Animate'te animasyon oluştururken, önce Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanları oluşturmak çoğunlukla uygundur. Katmanlar ve kareler içindeki nesneleri düzenleyerek araları tamamlamak için özellik değerlerini değiştirebilirsiniz.

Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanlarını ve kareleri seçmek için şunlardan birini yapın. 

Not:

 Genel Tercihler (Düzen > Tercihler) menü seçeneğinde Yayılma Temelli Seçim'in etkin olduğundan emin olun.

 • Tüm ara yayılma alanını seçmek için yayılma alanını tıklatın.

 • Bitişik olmayan yayılma alanları da dahil olmak üzere birden çok ara yayılma alanı seçmek için her alanı Üst Karakter tuşunu basılı tutarak tıklatın.

 • Bir ara yayılma alanındaki tek bir kareyi seçmek için yayılma alanı içindeki kareyi Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basıp tıklatın.

 • Bir yayılma alanı içindeki birden çok bitişik kareyi seçmek için yayılma alanının içinde Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option (Macintosh) tuşlarına basıp sürükleyin.

 • Farklı katmanlardaki birden fazla ara yayılma alanında kareleri seçmek için birden fazla katman arasında Ctrl+Alt tuşlarına(Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basıp sürükleyin.

 • Bir ara yayılma alanında bağımsız özellik anahtar karesini seçmek için özellik anahtar karesini Ctrl+Alt tuşlarına (Windows) veya Command+Option tuşlarına (Macintosh) basarken tıklatın. Böylece özellik anahtar karesini yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.

Zaman çizelgesinde ara yayılma alanlarıyla çalışmak için kullanılan klavye değiştiricilerinin tam listesine Flashthusiast.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Ara yayılma alanlarını taşıma, çoğaltma veya silme

 • Bir yayılma alanını aynı katmandaki yeni bir konuma taşımak için yayılma alanını sürükleyin.

  Not: Katmanın kilitlenmesi Sahne Alanı'nda düzenlemeyi engeller, ancak Zaman Çizelgesi'nde düzenlemeyi engellemez. Bir yayılma alanının başka bir yayılma alanının üzerine taşınması, ikinci yayılma alanının çakışan karelerini geçersiz kılar.

 • Ara yayılma alanını başka bir katmana taşımak için, yayılma alanını katmana sürükleyin veya yayılma katmanını kopyalayıp yeni katmana yapıştırın..

  Ara yayılma alanını varolan normal bir katmana, ara doldurma katmanına, kılavuz katmanına, maske katmanına veya maskeli katmana sürükleyebilirsiniz. Yeni katman normal boş bir katmansa, ara doldurma katmanına dönüşür.

 • Yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarak yayılma alanını Zaman Çizelgesi'nde yeni bir konuma sürükleyin veya yayılma alanını kopyalayıp yapıştırın.

 • Bir yayılma alanını silmek için yayılma alanını seçin ve alanın bağlam menüsünde Kareleri Kaldır veya Kareleri Temizle seçeneğini belirleyin.

Bitişik ara yayılma alanlarını düzenleme

 • Kesme çizgisini iki bitişik ara yayılma alanı arasında taşımak için sürükleyin.

  Her ara yeniden hesaplanır.

 • İki bitişik ara yayılma alanının bitişik başlangıç ve bitiş karelerini birbirinden ayırmak için, Alt tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak ikinci yayılma alanının başlangıç karesini sürükleyin.

  Ara yayılma alanını iki ayrı yayılma alanına bölmek için yayılma alanında tek bir kareyi Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basıp tıklatın. Yayılma alanı bağlam menüsünden Hareketi Böl seçeneğini belirleyin.

 • Her iki ara yayılma alanı aynı hedef örneğe sahip olur.

  Not: Birden fazla kare seçilirse hareketi bölemezsiniz. Bölünmüş araya hareket hızı uygulanmışsa daha küçük olan iki ara, orijinal ile tamamen aynı harekete sahip olmayabilir.

 • İki ayrı bitişik ara yayılma alanını birleştirmek için, her iki yayılma alanını da seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Hareketleri Birleştir seçeneğini belirleyin.

Ara yayılma alanının uzunluğunu düzenleme

 • Bir animasyonun uzunluğunu değiştirmek için, ara yayılma alanının sağ veya sol kenarını sürükleyin.

  Bir yayılma alanının kenarı başka bir yayılma alanının karelerinin içine sürüklendiğinde, ikinci yayılma alanının söz konusu kareleri değiştirilir.

 • Sahne Alanı'nda, arası doldurulan nesneyi kendi arasının herhangi bir ucunun ötesine genişletmek için, ara yayılma alanının herhangi bir ucundaki karesini Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Animate, bu karelerin arasını doldurmadan yayılma alanının sonuna kareler ekler.

  Ayrıca aynı katmanda ara yayılma alanından sonraki bir kareyi seçip F6 tuşuna basabilirsiniz. Animate, ara yayılma alanını genişletir ve seçili kareye tüm özellikler için bir özellik anahtar karesi ekler. 

  Not: Başka bir yayılma alanının yanındaki yayılma alanının sonuna statik kareler eklemek için önce yeni karelere yer açmak üzere bitişikteki yayılma alanını taşıyın.

Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürme

Klasik veya ara hareket aralığını kare kare animasyona dönüştürebilirsiniz. Kare kare animasyonda her kare, her biri ayrı ayrı animasyonlu sembol örnekleri içeren ayrı anahtar kareler (özellik anahtar kareleri değil) içerir. Kare kare animasyon, enterpolasyonlu özellik değerleri içermez. Daha fazla bilgi için bkz. Kare kare animasyon.

 • Dönüştürmek istediğiniz ara yayılma aralığını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Ara yayılma alanına kareler ekleme veya buradaki kareleri kaldırma

 • Bir yayılma alanı içindeki kareleri kaldırmak için, kareleri seçmek üzere Ctrl tuşuna basıp sürükleyin (Windows) veya Command tuşuna basıp sürükleyin (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünde Kareleri Kaldır'ı seçin.

 • Bir yayılma alanı içindeki kareleri kesmek için, kareleri seçmek üzere Ctrl tuşuna basıp sürükleyin (Windows) veya Command tuşuna basıp sürükleyin (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünde Kareleri Kes'i seçin.

 • Varolan bir ara yayılma alanına kare yapıştırmak için Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basıp sürükleyin. Değiştirilecek kareleri seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Kareleri Yapıştır seçeneğini belirleyin.

  Tüm yayılma alanının başka bir yayılma alanı üzerine yapıştırılması, ikinci yayılma alanının tümünü değiştirir.

Bir aranın hedef örneğini değiştirme veya kaldırma

Ara yayılma alanının hedef örneğini değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Yayılma alanını seçin ve ardından Kütüphane panelindeki yeni sembolü Sahne Alanı'na sürükleyin.

 • Kütüphane panelindeki yeni sembolü ve Sahne Alanı'ndaki aranın hedef örneğini seçin ve Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et seçeneğini belirleyin.

 • Yayılma alanını seçin ve panodan bir sembol örneği veya metin yapıştırın.

Arayı kaldırmadan ara yayılma alanının hedef örneğini kaldırmak için, yayılma alanını seçin ve Sil tuşuna basın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi