Bir katmandaki nesneye ara eklediğinizde Animate aşağıdakilerden birini gerçekleştirir:

 • Katmanı bir ara hareket katmanına dönüştürür.
 • Katmandaki nesnelerin orijinal yığın sırasını korumak için bir katman oluşturur.

Katmanlar aşağıdaki kurallara göre eklenir:

 • Katmanda seçimin dışında başka nesne yoksa, katman bir ara hareket katmanı olarak değiştirilir.

 • Seçim, katman yığın sırasının en altında bulunuyorsa (tüm diğer nesnelerin altında), Animate orijinal katmanın üzerinde bir katman oluşturur. Bu yeni katman seçili olmayan öğeleri içerir. Orijinal katman bir ara doldurma katmanı olur.

 • Seçim, katman yığın sırasının en üstünde ise (diğer tüm nesnelerin üzerinde) Animate bir katman oluşturur. Seçim yeni katmana taşınır ve bu katman bir ara hareket katmanı haline gelir.

 • Seçim, katmanın yığın sırasının ortasında ise (seçimin üstünde ve altında nesneler varsa), Animate iki katman oluşturur. Katmanlardan biri yeni ara hareketi içerir ve onun üzerinde bulunan diğer bir katman da seçili olmayan öğeleri yığın sırasının en üstünde tutar. Yığın sırasının en altındaki seçilmemiş öğeler, yeni eklenen katmanların aşağısında orijinal katmanda kalır.

Ara doldurma katmanı; ara yayılma alanları, statik kareler ve ActionScript içerebilir. Ancak, ara yayılma alanı içeren bir ara doldurma katmanının karesi, arası doldurulmuş nesneden başka nesne içeremez. Aynı kareye daha fazla nesne eklemek için bu nesneleri ayrı katmanlara yerleştirin.

Ayrıca bkz.

Zaman çizelgesinde bir nesneyi arayla doldurma

Bir nesnenin Sahne Alanı boyunca hareket etmesini veya kaymasını sağlamak için:

 1.  Sahne Alanı'nda ara oluşturmak için bir sembol örneği veya metin alanı seçin. Nesne şu katman türlerinin birinde bulunabilir: NormalKılavuzMaske veya Maskeli. Seçim başka nesneler içeriyor veya bir katmandan birden çok nesneyi kapsıyorsa Animate, seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürür.

 2. Seçimi tersine çevirmek için nesneyi sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir'i seçin.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  • Seçimi veya geçerli kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Ara Hareket Oluştur'u seçin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Arası doldurulan nesne, katmandaki tek öğeyse, Animate nesneyi içeren katmanı ara hareket katmanına dönüştürür. Katmanda başka nesneler varsa, Animate yığınlama sırasını korumak için katmanlar ekler. Animate, arası doldurulan nesneyi kendi katmanına yerleştirir.

  Orijinal nesne yalnızca Zaman Çizelgesi'nin birinci karesinde bulunuyorsa ara hareket yayılma alanının uzunluğu, süre olarak bir saniyeye eşit olur. Orijinal nesne birden fazla bitişik karede bulunuyorsa ara yayılma alanı orijinal nesnenin kapladığı kare sayısını içerir.

 4. Yayılma alanını istenilen sayıda kareye kısaltmak veya genişletmek için ara yayılma alanının iki ucundan birini Zaman Çizelgesi'nde sürükleyin. Aradaki mevcut özellik anahtar kareleri yayılma alanının ucuyla orantılı olarak hareket eder.

  Mevcut anahtar karelerden herhangi birini hareket ettirmeden yayılma alanının ucunu hareket ettirmek için ara yayılma alanının ucunu Shift tuşuna basarken sürükleyin.

 5. Araya hareket eklemek için, oynatma kafasını ara hareket yayılma alanındaki bir kareye yerleştirin ve nesneyi yeni bir konuma sürükleyin.

  Sahne Alanı'nda, ara yayılma alanının ilk karesindeki konumdan yeni konuma giden yolu gösteren bir hareket yolu görünür. Nesnenin X ve Y özelliklerini açıkça tanımladığınız için, oynatma kafasını içeren kareye X ve Y için özellik anahtar kareleri eklenir. Özellik anahtar kareleri, ara yayılma alanında küçük elmaslar şeklinde görünür.

  Not:

  Zaman Çizelgesi varsayılan olarak bütün özellik türlerindeki özellik anahtar karelerini görüntüler. Ara yayılma alanını sağ tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyerek gösterilecek özellik anahtar karelerinin türlerini seçebilirsiniz.

 6. Nesne için başka bir konum belirlemek üzere oynatma kafasını ara yayılma alanında başka bir kareye yerleştirin ve nesneyi Sahne Alanı'ndaki başka bir konuma sürükleyin.

  Hareket yolu, belirlediğiniz tüm konumları içerecek şekilde ayarlanır.

 7. 3B dönüşün veya konumun arasını doldurmak için 3B Döndürme veya 3B Çevirme aracını kullanın. Oynatma kafasını, karede ilk olarak 3B özellik anahtar karesini eklemek istediğiniz yere yerleştirdiğinizden emin olun.

  Not:

  Bir defada birden çok ara oluşturmak için arası doldurulabilir nesneleri birden çok katmana yerleştirin, tümünü seçin ve Ekle > Ara Hareket seçeneklerini belirleyin. Aynı şekilde birden çok nesneye de Hareket Önayarları uygulayabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi