Kullanıcı Kılavuzu İptal

Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Geri Al, Yinele ve Tekrarla komutları

Tek nesneler veya geçerli belgedeki bütün nesneler için eylemleri geri almak veya yinelemek için nesne düzeyinde veya belge düzeyinde Geri Alma ve Yineleme komutlarından birini seçin (Düzen > Geri Al veya Düzen > Yinele). Varsayılan davranış belge düzeyinde Geri Alma ve Yineleme davranışıdır.

Nesne düzeyinde veya belge düzeyinde geri alma seçeneklerini belirlemek için şunları yapın:

 1. Animate'te, Düzenle> Tercihler'i seçin.
 2. Genel sekmesinde, Geri Al açılır menüsünden Nesne Düzeyinde Geri Alma seçeneğini belirleyin.

Nesne düzeyinde Geri Al seçeneğini kullanırken bazı eylemleri geri alamayacağınızı unutmayın. Bunların arasında Düzenleme moduna girme ve bu moddan çıkma; kütüphane öğelerini seçme, düzenleme ve taşıma; sahneleri oluşturma, silme ve taşıma bulunur.

Bir adımı aynı nesneye veya farklı bir nesneye tekrar uygulamak için Tekrarla komutunu kullanın. Örneğin, şekil_A isimli bir şekli hareket ettirirseniz, şekli tekrar hareket ettirmek için Düzen > Tekrarla'yı seçin veya başka bir şekli, örneğin şekil_B'yi, seçin ve ikinci şekli aynı miktarda hareket ettirmek için Düzen > Tekrarla'yı seçin.

Varsayılan olarak Animate, Geri Al menü komutu için 100 düzey geri almayı destekler. Animate Tercihleri'nde, geri alma ve yineleme düzeyi sayısını 2 ile 300 arasında seçin.

Varsayılan olarak, Düzen > Geri Al veya Geçmiş panelini kullanarak bir adımı geri aldığınızda, belgeden bir öğeyi silseniz bile belgenin dosya boyutu değişmez. Örneğin bir video dosyasını bir belgede içe aktarır ve içe aktarmayı geri alırsanız, belgenin dosya boyutu yine de video dosyasının boyutunu içerir. Geri Al komutunu uygulayarak bir belgeden sildiğiniz öğeler, bir Yinele komutuyla öğeleri geri yüklemek amacıyla korunur.

Geçmiş panelini kullanma

Geçmiş paneli (Pencere > Geçmiş) etkin belgeyi oluşturmanızdan veya açmanızdan itibaren gerçekleştirdiğiniz adımların listesini, belirlenen maksimum adım sayısına kadar gösterir. (Geçmiş paneli başka belgelerde gerçekleştirdiğiniz adımları göstermez.) Geçmiş panelindeki kaydırıcı, ilk olarak gerçekleştirdiğiniz son adıma işaret eder.

 • Tek adımları veya birden çok adımı anında geri almak veya yinelemek için Geçmiş panelini kullanabilirsiniz. Geçmiş panelindeki adımları aynı nesneye veya belgedeki farklı bir nesneye uygulayabilirsiniz. Ancak Geçmiş panelindeki adımların sırasını değiştiremezsiniz. Geçmiş paneli, adımların gerçekleştirildikleri sıraya göre bir kaydıdır.

   Bir veya bir dizi adımı geri alırsanız ve sonra belgede yeni bir işlem yaparsanız, bundan böyle geri alınan adımları Geçmiş panelinde geri alamazsınız; adımlar panelden kaybolur.

 • Varsayılan olarak Animate, Geçmiş paneli için 100 düzey geri almayı destekler. Animate Tercihleri'nde, geri alma ve yineleme düzeyi sayısını 2 ile 300 arasında seçin.

 • Geçerli belge için geçmiş listesini silmek için Geçmiş panelini temizleyin. Geçmiş listesini temizledikten sonra, temizlenen adımları geri alamazsınız. Geçmiş listesini temizlemek adımları geri almaz; bu adımların kayıtlarını geçerli belgenin belleğinden kaldırır.

Bir belgeyi kapatmak, geçmişini temizler. Bir belge kapatıldıktan sonra belgenin adımlarını kullanmak için Adımları Kopyala komutuyla adımları kopyalayın veya adımları komut olarak kaydedin.

Geçmiş paneliyle adımları geri alma

Bir adımı geri alınca, adım Geçmiş panelinde soluk görünür.

 • Gerçekleştirilen son adımı geri almak için Geçmiş paneli kaydırıcısını listede bir adım yukarı sürükleyin.

 • Birden çok adımı anında geri almak için kaydırıcıyı herhangi bir adıma sürükleyin veya kaydırıcının yolu üzerinde bir adımın solunu tıklatın. Kaydırıcı otomatik olarak o adıma kayar, kayarken kendisinden sonra gelen adımları geri alır.

 Bir adıma kaydırmak (ve sonra gelen adımları seçmek) tek bir adımı seçmekten farklıdır. Bir adıma kadar kaydırmak için adımın soluna doğru tıklayın.

 

Geçmiş paneliyle adımları tekrarlama

Geçmiş paneliyle adımları tekrarladığınızda, tekrarlanan adımlar Geçmiş panelinde seçili olan (vurgulanan) adımlardır, kaydırıcının belirttiği adım dahil değildir.

Geçmiş panelindeki adımları belgedeki seçili olan herhangi bir nesneye uygulayın.

Bir adımı tekrarlama

 1. Geçmiş panelinde bir adım seçin ve Tekrarla düğmesini tıklayın.

Bir dizi bitişik adımı tekrarlama

 1. Şunlardan birini yaparak Geçmiş panelinde adımları seçin:
  • Bir adımdan diğerine kadar sürükleyin. (Kaydırıcıyı sürüklemeyin; bir adımın metin etiketinden diğer adımın metin etiketine kadar sürükleyin.)

  • İlk adımı seçin, sonra son adımı Shift tuşuna basarak tıklayın veya son adımı seçin ve ilk adımı Shift tuşuna basarak tıklayın.

 2. Tekrarla'yı tıklayın. Adımlar sıralı olarak tekrarlanır ve Adımları Tekrarla etiketli yeni bir adım Geçmiş panelinde görünür.

Bitişik olmayan adımları tekrarlama

 1. Geçmiş panelinde bir adım seçin ve diğer adımları Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklayın. Seçilmiş bir adımın seçimini kaldırmak için Control veya Command tuşuna basıp tıklatın.
 2. Tekrarla'yı tıklatın.

Belgeler arasında adımları kopyalama ve yapıştırma

Her açık belge kendi adım geçmişine sahiptir. Adımları bir belgeden kopyalamak ve başkasına yapıştırmak için Geçmiş paneli seçenekleri menüsündeki Adımları Kopyala komutunu kullanın. Adımları bir metin düzenleyicisine kopyalarsanız, adımlar JavaScript™ kodu olarak yapıştırılır.

 1. Tekrar kullanılacak adımları içeren belgede, Geçmiş panelinde adımları seçin.
 2. Geçmiş paneli seçenekleri menüsünde Adımları Kopyala'yı seçin.
 3. Adımların içine yapıştırılacağı belgeyi açın.
 4. Adımların uygulanması için bir nesne seçin.
 5. Adımları yapıştırmak için Düzen > Yapıştır'ı seçin. Adımlar belgenin Geçmiş paneline yapıştırıldığından aynen tekrarlanır. Geçmiş paneli bu adımları Yapıştır adında tek bir adım olarak gösterir.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın