Sahne Alanı'nda bir ara örneği konumlandırdığınızda, söz konusu animasyon için Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görüntülendiğini görürsünüz. Hareket yolu, arası doldurulan örneğin uzamsal hareketini temsil eden bir çizgidir. Noktaları (bazen "ara noktaları" veya "kare noktaları" olarak adlandırılır), zaman çizelgesindeki yol boyunca uzanan hedef nesne konumunu temsil eder. Hedef nesnenin konumu, tek bir kare ya da kare grupları ile gösterilir. 

Bir ara hareketin hareket yolunu aşağıdaki yöntemlerle düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

 • Nesnenin konumunu ara yayılma alanının herhangi bir karesine kaydırma.

 • Tüm hareket yolunu Sahne Alanı'ndaki farklı bir konuma taşıyın.

 • SeçimAlt Seçim veya Serbest Dönüştürme araçlarını kullanarak yolun şeklini ya da boyutunu değiştirin.

 • Dönüştür paneli veya Özellik denetçisini kullanarak yolun şeklini veya boyutunu değiştirin.

 • Değiştir Dönüştür menüsündeki komutları kullanın.

 • Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulayın.

 • Hareket Düzenleyici'yi kullanın.

Sahne Alanı'ndaki bütün katmanlarda bulunan bütün hareket yollarını eşzamanlı olarak göstermek için Her Zaman Hareket Yollarını Göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu görüntü, birbiriyle kesişen farklı hareket yollarında birden çok animasyon tasarlarken faydalı olur. Bir hareket yolu veya ara yayılma alanı seçildiğinde, bu seçeneği Özellik denetçisi seçenekler menüsünden belirleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla hareket yolunun şeklini düzenleme

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla, bir hareket yolunu yeniden şekillendirebilirsiniz. Seçim aracı ile, bir parçayı sürükleyerek yeniden şekillendirebilirsiniz. Aradaki özellik anahtar kareleri, yolda denetim noktaları olarak görünür. Alt Seçim aracı ile, her konum özellik anahtar karesine karşılık gelen yoldaki denetim noktalarını ve Bezier tutamaçlarını gösterebilirsiniz. Bu tutamaçları, yolu özellik anahtar kare noktaları etrafında yeniden şekillendirmek için kullanabilirsiniz.

Daire gibi doğrusal olmayan bir hareket yolu oluşturduğunuzda, arası doldurulan nesnenin yol boyunca hareket ederken dönmesini sağlayabilirsiniz. Yola göre sabit bir yön elde etmek için, Özellik denetçisindeki Yola Yönlendir seçeneğini belirleyin.

an_orient_to_path
Hareket yoluna yönlendirilmeyen (sol) ve hareket yoluna yönlendirilen (sağ), arası doldurulan bir nesne.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.

 2. Hareket yolunun Sahne Alanı'nda görünmesini sağlamak için ara hedefi örneğini tıklatın.

 3. Seçim aracı ile, yeniden şekillendirmek üzere hareket yolunun herhangi bir parçayı sürükleyin. İlk önce parçayı seçmek için tıklatmayın.

 4. Yoldaki bir özellik anahtar karesi noktasına ait Bezier denetim noktalarını göstermek için, Alt Seçim aracını tıklatın ve ardından yolu tıklatın.

  Özellik anahtar kare noktaları, hareket yolunda denetim noktaları (küçük baklavalar) olarak görüntülenir.

 5. Bir denetim noktasını taşımak için Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

 6. Bir denetim noktasının etrafındaki yolun eğrisini düzenlemek için, denetim noktasının Bezier tutamaçlarını Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

  Tutamaçlar genişletilmemişse, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Macintosh) denetim noktasını sürükleyerek bunları genişletebilirsiniz.

 1. Tutturma noktasını silmek için Tutturma Noktasını Silme aracını seçin. Seçim aracıyla oluşturulan çoğu tutturma noktası, düzgün noktalardır. Tutturma noktasını dönüştürmek için Tutturma Noktasını Dönüştürme aracını seçin. Tutturma noktası bir açı noktasına dönüşür.
 1. Ayrıca, normal tutturma noktasına yapacağınız şekilde bir noktadan yeni Bezier tutamaçlarını çekip bunları konumlandırabilirsiniz.

Not:

Tutturma Noktası Ekleme aracıyla bir yola tutturma noktası ekleyemezsiniz.

Arası doldurulan nesnenin konumunu değiştirme

Hareket yolunu düzenlemek için aranın Sahne Alanı'ndaki hedef örneğini ara yayılma alanındaki herhangi bir kareye taşıyın. Geçerli kare, bir özellik anahtar karesi içermiyorsa Animate bir tane ekler.

 1. Oynatma kafasını hedef örneği taşımak istediğiniz kareye yerleştirin.
 2. Seçim aracı ile, hedef örneği Sahne Alanı'nda yeni bir konuma sürükleyin.

Hareket yolu yeni konumu içerecek şekilde güncellenecektir. Hareket yolundaki diğer tüm özellik ana kareleri orijinal konumlarında kalacaktır.

Sahne Alanı'ndaki bir hareket yolunun konumunu değiştirme

Sahne Alanı'ndaki hareket yolunun tamamını sürükleyebilir veya konumunu Özellik denetçisinde ayarlayabilirsiniz.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu seçin:

  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını tıklatın ve ardından Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatın.
  • Sahne Alanı'nda arası doldurulmuş nesneyi tıklatın ve ardından hareket yolunu tıklatın.
  • Her ikisini de seçmek için hareket yolu ve hedef örneği etrafına bir seçim çerçevesi sürükleyin.
  • (Yalnızca CS5.5) Düzenlemek istediğiniz her aranın hareket yolunu Shift tuşunu basılı tutup tıklatarak birden fazla hareket yolu seçin. Ayrıca, tüm hareket yollarının etrafına bir seçim çerçevesi sürükleyebilirsiniz.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu taşıyın:

  • Yolu, Sahne Alanı'nda istenilen konuma sürükleyin.
  • Özellik denetçisinde yol için x ve y değerlerini ayarlayın. x ve y değerleri, hareket yoluna ait sınırlama kutusunun sol üst köşesi içindir.
  • Hareket yolunu taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Serbest Dönüştürme aracıyla hareket yolunu düzenleme

 1. Araçlar panelinde Serbest Dönüştürme aracını tıklatın.
 2. Serbest Dönüştürme aracıyla, hareket yolunu tıklatın. Ara hedef örneğini tıklatmayın.
 3. Yolu Serbest Dönüştürme aracı ile ölçeklendirin, eğin veya döndürün.

Aradan hareket yolu silme

 1. Sahne Alanı 'nda hareket yolunu Seçim aracıyla tıklatarak seçin.
 2. Sil tuşuna basın.

Hareket yolunu kontur olarak kopyalama

 1. Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatarak seçin.
 2. Düzen Kopyala'yı seçin.

Daha sonra yolu bir kontur olarak veya başka bir ara hareketin hareket yolu olarak başka bir katmana yapıştırabilirsiniz.

Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulama

Ayrı bir katman veya zaman çizelgesindeki bir konturu bir aranın hareket yolu olarak uygulayabilirsiniz.

 1. Ara doldurma katmanından farklı bir katmanda bir kontur seçin ve bu konturu panoya kopyalayın.
  Konturun kapatılmaması gerekir. Yalnızca kesintisiz konturlar kullanılabilir.
 2. Zaman Çizelgesi'nde bir ara yayılma alanı seçin ve konturu yapıştırın. Animate, konturu seçilen ara yayılma alanı için yeni hareket yolu olarak uygular. Aranın hedef örneği artık yeni kontur boyunca hareket eder.
 3. Aranın başlangıç ve bitiş noktalarını ters çevirmek için ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Ara yayılma alanı bağlam menüsünden Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi