Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate'te kare kare animasyonu

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Kare kare animasyonlar oluşturma

Kare kare animasyon, Sahne Alanı içeriklerini her karede değiştirir. Bir görüntünün Sahne Alanı'nda hareket etmek yerine her karede değiştiği karmaşık animasyonlar için oldukça uygundur. Kare kare animasyon, arası doldurulan animasyona göre dosya boyutunu daha hızlı artırır. Kare kare animasyonda, Animate her tam karenin değerlerini saklar.

Kare kare animasyon oluşturmak için her kareyi ana kare olarak tanımlayın ve her kare için farklı bir görüntü oluşturun. Her yeni ana kare başlangıçta, kendisinden önce gelen ana karenin içeriğinin aynısını içerir, böylece animasyondaki kareleri aşamalı olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Bir katmanı etkin katman yapmak üzere adını tıklatın ve katmanda animasyonun başlayacağı kareyi seçin.
 2. Kare zaten bir ana kare değilse, Ekle > Zaman Çizelgesi > Ana Kare'yi seçin.
 3. Dizinin ilk karesinin resmini oluşturun. Çizim araçlarını kullanın, Pano'dan grafikler yapıştırın veya bir dosyayı içe aktarın.
 4. İlk anahtar kare ile aynı içeriğe sahip anahtar kare eklemek için aynı sırada sağ taraftaki bir sonraki kareyi tıklatın. Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin. Alternatif olarak, sağ tıklatıp (Windows) ya da Control tuşuna basarak tıklatıp (Macintosh) Anahtar Kare Ekle seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 5. Animasyonun bir sonraki adımını oluşturmak için bu karenin içeriğini Sahne Alanı'nda değiştirin.
 6. Kare kare animasyon dizinizi tamamlamak için istediğiniz hareketi oluşturuncaya kadar 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
 7. Animasyon sırasını test etmek için, Kontrol Et > Oynat/Çal seçeneklerini belirleyin veya Denetleyici’deki (Pencere > Araç Çubukları > Denetleyici) Oynat/Çal düğmesini tıklatın.

Klasik veya ara hareketleri kare kare animasyonlara dönüştürme

Klasik ara veya ara hareket aralığını kare kare animasyona dönüştürebilirsiniz. Kare kare animasyonda her kare, her biri ayrı ayrı animasyonlu sembol örnekleri içeren ayrı anahtar kareler (özellik anahtar kareleri değil) içerir. Kare kare animasyon, enterpolasyonlu özellik değerleri içermez.

 1. Dönüştürmek istediğiniz ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünde Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Döngü kaplaması kullanma

Genellikle, Sahne Alanı'nda animasyon dizisinin bir karesi görünür. Döngü kaplaması, kare kare animasyonlar çizmeye, konumlandırmaya ve düzenlemeye yardımcı olmak için sahnede önceki ve sonraki karelerin içeriğini görüntüleyerek referans sağlar. Oynatma kafasının altındaki kare kendi renginde görünür. Geçmiş ve gelecek kareleri birbirinden ayırmak için renk ve alfa uygulanır. 

Önceki ve sonraki döngü kaplaması kareleri varsayılan renk tonlarına sahiptir. Bu renkleri özelleştirmek için Gelişmiş Ayarlar seçeneğini kullanın.

Döngü kaplaması oluşturmayı etkinleştirin ve devre dışı bırakın

 • Döngü kaplaması oluşturmayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için Döngü Kaplaması düğmesini  tıklatın.
 • Kareleri hariç tutmak veya dâhil etmek için, zaman çizelgesi başlığında döngü kaplama aralığı içindeki herhangi bir döngü kaplaması karesini sağ tıklatın.
 • Seçenekleri görüntülemek ve seçmek için Döngü Kaplaması düğmesini  tıklatıp fareyi üzerinde tutun.

Döngü kaplamasında gelişmiş ayarlar

Döngü Kaplaması düğmesini  tıklayıp basılı tutun ve Gelişmiş Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Aralığı özelleştirme

Döngü Kaplaması Görünümü için Renkleri Özelleştirme

 1. Döngü kaplaması karelerinin rengini özelleştirmek için Zaman Çizelgesi çubuğunda Döngü kaplaması karesi seçeneğini belirleyin.
 2. Döngü Kaplaması düğmesini  tıklayıp basılı tutun ve Gelişmiş Ayarlar seçeneğini belirleyin.
 3. Önceki ve sonraki karelerin renk tonunu değiştirin.

Anahat ve dolgu modu

Opaklığı özelleştirme

 1. Etkin çerçevenin her iki tarafında döngü kaplaması çerçevesinin opaklığını değiştirmek için, Başlangıç opaklığı kaydırıcısını tıklatıp sürükleyin.

 2. Her döngü karesinin deltasını yüzde olarak azaltmak için, azalt kaydırıcısını sürükleyin.

Yalnızca anahtar kareleri göster

 1. Döngü kaplaması karelerinin rengini özelleştirmek için Zaman Çizelgesi çubuğunda Döngü kaplaması karesi seçeneğini belirleyin.
 2. Düzen>Tercihler seçeneğini belirleyin.
 3. Geçmiş, Geçerli ve Gelecek kareleri için renkleri özelleştirmek ve ayarlamak üzere Döngü Kaplaması Rengi seçeneğinde renk örneği düğmelerini seçin. 

Bağlantı işaretleyicileri

Bir animasyonun çeşitli karelerini aynı anda Sahne Alanı'nda görüntüleme

Soğan Zarı düğmesini  tıklatın. Zaman Çizelgesi'nin başlığındaki Döngü Kaplamasını Başlat ve Döngü Kaplamasını Bitir işaretleyicilerinin arasında yer alan tüm kareler, belge penceresinde tek bir kare halinde birleştirilir.

Döngü kaplaması işaretleyicileri

Renk Kodlu Döngü Kaplaması

Döngü kaplamasında renk kodlaması; geçmiş, geçerli ve gelecek kareleri ayırt etmenize yardımcı olur. Etkin kareden uzaktaki döngü kaplaması kareleri, gitgide azalan bir saydamlıkta görünür.

Zaman çizelgesi üzerinde döngü kaplaması

Geçmiş, geçerli ve gelecek karelerini gösteren renk kodlu döngü kaplaması.

Döngü Kaplaması Anahat Modu

Döngü Kaplaması Görünümü için Renkleri Özelleştirme

 1. Döngü kaplaması karelerinin rengini özelleştirmek için Zaman Çizelgesi çubuğunda Döngü kaplaması karesi seçeneğini belirleyin.
 2. Düzen>Tercihler seçeneğini belirleyin.
 3. Geçmiş, Geçerli ve Gelecek kareleri için renkleri özelleştirmek ve ayarlamak üzere Döngü Kaplaması Rengi seçeneğinde renk örneği düğmelerini seçin. 
Not:

Renk kodu aynı zamanda anahat modu için de geçerlidir.

Döngü Kaplaması Zaman Çizelgesi Modu

Özelleştirilmiş Döngü kaplaması

 • Herhangi bir döngü kaplaması işaretleyicisinin konumunu değiştirmek için işaretçisini yeni bir konuma sürükleyin. Normalde, döngü kaplaması işaretleyicileri geçerli kare işaretçisiyle birlikte hareket eder. Her iki tarafta konumu yükseltmek veya alçaltmak için Control/Command tuşlarını kullanarak sürükleyin.
 • Döngü kaplaması işaretleyicilerinin arasındaki tüm karelerin düzenlenmesini etkinleştirmek için Birden Çok Kareyi Düzenle düğmesini  tıklatın. Genellikle, döngü kaplaması sadece geçerli kareyi düzenlemenize izin verir. Döngü kaplaması işaretleyicileri arasında her bir karenin içeriğini görüntüleyerek bunları düzenleyebilirsiniz.
 • Döngü aralığını zaman çizelgesinde oynatma kafası konumu içeren herhangi bir konuma taşımak için zaman çizelgesindeki işaretleyicileri kullanarak Shift tuşunu basılı tutup aralığı sürükleyin. 
 • Aralık işaretleyicilerini ayarlamak için Shift tuşunu kullanabilir ve Zaman Çizelgesi'nde işaretleyicilerle aralık işaretleyicilerini veya döngü aralığını sürükleyebilirsiniz. 
Not:

Kilitli katmanlar (asma kilit simgesi olan), döngü kaplaması açık olduğunda görüntülenmez. Kafa karışan bir görüntü kalabalığından kaçınmak için döngü kaplaması uygulanmasını istemediğiniz katmanları kilitleyin veya gizleyin.

Çalışmanızı önizleme

Döngü kaplamanızın nasıl göründüğünü kontrol etmek için farenizi, zaman çizelgesindeki yayılma alanının üzerine getirin. Animasyonunuz, renkli anahatlarda yürütülerek size değişikliklere ilişkin kesin bir önizleme sağlar. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?