Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate uygulamasında Bul ve Değiştir

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Bul ve Değiştir hakkında

Bul ve Değiştir özelliği şunları yapmanızı sağlar:

 • Bir metin dizesi, font, renk, sembol, ses dosyası, video dosyası veya içe aktarılmış bitmap dosyası aramak.

 • Belirtilen öğeyi aynı türden başka bir öğeyle değiştirmek. Belirtilen öğenin türüne bağlı olarak, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda farklı seçenekler bulunur.

 • Geçerli belge veya geçerli sahnede öğeleri bulmak ve değiştirmek.

 • Bir öğenin bir sonraki tekrarlamasını veya tüm tekrarlamalarını aramak ve geçerli tekrarlamayı veya tüm tekrarlamaları değiştirmek.

 Bir ekran tabanlı belgede, geçerli belge veya geçerli ekranda öğeleri bulup değiştirebilirsiniz ancak sahneleri kullanamazsınız.

Canlı Düzenleme seçeneği belirtilen öğeyi doğrudan Sahne Alanı üzerinde düzenlemenizi sağlar. Bir sembol ararken Canlı Düzenleme'yi kullanırsanız Animate, sembolü yerinde düzenleme modunda açar.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun alt tarafındaki Bul ve Değiştir Günlüğü aradığınız öğelerin konumunu, adını ve türünü gösterir.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Metin'i seçin.
 3. Metin kutusuna, bulunacak metni girin.
 4. Değiştir Metin kutusuna, var olan metinle değiştirilecek metni girin.
 5. Metin arama için seçenekleri seçin:

  Tam Sözcük

  Belirtilen metin dizesini sadece, iki taraftan da boşluklar, tırnaklar veya benzer işaretlerle sınırlanmış bir tam sözcük olarak arar. Tam Sözcük seçili değilken, belirtilen metin daha büyük bir kelimenin parçası olarak aranabilir. Örneğin, Tam Sözcük seçili değilken, yer için bir arama bariyer, yerleştirme gibi kelimeleri ortaya çıkarır.

  Büyük/Küçük Harf Eşleştir

  Bulurken ve değiştirirken, belirtilen metnin büyük/küçük harf biçimine tam olarak uyan metinleri arar.

  Normal İfadeler

  ActionScript içerisinde normal ifadeler kullanarak metin arar. Bir ifade, Flash Professional tarafından değerlendirilebilen ve bir değer getiren herhangi bir komuttur.

  Metin Alanı İçeriği

  Bir metin alanının içeriğini arar.

  Kareler/Katmanlar/Parametreler

  Kare etiketleri, katman adları, sahne adları ve bileşen parametrelerini arar.

  ActionScript'teki dizeler

  Belge veya sahnedeki ActionScript içerisindeki dizeleri (tırnak işareti içindeki metinler) arar (harici ActionScript dosyaları aranmaz).

  ActionScript

  Kod ve dizeler dahil olmak üzere ActionScript'in tamamını arar.

 6. Belirtilen metnin bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

   7. Adım'da Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 7. Metin bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen metnin bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklayın.

  • Belirtilen metnin tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklayın.

 8. Metni değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen metnin geçerli seçili tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen metnin tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Font bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Font'u seçin, sonra da şu seçeneklerden birini belirleyin:
  • Font adına göre aramak için Font Adı'nı seçin ve açılır menüde bir font seçin veya kutuya bir font adı girin. Font Adı seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm fontlar aranır.

  • Font stiline göre aramak için Font Stili'ni seçin ve açılır menüde bir font stili seçin. Font Stili seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm font stilleri aranır.

  • Font boyutuna göre aramak için Font Boyutu'nu seçin ve aranacak font boyutu aralığını belirtmek amacıyla minimum ve maksimum font boyutu değerlerini girin. Boyut seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm font boyutları aranır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font adıyla değiştirmek için Değiştir'in altında Font Adı'nı seçin ve açılır menüde bir font adı seçin veya kutuya bir ad girin. Değiştir'in altında Font Adı seçili değilken, geçerli font adı değişmeden kalır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font stiliyle değiştirmek için Değiştir'in altında Font Stili'ni seçin ve açılır menüde bir font stili seçin. Değiştir'in altında Font Stili seçili değilken, belirtilen fontun geçerli stili değişmeden kalır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font boyutuyla değiştirmek için Değiştir'in altında Boyut'u seçin ve minimum ve maksimum font boyutu için bir değer girin. Değiştir'in altında Boyut seçili değilken, belirtilen fontun geçerli boyutu değişmeden kalır.

 3. Belirtilen fontun bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

   4. Adım'da Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 4. Font bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen fontun bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklayın.

  • Belirtilen fontun tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklayın.

 5. Bir fontu değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen fontun geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen fontun tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Renk bulma ve değiştirme

Gruplanmış nesnelerde renkleri bulup değiştiremezsiniz.

 Bir Flash Professional belgesindeki bir GIF veya JPEG dosyasında renkleri bulmak ve değiştirmek için dosyayı bir görüntü düzenleme uygulamasında düzenleyin.

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Renk'i seçin.
 3. Bir renk aramak için Renk kontrolünü tıklayın ve şunlardan birini yapın:
  • Renk açılır penceresinden bir renk örneği seçin.

  • Renk açılır penceresindeki Onaltılık Düzenleme kutusuna bir onaltılık renk değeri girin.

  • Sistem Renk Seçicisi düğmesini tıklayın ve sistem renk seçicisinden bir renk seçin.

  • Damlalık aracını görünür yapmak için Renk kontrolünden sürükleyin. Ekranınızdaki herhangi bir rengi seçin.

 4. Belirtilen rengi değiştirmek üzere bir renk seçmek için Değiştir'in altında Renk kontrolünü tıklayın ve şunlardan birini yapın:
  • Renk açılır penceresinden bir renk örneği seçin.

  • Renk açılır penceresindeki Onaltılık Düzenleme kutusuna bir onaltılık renk değeri girin.

  • Sistem Renk Seçicisi düğmesini tıklayın ve sistem renk seçicisinden bir renk seçin.

  • Damlalık aracını görünür yapmak için Renk kontrolünden sürükleyin. Ekranınızdaki herhangi bir rengi seçin.

 5. Rengin hangi tekrarlamasının bulunup değiştirileceğini belirtmek için Dolgular, Konturlar veya Metin seçeneklerini ya da bu seçeneklerin herhangi bir kombinasyonunu seçin.
 6. Belirtilen rengin bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

   Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 7. Renk bulun.
  • Belirtilen rengin bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklayın.

  • Belirtilen rengin tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklayın.

 8. Rengi değiştirin.
  • Belirtilen rengin geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen rengin tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Sembol bulma ve değiştirme

Sembolleri bulup değiştirmek için, sembolü ada göre aratın. Bir sembolü film klibi, düğme veya grafik gibi herhangi bir türden başka bir sembolle değiştirin.

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Sembol'ü seçin.
 3. Adı için açılır menüden bir ad seçin.
 4. Değiştir'in altında, Adı için açılır menüde bir ad seçin.
 5. Belirtilen sembolün bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

   Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 6. Bir sembol bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen sembolün bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklayın.

  • Belirtilen sembolün tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklayın.

 7. Bir sembolü değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen sembolün geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen sembolün tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Ses, video veya bitmap dosyalarını bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Ses, Video veya Bitmap'i seçin.
 3. Adı için bir ses, video veya bitmap dosyasının adını girin ya da açılır menüden bir ad seçin.
 4. Değiştir'in altında, Adı için bir ses, video veya bitmap dosyasının adını girin ya da açılır menüden bir ad seçin.
 5. Belirtilen ses, video veya bitmap'in bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

   Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 6. Ses, video veya bitmap bulun.
  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklayın.

  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklayın.

 7. Sesi, videoyu veya bitmap'i değiştirin.
  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in geçerli olarak seçili tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i tıklayın.

  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklayın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?