Düz çizgiler veya düzgün, akıcı eğriler halinde kesin yollar çizmek için Kalem aracını kullanın. Kalem aracıyla çizim yaparken, düz çizgi parçaları üzerinde nokta oluşturmak için tıklatın ve eğimli çizgi parçaları üzerinde nokta oluşturmak için sürükleyin. Çizgi üzerindeki noktaları ayarlayarak düz ve eğimli çizgi parçaları ayarlayın.

Aşağıdaki eğitim videosunda, Animate uygulamasındaki Kalem aracının nasıl kullanıldığı gösterilmektedir:

Kalem aracı çizim durumları

Kalem aracı farklı işaretçiler görüntüleyerek, geçerli çizim durumu hakkında geribildirim sağlar. Çeşitli çizim durumları şu işaretçilerle belirtilir:

İlk Tutturma Noktası işaretçisi 

Kalem aracını seçtiğinizde ilk gördüğünüz işaretçidir. Sahne Alanı’ndaki bir sonraki fare tıklatmasının, yeni bir yolun başlangıcı olan bir ilk tutturma noktası oluşturacağını belirtir (tüm yeni yollar bir ilk tutturma noktasıyla başlar). Varolan çizim yolları sonlandırılır.

Sıralı Tutturma Noktası işaretçisi 

Bir sonraki fare tıklatmasının, bir tutturma noktasını ve onu bir önceki tutturma noktasına bağlayan bir çizgiyi oluşturacağını belirtir. Bu işaretçi, yolun ilk noktası dışındaki tüm kullanıcı tanımlı tutturma noktalarının oluşturulması sırasında görüntülenir.

Tutturma Noktası Ekle işaretçisi 

Bir sonraki fare tıklatmasının, varolan bir yola bir tutturma noktası ekleyeceğini belirtir. Bir tutturma noktası eklemek için yol seçilmelidir ve Kalem aracı varolan bir tutturma noktasının üzerinde olmamalıdır. Varolan yol ilave tutturma noktasına göre yeniden çizilir. Aynı anda sadece bir tutturma noktası eklenebilir.

Tutturma Noktasını Sil işaretçisi 

Varolan bir yolun üzerinde bir sonraki fare tıklatmasının, bir tutturma noktasını kaldıracağını belirtir. Bir tutturma noktasını kaldırmak için yol Seçim aracıyla seçilmelidir ve işaretçi varolan bir tutturma noktasının üzerinde olmalıdır. Varolan yol tutturma noktasının kaldırılışına göre yeniden çizilir. Aynı anda sadece bir tutturma noktası kaldırılabilir.

Yola Devam Et işaretçisi 

Varolan bir tutturma noktasından yeni bir yol uzatır. Bu işaretçisinin etkinleştirilmesi için fare bir yoldaki varolan bir tutturma noktasının üzerinde olmalıdır. İşaretçi sadece o anda bir yol çizmiyorsanız kullanımdadır. Tutturma noktası bir yolun uç tutturma noktalarından biri olmak zorunda değildir; herhangi bir tutturma noktası, devam edilen bir yolun konumu olabilir.

Yolu Kapat işaretçisi 

Çizmekte olduğunuz yolu, yolun başlangıç noktasında kapatır. Sadece o anda çizmekte olduğunuz bir yolu kapatabilirsiniz ve varolan tutturma noktası aynı yolun başlangıç tutturma noktası olmalıdır. Oluşturulan yolun kapatılan şekle uygulanan bir özel dolgu rengi ayarı yoktur; dolgu rengini ayrı olarak uygulayın.

Yolları Birleştir işaretçisi 

Farenin aynı yolun ilk tutturma noktası üzerinde olmasının gerekmemesi dışında Yolu Kapat Aracı’na benzer. İşaretçi benzersiz bir yolun uç noktalarından birinin üzerinde olmalıdır. Dilim seçili olabilir veya olmayabilir.

not: Yolların birleştirilmesi kapalı bir şekil oluşturabilir veya oluşturmayabilir.

Bezier Tutamacını Geri Çek işaretçisi 

Fare, Bezier tutamaçları görüntülenen bir tutturma noktasının üzerindeyse görünür. Farenin tıklatılması, Bezier tutamaçlarını geri çeker ve tutturma noktasının içinden geçen eğimli yolun düz parçalara dönüştürülmesine neden olur.

Tutturma Noktasını Dönüştür işaretçisi 

Yön çizgileri olmayan bir köşe noktasını, bağımsız yön çizgileri olan bir köşe noktasına dönüştürür. Tutturma Noktasını Dönüştür işaretçisini etkinleştirmek için Kalem aracına geçiş yapmak üzere Shift + C değiştirici tuşlarını kullanın.

Kalem aracı hakkında bir eğitim videosu için bkz. www.adobe.com/go/vid0120_tr.

Kalem aracıyla düz çizgiler çizme

Kalem aracıyla çizebileceğiniz en basit yol, iki bağlantı noktası oluşturmak için Kalem aracını tıklatarak çizilen düz bir çizgidir. Köşe noktalarıyla bağlanmış düz çizgi parçalarından oluşan bir yol oluşturmak için tıklatmaya devam edin.

 1. Kalem aracını seçin.
 2. Kalem aracını düz parçanın başlayacağı yere konumlandırın ve ilk tutturma noktasını tanımlamak için tıklatın. Yön çizgileri görünürse, yanlışlıkla Kalem Aracı'nı sürüklemişsinizdir; Düzen > Geri Al seçeneklerini belirleyin ve tekrar tıklatın.

  Not:

  Çizdiğiniz ilk parça, siz ikinci bir tutturma noktasını tıklatana kadar görünmez (Tercihler iletişim kutusunun Çizim kategorisinde Kalem Önizlemesini Göster’i belirtmediyseniz).

 3. Dilimin bitmesini istediğiniz yeri tekrar tıklatın (dilimin açısını 45°'nin katlarına sınırlamak için Shift tuşuna basıp tıklatın).
 4. İlave düz parçalar için tutturma noktaları belirtmek üzere tıklatmaya devam edin.
  Kalem aracının tıklatılması düz parçalar oluşturur.

 5. Yolu bir açık veya kapalı şekil olarak tamamlamak için şunlardan birini yapın:
  • Açık bir yolu tamamlamak için son noktayı çift tıklatın, Araçlar panelinde Kalem aracını tıklatın veya yoldan uzakta herhangi bir yeri Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın.

  • Yolu kapatmak için Kalem aracını ilk (boş) tutturma noktasının üzerinde konumlandırın. Doğru konumlandırıldığında Kalem aracı işaretçisinin yanında küçük bir daire görünür. Yolu kapatmak için tıklatın veya sürükleyin.

  • Şekli olduğu gibi bırakıp tamamlamak için Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin veya Araçlar panelinde başka bir araç seçin.

Kalem aracıyla eğriler çizme

Bir eğri oluşturmak için eğrinin yön değiştirdiği bir tutturma noktası ekleyin ve eğriye şekil veren yön çizgilerini sürükleyin. Yön çizgilerinin uzunluk ve eğimi, eğrinin şeklini belirler.

Eğrileri mümkün olduğu kadar az sayıda tutturma noktası kullanarak çizerseniz eğrileri daha kolay düzenleyebilirsiniz ve sisteminiz onları daha hızlı görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Çok fazla nokta kullanmak ayrıca bir eğride istenmeyen tümsekler oluşturabilir. Bunun yerine, tutturma noktaları arasında geniş aralık bırakın ve yön çizgilerinin uzunluk ve açılarını ayarlayarak eğrileri şekillendirmeye çalışın.

 1. Kalem aracını seçin.
 2. Kalem aracını eğrinin başlayacağı yerde konumlandırın ve fare tuşunu basılı tutun.

  İlk tutturma noktası görünür ve Kalem aracı işaretçisi bir ok ucuna dönüşür. (Photoshop'ta, işaretçi sadece siz sürüklemeye başladıktan sonra değişir.)

 3. Oluşturmakta olduğunuz eğri diliminin eğimini ayarlamak için sürükleyin ve sonra fare tuşunu bırakın.

  Genel olarak, yön çizgisini çizmeyi planladığınız bir sonraki tutturma noktasına olan uzaklığın üçte biri kadar uzatın. (Yön çizgisinin bir veya iki tarafını daha sonra ayarlayabilirsiniz.)

  Aracı 45°'nin katlarına sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

  Bir eğrideki ilk noktayı çizme

  A. Kalem aracını konumlandırma B. Sürüklemeye başlama (fare tuşu basılı) C. Yön çizgilerini uzatmak için sürükleme. 
 4. Kalem aracını eğri parçasının biteceği yerde konumlandırın ve şunlardan birini yapın:
  • C şeklinde bir eğri oluşturmak için bir önceki yön çizgisine ters yönde sürükleyin ve fare tuşunu bırakın.

  Bir eğrideki ikinci noktayı çizme

  • S şeklinde bir eğri oluşturmak için bir önceki yön çizgisiyle aynı yönde sürükleyin ve fare tuşunu bırakın.

  Bir S eğrisi çizme

 5. Bir dizi düzgün eğri oluşturmak için Kalem aracını farklı konumlardan sürüklemeye devam edin. Tutturma noktalarını eğrilerin tepe noktasına değil, her eğrinin başlangıç ve bitişine yerleştirin.

  Not:

  Bir tutturma noktasının yön çizgilerini düzenlemek için yön çizgilerini Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp sürükleyin.

 6. Yolu tamamlamak için şunlardan birini yapın:
  • Yolu kapatmak için Kalem aracını ilk (boş) tutturma noktasının üzerinde konumlandırın. Doğru konumlandırıldığında Kalem aracı işaretçisinin  yanında küçük bir daire görünür. Yolu kapatmak için tıklatın veya sürükleyin.

  • Yolu açık bırakmak için tüm nesnelerden uzakta herhangi bir yeri Ctrl (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın, başka bir araç seçin veya Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır seçeneklerini belirleyin.

Tutturma noktaları ekleme veya silme

Tutturma noktaları eklemek, bir yol üzerinde size daha fazla kontrol verebilir veya açık bir yolu uzatabilir. Ancak, gerekenden fazla nokta eklememek iyi bir fikirdir. Daha az noktaya sahip bir yol daha kolay düzenlenir, görüntülenir ve yazdırılır. Bir yolun karmaşıklığını azaltmak için gereksiz noktaları silin.

Araç kutusu, nokta eklemek ve silmek için üç araç içerir: Kalem aracı , Tutturma Noktası Ekle aracı  ve Tutturma Noktasını Sil aracı .

Varsayılan olarak, Kalem aracını seçili bir yolun üzerinde konumlandırdığınızda Tutturma Noktası Ekle aracına dönüşür veya bir tutturma noktası üzerinde konumlandırdığınızda Tutturma Noktasını Sil aracına dönüşür.

Not:

Bağlantı noktalarını silmek için Delete, Backspace ve Clear tuşlarını veya Düzen > Kes veya Düzen > Temizle komutlarını kullanmayın; bu tuşlar ve komutlar noktayı ve o noktaya bağlanan çizgi parçalarını siler.

 1. Değiştirilecek yolu seçin.
 2. Fare tuşunu Kalem aracı  üzerinde tıklatın ve basılı tutun, sonra Kalem aracını , Tutturma Noktası Ekle aracını  veya Tutturma Noktasını Sil aracını  seçin.
 3. Bir tutturma noktası eklemek için işaretçiyi bir yol dilimi üzerinde konumlandırın ve tıklatın. Bir tutturma noktasını silmek için işaretçiyi bir tutturma noktası üzerinde konumlandırın ve tıklatın.

Yollardaki tutturma noktalarını ayarlama

Kalem aracıyla bir eğri çizdiğinizde, düz noktalar (sürekli ve eğri bir yoldaki tutturma noktaları) oluşturursunuz. Düz bir çizgi parçası veya eğimli bir parçaya bağlı düz bir çizgi çizdiğinizde, köşe noktaları (düz bir yoldaki veya düz ve eğri yolların birleşme noktasındaki tutturma noktaları) oluşturursunuz.

Varsayılan olarak, seçili düz noktaları boş daireler olarak görünür ve seçili köşe noktaları boş kareler olarak görünür.

Düz bir nokta oluşturmak için bir köşe noktasından dışarı bir yön noktası sürükleme.

Tutturma noktaları taşıma veya ekleme

 • Bir tutturma noktasını taşımak için noktayı Alt Seçim aracıyla  sürükleyin.

 • Bir tutturma noktasını veya noktalarını itelemek için noktayı veya noktaları Alt Seçim aracıyla seçin, noktayı ve noktaları taşımak için ok tuşlarını kullanın. Birden çok noktayı seçmek için Shift tuşuna basıp tıklatın.

 • Tutturma noktası eklemek için bir çizgi dilimini Kalem aracıyla tıklatın. Seçili çizgi dilimine bir tutturma noktası eklenebiliyorsa, Kalem aracının  yanında bir artı (+) işareti görünür. Çizgi dilimi henüz seçili değilse, seçmek için Kalem aracıyla tıklatın ve sonra bir tutturma noktası ekleyin.

Tutturma noktalarını silme

Eğri bir yoldaki gereksiz tutturma noktalarını silmek, eğriyi en iyileştirir ve oluşturulan SWF dosyasının boyutunu azaltır.

 • Bir köşe noktasını silmek için noktayı Kalem aracıyla bir defa tıklatın. Seçili çizgi parçasından bir tutturma noktası silinebiliyorsa, Kalem aracının yanında bir eksi (-) işareti görünür. Çizgi parçası henüz seçili değilse, seçmek için Kalem aracıyla tıklatın ve sonra tutturma noktasını silin.

