Bul ve Değiştir hakkında

Bul ve Değiştir özelliği şunları yapmanızı sağlar:

 • Bir metin dizesi, font, renk, sembol, ses dosyası, video dosyası veya içe aktarılmış bitmap dosyası aramak.

 • Belirtilen öğeyi aynı türden başka bir öğeyle değiştirmek. Belirtilen öğenin türüne bağlı olarak, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda farklı seçenekler bulunur.

 • Geçerli belge veya geçerli sahnede öğeleri bulmak ve değiştirmek.

 • Bir öğenin bir sonraki tekrarlamasını veya tüm tekrarlamalarını aramak ve geçerli tekrarlamayı veya tüm tekrarlamaları değiştirmek.

Not:

Bir ekran tabanlı belgede, geçerli belge veya geçerli ekranda öğeleri bulup değiştirebilirsiniz ancak sahneleri kullanamazsınız.

Canlı Düzenleme seçeneği belirtilen öğeyi doğrudan Sahne Alanı üzerinde düzenlemenizi sağlar. Bir sembol ararken Canlı Düzenleme'yi kullanırsanız Animate, sembolü yerinde düzenleme modunda açar.

Bul ve Değiştir iletişim kutusunun alt tarafındaki Bul ve Değiştir Günlüğü aradığınız öğelerin konumunu, adını ve türünü gösterir.

Metin bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Metin'i seçin.
 3. Metin kutusuna, bulunacak metni girin.
 4. Değiştir Metin kutusuna, varolan metinle değiştirilecek metni girin.
 5. Metin arama için seçenekleri seçin:

  Tam Sözcük

  Belirtilen metin dizesini sadece, iki taraftan da boşluklar, tırnaklar veya benzer işaretlerle sınırlanmış bir tam sözcük olarak arar. Tam Sözcük seçili değilken, belirtilen metin daha büyük bir kelimenin parçası olarak aranabilir. Örneğin, Tam Sözcük seçili değilken, yer için bir arama bariyer, yerleştirme gibi kelimeleri ortaya çıkarır.

  Büyük/Küçük Harf Eşleştir

  Bulurken ve değiştirirken, belirtilen metnin büyük/küçük harf biçimine tam olarak uyan metinleri arar.

  Normal İfadeler

  ActionScript içerisinde normal ifadeler kullanarak metin arar. Bir ifade, Flash Professional tarafından değerlendirilebilen ve bir değer getiren herhangi bir komuttur.

  Metin Alanı İçeriği

  Bir metin alanının içeriğini arar.

  Kareler/Katmanlar/Parametreler

  Kare etiketleri, katman adları, sahne adları ve bileşen parametrelerini arar.

  ActionScript'teki dizeler

  Belge veya sahnedeki ActionScript içerisindeki dizeleri (tırnak işareti içindeki metinler) arar (harici ActionScript dosyaları aranmaz).

  ActionScript

  Kod ve dizeler dahil olmak üzere ActionScript'in tamamını arar.

 6. Belirtilen metnin bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

  Not:

  7. Adım'da Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 7. Metin bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen metnin bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

  • Belirtilen metnin tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

 8. Metni değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen metnin geçerli seçili tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen metnin tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Font bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Font'u seçin, sonra da şu seçeneklerden birini seçin:
  • Font adına göre aramak için Font Adı'nı seçin ve açılır menüden bir font seçin veya kutuya bir font adı girin. Font Adı seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm fontlar aranır.

  • Font stiline göre aramak için Font Stili'ni seçin ve açılır menüden bir font stili seçin. Font Stili seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm font stilleri aranır.

  • Font boyutuna göre aramak için Font Boyutu'nu seçin ve aranacak font boyutu aralığını belirtmek amacıyla minimum ve maksimum font boyutu değerlerini girin. Boyut seçili değilken, sahne veya belgedeki tüm font boyutları aranır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font adıyla değiştirmek için Değiştir'in altında Font Adı'nı seçin ve açılır menüden bir font adı seçin veya kutuya bir ad girin. Değiştir'in altında Font Adı seçili değilken, geçerli font adı değişmeden kalır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font stiliyle değiştirmek için Değiştir'in altında Font Stili'ni seçin ve açılır menüden bir font stili seçin. Değiştir'in altında Font Stili seçili değilken, belirtilen fontun geçerli stili değişmeden kalır.

  • Belirtilen fontu farklı bir font boyutuyla değiştirmek için Değiştir'in altında Boyut'u seçin ve minimum ve maksimum font boyutu için bir değer girin. Değiştir'in altında Boyut seçili değilken, belirtilen fontun geçerli boyutu değişmeden kalır.

 3. Belirtilen fontun bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

  Not:

  4. Adım'da Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 4. Font bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen fontun bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

  • Belirtilen fontun tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

 5. Bir fontu değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen fontun geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen fontun tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Renk bulma ve değiştirme

Gruplanmış nesnelerde renkleri bulup değiştiremezsiniz.

Not:

Bir Flash Professional belgesindeki bir GIF veya JPEG dosyasında renkleri bulmak ve değiştirmek için dosyayı bir görüntü düzenleme uygulamasında düzenleyin.

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Renk'i seçin.
 3. Bir renk aramak için Renk kontrolünü tıklatın ve şunlardan birini yapın:
  • Renk açılır penceresinden bir renk örneği seçin.

  • Renk açılır penceresindeki Onaltılık Düzenleme kutusuna bir onaltılık renk değeri girin.

  • Sistem Renk Seçicisi düğmesini tıklatın ve sistem renk seçicisinden bir renk seçin.

  • Damlalık aracını görünür yapmak için Renk kontrolünden sürükleyin. Ekranınızdaki herhangi bir rengi seçin.

 4. Belirtilen rengi değiştirmek üzere bir renk seçmek için Değiştir'in altında Renk kontrolünü seçin ve şunlardan birini yapın:
  • Renk açılır penceresinden bir renk örneği seçin.

  • Renk açılır penceresindeki Onaltılık Düzenleme kutusuna bir onaltılık renk değeri girin.

  • Sistem Renk Seçicisi düğmesini tıklatın ve sistem renk seçicisinden bir renk seçin.

  • Damlalık aracını görünür yapmak için Renk kontrolünden sürükleyin. Ekranınızdaki herhangi bir rengi seçin.

 5. Rengin hangi tekrarlamasının bulunup değiştirileceğini belirtmek için Dolgular, Konturlar veya Metin seçeneklerini ya da bu seçeneklerin herhangi bir kombinasyonunu seçin.
 6. Belirtilen rengin bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

  Not:

  Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, canlı düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 7. Renk bulun.
  • Belirtilen rengin bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

  • Belirtilen rengin tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

 8. Rengi değiştirin.
  • Belirtilen rengin geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen rengin tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Sembol bulma ve değiştirme

Sembolleri bulup değiştirmek için, sembolü ada göre aratın. Bir sembolü film klibi, düğme veya grafik gibi herhangi bir türden başka bir sembolle değiştirin.

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Sembol'ü seçin.
 3. Adı için açılır menüden bir ad seçin.
 4. Değiştir'in altında, Adı için açılır menüden bir ad seçin.
 5. Belirtilen sembolün bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

  Not:

  Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 6. Bir sembol bulmak için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen sembolün bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

  • Belirtilen sembolün tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

 7. Bir sembolü değiştirmek için şunlardan birini yapın:
  • Belirtilen sembolün geçerli tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i seçin.

  • Belirtilen sembolün tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i seçin.

Ses, video veya bitmap dosyalarını bulma ve değiştirme

 1. Düzen > Bul ve Değiştir'i seçin.
 2. Tür açılır menüsünden Ses, Video veya Bitmap'i seçin.
 3. Adı için bir ses, video veya bitmap dosyasının adını girin ya da açılır menüden bir ad seçin.
 4. Değiştir'in altında, Adı için bir ses, video veya bitmap dosyasının adını girin ya da açılır menüden bir ad seçin.
 5. Belirtilen ses, video veya bitmap'in bir sonraki tekrarlamasını Sahne Alanı üzerinde seçmek ve yerinde düzenlemek için Canlı Düzenleme'yi seçin.

  Not:

  Bir sonraki adımda Tümünü Bul'u seçseniz bile, düzenleme için sadece bir sonraki tekrarlama seçilir.

 6. Ses, video veya bitmap bulun.
  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in bir sonraki tekrarlamasını bulmak için Sonrakini Bul'u tıklatın.

  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in tüm tekrarlamalarını bulmak için Tümünü Bul'u tıklatın.

 7. Sesi, videoyu veya bitmap'i değiştirin.
  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in geçerli olarak seçili tekrarlamasını değiştirmek için Değiştir'i tıklatın.

  • Belirtilen ses, video veya bitmap'in tüm tekrarlamalarını değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi