporteres til SWF, ved at vælge kommandoen Opret konturer.

Oprettelse af Flash-animationer

Der er mange måder at oprette Flash-animationer på i Illustrator. En af de letteste måder er at placere hver animationsramme på et separat Illustrator-lag og vælge indstillingen AI-lag til SWF-rammer, når du eksporterer illustrationen.

 1. Opret den illustration, du vil animere. Brug symboler til at mindske animationens filstørrelse og forenkle dit arbejde.
 2. Opret et separat lag til hver ramme i animationen.

  Dette kan gøres ved at indsætte grundillustrationen i et nyt lag og derefter redigere illustrationen. Du kan også bruge kommandoen Frigiv til lag til automatisk at generere lag bestående af objekter, som opbygges kumulativt.

 3. Sørg for, at lagene er placeret i den rækkefølge, de skal vises i som animationsrammer.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Eksporter, vælg Flash (SWF) som format, og klik på Eksporter. Åbn dialogboksen SWF-indstillinger, og vælg AI-lag til SWF-rammer under Eksporter som. Angiv yderligere animationsindstillinger, og klik på OK.

  • Vælg Filer > Gem til web og enheder. Vælg SWF i menuen Optimeret filformat. Vælg AI-lag til SWF-rammer i menuen Eksporttype. Angiv yderligere indstillinger, og klik på Gem.

Arbejde med Illustrator og Flash

Du kan flytte illustrationer fra Illustrator til redigeringsmiljøet i Flash eller direkte ind i Flash Player. Du kan kopiere og indsætte illustrationer, gemme filer i SWF-format eller eksportere illustrationer direkte til Flash. Derudover understøtter Illustrator dynamisk Flash-tekst og filmklipsymboler.

Du kan også bruge Device Central til at se, hvordan illustrationer fra Illustrator vil se ud i Flash Player på forskellige håndholdte enheder.

Indsætte illustrationer fra Illustrator

Du kan oprette illustrationer med meget grafik i Illustrator og nemt og hurtigt kopiere og indsætte dem i Flash.

Følgende attributter bevares, når du indsætter illustrationer fra Illustrator i Flash:

 • Kurver og former

 • Skalerbarhed

 • Stregtykkelser

 • Definitioner af farveforløb

 • Tekst (herunder OpenType-skrifttyper)

 • Sammenkædede billeder

 • Symboler

 • Blandingstilstande

Desuden understøtter Illustrator og Flash indsatte illustrationer på følgende måder:

 • Når du vælger hele lag på øverste niveau i Illustrator-illustrationer og indsætter dem i Flash, bevares lagene sammen med deres egenskaber (synlighed og låsning).

 • Andre farver end RGB i Illustrator (CMYK, gråtoner og brugerdefinerede) konverteres til RGB i Flash. RGB-farver indsættes som forventet.

 • Når du importerer eller indsætter illustrationer fra Illustrator, kan du bruge forskellige indstillinger til at bevare effekterne (f.eks. slagskygge på tekst) som Flash-filtre.

 • Flash bevarer Illustrator-masker.

Eksport af SWF-filer fra Illustrator

Fra Illustrator kan du eksportere SWF-filer, der i kvalitet og komprimering svarer til SWF-filer, der eksporteres fra Flash.

Under eksporten kan du vælge mellem en række forudindstillinger for at sikre, at output bliver optimalt, og du kan angive, hvordan flere tegnebrætter, symboler, lag, tekst og masker skal behandles. Du kan f.eks. angive, om Illustrator-symboler skal eksporteres som filmklip eller grafik, eller du kan vælge at oprette SWF-symboler ud fra Illustrator-lag.

Import af Illustrator-filer i Flash

Hvis du vil oprette fuldstændige layout i Illustrator og derefter importere dem i Flash i en enkelt arbejdsgang, kan du gemme illustrationerne i det interne Illustrator-format (AI) og importere dem uden tab af præcision ved hjælp af kommandoerne Filer > Importer til trin eller fil eller Filer > Importer til bibliotek i Flash.

Hvis din Illustrator-fil indeholder flere tegnebrætter, skal du vælge det tegnebræt, du vil importere, i dialogboksen Importer i Flash og angive indstillinger for hvert lag i det pågældende tegnebræt. Alle objekter på det valgte tegnebræt importeres som et enkelt lag i Flash. Hvis du importerer et andet tegnebræt fra den samme AI-fil, importeres objekterne fra dette tegnebræt som et nyt lag i Flash.

Når du importerer en illustration fra Illustrator som en AI-, EPS- eller PDF-fil, bevarer Flash de samme attributter som for indsatte illustrationer fra Illustrator. Når en importeret Illustrator-fil indeholder lag, kan du derudover importere dem på følgende måder:

 • Konverter Illustrator-lag til Flash-lag

 • Konverter Illustrator-lag til Flash-rammer

 • Konverter alle Illustrator-lag til et enkelt Flash-lag

Arbejdsforløb for symboler

Arbejdsforløbet for symboler i Illustrator ligner arbejdsforløbet for symboler i Flash.

Oprettelse af symboler

Når du opretter et symbol i Illustrator, kan du i dialogboksen Symbolindstillinger navngive symbolet og vælge indstillinger, der gælder for Flash: filmklipsymboltypen (som er standardværdien for Flash-symboler), placering af Flash-registreringsgitter og hjælpelinjer til 9-udsnitsskalering. Desuden kan du bruge mange af de samme symboltastaturgenveje i Illustrator og Flash (f.eks. F8 for at oprette et symbol).

Isolationstilstand for symbolredigering

Dobbeltklik i Illustrator på et symbol for at åbne det i isolationstilstand, hvor det er lettere at redigere det. I isolationstilstand er det kun det pågældende symbol, der kan redigeres. Alle de andre objekter på tegnebrættet er nedtonede og ikke tilgængelige. Når du forlader isolationstilstand, opdateres symbolet i panelet Symboler og alle andre forekomster af symbolet i overensstemmelse med dine ændringer. I Flash fungerer symbolredigeringstilstand og panelet Bibliotek på en lignende måde.

Symbolegenskaber og -kæder

Du kan ved hjælp af panelet Symboler eller kontrolpanelet let tildele navne til symbolforekomster, bryde kæder mellem forekomster og symboler, udskifte en symbolforekomst med et andet symbol eller oprette en kopi af symbolet. I Flash fungerer redigeringsfunktionerne i panelet Bibliotek på en lignende måde.

Objekter med statisk tekst, dynamisk tekst og inputtekst

Når du overfører statisk tekst fra Illustrator til Flash, konverterer Flash teksten til konturer. Du kan desuden definere teksten som dynamisk tekst i Illustrator. Med dynamisk tekst kan du redigere tekstindhold programmæssigt og let håndtere projekter, der skal lokaliseres til flere sprog.

I Illustrator kan hvert enkelt tekstobjekt betegnes som statisk tekst, dynamisk tekst eller inputtekst. Dynamiske tekstobjekters egenskaber ligner hinanden i Illustrator og Flash. F.eks. bruger begge programmer knibning, som påvirker alle tegn i en tekstblok frem for enkelte tegn, de udfører kantudjævning af tekst på samme måde, og begge kan sammenkædes med en ekstern XML-fil med tekst.