Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate ile nesne çizme ve oluşturma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Çizim hakkında

Adobe Animate uygulamasındaki çizim araçları, belgelerinizdeki resimler için çizgiler ve şekiller oluşturmanızı ve bunları değiştirmenizi sağlar. Animate uygulamasında oluşturduğunuz çizgiler ve şekillerin tümü FLA dosyanızın boyutunu küçük tutan vektörel grafiklerdir.

Animate uygulamasında çizim ve boyama yapmadan önce, Animate uygulamasının resimleri nasıl oluşturduğunu ve şekil çizme, boyama ve değiştirmenin aynı katman üzerindeki diğer şekilleri nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

Vektör ve bitmap grafikleri

Bilgisayarlar grafikleri ya vektör ya da bitmap biçiminde görüntüler. İki biçim arasındaki farkı anlamak daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. Animate uygulamasını kullanarak küçük boyutlu vektör grafikleri oluşturabilir ve hareketlendirebilirsiniz. Animate ayrıca, başka uygulamalarda oluşturulmuş vektör ve bitmap grafiklerini içe aktarıp işleyebilir.

Vektör grafikleri

Vektör grafikleri, görüntüleri, vektör olarak adlandırılan ve aynı zamanda renk ve konum özellikleri içeren çizgiler ve eğriler kullanarak tanımlar. Örneğin bir yaprak görüntüsü, içinden çizgiler geçen ve yaprağın anahattını oluşturan noktalarla tanımlanır. Yaprağın rengi, anahattın rengi ve anahatla çevrelenmiş alanın rengi tarafından belirlenir.

Vektör çiziminde çizgiler.

Bir vektör grafiğini düzenlediğinizde, onun şeklini tanımlayan çizgilerin ve eğrilerin özelliklerini değiştirirsiniz. Görünüm kalitesini değiştirmeden bir vektör grafiğini taşıyın, yeniden boyutlandırın, yeniden şekillendirin ve rengini değiştirin. Vektör grafikleri çözünürlükten bağımsızdır; yani, kalite kaybı olmadan farklı çözünürlüklere sahip çıktı aygıtlarında görüntülenebilirler.

Bitmap grafikleri

Bitmap grafikleri, görüntüleri bir ızgarada yerleştirilmiş piksel olarak adlandırılan renkli noktaları kullanarak tanımlar. Örneğin bir yaprak görüntüsü, ızgaradaki her pikselin konumu ve renk değeriyle tanımlanır, bu da bir mozaiğe benzer şekilde görüntü oluşturur.

Bitmap çiziminde pikseller.

Bir bitmap grafiğini düzenlediğinizde, çizgiler ve eğriler yerine pikselleri değiştirirsiniz. Görüntüyü tanımlayan veri belirli bir boyuttaki ızgaraya sabitlendiğinden, bitmap grafikleri çözünürlüğe bağlıdır. Bir bitmap grafiğinin düzenlenmesi, görünümünün kalitesini değiştirebilir. Örneğin, bir bitmap grafiğini yeniden boyutlandırmak, pikseller ızgara içinde yeniden dağıtıldığından, görüntünün kenarlarını düzensiz hale getirebilir. Ayrıca bir bitmap grafiğini görüntünün kendisinden daha düşük çözünürlüğe sahip bir çıktı aygıtında görüntülemek de kalitesini düşürür.

Yollar

Animate uygulamasında her çizgi veya şekil çizdiğinizde yol olarak adlandırılan bir çizgi oluşturursunuz. Bir yol, bir veya daha fazla düz veya eğimli parçadan oluşur. Her parçanın başlangıcı ve bitişi, bir teli yerinde tutan çiviler ile aynı görevi gören tutturma noktaları ile işaretlenir. Bir yol kapalı (örneğin bir daire) olabilir veya açık olup ayrı uç noktalarına sahip olabilir (örneğin dalgalı bir çizgi).

Bir yolun şeklini, tutturma noktalarını sürükleyerek, tutturma noktalarında görünen yön çizgilerinin ucundaki yön noktalarını veya yol diliminin kendisini sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

Bir yolun bileşenleri

A. Seçili (düz) uç noktası B. Seçili tutturma noktası C. Seçili olmayan tutturma noktası D. Eğimli yol dilimi E. Yön noktası F. Yön çizgisi. 

Yolların iki çeşit tutturma noktaları olabilir: köşe noktaları ve düzgünleştirme noktaları. Bir köşe noktasında, bir yol aniden yön değiştirir. Bir düzgünleştirme noktasında, yol dilimleri devamlı bir eğri olarak bağlanır. Köşe noktalarının ve düzgünleştirme noktalarının kombinasyonlarını kullanarak bir yol çizebilirsiniz. Yanlış türde bir nokta çizerseniz, bunu her zaman değiştirebilirsiniz.

Bir yoldaki noktalar

A. Dört köşe noktası B. Dört düzgünleştirme noktası C. Köşe noktaları ve düzgünleştirme noktalarının kombinasyonu. 

Bir düzgünleştirme noktası her zaman iki eğimli parçayı bağlamasına rağmen, bir köşe noktası herhangi iki düzgün veya eğimli parçayı bağlayabilir.

Bir köşe noktası hem düzgün dilimleri hem de eğimli dilimleri bağlayabilir.

 Köşe noktalarını ve düzgünleştirme noktalarını, düzgün ve eğimli parçalarla karıştırmayın.

Yolun anahattı kontur olarak adlandırılır. Açık veya kapalı bir yola uygulanan renk ya da degrade dolgu olarak adlandırılır. Bir konturun ağırlığı (kalınlık), rengi ve bir tire deseni olabilir. Bir yol veya şekil oluşturduktan sonra, kontur ve dolgusunun özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Yön çizgileri ve yön noktaları

Eğimli dilimleri bağlayan bir tutturma noktasını seçtiğinizde (veya dilimin kendisini seçtiğinizde), bağlanan dilimlerin tutturma noktaları yön tutamaçları görüntüler; bunlar yön noktalarında biten yön çizgilerinden oluşur. Yön çizgilerinin açı ve uzunluğu, eğimli dilimlerin şekil ve boyutunu belirler. Yön noktalarını taşımak eğrileri yeniden şekillendirir. Yön çizgileri son çıktıda görünmez.

Bir düzgünleştirme noktasının her zaman, tek bir düz öğe gibi hareket eden iki yön çizgisi vardır. Bir düzgünleştirme noktasındaki yön çizgisini taşıdığınızda, noktanın her iki tarafındaki eğri dilimler, o tutturma noktasında devamlı bir eğri oluşturacak şekilde aynı anda ayarlanır.

Buna karşılık, bir köşe noktasının, iki veya bir eğimli dilimi birleştirmesine veya hiçbir eğimli dilimi birleştirmemesine bağlı olarak sırasıyla, iki veya bir yön çizgisi olabilir veya hiç yön çizgisi olmayabilir. Köşe noktası yön çizgileri, köşeyi farklı açılar kullanarak korur. Bir köşe noktasındaki yön çizgisini taşıdığınızda, sadece o yön çizgisiyle aynı taraftaki eğri ayarlanır.

Bir tutturma noktasını seçtikten sonra (sol), tutturma noktası tarafından bağlanan eğimli dilimlerde yön çizgileri görünür (sağ).

Bir düzgünleştirme noktasında (sol) ve bir köşe noktasında (sağ) yön çizgilerini ayarlama.

Yön çizgileri eğriye her zaman tutturma noktalarında teğettir (yarıçapına diktir). Her yön çizgisinin açısı eğrinin eğimini belirtir ve her yön çizgisinin uzunluğu, eğrinin yüksekliği veya derinliğini belirtir.

Yön çizgilerini taşımak ve yeniden boyutlandırmak, eğrilerin eğimlerini değiştirir.

Çizim modları ve grafik nesneleri

Animate uygulamasında farklı çizim modlarını ve çizim araçlarını kullanarak çok farklı çeşitlerde grafik nesneleri oluşturabilirsiniz. Her çeşidin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Farklı grafik nesnesi türlerinin yeteneklerini anlayarak, çalışmanızda hangi tür nesneleri kullanacağınız hakkında iyi kararlar verebilirsiniz.

 Animate uygulamasında, grafik nesneleri Sahne Alanı'ndaki öğelerdir. Animate, grafik nesnelerini taşımanızı, kopyalamanızı, silmenizi, dönüştürmenizi, yığmanızı, hizalamanızı ve gruplamanızı sağlar. Animate uygulamasındaki "Grafik nesneleri", ActionScript® programlama dilinin parçası olan "ActionScript nesnelerinden" farklıdır. "Nesneler" teriminin iki kullanımını karıştırmayın. Programlama dilindeki nesneler hakkında daha fazla bilgi için, Adobe Animate Uygulamasında ActionScript 2.0'ı Öğrenmebölümünde bulunan Veri Türleri Hakkında başlığına veya bölümünde bulunan Veri Türleri Hakkında başlığına veya ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu bölümünde bulunan Veri türleri başlığına bakın.

Birleştirme Çizimi modu

Varsayılan çizim modu, çizdiğiniz şekiller örtüştüğünde bunları otomatik olarak birleştirir. Aynı katmanda, birbirleriyle örtüşen şekiller çizdiğinizde, en üstteki şekil, altındaki şekil ile örtüşen kısmını keser. Bu yöntemde şekil çizme, yıkıcı bir çizim modudur. Örneğin, bir daire çizip üzerine daha küçük bir daire yerleştirirseniz ve ardından küçük daireyi seçip taşırsanız, ikinci dairenin birinci daire ile örtüşen bölümü silinir.

Bir şekil hem kontur hem de dolgu içerdiğinde, bunlar, bağımsız olarak seçilebilen ve taşınabilen ayrı grafik öğeleri sayılır.

Birleştirme Çizimi moduyla oluşturulan şekiller örtüştüğünde birleştirilir. Bir şeklin seçilip taşınması, üzeri kaplanan şeklin değiştirilmesine yol açar.

Birleştirme Çizimi moduna girme

 1. Araçlar panelinde Birleştirme Çizimi seçeneğini belirleyin.

 2. Araçlar panelinden bir çizim aracı seçin ve Sahne Alanı üzerinde çizim yapın

 Animate, varsayılan olarak, Birleştirme Çizimi modunu kullanır.

Nesne Çizimi modu

Çizim nesneleri olarak adlandırılan şekiller oluşturur. Çizim nesneleri, üst üste geldiklerinde otomatik olarak birleşmeyen ayrı grafik nesneleridir. Bu sayede, şekilleri ayırmanız veya görünümlerini yeniden düzenlemeniz durumunda, şekillerin görünümlerini hiç değiştirmeden, onların örtüşmesini sağlayabilirsiniz. Animate, her şekli, tek tek işleyebileceğiniz ayrı bir nesne halinde oluşturur.

Çizim aracı Nesne Çizimi modundayken, onunla oluşturduğunuz şekiller diğerlerinden bağımsızdır. Şeklin kontur ve dolgusu ayrı öğeler değildir ve örtüşen şekiller birbirlerini değiştirmezler. Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş bir şekli seçtiğinizde Animate, şekli belirlemek için onu dikdörtgen bir sınırlama kutusuyla çevreler.

 Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş şekilleri seçerken temas duyarlılığı için tercihleri ayarlayın.

Nesne Çizimi moduyla oluşturulan şekiller, tek tek işleyebileceğiniz ayrı nesneler olarak kalır.

Nesne Çizimi moduna girme

Nesne Çizimi modunu kullanarak şekil çizmek için, bu modu açık bir şekilde etkinleştirmeniz gerekir.

 1. Nesne Çizimi modunu destekleyen bir çizim aracı seçin (Kurşun Kalem, Çizgi, Kalem, Fırça, Oval, Dikdörtgen ve Çokgen araçları).

 2. Araçlar panelinin Seçenekler kategorisinde Nesne Çizimi düğmesini seçin veya Birleştirme ve Nesne Çizimi modu arasında geçiş yapmak için J tuşuna basın. Nesne Çizimi düğmesi, Birleştirme ve Nesne Çizimi modları arasında geçiş yapar. Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş şekilleri seçerken temas duyarlılığı için tercihleri ayarlayabilirsiniz.

 3. Sahne Alanı üzerinde çizim yapın.

Birleştirme Çizimi modunda oluşturulmuş bir şekli Nesne Çizimi modundaki bir şekle dönüştürme

 1. Sahne Alanı'nda nesneyi seçin.

 2. Şekli Nesne Çizimi modundaki bir şekle dönüştürmek için, Değiştir > Nesneleri Bir Araya Getir > Topla seçeneklerini belirleyin. Şekil dönüştürmeden sonra, başka şekillerle etkileşince görünümü değişmeyen, vektör tabanlı bir çizim nesnesi olarak kabul edilir.

 İki veya daha fazla şekli tek, nesne tabanlı bir şekil içinde birleştirmek için Topla komutunu kullanın.

Temel nesneler

Temel nesneler, özelliklerini Özellik denetçisinde ayarlamanıza izin veren şekillerdir. Şeklin boyut, köşe yarıçapı ve diğer özelliklerini, şekli oluşturduktan sonra herhangi bir zamanda, şekli baştan çizmeye gerek kalmadan tam olarak kontrol edebilirsiniz.

İki tür temel öğe kullanılabilir, dikdörtgenler ve ovaller.

 1. Araçlar panelinden Dikdörtgen Temel Öğe Aracı  veya Oval Temel Öğe Aracı  seçeneklerini belirleyin.

 2. Sahne Alanı üzerinde çizim yapın.

Örtüşen şekiller

Birleştirme Çizimi modunda başka bir çizgi veya boyanmış şekil üzerine bir çizgi çizdiğinizde, örtüşen çizgiler kesişim noktalarında parçalara ayrılır. Her parçayı tek olarak seçmek, taşımak ve yeniden şekillendirmek için Seçim aracını kullanın.

Bir dolgu; içinden çizgi geçen dolgu; ve parçalamayla oluşturulan üç çizgi parçası.

Şekil ve çizgilerin üzerini boyadığınızda, alttaki parça, üst tarafta olanlarla değiştirilir. Aynı renkteki boyalar birleştirilir. Farklı renkteki boyalar ayrı kalır. Maskeler, kesmeler ve başka negatif görüntüler oluşturmak için bu özellikleri kullanın. Örneğin, aşağıdaki kesme, gruplanmamış uçurtmayı yeşil şeklin üzerine taşıyıp, uçurtmanın seçimini kaldırıp, uçurtmanın doldurulmuş parçalarını yeşil şekilden uzağa taşıyarak yapılmıştır.

Uçurtma görüntüsüyle bir kesme yapma.

Şekilleri ve çizgileri üst üste getirerek yanlışlıkla değiştirmekten kaçınmak için şekilleri gruplayın veya birbirinden ayırmak için katmanları kullanın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın