Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate'te Renk Panelleri

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Dijital grafiklerde gördüğümüz ve kullandığımız renkleri tanımlamak için renk modellerini kullanırız. RGB, HSB veya CMYK gibi her renk modeli, rengi tanımlamak ve sınıflandırmak için farklı bir yöntemi temsil eder. Renk modellerinde, rengin görülebilen tayfını temsil etmek için sayısal değerler kullanılır. Renk alanı, renk modelinin bir varyantıdır ve kendine özgü bir renk gamutuna (aralığına) sahiptir. Örneğin, RGB renk modeli içinde, bir dizi renk alanı vardır: Adobe® RGB, sRGB ve Apple® RGB. Bu renk alanlarından her birinde renkler aynı üç eksen (R, G ve B) kullanılarak tanımlanmakla birlikte, bunların gamutları birbirinden farklıdır.

Bir grafikteki renklerle çalıştığınızda, aslında dosyanın içindeki sayısal değerleri ayarlamaktasınızdır. Sayısal bir renk değerini renk olarak düşünmek daha kolaydır, ancak aslında bu sayısal değerler kendi içinde mutlak renkler değildir; bunların sadece, rengi oluşturan aygıtın renk alanı içinde renk olarak birer anlamı vardır.

Her aygıtın kendi renk alanı olduğundan, renkleri sadece kendi gamutu içinde yeniden üretebilir. Görüntü bir aygıttan başka bir aygıta geçtiğinde, her aygıt RGB veya HSB değerlerini kendi renk uzayına göre yorumladığından, görüntünün renkleri değişebilir. Örneğin, bir monitörde görüntülenen bütün renklerin, bir masaüstü yazıcısının çıktısıyla tam tamına eşleşmesi mümkün değildir. Yazıcı, CMYK renk alanında çalışırken, monitör RGB renk alanında çalışır. Gamutları birbirinden farklıdır. Mürekkeplerin ürettiği bazı renkler monitörde gösterilemez; monitörde gösterilen bazı renklerse, mürekkep kullanılarak kağıt üzerinde aynı şekilde yeniden üretilemez.

Animate belgelerinde kullanmak üzere renkler oluştururken, farklı aygıtlardaki renklerin tümünü eşleştirmek olanaksız olsa da, kullanımdaki aygıtların hedef kitlenize göre grafik görüntüleme yeteneklerini göz önünde bulundurarak iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Adobe Animate, RGB veya HSB renk modellerini kullanarak renkleri uygulamanızı, oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar. Varsayılan paleti veya oluşturduğunuz bir paleti kullanarak oluşturacağınız bir nesnenin veya zaten Sahne Alanı'nda bulunan bir nesnenin kontur veya dolgusuna uygulanacak renkleri seçebilirsiniz.

Bir şekle bir kontur rengi uygularken, şunlardan herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Bir şeklin dolgusuna düz bir renk, degrade veya bitmap uygulamak. Bir şekle bir bitmap dolgusu uygulamak için geçerli dosyaya bir bitmap içe aktarmalısınız. Herhangi bir düz renk, degrade ve kontur stili ve ağırlığı seçin.

 • Renk Yok'u dolgu olarak kullanarak dolgusuz, anahatlarıyla belirtilen bir şekil oluşturmak.

 • Renk Yok'u anahat olarak kullanarak anahatsız, doldurulmuş bir şekil oluşturmak.

 • Metne düz bir renk uygulamak.

Renk paneliyle, düz renkleri ve degrade dolgularını RGB ve HSB modlarında oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Sistem renk seçicisine erişmek için, Kontrol Paneli, Araçlar paneli veya Şekil Özelliği denetçisindeki Kontur Rengi veya Dolgu Rengi kontrolünden Renk Seçici simgesini  seçin.

Renk paneli

Renk paneli, bir FLA'nın renk paletini ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere konturların ve dolguların rengini değiştirmenizi sağlar:

 • Renk Örnekleri panelini kullanarak bir FLA dosyasının renk paletini içe aktarmak, dışa aktarmak, silmek veya değiştirmek.

 • Onaltılık modda renkler seçmek.

 • Çok renkli degradeler oluşturma.

 • İki boyutlu bir nesneye derinlik yanılsaması vermek gibi pek çok efekti üretmek için degradeleri kullanın.

Renk paneli, şu denetimleri içerir:

Kontur Rengi

Bir grafik nesnesinin konturunun, yani sınırının rengini değiştirir.

Dolgu Rengi

Dolgunun rengini değiştirir. Dolgu, şekli dolduran renk alanıdır.

Renk Türü menüsü

Dolgu stilini değiştirir:

Yok

Dolguyu kaldırır.

Düz Renk

Düz, tek bir dolgu rengi sunar.

Doğrusal Degrade

Doğrusal bir yolda karışan bir degrade üretir.

Radyal Degrade

Merkezi bir odak noktasından, dairesel bir yolda dışarı doğru karışan bir degrade üretir.

Bitmap Dolgu

Seçili dolgu alanını, seçebildiğiniz bir bitmap görüntüsüyle döşer. Bitmap'i seçtiğinizde, bir iletişim kutusu, yerel bilgisayarınızdaki bir bitmap görüntüsünü seçip kitaplığa eklemenizi sağlar. Bu bitmap'i bir dolgu olarak uygulayabilirsiniz; görünüm, görüntünün şekil içinde tekrarlandığı bir mozaik döşeme desenine benzer.

HSB

Bir dolgudaki Ton, Doygunluk ve Parlaklık ayarlarını değiştirmenize izin verir.

RGB

Bir dolgudaki kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renklerinin yoğunluklarını değiştirmenizi sağlar.

Alfa

Düz bir dolgu veya bir degrade dolgusunun geçerli olarak seçilen kaydırıcısı için opaklığı ayarlar. %0'lık bir alfa değeri görünmez (veya şeffaf) dolgu oluşturur; %100'lük bir alfa değeri opak bir dolgu oluşturur.

Geçerli Renk Örneği

Geçerli olarak seçilen rengi görüntüler. Dolgu için Tür menüsünden bir degrade dolgu türü (Doğrusal veya Radyal) seçerseniz Geçerli Renk Örneği, oluşturduğunuz degrade içindeki renk geçişlerini görüntüler.

Sistem Renk Seçicisi

Görsel olarak bir renk seçmenizi sağlar. Sistem Renk Seçicisi'ni tıklayın ve istediğiniz rengi bulana kadar ince artı işaretçisini sürükleyin.

Onaltılık değer

Geçerli rengin onaltılık değerini görüntüler. Rengi onaltılık değeri kullanarak değiştirmek için yeni bir değer yazın. Onaltılık renk değerleri (aynı zamanda heks değerleri de denir), bir rengi temsil eden 6 basamaklı alfasayısal kombinasyonlardır.

Akış

Doğrusal veya radyal degradelerin limitlerinin dışına uygulanan renkleri kontrol etmenizi sağlar.

Rengi Genişlet

(Varsayılan) Belirttiğiniz renkleri degradenin sınırlarının dışına yayar.

Rengi Yansıt

Degrade renklerinin şekli bir yansıtıcı ayna efekti kullanarak doldurmasına neden olur. Belirttiğiniz degradeler, seçili şekil doldurulana kadar önce degradenin başlangıcından sonuna kadar, sonra tam ters yönde ve sonra tekrar degradenin başlangıcından sonuna kadar uygulanır.

Rengi Yinele

Seçili şekil doldurulana kadar, degradeyi, degradenin başından sonuna kadar tekrarlar.

 Taşma modları yalnızca Adobe Flash Player 8 ve daha sonrasında desteklenir.

Doğrusal RGB

SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) uyumlu doğrusal veya radyal degrade oluşturur.

Renk Örnekleri paneli

Renk örnekleri, yeniden kullanmanın ve belgelerde renklerin güncellenmesinin kolay olmasını sağlar. Renk örneklerinizden bir renk seçerek etiketli renk örnekleri oluşturabilirsiniz. Etiketli renk örneği oluşturduğunuzda ve bunu Animate içeriğinizdeki şekil ve yollara uyguladığınızda, etiketli renk örneğindeki rengin değiştirilmesi, bunu kullanan tüm içeriği otomatik olarak günceller.  

 1. Pencere > Renk seçeneklerini tıklatın.

 2. Renkler panelinin Renk Örnekleri sekmesinde etiketli renk örneğine dönüştürmek istediğiniz rengi seçin ve panelin alt kısmındaki Etiketli Renk Örneğine Dönüştür düğmesini tıklatın.

 3. Etiketli Renk Tanımı iletişim kutusunda şunları belirtin:

  • Yeni renk örneği için bir ad.
  • Düz renk, doğrusal degrade veya radyal degrade seçimi.
  • HSB (Ton, Doygunluk ve Parlaklık) veya RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) değerlerini belirterek bir Renk.
  Etiketli renk tanımı iletişim kutusu

  Yeni etiketli renk örneği, Renkler ve Araçlar panellerindeki Renkler ve Renk Örnekleri sekmelerinde görünür.

  Renk, renk örneği ve araçlar panellerinde yeni oluşturulan etiketli renk örneği

 4. Etiketli renk örneğini kullanan nesneyi seçtikten sonra Renk panelini açtığınızda, renk özelliklerini düzenlemek için seçenekler göreceksiniz. Renk özelliklerinde değişiklik yaparsanız, sahne alanında etiketli renk örneğini kullanan tüm öğelere bu değişiklikler otomatik olarak yansır.

 5. Etiketli Renk Tanımı iletişim kutusunu açmak ve renk örneğindeki renkte değişiklik yapmak için bir renk örneğine çift tıklatabilir veya bir renk örneğini seçip Düzenle'yi tıklatabilirsiniz.

 6. Renk örneği renginden renk örneği kullanan bir şeklin bağlantısını kaldırmak için, şekli seçin ve ardından Bağlantıyı Kaldır düğmesini tıklatın. Şekil için renkler panelinden yeni bir renk seçebilirsiniz.

  Bağlantıyı kaldırma seçeneği

  Renk panelinden şekil için farklı bir renk seçme

Yaratıcı çalışmalarınızı Animate ile renklendirin

İçeriğiniz istediğiniz renk ve karışım olmadan eksik kalır. Yaratıcılığınızı nasıl dolduracağınızı ve konturlayacağınızı öğrenmek ister misiniz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve bu adımları takip edin.

 1. Özellikler bölümünde Renk panelini tıklayın.

 2. İstediğiniz kontur ve dolgu rengini seçin.

 3. Renk Örneklerine Ekle'yi seçin ve Renk Örnekleri panelini tıklayın

Animate'te yaratıcı çalışmalarınıza renk uygulama

Adobe capture CC gibi harici uygulamalarda renkleri nasıl oluşturabileceğinizi ve kullanabileceğinizi ve CC Kitaplıkları aracılığıyla renkleri nasıl paylaşabileceğinizi öğrenmek için videoyu izleyin.

Renk paletleri

Her Animate dosyası, Animate belgesinin içinde saklanan kendi renk paletine sahiptir. Animate, bir dosyanın paletini Renk Örnekleri panelinde ve Dolgu Rengi ile Kontur Rengi kontrollerinde renk örnekleri olarak görüntüler. Varsayılan renk paleti web uyumlu 216 renkli bir palettir. Geçerli renk paletine renk eklemek için Renk panelini kullanın. Animate dosyalarının yanı sıra Animate ve diğer uygulamalar arasında da düz ve degrade renk paletlerini içe ve dışa aktarabilirsiniz.

Varsayılan palet ve web için güvenli palet

Geçerli paleti varsayılan palet olarak kaydedin, geçerli paleti dosyanın varsayılan paletiyle değiştirin veya geçerli paletin yerine web için güvenli paleti yükleyin.

 • Varsayılan paleti yüklemek veya kaydetmek için Renk Örnekleri panelinde, sağ üst köşedeki menüden şu komutlardan birini seçin:

  Varsayılan Renkleri Yükle:

  Geçerli paleti varsayılan paletle değiştirir.

  Varsayılan Olarak Kaydet:

  Geçerli renk paletini varsayılan palet olarak kaydeder. Yeni dosyalar oluşturduğunuzda, yeni varsayılan palet kullanılır.

 • Web için güvenli 216 renkli paleti yüklemek için Renk Örnekleri panelinde, sağ üst köşedeki menüden Web 216'yı seçin.
 1. Renk Örnekleri panelinde, sağ üst köşedeki menüden Renge Göre Sırala'yı seçin.

Renkleri düzenleme ve yeniden kullanma

Renk Örnekleri paneli, renkleri ve renk paletlerini Klasörleri ve Renk Paletlerini kullanarak hiyerarşik yapıda düzenlemenize olanak tanır.

Klasör oluşturma

Varsayılan olarak tüm renkler Varsayılan Renk Örnekleri klasöründe düzenlenir. Renk Örnekleri panelini kullanarak klasörlerdeki mevcut renkleri düzenleyebilirsiniz. Yeni bir klasör oluşturmak için şunları yapın:

 1. Animate'te Pencere > Renk Örnekleri seçeneğini belirleyin.

 2. Renk Örnekleri panelinde düğmesini tıklayın.
 3. Renk örnekleri klasörü için anlamlı bir ad girin.

Ayrıca bir klasör, renk paleti veya renk örneği seçip açılır menüden Klasör Olarak Çoğalt seçeneğini belirleyerek bir klasör oluşturabilirsiniz.

Renk paleti (renk örneği grubu) oluşturma

Renk Paleti, içeriğiniz için bir renk teması belirleyen renk örnekleri (renkler) grubudur. Klasörlerde renk paletleri oluşturabilir, bunlara renk örnekleri ekleyebilirsiniz. Renk Paleti oluşturmak için şunları yapın:

 1. Animate'te Pencere > Renk Örnekleri seçeneğini belirleyin.

 2. Renk Örnekleri panelinde herhangi bir klasörü seçip düğmesini tıklayarak boş bir palet oluşturun.
 3. Renk paletine renk örnekleri eklemek için mevcut rengi sürükleyebilir veya düğmesini tıklayabilirsiniz.

Ayrıca bir klasör, renk paleti veya renk örneği seçip açılır menüden Palet Olarak Çoğalt seçeneğini belirleyerek bir renk paleti oluşturabilirsiniz.

Renk paletinde renk oluşturma veya renk paletine renk ekleme

Renk paletleri için renk örnekleri oluşturabilir veya renk paletlerine mevcut renkleri ekleyebilirsiniz. Renk örneği oluşturmak için şunları yapın:

 1. Animate'te Pencere > Renk Örnekleri seçeneğini belirleyin.

 2. Renk Örnekleri panelinde, bir klasörden herhangi bir renk paletini seçip düğmesini tıklayarak bir renk örneği oluşturun. Yeni renk örneği, Renkler panelinde geçerli olarak seçili dolgu rengi kullanılarak oluşturulur. Ayrıca, mevcut bir renk örneğini seçip düğmesini tıklayarak paletteki renk örneğini çoğaltabilirsiniz.

Ayrıca bir klasör, renk paleti veya renk örneği seçip açılır menüden Renk Örneği Olarak Çoğalt seçeneğini belirleyerek bir renk örneği oluşturabilirsiniz.

 1. Renk Örnekleri panelinde, sağ üst köşedeki menüden şu komutlardan birini seçin:
  • Geçerli renk paletinin sonuna içe aktarılan renkler eklemek için Renkler Ekle'yi seçin.

  • Geçerli renk paletini içe aktarılan renklerle değiştirmek için Renkleri Değiştir'i seçin.

 2. İstenilen dosyaya gidin, dosyayı seçin ve Tamam'ı tıklayın.
 1. Renk Örnekleri panelinde, sağ üst köşedeki menüden Renkleri Kaydet'i seçin ve renk paleti için bir isim girin.
 2. Farklı Kaydet Türü (Windows) veya Format (Macintosh) için Animate Renk Kümesi veya Renk Tablosu'nu seçin. Kaydet'i tıklatın.

Düz renk oluşturma veya düzenleme

Renk panelini kullanarak herhangi bir rengi oluşturabilirsiniz. Sahne Alanı üzerinde bir nesne seçiliyse Renk panelinde yaptığınız renk değişiklikleri seçime de uygulanır. Renkleri RGB veya HSB'de seçebilirsiniz ya da onaltılık modu kullanmak için paneli genişletebilirsiniz. Ayrıca, bir rengin saydamlık derecesini tanımlamak için bir alfa değeri belirtebilirsiniz. Ayrıca, var olan renk paletinden bir renk seçebilirsiniz.

Renk panelini, renk çubuğunun yerinde daha büyük bir renk uzayı, geçerli ve önceki renkleri gösteren ayrılmış bir renk örneği ve tüm renk modlarında parlaklığı değiştirmek için bir Parlaklık kaydırıcısı görüntüleyecek şekilde genişletebilirsiniz.

 1. Rengi var olan çizimlere uygulamak için Sahne Alanı'nda bir nesneyi veya nesneleri seçin ve Pencere > Renk'i seçin.

 2. Hangi niteliğin değiştirileceğini belirtmek için Kontur veya Dolgu'yu tıklayın.

   Renk denetimini değil, simgeyi tıklayın, yoksa Renk Seçicisi açılır.

 3. 3. adımda Dolgu simgesini seçtiyseniz Tür menüsünde Düz'ün seçildiğini doğrulayın.

 4. Sahne Alanı üzerinde bir nesne seçiliyse Renk panelinde yaptığınız renk değişiklikleri seçime de uygulanır. Şunlardan birini yapın:

  • Bir renk seçmek için Renk panelindeki renk uzayında tıklatın. Rengin parlaklığını ayarlamak için Parlaklık kaydırıcısını sürükleyin.

    Siyah veya beyazdan başka renkler oluşturmak için Parlaklık kaydırıcısının iki uçtan birine ayarlanmadığından emin olun.

  • Renk değeri kutularına değerler girin: RGB görünümü için Kırmızı, Yeşil ve Mavi değerleri; HSB görünümü için Ton, Doygunluk ve Parlaklık değerleri; veya onaltılık görünüm için onaltılık değerler. Saydamlık derecesini belirtmek amacıyla, tam saydamlık için 0'dan tam opaklık için 100'e kadar bir Alfa değeri girin.

  • Varsayılan renk ayarlarına (siyah beyaz) (siyah kontur ve beyaz dolgu) geri dönmek için, Siyah Beyaz düğmesini  tıklayın.

  • Dolgu ile kontur arasında renkleri takas etmek için Renkleri Takas Et düğmesini  tıklayın.

  • Dolgu veya kontura hiçbir renk uygulamamak için Renk Yok düğmesini  tıklayın.

    Varolan bir nesneye Renk Yok değerinde bir kontur veya dolgu uygulayamazsınız. Bunun yerine varolan konturu veya dolguyu seçin ve silin.

  • Kontur veya Dolgu Rengi denetimini tıklatın ve bir renk seçin.

 5. Geçerli belgenin renk örneği listesine yeni rengi eklemek için sağ üst köşedeki menüden Renk Örneği Ekle'yi seçin.

Renkleri çoğaltma, silme ve temizleme

Paletteki renkleri çoğaltın, tek renkleri silin veya paletten tüm renkleri temizleyin.

 • Bir rengi çoğaltmak veya silmek için Pencere > Renk Örnekleri'ni seçin, çoğaltılacak veya silinecek rengi tıklayın ve panel menüsünden Renk Örneğini Çoğalt veya Renk Örneğini Sil'i seçin. Bir renk örneğini çoğaltırken, boya kovası görünür. Seçili rengin bir kopyasını yapmak için Renk örnekleri panelinin boş alanını boya kovasıyla tıklayın.

 • Renk paletinden tüm renkleri temizlemek için Renk Örnekleri panelinde, panel menüsünden Renkleri Temizle'yi seçin. Siyah ve beyaz dışındaki tüm renkler paletten kaldırılır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?