 • Düz bir noktayı silmek için noktayı Kalem aracıyla bir defa tıklatın. Seçili çizgi parçasından bir tutturma noktası silinebiliyorsa, Kalem aracının yanında bir eksi (-) işareti görünür. Çizgi dilimi henüz seçili değilse, seçmek için Kalem aracıyla tıklatın ve sonra köşe noktasını silin. (Noktayı bir köşe noktasına dönüştürmek için bir defa, noktayı silmek için bir defa daha tıklatın.)

Parçaları düz parçalar ve eğri parçaları arasında dönüştürme

Bir çizgideki parçaları düz parçalardan eğri parçalarına dönüştürmek için, köşe noktalarını düz noktalara dönüştürün. Bu işlemin tersini de gerçekleştirebilirsiniz.

 • Bir köşe noktasını bir düz noktaya dönüştürmek için noktayı seçmek amacıyla Alt Seçim aracını kullanın, sonra teğet tutamaçlarını yerleştirmek amacıyla Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Macintosh) basılı tutarak noktayı sürükleyin.

 • Düz bir noktayı köşe noktasına dönüştürmek için noktayı Kalem aracıyla tıklatın. İşaretçinin  yanındaki düzeltme ^ işareti, işaretçinin düz noktanın üzerinde olduğunu gösterir.

Parçaları ayarlama

Parçanın açısını veya uzunluğunu değiştirmek için veya eğrinin eğim veya yönünü değiştirmek amacıyla eğri parçalarını ayarlamak için düz parçaları ayarlayın.

Düz bir noktadaki tanjant tutamacını taşıdığınızda, noktanın her iki tarafındaki eğriler ayarlanır. Bir köşe noktasındaki teğet tutamacını taşıdığınızda, sadece teğet tutamacıyla aynı taraftaki eğri ayarlanır.

 • Düz bir dilimi ayarlamak için Alt Seçim aracını  seçin ve düz bir dilim seçin. Dilimdeki bir tutturma noktasını yeni bir konuma sürüklemek için Alt Seçim aracını kullanın.

 • Eğri bir dilimi ayarlamak için Alt Seçim aracını seçin ve dilimi sürükleyin.

  not: Yolu tıklattığınızda Animate tutturma noktalarını gösterir. Alt Seçim aracıyla bir dilimin ayarlanması, yola noktalar ekleyebilir.

 • Bir eğrideki noktaları veya teğet tutamaçlarını ayarlamak için Alt Seçim aracını seçin ve eğri dilimdeki bir tutturma noktasını seçin.

 • Tutturma noktasının her iki tarafındaki eğrinin şeklini ayarlamak için tutturma noktasını sürükleyin veya teğet tutamacını sürükleyin. Eğriyi 45º'nin katlarına sınırlamak için Shift tuşuna basıp sürükleyin. Teğet tutamaçlarını ayrı ayrı sürüklemek için Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp sürükleyin.

 

Tutturma noktasını sürükleyin veya yön noktasını sürükleyin.

Kalem aracı tercihleri

Kalem aracı işaretçisinin görünümü için çizerken çizgi parçalarını önizleme için ve seçili tutturma noktalarının görünümü için tercihleri belirtin. Seçili çizgi parçaları ve tutturma noktaları, çizgilerin ve noktaların üzerinde göründükleri katmanın anahat rengini kullanır.

 1. Kalem aracını  seçin, ardından Düzen > Tercihler (Windows) veya Animate > Tercihler (Macintosh) seçeneğini belirleyin.

 2. Kategori listesinde Çizim'i seçin.
 3. Kalem aracı için şu seçenekleri ayarlayın:

  Kalem Önizlemesini Göster

  Çizerken, çizgi parçalarının önizlemesini oluşturur. Sahne Alanı etrafında işaretçiyi hareket ettirdikçe, parçanın bitiş noktasını oluşturmak için tıklatmanızdan önce, çizgi parçasının bir önizlemesi görünür. Bu seçenek seçilmezse, siz bitiş noktasını oluşturana kadar bir çizgi parçası görünmez.

  Dolu Noktaları Göster

  Seçili tutturma noktalarını boş olarak ve seçili olmayan tutturma noktalarını dolu olarak görüntüler. Bu seçenek seçilmezse, seçili tutturma noktaları dolu olur ve seçili olmayan tutturma noktaları boş olur.

  Kesin İmleçleri Göster

  Çizgilerin daha kesin yerleştirilmesi için Kalem aracının, varsayılan Kalem aracı simgesi yerine bir ince artı işaretçisi olarak görüneceğini belirtir. Kalem aracıyla varsayılan Kalem aracı simgesini görüntülemek için bu seçeneğin seçimini kaldırın.

  not: İnce artı işaretçisiyle varsayılan Kalem aracı simgesi arasında geçiş yapmak için Caps Lock tuşuna basın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi