Komut oluşturma ve yönetme

Aynı görevi tekrarlamak için Geçmiş panelindeki adımları kullanarak Komutlar menüsünde bir komut oluşturun ve bu komutu tekrar kullanın. Adımlar orijinal gerçekleştirildiği şekilde aynen tekrarlanır. Tekrarlarken adımları değiştiremezsiniz.

Animate'i bir sonraki başlatmanızda adımları kullanmak için bir komut oluşturun ve kaydedin. Kaydedilmiş komutlar siz onları silmedikçe kalıcı olarak korunur. Geçmiş panelinin Adımları Kopyala komutunu kullanarak kopyaladığınız adımlar, başka bir şey kopyaladığınızda kaybolur.

Geçmiş panelindeki seçili adımlardan bir komut oluşturun. Kaydedilmiş Komutları Yönet iletişim kutusunda komutları yeniden adlandırın veya silin.

Komut oluşturma

 1. Geçmiş panelinden bir veya bir dizi adım seçin.
 2. Geçmiş paneli seçenekleri menüsünden Komut Olarak Kaydet'i seçin.
 3. Komut için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın. Komut, Komutlar menüsünde görünür.

  Not:

  Komut, Komutlar klasörünüze bir JavaScript dosyası (.jsfl uzantısıyla) olarak kaydedilir. Bu klasör şu konumlarda bulunur: Windows XP: önyükleme sürücüsü\Documents and Settings\<kullanıcı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<dil>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh HD/Users/<kullanıcı adı>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<dil>/Configuration/Commands.

Komutlar menüsündeki komutların adlarını düzenleme

 1. Komutlar > Kaydedilmiş Komutları Yönet'i seçin.
 2. Yeniden adlandırmak için bir komut seçin.
 3. Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın.
 4. Yeni adı girin ve Tamam'ı tıklatın.

Komutlar menüsünden ad silme

 1. Komutlar > Kaydedilmiş Komutları Yönet'i seçin ve bir komut seçin.
 2. Sil'i tıklatın, uyarı iletişim kutusunda Evet'i tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Komutları çalıştırma

 • Kaydedilmiş bir komutu kullanmak için Komutlar menüsünden komutu seçin.

 • Bir JavaScript veya Animate JavaScript komutunu çalıştırmak için Komutlar > Komutu Çalıştır'ı seçin, çalıştırılacak komuta gidin ve Aç'ı tıklatın.

Başka komutlar alma

Komutlar menüsündeki Başka Komutlar Al seçeneğini kullanarak Adobe Add-ons web sitesine gidin ve diğer Animate kullanıcılarının yolladığı komutları indirin. Oraya yollanan komutlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Animate Exchange web sitesi.

 1. Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
 2. Komutlar > Başka Komutlar Al'ı seçin.

Komutlarda kullanılamayan adımlar

Bazı görevler komut olarak kaydedilemez veya Düzen > Tekrarla menü öğesini kullanarak tekrarlanamazlar. Bu komutlar geri alınabilir ve yinelenebilir ancak tekrarlanamazlar.

Komut olarak kaydedilemeyen ve tekrarlanamayan eylemlere örnek olarak bir kareyi seçme veya bir belgenin boyutunu değiştirme gösterilebilir. Tekrarlanamayan bir eylemi komut olarak kaydetmeye çalışırsanız, komut kaydedilmez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi