Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Sahne Alanı'nda bir ara örneği konumlandırdığınızda, söz konusu animasyon için Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görüntülendiğini görürsünüz. Hareket yolu, arası doldurulan örneğin uzamsal hareketini temsil eden bir çizgidir. Noktaları (bazen "ara noktaları" veya "kare noktaları" olarak adlandırılır), zaman çizelgesindeki yol boyunca uzanan hedef nesne konumunu temsil eder. Hedef nesnenin konumu, tek bir kare ya da kare grupları ile gösterilir. 

Bir ara hareketin hareket yolunu aşağıdaki yöntemlerle düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz:

 • Nesnenin konumunu ara yayılma alanının herhangi bir karesine kaydırma.

 • Tüm hareket yolunu Sahne Alanı'ndaki farklı bir konuma taşıyın.

 • SeçimAlt Seçim veya Serbest Dönüştürme araçlarını kullanarak yolun şeklini ya da boyutunu değiştirin.

 • Dönüştür paneli veya Özellik denetçisini kullanarak yolun şeklini veya boyutunu değiştirin.

 • Değiştir Dönüştür menüsündeki komutları kullanın.

 • Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulayın.

 • Hareket Düzenleyici'yi kullanın.

Sahne Alanı'ndaki bütün katmanlarda bulunan bütün hareket yollarını eşzamanlı olarak göstermek için Her Zaman Hareket Yollarını Göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu görüntü, birbiriyle kesişen farklı hareket yollarında birden çok animasyon tasarlarken faydalı olur. Bir hareket yolu veya ara yayılma alanı seçildiğinde, bu seçeneği Özellik denetçisi seçenekler menüsünden belirleyebilirsiniz.

Ayrıca bkz.

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla hareket yolunun şeklini düzenleme

Seçim ve Alt Seçim araçlarıyla, bir hareket yolunu yeniden şekillendirebilirsiniz. Seçim aracı ile, bir parçayı sürükleyerek yeniden şekillendirebilirsiniz. Aradaki özellik anahtar kareleri, yolda denetim noktaları olarak görünür. Alt Seçim aracı ile, her konum özellik anahtar karesine karşılık gelen yoldaki denetim noktalarını ve Bezier tutamaçlarını gösterebilirsiniz. Bu tutamaçları, yolu özellik anahtar kare noktaları etrafında yeniden şekillendirmek için kullanabilirsiniz.

Daire gibi doğrusal olmayan bir hareket yolu oluşturduğunuzda, arası doldurulan nesnenin yol boyunca hareket ederken dönmesini sağlayabilirsiniz. Yola göre sabit bir yön elde etmek için, Özellik denetçisindeki Yola Yönlendir seçeneğini belirleyin.

Hareket yoluna yönlendirilmeyen (sol) ve hareket yoluna yönlendirilen (sağ), arası doldurulan bir nesne.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.

 2. Hareket yolunun Sahne Alanı'nda görünmesini sağlamak için ara hedefi örneğini tıklatın.

 3. Seçim aracı ile, yeniden şekillendirmek üzere hareket yolunun herhangi bir parçayı sürükleyin. İlk önce parçayı seçmek için tıklatmayın.

 4. Yoldaki bir özellik anahtar karesi noktasına ait Bezier denetim noktalarını göstermek için, Alt Seçim aracını tıklatın ve ardından yolu tıklatın.

  Özellik anahtar kare noktaları, hareket yolunda denetim noktaları (küçük baklavalar) olarak görüntülenir.

 5. Bir denetim noktasını taşımak için Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

 6. Bir denetim noktasının etrafındaki yolun eğrisini düzenlemek için, denetim noktasının Bezier tutamaçlarını Alt Seçim aracıyla sürükleyin.

  Tutamaçlar genişletilmemişse, Alt tuşuna basıp (Windows) veya Option tuşuna basıp (Macintosh) denetim noktasını sürükleyerek bunları genişletebilirsiniz.

 1. Tutturma noktasını silmek için Tutturma Noktasını Silme aracını seçin. Seçim aracıyla oluşturulan çoğu tutturma noktası, düzgün noktalardır. Tutturma noktasını dönüştürmek için Tutturma Noktasını Dönüştürme aracını seçin. Tutturma noktası bir açı noktasına dönüşür.
 1. Ayrıca, normal tutturma noktasına yapacağınız şekilde bir noktadan yeni Bezier tutamaçlarını çekip bunları konumlandırabilirsiniz.
Not:

Tutturma Noktası Ekleme aracıyla bir yola tutturma noktası ekleyemezsiniz.

Arası doldurulan nesnenin konumunu değiştirme

Hareket yolunu düzenlemek için aranın Sahne Alanı'ndaki hedef örneğini ara yayılma alanındaki herhangi bir kareye taşıyın. Geçerli kare, bir özellik anahtar karesi içermiyorsa Animate bir tane ekler.

 1. Oynatma kafasını hedef örneği taşımak istediğiniz kareye yerleştirin.
 2. Seçim aracı ile, hedef örneği Sahne Alanı'nda yeni bir konuma sürükleyin.

Hareket yolu yeni konumu içerecek şekilde güncellenecektir. Hareket yolundaki diğer tüm özellik ana kareleri orijinal konumlarında kalacaktır.

Sahne Alanı'ndaki bir hareket yolunun konumunu değiştirme

Sahne Alanı'ndaki hareket yolunun tamamını sürükleyebilir veya konumunu Özellik denetçisinde ayarlayabilirsiniz.

 1. Araçlar panelinde Seçim aracını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu seçin:

  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını tıklatın ve ardından Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatın.
  • Sahne Alanı'nda arası doldurulmuş nesneyi tıklatın ve ardından hareket yolunu tıklatın.
  • Her ikisini de seçmek için hareket yolu ve hedef örneği etrafına bir seçim çerçevesi sürükleyin.
  • (Yalnızca CS5.5) Düzenlemek istediğiniz her aranın hareket yolunu Shift tuşunu basılı tutup tıklatarak birden fazla hareket yolu seçin. Ayrıca, tüm hareket yollarının etrafına bir seçim çerçevesi sürükleyebilirsiniz.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak hareket yolunu taşıyın:

  • Yolu, Sahne Alanı'nda istenilen konuma sürükleyin.
  • Özellik denetçisinde yol için x ve y değerlerini ayarlayın. x ve y değerleri, hareket yoluna ait sınırlama kutusunun sol üst köşesi içindir.
  • Hareket yolunu taşımak için ok tuşlarını kullanın.

Serbest Dönüştürme aracıyla hareket yolunu düzenleme

 1. Araçlar panelinde Serbest Dönüştürme aracını tıklatın.
 2. Serbest Dönüştürme aracıyla, hareket yolunu tıklatın. Ara hedef örneğini tıklatmayın.
 3. Yolu Serbest Dönüştürme aracı ile ölçeklendirin, eğin veya döndürün.

Aradan hareket yolu silme

 1. Sahne Alanı 'nda hareket yolunu Seçim aracıyla tıklatarak seçin.
 2. Sil tuşuna basın.

Hareket yolunu kontur olarak kopyalama

 1. Sahne Alanı'nda hareket yolunu tıklatarak seçin.
 2. Düzen Kopyala'yı seçin.

Daha sonra yolu bir kontur olarak veya başka bir ara hareketin hareket yolu olarak başka bir katmana yapıştırabilirsiniz.

Hareket yolu olarak özel bir kontur uygulama

Ayrı bir katman veya zaman çizelgesindeki bir konturu bir aranın hareket yolu olarak uygulayabilirsiniz.

 1. Ara doldurma katmanından farklı bir katmanda bir kontur seçin ve bu konturu panoya kopyalayın.
  Konturun kapatılmaması gerekir. Yalnızca kesintisiz konturlar kullanılabilir.
 2. Zaman Çizelgesi'nde bir ara yayılma alanı seçin ve konturu yapıştırın. Animate, konturu seçilen ara yayılma alanı için yeni hareket yolu olarak uygular. Aranın hedef örneği artık yeni kontur boyunca hareket eder.
 3. Aranın başlangıç ve bitiş noktalarını ters çevirmek için ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Ara yayılma alanı bağlam menüsünden Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın