Şekil araları hakkında

Şekil arası doldurma işleminde, Zaman Çizelgesi'nde belirli bir karede vektör şekli çizersiniz ve başka bir belirli karede bu şekli değiştirip başka bir şekil çizersiniz. Animate daha sonra, bir şeklin başka bir şekle dönüştüğü animasyonu oluşturarak aradaki karelerin içine ara şekilleri enterpole eder.

Animate tek biçimli düz konturlara ve tek biçimli olmayan süslü konturlara şekil araları eklemenize olanak tanır. Ayrıca, Değişken Genişlik Aracı kullanılarak geliştirilmiş konturlara şekil araları ekleyebilirsiniz. Sonuçları belirlemek için kullanmak istediğiniz şekillerle deneme yapın. Başlangıç şeklindeki hangi noktaların bitiş şeklindeki belirli noktalara karşılık gelmesi gerektiğini Animate uygulamasına bildirmek için şekil ipuçlarını kullanabilirsiniz.

Ayrıca şekil arası içindeki şekillerin konum ve renginin arasını doldurabilirsiniz.

Gruplara, örneklere veya bitmap görüntülerine şekil arası uygulamak için bu öğeleri parçalayın. Bkz. Sembol örneği parçalama.

Metne şekil arası uygulamak üzere metni nesnelere dönüştürmek için iki kere parçalayın. Bkz. Sembol örneği parçalama.

Şekil arası oluşturma

Şu adımlar, Zaman Çizelgesi'nde 1. kareden 30. kareye bir şekil arasının nasıl oluşturulduğunu gösterir. Ancak, seçtiğiniz Zaman Çizelgesi'nin herhangi bir bölümünde aralar oluşturabilirsiniz.

 1. 1. karede, Dikdörtgen aracıyla bir kare çizin.
 2. Aynı katmanın 30. karesini seçin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare seçeneklerini belirleyerek ya da F7 tuşuna basarak boş bir anahtar kare ekleyin.
 3. Sahne Alanı'nda, 30. kareye Oval aracıyla bir daire çizin.

  Şimdi 1. karede kare içeren bir anahtar kareniz ve 30. karede daire içeren bir anahtar kareniz var.

 4. Zaman Çizelgesi'nde, iki şekli içeren katmanda iki anahtar kare arasındaki karelerden birini seçin.
 5. Ekle > Şekil Arası seçeneğini belirleyin.

  Animate, iki anahtar kare arasındaki tüm karelerde şekilleri enterpole eder.

 6. Arayı önizlemek için, Zaman Çizelgesi'ndeki kareler boyunca oynatma kafasını sürükleyin.
 7. Şeklin yanı sıra hareketin de arasını doldurmak için, 30. karedeki şekli Sahne Alanı üzerinde 1. karedeki şeklin konumundan farklı bir konuma taşıyın.

  Enter tuşuna basarak animasyonu önizleyin.

 8. Şeklin renginin arasını doldurmak için, 1. karedeki şekli, 30. karedeki şekilden farklı bir renge ayarlayın.
 9. Araya hareket hızı eklemek için, iki anahtar kare arasındaki karelerden birini seçin ve Özellik denetçisindeki Hareket Hızı alanına bir değer girin.

  Aranın başlangıcına hareket hızı uygulamak için negatif bir değer girin. Aranın bitişine hareket hızı uygulamak için pozitif bir değer girin.

Hareket hızı önayarları veya özel hareket hızları oluşturma

Hareket hızı önayarları, sahne alanındaki bir nesneye uygulanabilecek önceden yapılandırılan hareket hızlarıdır.

Şekil arası için sık kullanılan hareket hızı önayar seti mevcuttur. Hareket hızı önayarları listesinden bir önayar seçerek bu önayarı seçili özelliğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca, şekil arasına özel bir hareket hızı da uygulayabilirsiniz.

 1. Animate zaman çizelgesinde bir Şekil Arası içeren katmanı tıklatın.

 2. Ara Doldurma özelliklerini açmak için özellik panelindeki Ara Doldurma kategorisini tıklatın.

 3. Hareket hızı türü açılır penceresinden tercih ettiğiniz hareket hızı önayarını seçin ve Uygula'yı tıklatın. 

  Doğrusal hareket hızını uygulamayı seçerseniz, aynı zamanda kaydırıcıyı hareket ettirerek hareket hızının yoğunluğu artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

 4. Özel hareket hızı uygulamak için Hareket Hızı'nın yanındaki Düzenle simgesini tıklatın. 

  Özel Hareket Hızı iletişim kutusu, hareketin zamana göre derecesini temsil eden bir grafik görüntüler. Yatay eksen kareleri, dikey eksen değişimin yüzdesini temsil eder. İlk ana kare %0 olarak temsil edilir ve son ana kare %100 olarak temsil edilir.

  Grafiğin eğrisinin eğimi, nesnenin değişiminin hızını temsil eder. Eğri yatay olduğunda (eğimsiz), hız sıfırdır; eğim dikey olduğunda, ani bir değişim oluşur.

  Hareket hızı önayarlarını ekran görüntüsünde gösterildiği şekilde özelleştirdikten sonra değişiklikleri kopyalayabilir ve diğer herhangi bir önayarda kullanabilirsiniz. Kopyalama, yapıştırma, geri alma veya yineleme işlemleri için Özel Hareket Hızı iletişim kutusunu sağ tıklatabilir ve menü seçeneğini belirleyebilirsiniz. 

Hareket hızı önayarlarını bir HTML5 Canvas belgesi ile kullandığınızda en iyileştirilmiş bir çıktı js dosyası oluşturabilirsiniz. HTML5 Canvas, çıktı oluştururken TweenJS'nin hareket hızı işlevlerini kullanır. 

Şekil değişikliklerini şekil ipuçlarıyla kontrol etme

Daha karmaşık veya olanak dışı şekil değişikliklerini kontrol etmek için şekil ipuçlarını kullanabilirsiniz. Şekil ipuçları, başlangıç ve bitiş şekillerinde birbirine karşılık gelmesi gereken noktaları tanımlar. Örneğin, bir yüz çiziminin ifade değişikliğinin arasını dolduruyorsanız, her iki gözü işaretlemek için birer şekil ipucu kullanabilirsiniz. Sonra, şekil değişikliği meydana gelirken yüzün biçimsiz bir düğüm haline gelmesinin yerine, her iki göz ayırt edilebilir kalır ve geçiş sırasında ayrı olarak değişir.

Şekil ipuçları, başlangıç ve bitiş şekillerinde hangi noktaların birbirine karşılık geldiğini belirtmek için harfler (a'dan z'ye) içerir. En fazla 26 şekil ipucu kullanabilirsiniz.

Şekil ipuçları başlangıç ana karesinde sarı, bitiş ana karesinde yeşil ve bir eğri üzerinde değilken kırmızıdır.

Şekillerin arasını doldururken en iyi sonuçlar için şu yönergeleri izleyin:

 • Karmaşık şekil arası doldurmada, ara şekiller oluşturun ve sadece bir başlangıç ve bitiş şekli tanımlamak yerine, onların arasını doldurun.

 • Şekil ipuçlarının mantıklı olduğundan emin olun. Örneğin, bir üçgen için üç şekil ipucu kullanıyorsanız, orijinal üçgende ve arası doldurulacak üçgende aynı sırada olmalıdırlar. Sıra ilk ana karede abc, ikincide acb olamaz.

 • Şekil ipuçları, şeklin sol üst köşesinden başlayarak saat yönünün tersine doğru yerleştirdiğinizde en iyi sonucu verirler.

Şekil ipuçlarını kullanma

 1. Şekil arası doldurulan bir dizideki ilk ana kareyi seçin.
 2. Değiştir > Şekil > Şekil İpucu Ekle'yi seçin. Başlangıç şekil ipucu, şekil üzerinde bir yerde, üstünde a harfi bulunan kırmızı bir daire olarak görünür.
 3. Şekil ipucunu işaretlenecek bir noktaya taşıyın.
 4. Ara doldurma dizisindeki son ana kareyi seçin. Bitiş şekil ipucu, şekil üzerinde bir yerde, üstünde a harfi bulunan yeşil bir daire olarak görünür.

 5. Şekil ipucunu, bitiş şeklinde ilk işaretlediğiniz noktaya karşılık gelen noktaya taşıyın.

 6. Şekil ipuçlarının şekil arası doldurmayı nasıl değiştirdiğini görüntülemek için animasyonu tekrar oynatın. Ara doldurmanın ince ayarını yapmak için şekil ipuçlarını taşıyın.
 7. Daha fazla şekil ipucu eklemek için bu işlemi tekrarlayın. Yeni ipuçları sırasıyla ardından gelen harflerle görünür (b, c, vs.).

Tüm şekil ipuçlarını görüntüleme

 1. Görünüm > Şekil İpuçlarını Göster'i seçin. Şekil İpuçlarını Göster'in kullanılabilir olması için şekil ipuçlarını içeren katman ve ana kare etkin olmalıdır.

Şekil ipucunu kaldırma

 1. Sahne Alanı'nın dışına sürükleyin.

Tüm şekil ipuçlarını kaldırma

 1. Değiştir > Şekil > Tüm İpuçlarını Kaldır'ı seçin.

Değişken Genişlik'i kullanarak konturlar için şekil arası doldurma

Animate CC, Değişken Genişlik'i kullanarak konturlar için şekil arası eklemenize olanak tanır. Önceden Animate, yalnızca tek biçimli konturlar ve şekiller için şekil arası oluşturmayı desteklerdi. Bu durum, tasarımcıları Değişken Genişlik Aracı kullanılarak geliştirilmiş konturlar gibi tek biçimli olmayan konturlar için şekil arası oluşturma konusunda kısıtlardı. Değişken genişlikle kontur aralarını doldurma, Animate CC'de tasarım olanaklarını yüksek oranda artırır.

Süslü konturlara Şekil araları ekleme, bir şekle veya tek biçimli düz kontura ara eklemekten farksızdır. İş akışı, aranın başlangıç ve son şeklini belirlemenizi gerektirir ve Animate, aranın geçiş karelerini oluşturur.

Değişken Genişlik Aracı Hakkında

Değişken Genişlik aracı, hoş ve süslü konturlar oluşturmanız için tek biçimli düz konturlar geliştirmenize olanak tanır. Değişken Genişlik Aracı'nı kullanarak konturları geliştirme hakkında bilgi için bkz. Değişken Genişlik aracını kullanarak konturları ve şekilleri geliştirme.

Değişken Genişlik konturlarına Şekil arası ekleme

 1. Animate CC'de Çizgi Aracı'nı kullanarak bir çizgi çizin.

  Kontur değeri 2 pks olarak ayarlanmış halde Sahne Alanı'nda Çizgi aracı kullanılarak çizilmiş bir çizgi konturu.

 2. Konturun ortasına genişlik eklemek için Değişken Genişlik aracını kullanın (aşağıdaki şekle bakın). Değişken Genişlik aracını kullanma hakkında bilgi için bkz. Değişken Genişlik Aracı'nı kullanarak konturları geliştirme.

  Kontur değeri 68,0 pks olarak ayarlanmış halde Değişken Genişlik Aracı kullanılarak oluşturulan Değişken Genişlik Konturu.

 3. Zaman çizelgesinde başka bir kare seçin (örneğin 30. kare) ve aranız için konturun son şeklini oluşturun.

  Şekil arasının son anahtar karesine eklenen son şekil.

 4. 1 ile 30 arasında herhangi bir kareyi sağ tıklatın ve Şekil Arası Oluştur seçeneğini belirleyin.

Değişken genişlik profillerine şekil araları ekleme

Animate CC ayrıca, Değişken Genişlik Profili olarak kaydedilmiş süslü konturlara şekil araları eklemenize olanak tanır. Bir aranın başlangıç ve son şekillerine genişlik profilleri uygulayabilir ve Animate'in düz bir Şekil arası oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Genişlik Profilleri süslü konturlardan ibarettir ve kolay yeniden kullanım için Değişken Genişlik Aracı kullanılarak kaydedilir. Genişlik Profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genişlik Profillerini Kaydetme

Değişken genişlik profillerine şekil araları eklemek için şunları yapın:

 1. Animate CC'de Çizgi Aracı'nı kullanarak Sahne Alanı'nda bir çizgi çizin.

  Kontur değeri 2 pks olarak ayarlanmış halde Sahne Alanı'nda Çizgi aracı kullanılarak çizilmiş bir çizgi konturu.

 2. Özellik Denetçisi'nde, Genişlik açılır menüsünden bir Genişlik Profili seçip uygulayın.

  Kontur değeri 68,0 pks olarak ayarlanmış halde Değişken Genişlik Aracı kullanılarak oluşturulan Değişken Genişlik Konturu.

 3. Zaman çizelgesinde başka bir kare (örneğin 30. kare) seçin ve Özellik Denetçisi'ndeki Genişlik açılır menüsünden istediğiniz Genişlik Profili'ni seçin.

 4. Seçili Genişlik Profillerine şekil arası eklemek için 1 ile 30 arasındaki herhangi bir kareyi sağ tıklatın ve Şekil Arası Oluştur seçeneğini belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi