Çizim hakkında

Animate CC uygulamasındaki çizim araçları, belgelerinizdeki resimler için çizgiler ve şekiller oluşturmanızı ve bunları değiştirmenizi sağlar. Animate uygulamasında oluşturduğunuz çizgiler ve şekillerin tümü FLA dosyanızın boyutunu küçük tutan vektörel grafiklerdir.

Animate uygulamasında çizim ve boyama yapmadan önce, Animate uygulamasının resimleri nasıl oluşturduğunu ve şekil çizme, boyama ve değiştirmenin aynı katman üzerindeki diğer şekilleri nasıl etkilediğini anlamak önemlidir.

Vektör ve bitmap grafikleri

Bilgisayarlar grafikleri ya vektör ya da bitmap biçiminde görüntüler. İki biçim arasındaki farkı anlamak daha verimli çalışmanıza yardımcı olur. Animate uygulamasını kullanarak küçük boyutlu vektör grafikleri oluşturabilir ve hareketlendirebilirsiniz. Animate ayrıca, başka uygulamalarda oluşturulmuş vektör ve bitmap grafiklerini içe aktarıp işleyebilir.

Vektör grafikleri

Vektör grafikleri, görüntüleri, vektör olarak adlandırılan ve aynı zamanda renk ve konum özellikleri içeren çizgiler ve eğriler kullanarak tanımlar. Örneğin bir yaprak görüntüsü, içinden çizgiler geçen ve yaprağın anahattını oluşturan noktalarla tanımlanır. Yaprağın rengi, anahattın rengi ve anahatla çevrelenmiş alanın rengi tarafından belirlenir.

dr_02leafVectorComp
Vektör çiziminde çizgiler.

Bir vektör grafiğini düzenlediğinizde, onun şeklini tanımlayan çizgilerin ve eğrilerin özelliklerini değiştirirsiniz. Görünüm kalitesini değiştirmeden bir vektör grafiğini taşıyın, yeniden boyutlandırın, yeniden şekillendirin ve rengini değiştirin. Vektör grafikleri çözünürlükten bağımsızdır; yani, kalite kaybı olmadan farklı çözünürlüklere sahip çıktı aygıtlarında görüntülenebilirler.

Bitmap grafikleri

Bitmap grafikleri, görüntüleri bir ızgarada yerleştirilmiş piksel olarak adlandırılan renkli noktaları kullanarak tanımlar. Örneğin bir yaprak görüntüsü, ızgaradaki her pikselin konumu ve renk değeriyle tanımlanır, bu da bir mozaiğe benzer şekilde görüntü oluşturur.

dr_02leafBitComp
Bitmap çiziminde pikseller.

Bir bitmap grafiğini düzenlediğinizde, çizgiler ve eğriler yerine pikselleri değiştirirsiniz. Görüntüyü tanımlayan veri belirli bir boyuttaki ızgaraya sabitlendiğinden, bitmap grafikleri çözünürlüğe bağlıdır. Bir bitmap'i düzenlemek, görünümünün kalitesini değiştirebilir. Örneğin, bir bitmap grafiğini yeniden boyutlandırmak, pikseller ızgara içinde yeniden dağıtıldığından, görüntünün kenarlarını düzensiz hale getirebilir. Ayrıca bir bitmap grafiğini görüntünün kendisinden daha düşük çözünürlüğe sahip bir çıktı aygıtında görüntülemek de kalitesini düşürür.

Yollar

Animate uygulamasında her çizgi veya şekil çizdiğinizde yol olarak adlandırılan bir çizgi oluşturursunuz. Bir yol, bir veya daha fazla düz veya eğimli parçadan oluşur. Her parçanın başlangıcı ve bitişi, bir teli yerinde tutan çiviler ile aynı görevi gören tutturma noktaları ile işaretlenir. Bir yol kapalı (örneğin bir daire) olabilir veya açık olup ayrı uç noktalarına sahip olabilir (örneğin dalgalı bir çizgi).

Bir yolun şeklini, tutturma noktalarını sürükleyerek, tutturma noktalarında görünen yön çizgilerinin ucundaki yön noktalarını veya yol diliminin kendisini sürükleyerek değiştirebilirsiniz.

dr_06
Bir yolun bileşenleri

A. Seçili (düz) uç noktası B. Seçili tutturma noktası C. Seçili olmayan tutturma noktası D. Eğimli yol dilimi E. Yön noktası F. Yön çizgisi. 

Yolların iki çeşit tutturma noktaları olabilir: köşe noktaları ve düzgünleştirme noktaları. Bir köşe noktasında, bir yol aniden yön değiştirir. Bir düzgünleştirme noktasında, yol dilimleri devamlı bir eğri olarak bağlanır. Köşe noktalarının ve düzgünleştirme noktalarının kombinasyonlarını kullanarak bir yol çizebilirsiniz. Yanlış türde bir nokta çizerseniz, bunu her zaman değiştirebilirsiniz.

dr_07
Bir yoldaki noktalar

A. Dört köşe noktası B. Dört düzgünleştirme noktası C. Köşe noktaları ve düzgünleştirme noktalarının kombinasyonu. 

Bir düzgünleştirme noktasının her zaman iki eğimli parçayı bağlamasına rağmen, bir köşe noktası herhangi iki düzgün veya eğimli parçayı bağlayabilir.

dr_08
Bir köşe noktası hem düzgün dilimleri hem de eğimli dilimleri bağlayabilir.

Not:

Köşe noktalarını ve düzgünleştirme noktalarını, düzgün ve eğimli parçalarla karıştırmayın.

Yolun anahattı kontur olarak adlandırılır. Açık veya kapalı bir yola uygulanan renk ya da degrade dolgu olarak adlandırılır. Bir konturun ağırlığı (kalınlık), rengi ve bir tire deseni olabilir. Bir yol veya şekil oluşturduktan sonra, kontur ve dolgusunun özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Yön çizgileri ve yön noktaları

Eğimli dilimleri bağlayan bir tutturma noktasını seçtiğinizde (veya dilimin kendisini seçtiğinizde), bağlanan dilimlerin tutturma noktaları yön tutamaçları görüntüler; bunlar yön noktalarında biten yön çizgilerinden oluşur.Yön çizgilerinin açı ve uzunluğu, eğimli dilimlerin şekil ve boyutunu belirler. Yön noktalarını taşımak eğrileri yeniden şekillendirir. Yön çizgileri son çıktıda görünmez.

Bir düzgünleştirme noktasının her zaman, tek bir düz öğe gibi hareket eden iki yön çizgisi vardır. Bir düzgünleştirme noktasındaki yön çizgisini taşıdığınızda, noktanın her iki tarafındaki eğri dilimler, o tutturma noktasında devamlı bir eğri oluşturacak şekilde aynı anda ayarlanır.

Buna karşılık, bir köşe noktasının, iki veya bir eğimli dilimi birleştirmesine veya hiçbir eğimli dilimi birleştirmemesine bağlı olarak sırasıyla, iki veya bir yön çizgisi olabilir veya hiç yön çizgisi olmayabilir. Köşe noktası yön çizgileri, köşeyi farklı açılar kullanarak korur. Bir köşe noktasındaki yön çizgisini taşıdığınızda, sadece o yön çizgisiyle aynı taraftaki eğri ayarlanır.

dr_10
Bir tutturma noktasını seçtikten sonra (sol), tutturma noktası tarafından bağlanan eğimli dilimlerde yön çizgileri görünür (sağ).

dr_11
Bir düzgünleştirme noktasında (sol) ve bir köşe noktasında (sağ) yön çizgilerini ayarlama.

Yön çizgileri eğriye her zaman tutturma noktalarında teğettir (yarıçapına diktir). Her yön çizgisinin açısı eğrinin eğimini belirtir ve her yön çizgisinin uzunluğu, eğrinin yüksekliği veya derinliğini belirtir.

dr_12
Yön çizgilerini taşımak ve yeniden boyutlandırmak, eğrilerin eğimlerini değiştirir.

Çizim modları ve grafik nesneleri

Animate uygulamasında farklı çizim modlarını ve çizim araçlarını kullanarak çok farklı çeşitlerde grafik nesneleri oluşturabilirsiniz. Her çeşidin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Farklı grafik nesnesi türlerinin yeteneklerini anlayarak, çalışmanızda hangi tür nesneleri kullanacağınız hakkında iyi kararlar verebilirsiniz.

Not:

Animate uygulamasında, grafik nesneleri Sahne Alanı'ndaki öğelerdir. Animate, grafik nesnelerini taşımanızı, kopyalamanızı, silmenizi, dönüştürmenizi, yığmanızı, hizalamanızı ve gruplamanızı sağlar. Animate uygulamasındaki "Grafik nesneleri", ActionScript® programlama dilinin parçası olan "ActionScript nesnelerinden" farklıdır. "Nesneler" teriminin iki kullanımını karıştırmayın. Programlama dilindeki nesneler hakkında daha fazla bilgi için, Adobe Animate Uygulamasında ActionScript 2.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan Veri Türleri Hakkında başlığına veya ActionScript 3.0 Geliştirici Kılavuzu bölümünde bulunan Veri türleri başlığına bakın.

Birleştirme Çizimi modu

Varsayılan çizim modu, çizdiğiniz şekiller örtüştüğünde bunları otomatik olarak birleştirir. Aynı katmanda, birbirleriyle örtüşen şekiller çizdiğinizde, en üstteki şekil, altındaki şekil ile örtüşen kısmını keser. Bu yöntemde şekil çizme, yıkıcı bir çizim modudur. Örneğin, bir daire çizip üzerine daha küçük bir daire yerleştirirseniz ve ardından küçük daireyi seçip taşırsanız, ikinci dairenin birinci daire ile örtüşen bölümü silinir.

Bir şekil hem kontur hem de dolgu içerdiğinde, bunlar, bağımsız olarak seçilebilen ve taşınabilen ayrı grafik öğeleri sayılır.

dr_biteTakenOut
Birleştirme Çizimi moduyla oluşturulan şekiller örtüştüğünde birleştirilir. Bir şeklin seçilip taşınması, üzeri kaplanan şeklin değiştirilmesine yol açar.

Birleştirme Çizimi moduna girme

  1. Araçlar panelinde Birleştirme Çizimi seçeneğini belirleyin.

  2. Araçlar panelinden bir çizim aracı seçin ve Sahne Alanı üzerinde çizim yapın

Not:

Animate, varsayılan olarak, Birleştirme Çizimi modunu kullanır.

Nesne Çizimi modu

Çizim nesneleri olarak adlandırılan şekiller oluşturur. Çizim nesneleri, üst üste geldiklerinde otomatik olarak birleşmeyen ayrı grafik nesneleridir. Bu sayede, şekilleri ayırmanız veya görünümlerini yeniden düzenlemeniz durumunda, şekillerin görünümlerini hiç değiştirmeden, onların örtüşmesini sağlayabilirsiniz. Animate, her şekli, tek tek işleyebileceğiniz ayrı bir nesne halinde oluşturur.

Çizim aracı Nesne Çizimi modundayken, onunla oluşturduğunuz şekiller diğerlerinden bağımsızdır. Şeklin kontur ve dolgusu ayrı öğeler değildir ve örtüşen şekiller birbirlerini değiştirmezler. Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş bir şekli seçtiğinizde Animate, şekli belirlemek için onu dikdörtgen bir sınırlama kutusuyla çevreler.

Not:

Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş şekilleri seçerken temas duyarlılığı için tercihleri ayarlayın.

dr_ObjectDrModel
Nesne Çizimi moduyla oluşturulan şekiller, tek tek işleyebileceğiniz ayrı nesneler olarak kalır.

Nesne Çizimi moduna girme

Nesne Çizimi modunu kullanarak şekil çizmek için, bu modu açık bir şekilde etkinleştirmeniz gerekir.

  1. Nesne Çizimi modunu destekleyen bir çizim aracı seçin (Kurşun Kalem, Çizgi, Kalem, Fırça, Oval, Dikdörtgen ve Çokgen araçları).

  2. Araçlar panelinin Seçenekler kategorisinden Nesne Çizimi düğmesini seçin veya Birleştirme ve Nesne Çizimi modu arasında geçiş yapmak için J tuşuna basın. Nesne Çizimi düğmesi, Birleştirme ve Nesne Çizimi modları arasında geçiş yapar. Nesne Çizimi modu kullanılarak oluşturulmuş şekilleri seçerken temas duyarlılığı için tercihleri ayarlayabilirsiniz.

  3. Sahne Alanı üzerinde çizim yapın.

Birleştirme Çizimi modunda oluşturulmuş bir şekli Nesne Çizimi modundaki bir şekle dönüştürme

  1. Sahne Alanı'nda nesneyi seçin.

  2. Şekli Nesne Çizimi modundaki bir şekle dönüştürmek için, Değiştir > Nesneleri Bir Araya Getir > Topla seçeneklerini belirleyin. Şekil dönüştürmeden sonra, başka şekillerle etkileşince görünümü değişmeyen, vektör tabanlı bir çizim nesnesi olarak kabul edilir.

Not:

İki veya daha fazla şekli tek, nesne tabanlı bir şekil içinde birleştirmek için Topla komutunu kullanın.

Temel nesneler

Temel nesneler, özelliklerini Özellik denetçisinde ayarlamanıza izin veren şekillerdir. Şeklin boyut, köşe yarıçapı ve diğer özelliklerini, şekli oluşturduktan sonra herhangi bir zamanda, şekli baştan çizmeye gerek kalmadan tam olarak kontrol edebilirsiniz.

İki tür temel öğe kullanılabilir, dikdörtgenler ve ovaller.

  1. Araçlar panelinden Dikdörtgen Temel Öğe Aracı  veya Oval Temel Öğe Aracı  seçeneklerini belirleyin.

  2. Sahne Alanı üzerinde çizim yapın.

Örtüşen şekiller

Birleştirme Çizimi modunda başka bir çizgi veya boyanmış şekil üzerine bir çizgi çizdiğinizde, örtüşen çizgiler kesişim noktalarında parçalara ayrılır. Her parçayı tek olarak seçmek, taşımak ve yeniden şekillendirmek için Seçim aracını kullanın.

dr_03fill_segment
Bir dolgu; içinden çizgi geçen dolgu; ve parçalamayla oluşturulan üç çizgi parçası.

Şekil ve çizgilerin üzerini boyadığınızda, alttaki parça, üst tarafta olanlarla değiştirilir. Aynı renkteki boyalar birleştirilir. Farklı renkteki boyalar ayrı kalır. Maskeler, kesmeler ve başka negatif görüntüler oluşturmak için bu özellikleri kullanın. Örneğin, aşağıdaki kesme, gruplanmamış uçurtmayı yeşil şeklin üzerine taşıyıp, uçurtmanın seçimini kaldırıp, uçurtmanın doldurulmuş parçalarını yeşil şekilden uzağa taşıyarak yapılmıştır.

dr_03fill_cutout
Uçurtma görüntüsüyle bir kesme yapma.

Şekilleri ve çizgileri üst üste getirerek yanlışlıkla değiştirmekten kaçınmak için şekilleri gruplayın veya birbirinden ayırmak için katmanları kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi