Kullanıcı Kılavuzu İptal

Şekil arası doldurma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Şekil arası doldurma işleminde, Zaman Çizelgesi'nde belirli bir karede vektör şekli çizersiniz. Ayrıca, başka bir belirli karede bu şekli değiştirip başka bir şekil çizersiniz. Animate daha sonra, bir şeklin başka bir şekle dönüştüğü animasyonu oluşturarak aradaki karelerin içine ara şekilleri enterpole eder.

Animate tek biçimli düz konturlara ve tek biçimli olmayan süslü konturlara şekil araları eklemenize olanak tanır. Ayrıca, değişken genişlik aracı kullanılarak geliştirilmiş konturlara şekil araları ekleyebilirsiniz. Sonuçları belirlemek için kullanmak istediğiniz şekillerle deneme yapın. Başlangıç şeklindeki hangi noktaların bitiş şeklindeki belirli noktalara karşılık gelmesi gerektiğini Animate uygulamasına bildirmek için şekil ipuçlarını kullanabilirsiniz.

Ayrıca şekil arası içindeki şekillerin konum ve renginin arasını doldurabilirsiniz.

Gruplara, örneklere veya bitmap görüntülerine şekil arası uygulamak için bu öğeleri parçalayın. Metne şekil ara doldurması uygulamak için metni nesnelere dönüştürmek üzere metni iki kere parçaya ayırın. Bkz. Sembol örneği parçalama.

Şekil arası oluşturma

Aşağıdaki adımlar, zaman çizelgesinin 1. karesinden 30. karesine kadar bir şekil arasının nasıl oluşturulduğunu gösterir. Ancak, seçtiğiniz zaman çizelgesinin herhangi bir bölümünde aralar oluşturabilirsiniz.

 1. 1. karede, Dikdörtgen aracıyla bir kare çizin.
 2. Aynı katmanın 30. karesini seçin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare seçeneklerini belirleyerek ya da F7 tuşuna basarak boş bir anahtar kare ekleyin.

 3. Sahne alanında, 30. kareye oval aracıyla bir daire çizin.

  Şimdi 1. karede kare içeren bir anahtar kareniz ve 30. karede daire içeren bir anahtar kareniz var.

 4. Zaman Çizelgesi'nde, iki şekli içeren katmanda iki anahtar kare arasındaki karelerden birini seçin.

 5. Ekle > Şekil Arası seçeneklerini belirleyin.

  Animate, iki anahtar kare arasındaki tüm karelerde şekilleri enterpole eder.

 6. Arayı önizlemek için Zaman Çizelgesi'ndeki kareler boyunca oynatma kafasını sürükleyin veya Enter tuşuna basın.

 7. Şekle ilave olarak hareket arasını doldurmak için 30. karedeki şekli 1. kareden farklı bir konuma taşıyın.

  Enter tuşuna basarak animasyonu önizleyin.

 8. Şeklin renginin arasını doldurmak için 1. karedeki şekli, 30. karedeki şekilden farklı bir renge ayarlayın.
 9. Araya hareket hızı eklemek için karelerden birini seçin ve Özellik denetçisindeki Hareket Hızı alanına bir değer girin.

  Aranın başlangıcına hareket hızı uygulamak için negatif bir değer girin. Aranın bitişine hareket hızı uygulamak için pozitif bir değer girin.

Hareket hızı önayarları veya özel hareket hızları oluşturma

Hareket hızı önayarları, sahne alanındaki bir nesneye uygulanabilecek önceden yapılandırılan hareket hızlarıdır.

Şekil arası için sık kullanılan hareket hızı önayar seti mevcuttur. Hareket hızı önayarları listesinden bir önayar seçerek bu önayarı seçili özelliğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca, şekil arasına özel bir hareket hızı da uygulayabilirsiniz.

 1. Animate zaman çizelgesinde bir şekil arası içeren katmanı tıklatın.

 2. Ara doldurma özelliklerini açmak için özellik panelindeki Ara Doldurma kategorisini tıklatın.

  Ara doldurma özellikleri
  Ara doldurma özellikleri

 3. Hareket hızı türü açılır iletişim kutusundan tercih ettiğiniz hareket hızı önayarını seçin. Uygulamak için önayar türünü çift tıklatın. 

  Klasik hareket hızını uygulamayı seçerseniz, aynı zamanda kaydırıcıyı hareket ettirerek hareket hızının yoğunluğu artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

  Hareket hızı önayarı türleri
  Hareket hızı önayarı türleri

 4. Özel hareket hızı uygulamak için Hareket Hızı'nın yanındaki düzenle simgesini tıklatın. 

  Özel Hareket Hızı iletişim kutusu, hareketin zamana göre derecesini temsil eden bir grafik görüntüler. Yatay eksen kareleri, dikey eksen değişimin yüzdesini temsil eder. İlk anahtar kare %0 olarak temsil edilir ve son anahtar kare %100 olarak temsil edilir.

  Grafiğin eğrisinin eğimi, nesnenin değişiminin hızını temsil eder. Eğri yatay olduğunda (eğimsiz), hız sıfırdır; eğim dikey olduğunda, ani bir değişim oluşur.

  Özel bir hareket hızını kaydedip Özel listesinden özelleştirdiğiniz hareket hızını seçerek yeniden kullanabilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra düzenleme modunda Kaydet ve Uygula düğmesini tıklatın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, MyEase1 adlı özelleştirilmiş hareket hızı önayarını bulabilirsiniz. 

  İlgili yayılma alanlarını seçerek ve hareket hızını uygulayarak zaman çizelgesindeki birden çok yayılma alanında önayar hareket hızlarını kullanabilirsiniz.

  Birden çok yayılma alanı için hareket hızı önayarı
  Birden çok yayılma alanı için hareket hızı önayarı uygulama

Şekil değişikliklerini şekil ipuçlarıyla kontrol etme

Daha karmaşık veya olasılıksız şekil değişikliklerini kontrol etmek için şekil ipuçlarını kullanabilirsiniz. Şekil ipuçları, başlangıç ve bitiş şekillerinde birbirine karşılık gelmesi gereken noktaları tanımlar. Örneğin, bir yüz çiziminin ifade değişikliğinin arasını dolduruyorsanız, her iki gözü işaretlemek için birer şekil ipucu kullanabilirsiniz. Sonra, şekil değişikliği meydana gelirken yüzün biçimsiz bir düğüm haline gelmesinin yerine, her iki göz ayırt edilebilir kalır ve geçiş sırasında ayrı olarak değişir.

Harf olarak şekil ipuçları
Harf olarak şekil ipuçları

Şekil ipuçları, başlangıç ve bitiş şekillerinde hangi noktaların birbirine karşılık geldiğini belirtmek için harfler (a'dan z'ye) içerir. En fazla 26 şekil ipucu kullanabilirsiniz.

Şekil ipuçları başlangıç anahtar karesinde sarı, bitiş anahtar karesinde yeşil ve bir eğri üzerinde değilken kırmızıdır.

Şekillerin arasını doldururken en iyi sonuçlar için şu yönergeleri izleyin:

 • Karmaşık şekil arası doldurmada, ara şekiller oluşturun ve sadece bir başlangıç ve bitiş şekli tanımlamak yerine, onların arasını doldurun.

 • Şekil ipuçlarının mantıklı olduğundan emin olun. Örneğin, bir üçgen için üç şekil ipucu kullanıyorsanız orijinal üçgende ve arası doldurulacak üçgende aynı sırada olmalıdırlar. Sıra, ilk anahtar karede a,b,c ve ikinci anahtar karede a,c,b şeklinde olamaz.

 • Şekil ipuçları, şeklin sol üst köşesinden başlayarak saat yönünün tersine doğru yerleştirdiğinizde en iyi sonucu verirler.

Şekil ipuçlarını kullanma

 1. Şekil arası doldurulan bir dizideki ilk anahtar kareyi seçin.
 2. Değiştir > Şekil > Şekil İpucu Ekle seçeneklerini belirleyin. Başlangıç şekil ipucu, şekil üzerinde bir yerde, üstünde a harfi bulunan kırmızı bir daire olarak görünür.

 3. Şekil ipucunu işaretlenecek bir noktaya taşıyın.
 4. Ara doldurma dizisindeki son anahtar kareyi seçin. Bitiş şekil ipucu, şekil üzerinde bir yerde, üstünde a harfi bulunan yeşil bir daire olarak görünür.

 5. Şekil ipucunu, bitiş şeklinde ilk işaretlediğiniz noktaya karşılık gelen noktaya taşıyın.

 6. Şekil ipuçlarının şekil arası doldurmayı nasıl değiştirdiğini görüntülemek için animasyonu tekrar oynatın. Ara doldurmanın ince ayarını yapmak için şekil ipuçlarını taşıyın.
 7. Daha fazla şekil ipucu eklemek için bu işlemi tekrarlayın. Yeni ipuçları sırasıyla ardından gelen harflerle görünür (b, c, vs.).

Tüm şekil ipuçlarını görüntüleme

 1. Görünüm > Şekil İpuçlarını Göster seçeneklerini belirleyin. Şekil İpuçlarını Göster seçeneğinin kullanılabilir olması için şekil ipuçlarını içeren katman ve anahtar kare etkin olmalıdır.

Şekil ipucunu kaldırma

 1. Sahne alanının dışına sürükleyin.

Tüm şekil ipuçlarını kaldırma

 1. Değiştir > Şekil > Tüm İpuçlarını Kaldır seçeneklerini belirleyin.

Değişken genişlik ile konturlara şekil arası ekleme

Animate, değişken genişliği kullanarak konturlar için şekil arası eklemenize olanak tanır. Önceden Animate, yalnızca tek biçimli konturlar ve şekiller için şekil arası oluşturmayı desteklerdi. Bu durum, tasarımcıları değişken genişlik aracı kullanılarak geliştirilmiş konturlar gibi tek biçimli olmayan konturlar için şekil arası oluşturma konusunda kısıtlardı. Değişken genişlikle kontur aralarını doldurma, Animate'te tasarım olanaklarını yüksek oranda artırır.

Süslü konturlara şekil araları eklemek, bir şekle veya tek biçimli düz kontura ara eklemekten farksızdır. İş akışı, aranın başlangıç ve son şeklini belirlemenizi gerektirir ve Animate, aranın geçiş karelerini oluşturur.

Değişken genişlik aracı hakkında

Değişken genişlik aracı, hoş ve süslü konturlar oluşturmanız için tek biçimli düz konturlar geliştirmenize olanak tanır.

Değişken genişlik konturlarına şekil arası ekleme

 1. Animate CC'de, Çizgi aracını kullanarak bir çizgi çizin.

  Kontur değeri iki piksel olarak ayarlanmış şekilde çizgi konturu
  Kontur değeri iki piksel olarak ayarlanmış şekilde Sahne Alanında Çizgi aracı kullanılarak çizilen çizgi konturu.

 2. Konturun ortasına genişlik eklemek için Değişken Genişlik aracını kullanın (aşağıdaki şekle bakın). Değişken genişlik aracını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Değişken Genişlik Aracı'nı kullanarak konturları geliştirme.

  68,0 piksel değerine sahip değişken genişlik konturu
  Kontur değeri 68,0 piksel olarak ayarlanmış şekilde Değişken Genişlik Aracı kullanılarak oluşturulan Değişken Genişlik Konturu.

 3. Zaman çizelgesinde başka bir kare seçin (örneğin 30. kare) ve aranız için konturun son şeklini oluşturun.

  Şekil arasının son anahtar karesine eklenen son şekil
  Şekil arasının son anahtar karesine eklenen son şekil.

 4. 1 ile 30 arasında herhangi bir kareyi sağ tıklatın ve Şekil Arası Oluştur seçeneğini belirleyin.

Değişken genişlik profillerine şekil araları ekleme

Animate değişken genişlik profili olarak kaydedilmiş süslü konturlara şekil araları eklemenize de olanak tanır. Bir aranın başlangıç ve son şekillerine genişlik profilleri uygulayabilir ve Animate'in düz bir Şekil arası oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Genişlik profilleri süslü konturlardır ve kolay yeniden kullanım için değişken genişlik aracı kullanılarak kaydedilir. Değişken genişlik profillerine şekil araları eklemek için şunları yapın:

 1. Animate'te aracını kullanarak sahne alanında bir çizgi çizin.

  İki piksel değerine sahip çizgi konturu
  Kontur değeri iki piksel olarak ayarlanmış şekilde sahne alanında çizgi aracı kullanılarak çizilen çizgi konturu.

 2. Özellik denetçisinde Genişlik açılır menüsünden bir genişlik profili seçip uygulayın.

  68,0 piksel kontur değerine sahip değişken genişlik konturu
  Kontur değeri 68,0 piksel olarak ayarlanmış şekilde Değişken Genişlik Aracı kullanılarak oluşturulan Değişken Genişlik Konturu.

 3. Zaman çizelgesinde başka bir kare (örneğin 30. kare) seçin ve Özellik denetçisindeki genişlik açılır menüsünden istediğiniz genişlik profilini seçin.

 4. Seçili genişlik profillerine şekil arası eklemek için 1 ile 30 arasındaki herhangi bir kareyi sağ tıklatın ve Şekil Arası Oluştur seçeneğini belirleyin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın