Geri Al, Yinele ve Tekrarla komutları

Tek nesneler veya geçerli belgedeki bütün nesneler için eylemleri geri almak veya yinelemek için nesne düzeyinde veya belge düzeyinde Geri Alma ve Yineleme komutlarından birini seçin (Düzen > Geri Al veya Düzen > Yinele). Varsayılan davranış belge düzeyinde Geri Alma ve Yineleme davranışıdır.

Nesne düzeyinde veya belge düzeyinde geri alma seçeneklerini belirlemek için şunları yapın:

 1. Animate CC'de Düzen > Tercihler seçeneklerini belirleyin.
 2. Genel sekmesinde, Geri Al açılır menüsünden Nesne Düzeyinde Geri Alma seçeneğini belirleyin.

Nesne düzeyinde Geri Al seçeneğini kullanırken bazı eylemleri geri alamayacağınızı unutmayın. Bunların arasında Düzenleme moduna girme ve bu moddan çıkma; kütüphane öğelerini seçme, düzenleme ve taşıma; sahneleri oluşturma, silme ve taşıma bulunur.

Bir adımı aynı nesneye veya farklı bir nesneye tekrar uygulamak için Tekrarla komutunu kullanın. Örneğin, şekil_A isimli bir şekli hareket ettirirseniz, şekli tekrar hareket ettirmek için Düzen > Tekrarla'yı seçin veya başka bir şekli, örneğin şekil_B'yi, seçin ve ikinci şekli aynı miktarda hareket ettirmek için Düzen > Tekrarla'yı seçin.

Varsayılan olarak Animate, Geri Al menü komutu için 100 düzey geri almayı destekler. Animate Tercihleri'nde, geri alma ve yineleme düzeyi sayısını 2 ile 300 arasında seçin.

Varsayılan olarak, Düzen > Geri Al veya Geçmiş panelini kullanarak bir adımı geri aldığınızda, belgeden bir öğeyi silseniz bile belgenin dosya boyutu değişmez. Örneğin bir video dosyasını bir belgede içe aktarır ve içe aktarmayı geri alırsanız, belgenin dosya boyutu yine de video dosyasının boyutunu içerir. Geri Al komutunu uygulayarak bir belgeden sildiğiniz öğeler, bir Yinele komutuyla öğeleri geri yüklemek amacıyla korunur.

Geçmiş panelini kullanma

Geçmiş paneli (Pencere > Geçmiş) etkin belgeyi oluşturmanızdan veya açmanızdan itibaren gerçekleştirdiğiniz adımların listesini, belirlenen maksimum adım sayısına kadar gösterir. (Geçmiş paneli başka belgelerde gerçekleştirdiğiniz adımları göstermez.) Geçmiş panelindeki kaydırıcı, ilk olarak gerçekleştirdiğiniz son adıma işaret eder.

 • Tek adımları veya birden çok adımı anında geri almak veya yinelemek için Geçmiş panelini kullanabilirsiniz. Geçmiş panelindeki adımları aynı nesneye veya belgedeki farklı bir nesneye uygulayabilirsiniz. Ancak Geçmiş panelindeki adımların sırasını değiştiremezsiniz. Geçmiş paneli, adımların gerçekleştirildikleri sıraya göre bir kaydıdır.

  not: Bir veya bir dizi adımı geri alırsanız ve sonra belgede yeni bir işlem yaparsanız, artık bu adımları Geçmiş panelinde yineleyemezsiniz; adımlar panelden kaybolur.

 • Varsayılan olarak Animate, Geçmiş paneli için 100 düzey geri almayı destekler. Animate Tercihleri'nde, geri alma ve yineleme düzeyi sayısını 2 ile 300 arasında seçin.

 • Geçerli belge için geçmiş listesini silmek için Geçmiş panelini temizleyin. Geçmiş listesini temizledikten sonra, temizlenen adımları geri alamazsınız. Geçmiş listesini temizlemek adımları geri almaz; bu adımların kayıtlarını geçerli belgenin belleğinden kaldırır.

Bir belgeyi kapatmak, geçmişini temizler. Bir belge kapatıldıktan sonra belgenin adımlarını kullanmak için Adımları Kopyala komutuyla adımları kopyalayın veya adımları komut olarak kaydedin.

Geçmiş paneliyle adımları geri alma

Bir adımı geri alınca, adım Geçmiş panelinde soluk görünür.

 • Gerçekleştirilen son adımı geri almak için Geçmiş paneli kaydırıcısını listede bir adım yukarı sürükleyin.

 • Birden çok adımı anında geri almak için kaydırıcıyı herhangi bir adıma sürükleyin veya kaydırıcının yolu üzerinde bir adımın solunu tıklatın. Kaydırıcı otomatik olarak o adıma kayar, kayarken kendisinden sonra gelen adımları geri alır.

not: Bir adıma kaydırmak (ve sonra gelen adımları seçmek) tek bir adımı seçmekten farklıdır. Bir adıma kaydırma yapmak için adımın solunu tıklatın.

Geçmiş paneliyle adımları tekrarlama

Geçmiş paneliyle adımları tekrarladığınızda, tekrarlanan adımlar Geçmiş panelinde seçili olan (vurgulanan) adımlardır, kaydırıcının belirttiği adım dahil değildir.

Geçmiş panelindeki adımları belgedeki seçili olan herhangi bir nesneye uygulayın.

Bir adımı tekrarlama

 1. Geçmiş panelinde bir adım seçin ve Tekrarla düğmesini tıklatın.

Bir dizi bitişik adımı tekrarlama

 1. Şunlardan birini yaparak Geçmiş panelinde adımları seçin:
  • Bir adımdan diğerine kadar sürükleyin. (Kaydırıcıyı sürüklemeyin; bir adımın metin etiketinden diğer adımın metin etiketine kadar sürükleyin.)

  • İlk adımı seçin, sonra son adımı Shift tuşuna basarak tıklatın veya son adımı seçin ve ilk adımı Shift tuşuna basarak tıklatın.

 2. Tekrarla'yı tıklatın. Adımlar sıralı olarak tekrarlanır ve Adımları Tekrarla etiketli bir adım Geçmiş panelinde görünür.

Bitişik olmayan adımları tekrarlama

 1. Geçmiş panelinde bir adım seçin ve diğer adımları Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın. Seçilmiş bir adımın seçimini kaldırmak için Control veya Command tuşuna basıp tıklatın.
 2. Tekrarla'yı tıklatın.

Belgeler arasında adımları kopyalama ve yapıştırma

Her açık belge kendi adım geçmişine sahiptir. Adımları bir belgeden kopyalamak ve başkasına yapıştırmak için Geçmiş paneli seçenekleri menüsündeki Adımları Kopyala komutunu kullanın. Adımları bir metin düzenleyicisine kopyalarsanız, adımlar JavaScript™ kodu olarak yapıştırılır.

 1. Tekrar kullanılacak adımları içeren belgede, Geçmiş panelinde adımları seçin.
 2. Geçmiş paneli seçenekleri menüsünde Adımları Kopyala'yı seçin.
 3. Adımların içine yapıştırılacağı belgeyi açın.
 4. Adımların uygulanması için bir nesne seçin.
 5. Adımları yapıştırmak için Düzen > Yapıştır'ı seçin. Adımlar belgenin Geçmiş paneline yapıştırıldığından aynen tekrarlanır. Geçmiş paneli bu adımları Yapıştır adında tek bir adım olarak gösterir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi