Görüntüleri ve animasyonlu GIF'leri dışa aktarmaya yönelik çeşitli seçenekleri öğrenmek için bu konudan faydalanın

Web grafiği biçimleri

Web grafik formatları bitmap (raster) veya vektör olabilir. GIF, JPEG ve PNG bitmap formatları çözünürlüğe bağlıdır; diğer bir deyişle, bitmap görüntü boyutları ve büyük olasılıkla görüntü kalitesi farklı monitör çözünürlüklerinde değişir. SVG ve SWF vektör biçimleri çözünürlüğe bağlıdır ve görüntü kalitesinde kayba neden olmadan yukarı veya aşağı ölçeklendirilebilir. Vektör biçimleri raster verilerini de içerir. 

JPEG en iyileştirme seçenekleri

JPEG, fotoğraflar gibi devamlı ton görüntülerini sıkıştırmak için standart formattır. Görüntüyü JPEG formatı olarak en iyileştirmek, verileri seçici olarak atan kayıplı sıkışırmaya dayanır.

web_optimization
En iyileştirme ayarları A. Dosya Biçimi menüsü B. Sıkıştırma Kalitesi menüsü C. En İyileştirme menüsü

Kalite

Sıkıştırma düzeyini belirler. Kalite ayarı ne kadar yüksek olursa, sıkıştırma algoritması o kadar fazla detayı korur. Ancak, yüksek bir Kalite ayarı kullanmak, düşük bir Kalite ayarı kullanmaya göre daha büyük bir dosya boyutuna neden olur. En iyileştirilen görüntüyü birçok kalite ayarında görüntüleyerek en iyi kalite ve dosya boyutu dengesini belirleyin.

En İyileştirilmiş

Kısmen küçük bir dosya boyutu ile gelişmiş JPEG oluşturur. En İyileştirilmiş JPEG formatı maksimum dosya sıkıştırma için önerilir; ancak, bazı eski tarayıcılar bu özelliği desteklemez.

Aşamalı

Görüntüyü web tarayıcısında ilerleyen bir şekilde görüntüler. Görüntü, tamamen yüklenmeden önce kullanıcıların görüntünün düşük çözünürlüklü sürümü görebilmelerini sağlayan bir dizi kaplama olarak görünür. Aşamalı seçeneği, En İyileştirilmiş JPEG  biçiminin kullanımını gerektirir.

Not:

İlerleyen JPEG'ler görüntüleme için daha fazla RAM gerektirir ve bazı tarayıcılar tarafından desteklenmez.

Bulanıklaştır

Görüntüyü uygulanacak bulanıklaştırma miktarını belirler. Bu seçenek, Gauss Bulanıklığı filtresi ile aynı efekti uygular ve dosyanın daha fazla sıkıştırılmasına izin vererek daha küçük dosya boyutu ile sonuçlanır. 0,1 ve 0,5 arasında bir ayar önerilir.

Renk Profilini (Photoshop) veya ICC Profilini (Illustrator) Göm

En iyileştirilmiş dosyada renk profillerini korur. Bazı tarayıcılar renk düzeltme için renk profillerini kullanır.

Örtü

Orijinal görüntüde saydam olan pikseller için dolgu rengi belirler. Renk seçicide bir renk seçmek için Örtü renk örneğini tıklatın veya Örtü menüsünden bir seçenek belirleyin: Damlalık Rengi (damlalık örnek kutusundaki rengi kullanmak için), Ön Plan Rengi,Arka Plan Rengi, Beyaz, Siyah veya Diğer (renk seçiciyi kullanmak için).

Orijinal görüntüde tamamen saydam olan pikseller seçilen renkle doldurulur; orijinal görüntüde kısmen saydam olan pikseller seçilen renkle karıştırılır.

GIF ve PNG-8 en iyileştirme seçenekleri

GIF, çizim, logolar veya yazı içeren illüstrasyonlar gibi düz renk ve net ayrıntıya sahip görüntüleri sıkıştırmak için standart formattır. GIF formatı gibi PNG‑8 formatı net ayrıntıyı korurken, rengin düz alanlarını etkin bir şekilde sıkıştırır.

PNG‑8 ve GIF dosyaları 8‑bit rengi destekler ve bu nedenle 256 renge kadar renk görüntüleyebilir. Hangi renklerin kullanılacağını belirleme işlemine dizin oluşturma denir ve bu nedenle GIF ve PNG-8 formatlarındaki görüntülere bazen dizine alınmış renk görüntüleri denir. Görüntüyü dizinlenmiş renge dönüştürmek için renkleri görüntüde saklamak ve dizine almak amacıyla renk arama tablosu oluşturulmuştur. Orijinal görüntüdeki bir renk, renk arama tablosunda görünmüyorsa, uygulama tablodaki en yakın rengi seçer veya kullanılabilen renklerin bir birleşimini kullanarak rengi benzetir.

Aşağıdaki seçeneklerde görüntünün renk tablosundaki renk sayısını da ayarlayabilirsiniz. Bkz. GIF ve PNG-8 görüntüleri için renk tablosunu özelleştirme.

GIF_preset
GIF seçenekleri

Kayıplı (sadece GIF)

Verileri seçici olarak atarak dosyanın boyutunu küçültür. Yüksek bir Kayıplı ayarı daha fazla verinin atılması ile sonuçlanır Görüntünün kalitesini bozmadan genellikle 5–10 ve bazen 50'ye kadar Kayıplılık değeri uygulayabilirsiniz. Kayıplı seçeneği, dosya boyutunu %5 - %40 oranında azaltabilir.

Not:

Kayıplı seçeneğini Taramalı seçeneği veya Parazit ya da Desen Renk Taklidi algoritmaları ile kullanamazsınız.

Renk Azaltma Yöntemi ve Renkler

Renk arama tablosunu ve tablo içinde olmasını istediğiniz renk sayısını oluşturmak için bir yöntem belirler. Aşağıdaki renk azaltma yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

Algısal İnsan gözünün daha fazla hassas olduğu renklere öncelik vererek özel bir renk tablosu oluşturur

Seçici Algısal renk tablosundakine benzer bir renk tablosu oluşturur ancak geniş renk alanlarına ve Web renklerinin korunmasına öncelik tanır. Bu renk tablosu çoğunlukla, renk bütünlüğü en fazla olan görüntüleri üretir. Seçmeli seçeneği varsayılan değerdir.

Bağdaşık Görüntüdeki baskın tayftan renkler örnekleyerek özel bir renk tablosu oluşturur. Örneğin, sadece yeşil ve mavi renklerdeki bir görüntü, öncelikle yeşillerden ve mavilerden oluşan bir renk tablosu oluşturur. Çoğu görüntüde renkler, tayfın belirli alanlarında yoğunlaşır.

Sınırlayıcı (Web) Windows ve Mac OS 8 bit (256 renkli) paletlerinde sık kullanılan standart 216 renkli renk tablosunu kullanır. Bu seçenek, görüntü 8‑bit renk kullanılarak görüntülendiğinde renklere tarayıcı renk taklidi uygulanmamasını sağlar. (Bu palet web için güvenli palet olarak da bilinir.) Web paletini kullanmak daha büyük dosyalar oluşturabilir ve sadece tarayıcı renk taklidini önlemenin en büyük öncelik olduğu durumlarda kullanılması önerilir.

Özel Kullanıcı tarafından oluşturulan veya değiştirilen bir renk paleti kullanır. Varolan GIF veya PNG-8 dosyasını açarsanız, özel bir renk paletine sahip olacaktır.

Not:

Renk arama tablosunu özelleştirmek için Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusundaki Renk Tablosu paletini kullanın.

Siyah Beyaz, Gri Tonlama, Mac OS, Windows Ayarlı bir renk paleti kullanın.

Renk Taklidi Yöntemi ve Renk Taklidi

Uygulama renk taklidi yöntemini ve miktarını belirler. Renk taklidi, bilgisayarınızın renk görüntüleme sisteminde bilinmeyen renkleri benzetmeye verilen addır. Yüksek renk taklidi yüzdesi daha fazla rengin görünmesini ve görüntüde daha fazla detay olmasın sağlar ancak aynı zamanda dosya boyutunu artırabilir. En iyi sıkıştırma için gereksinim duyduğunuz renk ayrıntısını sağlayan en düşük renk taklidi yüzdesini kullanın. Daha çok sabit renk içeren görüntüler renk taklidi olmadan daha iyi çalışabilir. Sürekli ton rengi içeren görüntüler (özellikle renk degradeleri) renk şeridi oluşmasını önlemek için renk taklidi gerektirebilir.

swb_gif_dither
%0 renk taklidi (sol) ve %100 renk taklidi (sağ) ile GIF görüntüsü

Aşağıdaki renk taklidi yöntemlerinden birini seçebilirsiniz:

Yayılma Desen renk taklidinden genellikle daha az fark edilir olan rastgele bir desen uygular. Renk taklidi efektleri bitişik pikseller boyunca dağıtılır.

Desen Renk tablosunda olmayan renklerin benzetiminin yapılması için yarım ton benzeri kare desen uygular.

Parazit Dağıtma renk taklidi yöntemine benzeyen ancak deseni bitişik piksellerde dağıtmayan rastgele bir desen uygular. Parazit renk taklidi yönteminde ek yerleri görünmez.

Saydamlık ve Örtü

Görüntüdeki saydam piksellerin nasıl en iyileştirildiğini belirler.

 • Tam saydamlıktaki pikselleri saydam yapmak ve kısmen saydam pikselleri renge karıştırmak için Saydamlık'ı seçin ve bir örtü rengi seçin.

 • Tam saydamlıktaki pikselleri bir renkle doldurmak ve kısmen saydam pikselleri aynı renkle karıştırmak için bir örtü rengi seçin ve Saydamlık'ın seçimini kaldırın.

 • Örtü rengi seçmek için Örtü renk örneğini tıklatın ve renk seçicide bir renk belirleyin. Alternatif olarak Örtü menüsünden bir seçenek belirleyin: Damlalık Rengi (damlalık örnek kutusundaki rengi kullanmak için), Ön Plan Rengi, Arka Plan Rengi, Beyaz, Siyah veya Diğer (renk seçiciyi kullanmak için).

Not:

 Ön Plan Rengi ve Arka Plan Rengi seçenekleri yalnızca Photoshop'ta kullanılabilir.

swb_transparency_matte
Saydamlık ve örtüleme örnekleri

A. Orijinal görüntü B. Örtü rengi ile seçilen saydamlık C. Örtüsüz olarak seçilen saydamlık D. Örtü rengi ile seçimi kaldırılan saydamlık

Saydamlık Renk Taklidi

Saydamlık seçeneği belirlendiğinde kısmen saydam piksellerde renk taklidi yapmak için bir yöntem seçebilirsiniz:

 • Saydamlık Renk Taklidi Yok seçeneği görüntüdeki kısmen saydam piksellere renk taklidi uygulamaz.

 • Dağıtma Saydamlık Renk Taklidi, Desen renk taklidinden genellikle daha az fark edilir olan rastgele bir desen uygular. Renk taklidi efektleri bitişik pikseller boyunca dağıtılır. Bu algoritmayı seçerseniz, görüntüye uygulanan renk taklidi miktarını kontrol etmek bir Renk Taklidi yüzdesi belirleyin.

 • Desen Saydamlık Renk Taklidi, kısmen saydam piksellere yarı tonlu kare desen uygular.

 • Parazit Saydamlık Renk Taklidi, Dağıtma algoritmasına benzeyen ancak deseni bitişik piksellerde dağıtmayan rastgele bir desen uygular. Parazit algoritması yönteminde ek yerleri görünmez.

swb_pattern_dither
Desen Saydamlığı renk taklidi örneği (sol) ve web sayfası arka planına uygulanmış hali (sağ)

Tarama

Tam dosya görüntüsü yüklenirken görüntünün tarayıcıdaki düşük çözünürlüklü sürümünü görüntüler. Taramalı yükleme süresinin daha kısa olarak algılanmasını sağlayabilir ve görüntüleyicilere yükleme işleminin devam ettiğini bildirebilir. Ancak, tarama aynı zamanda dosya boyutunu da artırır.

Web'e Yapıştır

Renkleri en yakın web paleti eşdeğerlerine değiştirmek (ve renklerin tarayıcıda taklit edilmesini önlemek) için bir tolerans düzeyi belirler. Yüksek bir değer daha fazla rengi değiştirir.

GIF ve PNG görüntülerinde saydamlığı en iyileştirme

Saydamlık, web için dörtgen olmayan görüntüler oluşturulabilmesini sağlar. Arka plan saydamlığı görüntüdeki saydamlık piksellerini korur.

Böylece web sayfasının arka planı görüntünüzün saydam alanlarının içinden görünür. Arka plan örtüleme, saydam piksellerini web sayfası arka planı ile eşleşen örtü renkle doldurmak veya karıştırmak için saydamlığı benzetir. Arka plan örtüleme, web sayfası arka planı sabit bir renge sahip olduğunda veya rengin ne olduğunu bildiğinizde en iyi şekilde çalışır.

GIF ve PNG görüntülerindeki saydam piksellerin nasıl en iyileştirileceğini belirlemek için Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusundaki Saydamlık ve Örtü seçeneklerini kullanın.

 • (GIF ve PNG‑8) Tam saydamlıktaki pikselleri saydam yapmak ve kısmen saydam pikselleri renge karıştırmak için Saydamlık'ı seçin ve örtü bir renk seçin.
 • Tam saydamlıktaki pikselleri bir renkle doldurmak ve kısmen saydam pikselleri aynı renkle karıştırmak için bir örtü rengi seçin ve Saydamlık'ın seçimini kaldırın.
 • (GIF ve PNG‑8) Saydamlığı %50'den fazla olan tüm pikselleri tamamen saydam ve saydamlığı %50 veya daha az olan tüm pikselleri tamamen opak yapmak için, Örtü menüsünden Saydamlık veya Yok'u seçin.
 • (PNG‑24) Görüntüyü çok düzeyli saydamlıkla (256 düzeye kadar) kaydetmek için Saydamlık'ı seçin. Çok düzeyli saydamlık görüntünün herhangi bir arka plan rengiyle karıştırılmasına izin verdiğinden Örtü seçeneği devre dışıdır.

Not:

PNG‑24 saydamlığı desteklemeyen tarayıcılarda saydamlık pikselleri gri gibi bir varsayılan arka plan rengine karşı görüntülenebilir.

Örtü rengi seçmek için Örtü renk örneğini tıklatın ve renk seçicide bir renk seçin. Alternatif olarak Örtü menüsünden bir seçenek belirleyin: Damlalık Rengi (damlalık örnek kutusundaki rengi kullanmak için), Ön Plan Rengi, Arka Plan Rengi, Beyaz, Siyah veya Diğer (renk seçiciyi kullanmak için).

Not:

Ön Plan Rengi ve Arka Plan Rengi seçenekleri yalnızca Photoshop'ta kullanılabilir.

En iyileştirilmiş dilim için renk tablosunu görüntüleme

Dilim için renk tablosu, Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusundaki Renk Tablosu panelinde görünür.

GIF veya PNG-8 formatında en iyileştirilen bir dilim seçin. Seçili dilim için renk tablosu, Web ve Aygıtlar İçin Kaydet renk tablosunda görünür.

Görüntü birden çok dilime sahipse, renk tablosundaki renkler dilimler arasında değişebilir (bunun meydana gelmesini önlemek için önce dilimleri bağlayabilirsiniz). Farklı renk tabloları kullanan birden çok dilim seçerseniz, renk tablosu boştur ve durum çubuğunda “Karışık” mesajı görüntülenir.

GIF ve PNG-8 görüntüleri için renk tablosunu özelleştirme

Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusundaki renk tablosunu en iyileştirilmiş GIF ve PNG-8 görüntülerindeki renkleri özelleştirmek için kullanırsınız. Renk sayısını azaltmak genellikle görüntü kalitesini korurken görüntünün dosya boyutunu azaltır.

Renk tablosunda renkler ekleyebilir ve silebilir, seçilen renkleri web için güvenli renkler olarak değiştirebilir ve paletten bırakılmalarını önlemek için seçilen renkleri kilitleyebilirsiniz.

Renk tablosunu sıralama

Renk Tablosu palet menüsündenbir sıralama düzeni seçin:

 • Sıralanmamış seçeneği orijinal sıralama düzenini geri yükler.
 • Tona Göre Sırala komutu, rengin standart renk tekerindeki konumuna göre (0 - 360 arasında bir derece olarak ifade edilir) sıralar. Nötr renklere 0 tonu eklenir ve kırmızılarla birlikte bulunur.
 • Parlamaya Göre Sırala komutu, rengin ışıklılığına veya parlaklığına göre sıralar.
 • Popülerliğe Göre Sırala komutu renklerin kullanım sıklığına göre sıralar.

Renk tablosuna yeni renk ekleme

Renk tablosu oluşturulurken hariç tutulan renkleri ekleyebilirsiniz. Dinamik tabloya renk eklemek, paletteki rengi yeni renge en yakın renge değiştirir. Sabit veya Özel tabloya renk eklemek, palete ek renk ekler.

 1. Renk tablosunda şu anda seçili renk varsa, seçimlerini kaldırmak için Renk Tablosu palet menüsünden Tüm Renklerin Seçimini Kaldır seçeneğini belirleyerek bunların seçimini kaldırın.

 2. Aşağıdakilerden birini yaparak bir renk seçin:

  • iletişim kutusunda Damlalık Rengi kutusunu tıklatın ve renk seçiciden bir renk belirleyin.

  • Web ve Aygıtlar İçin Kaydet iletişim kutusundan Damlalık aracını seçin ve görüntüyü tıklatın.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Renk tablosundaki Yeni Renk düğmesini tıklatın.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Yeni Renk'i seçin.

  • Renk tablosunu Özel palete değiştirmek için yeni renk eklerken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

   Yeni renk, renk tablosunda sağ alt köşede rengin kilitli olduğunu gösteren, küçük bir beyaz kare ile birlikte görüntülenir. Renk tablosu dinamikse, orijinal renk sol üstte görüntülenir ve yeni renk sağ altta görüntülenir.

Renk tablosunda renkler seçme

Renk Tablosunda seçilen renklerin etrafında beyaz bir sınır görünür.

 • Bir renk seçmek için Renk Tablosunda rengi tıklatın.
 • Renk tablosunda birden çok renk seçmek için Shift tuşuna basın ve başka bir rengi tıklatın. Seçilen birinci ve ikinci renkler arasındaki satırlarda bulunan tüm renkler seçilir. Bitişik olmayan bir renk grubu seçmek için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşuna basın ve seçmek istediğiniz her rengi tıklatın. Renk Tablosu paleti menüsü seçilen renkler için komutlar da sağlar.
 • Önizleme görüntüsünde bir renk seçmek için Web ve Aygıtlar İçin Kaydet Damlalık aracı ile önizlemeyi tıklatın. Ek renkler seçmek için Shift tuşu ile tıklatın.
 • Tüm renklerin seçimini kaldırmak için Renk Tablosu palet menüsünden Tüm Renklerin Seçimini Kaldır'ı seçin.

Rengi değiştirme

Renk tablosunda seçilen bir rengi başka bir RGB renk değerine değiştirebilirsiniz. En iyileştirilen görüntüyü yeniden oluştururken seçilen renk görüntüde göründüğü her yerde yeni renge değişir.

 1. Varsayılan renk seçiciyi görüntülemek için renk tablosundaki rengi çift tıklatın.

 2. Bir renk seçin.

  Orijinal renk renk örneğinin sol üst köşesinde ve yeni renk sol alt köşesinde görünür. Renk örneğinin sol alt köşesindeki küçük kare rengin kilitli olduğunu gösterir. Web için güvenli bir renge geçiş yaparsanız örneğin ortasında küçük bir beyaz baklava görünür.

 3. Değiştirilen rengi orijinal rengine döndürmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Değiştirilen rengin renk örneğini çift tıklatın. Orijinal renk, renk seçicide seçilir. Rengi geri yüklemek için Tamam'ı tıklatın.

  • Renk tablosundaki tüm değiştirilen renkleri (web için değiştirilen renkler dahil) geri almak için Renk Tablosu palet menüsü.

Renkleri en yakın web paleti eşdeğerine değiştirme

Renklerin tarayıcıda taklit edilmesini önlemek için renkleri web paletindeki en yakın eşdeğerlerine değiştirebilirsiniz. Bu işlem, renklerin sadece 256 renk görüntüleme kapasitesine sahip Windows veya Macintosh işletim sistemlerinde görüntülenirken taklit edilmemesini sağlar.

 1. En iyileştirilen görüntüde veya renk tablosunda bir veya daha çok renk seçin.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Renk Tablosu paletindeki Web için Değiştir düğmesini tıklatın.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Seçili Renkleri Web Paletine/Paletinden Kaydır/Kaydırma komutunu seçin. Orijinal renk, renk örneğinin sol üst köşesinde ve yeni renk sağ alt kısmında görünür. Renk örneğinin ortasındaki küçük beyaz baklava  rengin web için güvenli olduğunu gösterir; renk örneğinin sağ alt köşesindeki küçük kare rengin kilitli olduğunu gösterir.

 3. Değişiklik için bir tolerans ayarlamak üzere Web' Uyma için bir değer girin. Yüksek bir değer daha fazla rengi değiştirir.

 4. Web için değiştirilen renkleri geri almak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Renk tablosunda web için değiştirilen bir renk seçin veRenk Tablosu paletindeki Web için Değiştir düğmesini tıklatın.

  • Renk tablosunda web için değiştirilen tüm renkleri geri almak için Renk Tablosu palet menüsünden Tüm Renklerin Değişikliklerini Geri Al'ı seçin.

Renkleri saydamlıkla eşleme

Varolan renkleri saydamlıkla eşlemek için en iyileştirilmiş bir görüntüye saydamlık ekleyebilirsiniz.

 1. En iyileştirilen görüntüde veya renk tablosunda bir veya daha çok renk seçin.

 2. Şunlardan birini yapın:

  • Renk Tablosu paletinde Saydamlığı Eşle düğmesini  tıklatın.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Seçili Renkleri Saydama/Saydamdan Eşle/Eşleme seçeneğini belirleyin.

   Saydamlık ızgarası  eşlenen her rengin yarısında görünür. Renk örneğinin sol alt köşesindeki küçük kare rengin kilitli olduğunu gösterir.

 3. Saydamlığı orijinal renge geri dönüştürmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geri almak istediğiniz renkleri seçin ve Saydamlığı Eşle düğmesini  tıklatın veya Renk Tablosu paleti menüsünden Seçilen Renkleri Saydamlığa/Saydamlıktan Eşle/Eşlemeyi Geri Al seçeneğini belirleyin.

  • Saydamlıkla eşlenen tüm renkleri geri döndürmek için Tüm Saydam Renklerin Eşlemesini Kaldır'ı seçin.

Rengi kilitleme veya kilidi açma

Renk sayısı azaltıldığında bırakılmalarını ve uygulamada taklitlerinin oluşturulmasını önlemek için renk tablosunda seçilen renkleri kilitleyebilirsiniz.

Not:

Renkleri kilitlemek renklerin tarayıcıda taklit edilmesini önlemez.

 1. Renk tablosunda bir veya daha çok renk seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yaparak rengi kilitleyin:

  • Kilitle düğmesini  tıklatın.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Seçili Renkleri Kilitle/Kilidini Aç'ı seçin.

  Kilitli her rengin sağ alt köşesinde beyaz bir kare  görünür.

 3. Aşağıdakilerden birini yaparak rengin kilidini açın:

  • Kilitle düğmesini  tıklatın.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Seçilen Renkleri Kilitle/Kilidi Aç'ı seçin.

  Beyaz kare renk örneğinden kaybolur.

Seçilen renkleri silme

Görüntü dosyasının boyutunu azaltmak için renk tablosunda seçili renkleri silebilirsiniz. Rengi sildiğinizde en iyileştirilen görüntünün önceden rengi içeren alanları palette kalan en yakın renk kullanılarak yeniden oluşturulur.

Renk silerken renk tablosu otomatik olarak Renk paletine değişir. Bu durum, Bağdaşık, Algısal ve Seçmeli paletlerin görüntüyü yeniden en iyileştirdiğinizde silinen rengi otomatik olarak palete eklemesinden kaynaklanır; görüntüyü yeniden en iyileştirdiğinizde Özel palet değişmez.

 1. Renk tablosunda bir veya daha çok renk seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yaparak rengi silin:

  • Sil simgesini.

  • Renk Tablosu palet menüsünden Rengi Sil'i seçin.

Renk tablosunu kaydetme

Diğer görüntülerle kullanmak ve diğer uygulamalarda oluşturulan renk tablolarını yüklemek için en iyileştirilmiş görüntülerdeki renkleri kaydedebilirsiniz. Görüntüye yeni renk yükledikten sonra en iyileştirilmiş görüntüdeki renkler yeni renk tablosundaki renkleri yansıtacak şekilde değiştirilir.

 1.  Renk Tablosunu Kaydet'i seçin.

 2. Renk tablosuna bir ad verin ve tablonun kaydedileceği konumu seçin. Varsayılan olarak renk tablosu dosyası, .act uzantısıyla verilir (Adobe Color Table için).

  GIF veya PNG görüntüsü için En İyileştirme seçeneklerini belirlerken renk tablosuna erişmek istiyorsanız, renk tablosunu Photoshop uygulama klasöründeki En İyileştirilmiş Renkler klasörüne kaydedin.

 3. Kaydet'i tıklatın.

  Not:

  Tabloyu yeniden yüklediğinizde değiştirilen tüm renkler tam renk örnekleri olarak görünür ve kilitlenmemiş olur.

Renk tablosu yükleme

 1. Renk Tablosu palet menüsünden Renk Tablosunu Yükle'yi seçin.

 2. Yüklemek istediğiniz renk tablosunu içeren dosyaya gidin; Adobe Color Table (.act) dosyası, Adobe Color Swatch (.aco) dosyası veya GIF dosyası (dosyanın gömülü renk tablosunu yüklemek için).

 3. Aç'ı tıklatın.

PNG‑24 en iyileştirme seçenekleri

PNG‑24 sürekli tonlu görüntüleri sıkıştırmak için uygundur; ancak, JPEG formatına kıyasla çok daha büyük dosyalar üretir. PNG‑24 formatını kullanmanın avantajı, görüntüde 256'ya kadar saydamlık düzeyini koruyabilmesidir.

Saydamlık ve Örtü

Görüntüdeki saydam piksellerin nasıl en iyileştirildiğini belirleyin. Bkz. GIF ve PNG görüntülerinde saydamlığı en iyileştirme.

PNG_24
PNG-24 seçenekleri

Tarama

Tam dosya görüntüsü yüklenirken görüntünün tarayıcıdaki düşük çözünürlüklü sürümünü görüntüler. Taramalı yükleme süresinin daha kısa olarak algılanmasını sağlayabilir ve görüntüleyicilere yükleme işleminin devam ettiğini bildirebilir. Ancak, tarama aynı zamanda dosya boyutunu da artırır.

Daha fazla Yardım konusu

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi