Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ara Hareket Animasyonu Hakkında

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Örneğin, 1 ve 20 kareleri özellik anahtar kareleri ise 1. karede Sahne Alanı'nın soluna bir sembol yerleştirebilir ve bunu 20. karede Sahne Alanı'nın sağına taşıyabilirsiniz. Bir ara oluşturduğunuzda Animate, film klibinin aradaki tüm konumlarını hesaplar. Sonuç olarak sembolün soldan sağda, 1. kareden 20. kareye hareket eden bir animasyonu ortaya çıkar. Aradaki her karede Animate, film klibini Sahne Alanı mesafesinin 1/20'si oranında hareket ettirir. 

Ara yayılma alanı: 

 • Bir nesnenin zaman içinde değiştirilmiş bir veya birden fazla özelliğe sahip olabileceği Zaman Çizelgesi'ndeki bir kare grubudur.
 • Zaman Çizelgesi'nde, mavi arka plana sahip tek bir katmanda kare grubu olarak görünür.
 • Ara yayılma alanlarını tek bir nesne olarak seçebilir ve Zaman Çizelgesi'nde başka bir katman da dahil olmak üzere bir konumdan diğerine sürükleyebilirsiniz.
 • Her ara yayılma alanında Sahne Alanı'nda bulunan tek bir nesneye animasyon uygulayabilirsiniz. Bu nesneye, ara yayılma alanının hedef nesnesi adı verilir.

Özellik anahtar karesi:

 • Ara hedef nesnesi için bir veya birden fazla özellik değerini açıkça tanımladığınız bir ara yayılma alanındaki karedir.
 • Bu özellikler arasında konum, alfa (saydamlık), renk tonu vb. yer alabilir.
 • Tanımlanan her özellik, kendi özellik anahtar karesine sahiptir.
 • Tek bir karede birden fazla özellik belirlerseniz, bu özelliklerin her birinin özellik anahtar karesi o kare içinde bulunur.
 • Bir ara yayılma alanının tüm özelliklerini ve özellik anahtar karelerini görüntülemek için Hareket Düzenleyici'yi kullanın.
 • Ayrıca Zaman Çizelgesi'nde hangi tür özellik anahtar karelerinin görüntüleneceğini ara yayılma alanı bağlam menüsünden seçebilirsiniz.

Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler

Arası doldurulabilen nesne türleri arasında; film klipleri, grafik ve düğme sembolleri ile metin alanları yer alır. Bu nesnelerin arası doldurulabilecek özellikleri şunları içerir:

 • 2B X ve Y konumu

 • 3B Z konumu (yalnızca film klipleri)

 • 2B döndürme (z ekseni etrafında)

 • 3B X, Y ve Z döndürme (yalnızca film klipleri): 3B hareket için FLA dosyasının yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya üstünü hedeflemesi gerekir. Adobe AIR de 3B hareketi destekler.

 • X ve Y Eğimi

 • X ve Y Ölçekleme

 • Renk efektleri: alfa (saydamlık), parlaklık, renk tonu ve gelişmiş renk ayarlarını içerir. Renk efektlerinin yalnızca sembollerde ve TLF metninde arası doldurulabilir. Bu özelliklerin arasını doldurarak, nesnelerin görünmesini veya bir renkten başka bir renge geçmesini sağlayabilirsiniz. Klasik bir metin üzerinde bir renk efektinin arasını doldurmak için metni bir sembole dönüştürün.

 • Filtre özellikleri (filtreler grafik sembollerine uygulanamaz)

Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar

Animate, hareket oluşturmak için iki farklı türde arayı destekler: Ara hareketler ve Klasik aralar.

Ara hareketler Klasik aralar
Güçlüdür ve oluşturması kolaydır, arası doldurulan animasyon üzerinde en kapsamlı kontrolü sağlar Oluşturulma süreci karmaşıktır ve Animate'in önceki sürümlerinde oluşturulan tüm araları içerir. 
Daha iyi ara denetimi sunar Kullanıcıya özgü özellikler sunar
Anahtar kareleri kullanır Özellik kullanır
Tüm aradaki tek bir hedef nesneden oluşur Aynı veya farklı semboller içeren iki anahtar karenin arasını doldurmaya olanak sağlar
metnin arası doldurulabilir türde olduğunu düşünür ve metin nesnelerini film kliplerine dönüştürmez metin nesnelerini grafik sembollerine dönüştürür.
Ara hareket yayılma alanında kare komut dosyalarına izin verilmez.  Klasik aralar, kare komut dosyalarına izin verir.
Ara hareket yayılma alanları Zaman Çizelgesi'nde uzatılabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve tek bir nesne gibi kabul edilir.  Klasik aralar, Zaman Çizelgesi'nde ayrı ayrı seçilebilen kare gruplarından oluşur.
Ara hareket yayılma alanında ayrı ayrı kareler seçmek için, kareleri Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) tıklatın.  
hareket hızları bir ara hareket yayılma alanının tamamı boyunca uygulanır. Bir ara hareketin yalnızca belirli karelerinde hareket hızı uygulanması için özel hareket hızı eğrisinin oluşturulması gerekir.
  hareket hızları, ara içindeki anahtar kareler arasında yer alan kare gruplarına uygulanabilir. 
her ara için bir renk efekti uygulayabilir. renk tonu ve alfa saydamlığı gibi iki farklı renk efekti arasında animasyon uygular.
3B nesneleri hareketlendirmek için kullanılır.  Klasik ara kullanarak bir 3B nesneye animasyon uygulayamazsınız.
Yalnızca ara hareketler, Hareket Önayarları olarak kaydedilebilir. sembolleri takas edebilir veya bir özellik anahtar karesinde görüntülenecek grafik sembolünün kare sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu teknikleri içeren animasyonlar için klasik aralar gerekir.
   

Ara hareketler ve klasik aralar arasındaki benzerlikler

 • Aynı katmanda birden fazla klasik veya ara hareket bulunabilir, ancak aynı katmanda aynı türden aralar olamaz.
 • Hem ara hareketler hem de klasik aralar yalnızca belirli türdeki nesnelerin aralarının doldurulmasına izin verir.

Daha fazla benzer konu

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?