Örneğin, 1 ve 20 kareleri özellik anahtar kareleri ise 1. karede Sahne Alanı'nın soluna bir sembol yerleştirebilir ve bunu 20. karede Sahne Alanı'nın sağına taşıyabilirsiniz. Bir ara oluşturduğunuzda Animate, film klibinin aradaki tüm konumlarını hesaplar. Sonuç olarak sembolün soldan sağda, 1. kareden 20. kareye hareket eden bir animasyonu ortaya çıkar. Aradaki her karede Animate, film klibini Sahne Alanı mesafesinin 1/20'si oranında hareket ettirir. 

Ara yayılma alanı: 

 • Bir nesnenin zaman içinde değiştirilmiş bir veya birden fazla özelliğe sahip olabileceği Zaman Çizelgesi'ndeki bir kare grubudur.
 • Zaman Çizelgesi'nde, mavi arka plana sahip tek bir katmanda kare grubu olarak görünür.
 • Ara yayılma alanlarını tek bir nesne olarak seçebilir ve Zaman Çizelgesi'nde başka bir katman da dahil olmak üzere bir konumdan diğerine sürükleyebilirsiniz.
 • Her ara yayılma alanında Sahne Alanı'nda bulunan tek bir nesneye animasyon uygulayabilirsiniz. Bu nesneye, ara yayılma alanının hedef nesnesi adı verilir.

Özellik anahtar karesi:

 • Ara hedef nesnesi için bir veya birden fazla özellik değerini açıkça tanımladığınız bir ara yayılma alanındaki karedir.
 • Bu özellikler arasında konum, alfa (saydamlık), renk tonu vb. yer alabilir.
 • Tanımlanan her özellik, kendi özellik anahtar karesine sahiptir.
 • Tek bir karede birden fazla özellik belirlerseniz, bu özelliklerin her birinin özellik anahtar karesi o kare içinde bulunur.
 • Bir ara yayılma alanının tüm özelliklerini ve özellik anahtar karelerini görüntülemek için Hareket Düzenleyici'yi kullanın.
 • Ayrıca Zaman Çizelgesi'nde hangi tür özellik anahtar karelerinin görüntüleneceğini ara yayılma alanı bağlam menüsünden seçebilirsiniz.

Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler

Arası doldurulabilen nesne türleri arasında; film klipleri, grafik ve düğme sembolleri ile metin alanları yer alır. Bu nesnelerin arası doldurulabilecek özellikleri şunları içerir:

 • 2B X ve Y konumu

 • 3B Z konumu (yalnızca film klipleri)

 • 2B döndürme (z ekseni etrafında)

 • 3B X, Y ve Z döndürme (yalnızca film klipleri): 3B hareket için FLA dosyasının yayınlama ayarlarında ActionScript 3.0 ve Flash Player 10 veya üstünü hedeflemesi gerekir. Adobe AIR de 3B hareketi destekler.

 • X ve Y Eğimi

 • X ve Y Ölçekleme

 • Renk efektleri: alfa (saydamlık), parlaklık, renk tonu ve gelişmiş renk ayarlarını içerir. Renk efektlerinin yalnızca sembollerde ve TLF metninde arası doldurulabilir. Bu özelliklerin arasını doldurarak, nesnelerin görünmesini veya bir renkten başka bir renge geçmesini sağlayabilirsiniz. Klasik bir metin üzerinde bir renk efektinin arasını doldurmak için metni bir sembole dönüştürün.

 • Filtre özellikleri (filtreler grafik sembollerine uygulanamaz)

Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar

Animate, hareket oluşturmak için iki farklı türde arayı destekler: Ara hareketler ve Klasik aralar.

Ara hareketler Klasik aralar
Güçlüdür ve oluşturması kolaydır, arası doldurulan animasyon üzerinde en kapsamlı kontrolü sağlar Oluşturulma süreci karmaşıktır ve Animate'in önceki sürümlerinde oluşturulan tüm araları içerir. 
Daha iyi ara denetimi sunar Kullanıcıya özgü özellikler sunar
Anahtar kareleri kullanır Özellik kullanır
Tüm aradaki tek bir hedef nesneden oluşur Aynı veya farklı semboller içeren iki anahtar karenin arasını doldurmaya olanak sağlar
metnin arası doldurulabilir türde olduğunu düşünür ve metin nesnelerini film kliplerine dönüştürmez metin nesnelerini grafik sembollerine dönüştürür.
Ara hareket yayılma alanında kare komut dosyalarına izin verilmez.  Klasik aralar, kare komut dosyalarına izin verir.
Ara hareket yayılma alanları Zaman Çizelgesi'nde uzatılabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve tek bir nesne gibi kabul edilir.  Klasik aralar, Zaman Çizelgesi'nde ayrı ayrı seçilebilen kare gruplarından oluşur.
Ara hareket yayılma alanında ayrı ayrı kareler seçmek için, kareleri Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) tıklatın.  
hareket hızları bir ara hareket yayılma alanının tamamı boyunca uygulanır. Bir ara hareketin yalnızca belirli karelerinde hareket hızı uygulanması için özel hareket hızı eğrisinin oluşturulması gerekir.
  hareket hızları, ara içindeki anahtar kareler arasında yer alan kare gruplarına uygulanabilir. 
her ara için bir renk efekti uygulayabilir. renk tonu ve alfa saydamlığı gibi iki farklı renk efekti arasında animasyon uygular.
3B nesneleri hareketlendirmek için kullanılır.  Klasik ara kullanarak bir 3B nesneye animasyon uygulayamazsınız.
Yalnızca ara hareketler, Hareket Önayarları olarak kaydedilebilir. sembolleri takas edebilir veya bir özellik anahtar karesinde görüntülenecek grafik sembolünün kare sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu teknikleri içeren animasyonlar için klasik aralar gerekir.
   

Ara hareketler ve klasik aralar arasındaki benzerlikler

 • Aynı katmanda birden fazla klasik veya ara hareket bulunabilir, ancak aynı katmanda aynı türden aralar olamaz.
 • Hem ara hareketler hem de klasik aralar yalnızca belirli türdeki nesnelerin aralarının doldurulmasına izin verir.

Ek kaynaklar

 • Jen DeHaan, Animate'te hareket modeli ve ara hareketlerle klasik aralar arasındaki farklar hakkında Flashthusiast.com sitesinde faydalı bir blog yazısı sunuyor.

Ayrıca bkz.

İndir

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi