Kullanıcı Kılavuzu İptal

Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Animate, CS5'te sunulduğu gibi hem sıkıştırılmış .fla hem de sıkıştırılmamış .xfl dosya türleri olarak XFL dosya biçimini desteklemeye devam eder. Animate, önceki herhangi bir Animate sürümünde en son kaydedilen dosyaların açılmasını da desteklemeye devam eder. Desteklenen dosya türleri arasında yalnızca CS5.5 ve CS6'da kaydedilen XFL dosyaları değil, aynı zamanda CS4 ve önceki sürümlerde kaydedilen “ikili” .fla dosyalarının da açılması yer alır.

Bir dosya kaydedilirken Animate, bir Animate belgesine (.fla) veya sıkıştırılmamış belgeye (.xfl) kaydetme seçenekleri sağlamaya devam eder. Sonuçta elde edilen XFL dosyası, dahili olarak Animate dosya sürümüyle damgalıdır. Ancak, CS5.5 ve sonraki sürümleri, XFL dosyalarının “gelecek” sürümlerini açabildiğinden, CS5.5 ve CS6 da Animate dosyalarını açabilir. Sonuç olarak daha eski bir Animate sürümüne açıkça kaydetmek için Farklı Kaydet açılır listesinde seçenekleri göremezsiniz.

Ancak aşağıda açıklandığı gibi bazı özellikler Animate'te kullanımdan kaldırılmıştır. Bu, eski Animate sürümleriyle oluşturulan dosyaları etkileyebilir. Eski bir Animate sürümüne sahip bu dosyaları Animate'te açmadan önce bu dosyalar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmanız önemlidir.

Atılan Özellikler kullanılarak oluşturulan içeriğin dönüştürülmesi

Önceki bir Animate sürümüyle önceden kaydedilen bir dosyayı açarsanız, artık Animate'te desteklenmeyen bir özellikle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, bunu belirten bir uyarı mesajı görüntülenir. Dönüştürmeye devam etmek istediğinizi onayladığınızda Animate, kullanımdan kalkan içeriği desteklenen bir içerik türüne otomatik olarak dönüştürür. Bu durumda, farklı bir dosya adıyla kaydedebilmeniz için Animate'in bir uyarı görüntüleyeceğini unutmayın. Bu, orijinal içeriğe dokunulmadan orijinal dosyanın bir arşiv kopyasını tutmanıza olanak sağlar.

Kullanımdan kalkan özellikler dönüştürülürken Animate, orijinal içeriği görsel olarak korumayı dener. Ancak dönüştürmeden sonra, orijinal içerik ile kullanılabilir olan işlevlerden bazıları kullanılamayabilir:

 1. Ters Kinematik, kare kare animasyonlara dönüştürülür.
 2. TLF metni klasik, statik metne dönüştürülür. PSD veya AI dosyalarına gömülü TLF metni de Animate'e içe aktarıldığında klasik metne dönüştürülür.
 3. ActionScript 1 / ActionScript 2:
  1. Yayınlama Ayarları varsayılan olarak ActionScript 3 değerini alır
  2. Sahne alanındaki herhangi bir örneğe eklenen AS2 kodu kaldırılacaktır (çünkü örneklerdeki eylemler AS3'te desteklenmez)
  3. AS2 bileşenleri, yer tutucular olarak iletilir ancak sahne alanında yeni içerik oluşturmak için kullanılamaz. Ayrıca AS3'te derleme hataları oluştururlar.
Not:

Animate, eski dosyalardaki kullanımdan kalkmış içeriği tarayıp dönüştürdükçe, önceki Animate sürümünde geçmişte kaydedilen dosyalar açılırken gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Gelecekteki kullanımlarda bu gecikmeyi çözümlemek için Animate'i kullanarak dosyayı yeniden kaydedin. Dosya damgalandıktan sonra söz konusu dosyada bu tarama ve dönüştürme artık oluşmaz ve bu da daha hızlı dosya açılış süreleriyle sonuçlanır.

Not:

Animate, SWC dosyalarının içe aktarılmasını desteklemez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?