HTML yayınlama şablonları hakkında

Bir Animate HTML şablonu, statik HTML kodu ve özel bir tür değişkenlerden oluşan (ActionScript değişkenlerinden farklılık gösteren) esnek şablon kodu içeren bir dosyadır. Bir SWF dosyasını yayınladığınızda, Animate bu değişkenleri Yayınlama Ayarları iletişim kutusunun HTML sekmesinde seçtiğiniz değerlerle değiştirir ve SWF dosyanızın gömülü olduğu bir HTML sayfası üretir.

Animate birçok kullanıcının ihtiyaçları için uygun olan ve SWF dosyasını görüntüleyen bir HTML sayfasını elle oluşturma ihtiyacını ortadan kaldıran şablonlar içerir. Örneğin, Animate Only şablonu, dosyalarınızı bir tarayıcıda test etmek için kullanışlıdır. SWF dosyasını, Flash Player kurulu olan bir web tarayıcıda görüntüleyebilmeniz için HTML sayfasının üzerine yerleştirir.

Yeni bir HTML dosyası yayınlamak için aynı şablonu kullanın ve ayarları değiştirin. Herhangi bir HTML düzenleyicisini kullanarak özel şablonlar oluşturabilirsiniz. Bir şablon oluşturmak, bir SWF dosyasına ait belirli değerleri bir dolar işareti ($) ile başlayan değişkenlerle değiştirmeniz dışında, standart bir HTML sayfası oluşturmakla aynıdır.

Animate HTML şablonları şu özel özelliklere sahiptir:

 • Yayınlama Ayarları iletişim kutusunun HTML sekmesinde bulunan Şablon açılır menüsünde görünen tek satırlık bir başlık.

 • Yayınlama Ayarları iletişim kutusunun HTML sekmesinde Bilgi'yi tıklattığınızda görünen daha uzun bir açıklama.

 • Bir dolar işaretiyle ($) başlayan, Animate çıktı dosyasını oluşturduğunda parametre değerlerinin yerleştirilecekleri konumu belirleyen şablon değişkenleri.

  not: Dolar işaretini belgede başka amaçlarla kullanmak için bir ters eğik çizgi ve dolar işareti (\ $) kombinasyonu kullanın.

 • Sırayla Microsoft Internet Explorer ve Netscape® Communicator® veya Navigator® etiket gereksinimlerine uyan HTML object ve embed etiketleri. Bir SWF dosyasını bir HTML sayfası üzerinde doğru bir şekilde görüntüleyebilmek için bu etiket gereksinimlerine uyun. Internet Explorer, bir SWF dosyasını açmak için object HTML etiketini kullanır; Netscape embed etiketini kullanır.

HTML yayınlama şablonlarını özelleştirme

Bir görüntü eşlemesi, metin raporu veya bir URL raporu oluşturmak için ya da en yaygın Animate HTML object ve embed etiketi parametrelerinin (sırasıyla ActiveX denetimlerini ve eklentilerini kullanan tarayıcılar için) bazılarına özel değerler eklemek için HTML şablonunun değişkenlerini değiştirin.

Animate şablonları, uygulamanız için her HTML içeriğini ve hatta ColdFusion ile ASP gibi yorumlayıcılar için kod bile içerebilir.

 1. Bir HTML düzenleyicisi kullanarak, Animate HTML şablonunu değiştirmek için açın. Bu şablonlar şu konumlarda bulunur:

  • Windows XP veya Vista: önyükleme sürücüsü:\Documents and Settings\kullanıcı\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\dil\Configuration\HTML\. Uygulama Verileri klasörü genellikle gizli bir klasördür; bu klasörü görmek için Windows Gezgini ayarlarınızı değiştirmeniz gerekir.

  • Mac OS X 10.3 ve sonrasında: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS5/dil/First Run/HTML.

   Önyükleme sürücüsü, Windows veya Windows işletim sisteminin önyükleme yaptığı sürücüdür (genellikle C:). Kullanıcı, Windows işletim sisteminde oturum açmış olan kişinin adıdır. Dil, kısaltılmış bir dil adına ayarlıdır. Örneğin, ABD'de, dil İngilizce için ''en'' olarak ayarlıdır.

 2. Şablonu düzenleyin.
 3. Şablonu aldığınız klasöre kaydedin.
 4. Şablon ayarlarını SWF dosyanıza uygulamak için Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin, HTML'yi tıklatın ve değiştirdiğiniz şablonu seçin. Animate, seçili şablonda sadece şablon değişkenlerini değiştirir.

 5. Geriye kalan yayınlama ayarlarınızı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

HTML şablon değişkenleri

Aşağıdaki tablo, Animate'in tanıdığı şablon değişkenlerini listeler:

Nitelik/parametre

Şablon değişkeni

Template title

$TT

Template description start

$DS

Template description finish

$DF

Animate (SWF file) title

$T1

Animate (SWF file) title (arama motoru meta verileri için)

$TL

Arama motoru meta verileri için açıklama

$DC

Arama motorları ile kullanmak için meta verileri XML dizesi

$MD

Width

$WT

Height

$HT

Movie

$MO

HTML alignment

$HA

Looping

$LO

Parameters for object

$PO

Parameters for embed

$PE

Play

$PL

Quality

$QU

Scale

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Devicefont

$DE

Bgcolor

$BG

Movie text (area to write movie text)

$MT

Movie URL (location of SWF file URL)

$MU

Image width (unspecified image type)

$IW

Image height (unspecified image type)

$IH

Image filename (unspecified image type)

$IS

Image map name

$IU

Image map tag location

$IM

QuickTime width

$QW

QuickTime height

$QH

QuickTime filename

$QN

GIF width

$GW

GIF height

$GH

GIF filename

$GN

JPEG width

$JW

JPEG height

$JH

JPEG filename

$JN

PNG width

$PW

PNG height

$PH

PNG filename

$PN

Özet şablon değişkenlerini kullanma

$PO (object etiketleri için) ve $PE (embed etiketleri için) şablon değişkenleri kullanışlı özet öğeleridir. Her değişken, Animate'in PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) ve BGCOLOR ($BG) gibi en yaygın object ve embed parametrelerinden bazıları için varsayılan olmayan değeri bir şablonun içine eklemesine yol açar.

Örnek HTML şablonu

Animate'teki şu Default.HTML şablon dosyası, yaygın olarak kullanılan şablon değişkenlerinin çoğunu içerir:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor="$BG"> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="$WI" height="$HE" id="$TI" align="$HA"> 
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
$PO 
<embed $PEwidth="$WI" height="$HE" name="$TI" align="$HA" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 
</body> 
</html>

SWF dosyası yerine geçecek bir görüntü eşlemesi oluşturma

Animate, herhangi bir görüntüyü göstermek ve URL’lere bağ oluşturan düğmelerin işlevlerini korumak için bir görüntü eşlemesi oluşturabilir. Bir HTML şablonu $IM şablon değişkenini içerdiğinde, Animate görüntü eşleşme kodunu ekler. $IU değişkeni GIF, JPEG veya PNG dosya adlarını tanımlar.

 1. Belgenizde, görüntü eşleme için kullanılacak anahtar kareyi seçin ve onu kare Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler) #Map olarak etiketleyin. ActionScript 1.0 veya 2.0 getURL eylemleri eklenmiş düğmeler içeren bir anahtar kare kullanın.

  Bir kare etiketi oluşturmazsanız Animate, SWF dosyasının son karesindeki düğmeleri kullanarak bir görüntü eşlemesi oluşturur. Bu seçenek gömülü bir SWF dosyası değil, gömülü bir görüntü eşlemesi oluşturur.

 2. Görüntü eşlemesini göstermek üzere kareyi seçmek için şunlardan birini yapın:
  • PNG veya GIF dosyaları için görünecek kareyi #Static olarak etiketleyin.

  • JPEG için yayınlama işlemi sırasında oynatma kafasını görünüm için kullanılacak karenin üzerine yerleştirin.

 3. Bir HTML düzenleyicisinde değiştireceğiniz HTML şablonunu açın.
 4. Şablonunuzu kaydedin.
 5. Dosya > Yayınlama Ayarları’nı seçin, Biçimler’i tıklatın, görüntü eşlemesi için bir biçim seçin ve Tamam’ı tıklatın.

  Örneğin, şu kodu bir şablona ekleyin:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Bu, Yayınla komutunun oluşturduğu HTML belgesinde şu kodu üretebilir:

  <map name="mymovie"> 
  <area coords="130,116,214,182" href="http://www.adobe.com"> 
  </map> 
  <img src="mymovie.gif" usemap="#mymovie" width=550 height=400 border=0>

Metin ve URL raporları oluşturma

$MT şablon değişkeni, Animate'in geçerli SWF dosyasındaki tüm metni HTML koduna bir yorum olarak eklemesine yol açar. Bu, bir SWF dosyası içeriğini dizinlemek ve içeriği arama motorlarına görünür kılmak açısından kullanışlıdır.

$MU şablon değişkeni, Animate'in geçerli SWF dosyasındaki eylemlerin başvurduğu URL'lerin bir listesini oluşturmasını ve listeyi geçerli konuma bir yorum olarak eklemesini sağlar. Bu eylem, bağ doğrulama araçlarının SWF dosyasındaki bağları algılamasını ve doğrulamasını sağlar.

Arama meta verilerini gömme

$TL (SWF dosyası başlığı) ve $DC (tanım meta verileri) şablon değişkenleri arama meta verilerini HTML içine dahil etmenizi sağlar. Bu yetenek, SWF dosyalarını arama motorlarına daha görünür kılabilir ve anlamlı arama sonuçları sağlayabilir. Arama meta verilerini bir XML dizesi olarak dahil etmek için $MD şablon değişkenini kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi