Not:

Animate'teki (önceki adıyla Flash Professional CC) birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Animasyon türleri

Animate, animasyon ve özel efektler oluşturmak için çeşitli yöntemler sunar. Bu yöntemlerin her biri, ilginç animasyonlu içerikler oluşturmak için size farklı olanaklar sağlar.

Animate, şu animasyon türlerini destekler:

Ara hareketler

Ara hareketleri, bir karedeki ve bir başka karedeki bir nesne için konum ve alfa saydamlığı gibi özellikleri ayarlamak üzere kullanın. Animate daha sonra aradaki karelerin özellik değerlerine enterpolasyon uygular. Ara hareketler, sürekli hareket ya da nesne dönüştürme işleminden oluşan animasyonlar için faydalıdır. Ara hareketler, Zaman Çizelgesi'nde varsayılan olarak tek bir nesne şeklinde seçilebilen karelerden oluşmuş bir bitişik yayılma alanı şeklinde görünür. Ara hareketler, etkilidir ve oluşturması kolaydır.

Klasik aralar

Klasik aralar, ara hareketler gibidir, ama oluşturması çok daha karmaşıktır. Klasik aralar, yayılma temelli aralar ile mümkün olmayan bazı özel animasyonlu efektlere olanak tanır.

Ters Kinematik pozları (Animate'de kaldırılmıştır)

Ters kinematik pozları, şekil nesnelerini uzatıp bükmenize ve sembol örneklerinden oluşan grupları birbirine bağlamanıza ve bu sayede onların birlikte doğal bir biçimde hareket etmelerini sağlamanıza olanak tanır. Bir şekle ve sembol grubuna eklem eklediğinizde, eklemlerin veya sembollerin konumlarını farklı anahtar karelerde değiştirebilirsiniz. Animate, aradaki karelerin konumlarına enterpolasyon uygular.

Şekil araları

Şekil arası doldurma işleminde, Zaman Çizelgesi'nde belirli bir karede bir şekil çizersiniz ve başka bir belirli karede bu şekli değiştirirsiniz veya başka bir şekil çizersiniz. Animate daha sonra, bir şeklin başka bir şekle dönüştüğü animasyonu oluşturarak aradaki karelerin içine ara şekilleri enterpole eder.

Kare kare animasyon

Bu animasyon tekniği, Zaman Çizelgesi'ndeki her kare için farklı bir resim seçmenize olanak tanır. Bu tekniği, bir filmin karelerinin hızlı bir şekilde birbirini izleyerek oynatılması gibi bir efekt oluşturmak için kullanın. Bu teknik, her karede farklı grafik öğeleri olmasını gerektiren karışık animasyonlar için faydalıdır.

Kare hızları hakkında

Kare hızı, diğer bir deyişle animasyonun oynatıldığı hız, saniyedeki kare sayısıyla ölçülür (fps). Çok düşük bir kare hızı animasyonun durup devam ediyormuş gibi görünmesine neden olur; çok yüksek bir kare hızı animasyonun ayrıntılarını bulanıklaştırır. 24 fps'lik kare hızı, yeni Animate belgelerinde varsayılan ayardır ve genellikle web'de en iyi sonuçları verir. Standart film hızı da yine 24 fps'tir.

Animasyonun karmaşıklığı ve animasyonu oynatan bilgisayarın hızı, oynatmanın düzgünlüğünü etkiler. En uygun kare hızlarını belirlemek için animasyonlarınızı çeşitli bilgisayarlarda test edin.

Animate belgesinin tamamı için sadece tek bir kare hızı belirttiğinizden, bu hızı animasyonu oluşturmaya başlamadan önce ayarlayın.

Zaman Çizelgesi'ndeki animasyonları tanımlama

Animate, içeriğin bulunduğu her karede farklı göstergeler görüntüleyerek Zaman Çizelgesi'nde arası doldurulmuş animasyon ile kare kare animasyonu birbirinden ayırır.

Zaman Çizelgesi'nde kare içeriği ile ilgili aşağıdaki göstergeler görüntülenir:

 • Mavi bir arka plana sahip karelerden oluşmuş bir yayılma alanı birara hareketi gösterir. Yayılma alanının ilk karesindeki siyah nokta, ara yayılma alanının kendisine atanmış bir hedef nesnenin olduğunu gösterir. Siyah elmaslar, son kareyi ve diğer herhangi bir özellik anahtar karesini gösterir. Özellik anahtar kareleri, sizin tarafınızdan açıkça tanımlanmış özellik değişikliklerini içeren karelerdir. Ara hareket yayılma alanını sağ tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > tür seçeneklerini belirleyerek gösterilecek özellik anahtar karelerinin türlerini seçebilirsiniz Animate, varsayılan olarak özellik anahtar karelerinin tüm türlerini görüntüler. Yayılma alanındaki tüm diğer kareler, hedef nesnenin arası doldurulmuş özellikleri için enterpolasyonlu değerler içerir.

   

   

 • İlk karedeki boş bir nokta, ara harekete ait hedef nesnenin kaldırıldığını gösterir. Ara yayılma alanı hala kendi özellik anahtar karelerini içerir ve kendisine uygulanan yeni bir hedef nesneye sahip olabilir.

   

   

 • Yeşil bir arka plana sahip karelerden oluşmuş bir yayılma alanı ters kinematik (TK) poz katmanını gösterir. Poz katmanları TK armatürlerini ve pozlarını içerir. Her poz, Zaman Çizelgesi'nde siyah bir elmas şeklinde görünür. Animate, pozlar arasında yer alan karelerdeki armatürlerin konumlarına enterpolasyon uygular.

   

   

 • Anahtar karenin başındaki siyah ok ve mavi arka plana sahip siyah bir nokta, klasik ara olduğunu belirtir.

   

   

 • Kesik çizgi, son anahtar karenin bulunmadığı durumlarda olduğu gibi klasik aranın parçalanmış veya eksik olduğunu belirtir.

   

   

 • Anahtar karenin başındaki siyah ok ve açık yeşil arka plana sahip siyah bir nokta, şekil arası olduğunu belirtir.

   

   

 • Siyah bir nokta tek bir anahtar kareyi gösterir. Tek bir anahtar kareden sonra gelen açık gri kareler, aynı içerikleri hiçbir değişiklik olmadan içerir. Bu kareler, yayılma alanının son karesinde siyah dik bir çizgi ve boş bir dikdörtgen içerir.

   

   

 • Küçük a harfi, kareye Eylemler panelinde bir kare eylemi atandığını belirtir.

   

   

 • Kırmızı bayrak, karenin bir etiket içerdiğini belirtir.

   

   

 • Çift yeşil eğik çizgi, karenin bir yorum içerdiğini belirtir.

   

   

 • Altın sarısı tutturucu, karenin adlı bir tutturucu olduğunu belirtir.

   

Arası doldurulmuş animasyondaki katmanlar hakkında

Bir Animate belgesindeki her sahne herhangi bir sayıdaki Zaman Çizelgesi katmanından oluşabilir. Bir animasyon dizisinin içeriklerini düzenlemek ve animasyonlu nesneleri ayırmak için katmanları ve katman klasörlerini kullanın. Bunları katmanlar ve klasörler halinde düzenlemek, üst üste geldikleri zaman silinmelerini, birbirilerine bağlanmalarını veya birbirlerinde parça oluşturmalarını engeller. Aynı anda birden fazla sembol veya metin alanının arası doldurulmuş hareketini içeren bir animasyon oluşturmak için, her nesneyi ayrı bir katmana yerleştirin. Statik resim dahil etmek için bir katmanı arka plan katmanı olarak kullanabilir ve ayrı bir animasyonlu nesne dahil etmek için ek katmanlardan faydalanabilirsiniz.

Bir ara hareket oluşturduğunuzda Animate, ara için seçtiğiniz nesneyi içeren katmanı bir ara doldurma katmanına dönüştürür. Ara katmanı, Zaman Çizelgesi'ndeki katman adının yanında bir ara simgesine sahiptir.

Aynı katmanda başka nesneler arası doldurulmuş nesne olarak bulunuyorsa Animate, orijinal katmanın üstüne veya altına gerektiğinde yeni katmanlar ekler. Orijinal katmanında, arası doldurulmuş nesnenin altında olan herhangi bir nesne, orijinal katmanın altında yeni bir katmana taşınır. Orijinal katmanında, arası doldurulmuş nesnenin üzerinde yer alan herhangi bir nesne, orijinal katmanın üzerindeki yeni bir katmana taşınır. Animate, bu yeni katmanları Zaman Çizelgesi'nde önceden varolan herhangi bir katmanın arasına ekler. Bu şekilde Animate, Sahne Alanı'ndaki tüm grafik nesnelerinin orijinal yığın sırasını korur.

Ara doldurma katmanı, yalnızca ara yayılma alanları (bir ara içeren bitişik kare grupları), statik kareler, boş anahtar kareler veya boş kareler içerebilir. Her ara yayılma alanı yalnızca tek bir hedef nesne ve söz konusu hedef nesne için tek bir isteğe bağlı hareket yolu içerebilir. Ara doldurma katmanında çizim yapamayacağınız için, diğer katmanlarda ek aralar veya statik kareler oluşturun ve ardından bunları ara doldurma katmanına sürükleyin. Kare komut dosyalarını bir ara doldurma katmanına yerleştirmek için, bunları başka bir katmanda oluşturun ve daha sonra ara doldurma katmanına sürükleyin. Bir kare komut dosyası, yalnızca ara hareket yayılma alanının dışındaki bir karede bulunabilir. Genellikle, bütün kare komut dosyalarını yalnızca ActionScript içeren ayrı bir katmanda tutmak en iyisidir.

Bir belge birkaç katmana sahip olduğunda, nesneleri bir veya birden fazla katman üzerinde izlemek ve düzenlemek zor olabilir. Her seferinde tek bir katmanın içeriğiyle çalışırsanız bu görev daha kolay olur. Geçerli olarak üzerinde çalışmadığınız katmanları saklamak veya kilitlemek için, Zaman Çizelgesi'nde katman adının yanında bulunan Göz veya Kilit simgesini tıklatın. Katman klasörlerinin kullanılması, katmanları yönetilebilir gruplar halinde organize etmenize yardımcı olabilir.

Arası doldurulmuş animasyon için nesneleri katmanlara dağıtma

Animate, bir nesneye ara hareket uyguladığınız zaman, o nesneyi otomatik olarak kendi ara doldurma katmanına taşır. Ancak, nesneleri kendi ayrı katmanlarına siz de dağıtabilirsiniz. Örneğin, içeriği düzenlerken nesneleri kendiniz dağıtmayı tercih edebilirsiniz. Manüel dağıtım nesnelere animasyon uygularken faydalıdır ve nesneler bir katmandan diğerine taşınırken onlar üzerinde tam bir kontrol sağlar.

Katmanlara Dağıt komutunu (Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katmanlara Dağıt) kullandığınızda Animate, seçilen her nesneyi yeni ve ayrı bir katmana dağıtır. Seçmediğiniz nesneler (diğer karelerdeki nesneler de dahil) orijinal katmanlarında korunur.

Katmanlara Dağıt komutunu; grafik nesneleri, örnekler, bitmap'ler, video klipleri ve parçalanmış metin blokları dahil, Sahne Alanı üzerindeki herhangi bir öğeye uygulayabilirsiniz.

Katmanlara Dağıt komutuyla oluşturulan yeni katmanlar hakkında

Katmanlara Dağıt işlemi sırasında oluşturulan yeni katmanlar, her birinin içerdiği öğenin adına göre adlandırılır:

 • Bir kütüphane varlığını (sembol, bitmap veya video klibi gibi) içeren yeni bir katman, varlıkla aynı adı alır.

 • Adlı bir örnek içeren yeni bir katman, örneğin adını alır.

 • Parçalanmış bir metin bloğunun bir karakterini içeren yeni bir katman, karakterle adlandırılır.

 • Bir grafik nesnesi (adı olmayan) içeren yeni bir katman Katman1 (veya Katman2, vs) olarak adlandırılır, çünkü grafik nesnelerinin adları yoktur.

  Animate, yeni katmanları seçilen katmanların altına ekler. Yeni katmanlar yukarıdan aşağıya doğru, seçilen öğelerin orijinal olarak oluşturulduğu sırada düzenlenir. Parçalanmış metinlerdeki katmanlar karakterlerin sırasında, ya soldan sağa, ya sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya düzenlenir. Örneğin, FLASH metnini parçalayıp katmanlara dağıttığınızı varsayın. F, L, A, S ve H olarak adlandırılan yeni katmanlar F en üstte olacak şekilde yukarıdan aşağıya doğru düzenlenecektir. Bu katmanlar, metni ilk içeren katmanın hemen altında görünecektir.

Nesneleri katmanlara dağıtma

 1. Ayrı katmanlara dağıtmak istediğiniz nesneleri seçin. Nesneler tek bir katmanda veya aralıklı katmanlar içeren birden çok katmanda olabilir.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katmanlara Dağıt'ı seçin.
  • Seçilen nesnelerden birini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Katmanlara Dağıt'ı seçin.

Anahtar karelere nesneleri dağıtarak arası doldurulmuş animasyonlar oluşturma

Animate'teki Yenilikler

Animate, nesneleri otomatik olarak her bir ayrı anahtar kareye dağıtmanıza olanak sağlar. Sahne alanındaki içerikleri düzenlerken nesneleri dağıtmayı seçebilirsiniz. Manuel olarak yapıldığında bu işlem yorucu ve zaman alıcıdır. Tek tek anahtar karelere nesneler yerleştirilerek arası doldurulmuş animasyon oluşturulurken dağıtım oldukça yararlı olacaktır. Tek tek anahtar karelere farklı nesneler veya nesne durumları atayabilirsiniz. Gerçekte, oynatma kafası bu anahtar karelerde temizlendiğinde, arası doldurulmuş animasyon efekti belirgindir.

Anahtar Karelere Dağıt komutunu kullandığınızda Animate, her bir seçili nesneyi yeni ve ayrı bir anahtar kareye dağıtır. Seçmediğiniz nesneler (diğer karelerdeki nesneler de dahil) orijinal katmanlarında korunur.

Anahtar Karelere Dağıt komutunu; grafik nesneleri, örnekler, bitmap'ler, video klipleri ve metin blokları dahil, Sahne Alanı üzerindeki herhangi bir öğeye uygulayabilirsiniz.

Anahtar Karelere Dağıt komutuyla oluşturulan yeni anahtar kareler hakkında

 • Anahtar Karelere Dağıtma işlemi sırasında oluşturulan yeni anahtar kareler, nesnelerin seçilme sırasına göre düzenlenir.
 • Anahtar Karelere Dağıtma işlemi sırasında katmandaki herhangi bir nesne seçilmeden bırakıldıysa, bu tür nesneler için orijinal kareler etkilenmeden kalır. Dağıtım için seçilen nesnelere, orijinal içeriğin son karesinin hemen yanındaki kareden başlanarak anahtar kareler atanır. Örneğin, Nesne1 ve Nesne2, 50 kare içeren bir katmandaysa. Dağıtım için Nesne1 seçildiyse bu, 51. anahtar kareye yerleştirilir.

Nesneleri anahtar karelere dağıtma

 1. Ayrı katmanlara dağıtmak istediğiniz nesneleri seçin. Nesneler tek bir katmanda veya aralıklı katmanlar içeren birden çok katmanda olabilir.

 2. Seçilen nesnelerden birini sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Anahtar Karelere Dağıt'ı seçin.


Diğer kaynaklar

Aşağıdaki makale, Animate'te animasyonlarla çalışma hakkında bilgi verir:

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi