Ters kinematik hakkında

Ters kinematik (TK), üst-alt ilişkilerinde doğrusal ya da dallı armatürlere zincirlenen eklemler kullanarak nesneleri hareketlendirmenin bir yoludur. Bir eklem hareket ettiğinde, buna bağlı diğer eklemler de hareket eder.

Ters kinematik kolaylıkla doğal hareket oluşturmanıza izin verir. Ters kinematik kullanarak animasyon uygulamak için Zaman Çizelgesi'ndeki eklemlerin başlangıç ve bitiş konumlarını belirtmeniz yeterlidir. Animate, başlangıç ve bitiş kareleri arasında bulunan armatürdeki eklem konumlarına otomatik olarak enterpolasyon uygular.

TK'yı şu şekillerde kullanabilirsiniz:

 • Bir şekli birden fazla eklem için kap olarak kullanarak. Örneğin, bir yılan çizimine eklemler ekleyerek çizimin gerçekçi bir şekilde kaymasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilleri Nesne Çizimi modunda çizebilirsiniz.

 • Sembol örneklerinde zincir oluşturarak. Örneğin, gövdeyi, kolu, kolun alt kısmını ve eli gösteren film kliplerini bağlayarak, birbirleriyle ilişkili olarak gerçekçi bir şekilde hareket etmelerini sağlayabilirsiniz. Her örnekte tek bir eklem bulunur.

Kullanılan eklem aracı animasyonu
 

Eklem stilleri

Animate, Sahne Alanı'nda 4 şekilde eklem çizebilir: 

 • Düz. Bu varsayılan stildir.
 • Tel. Düz stil eklemin altındaki resmin çok fazla kısmını kapladığında faydalıdır.
 • Çizgi. Daha küçük armatürler için kullanışlıdır.
 • Yok. Yalnızca altındaki resmi göstermek için eklemleri gizler.


Eklem Stili'ni ayarlamak için Zaman Çizelgesi'nde TK yayılma alanını seçin ve ardından Özellikler panelinin Seçenekler bölümündeki Stil menüsünden stili seçin. 

Not: Bir belgeyi, Eklem Stili Yok olarak ayarlıyken kaydederseniz Animate, belgeyi bir sonraki açışınızda eklem stilini otomatik şekilde Çizgi olarak değiştirir.

Poz katmanları

Sembol örneklerine veya şekillere eklemler eklediğinizde Animate, bu eklemler için Zaman Çizelgesi'nde yeni bir katman oluşturur. Bu yeni katmana poz katmanı adı verilir. Animate, Sahne Alanı'ndaki nesnelerin önceki yığın sırasını korumak için poz katmanını mevcut katmanlar arasında Zaman Çizelgesi'ne ekler.

Sembollere eklem ekleme

Film kliplerine, grafiklere ve düğme örneklerine TK eklemleri ekleyebilirsiniz. Metin kullanmak için, metni önce sembole dönüştürün. Sembol örnekleri, eklemleri eklemenizden önce farklı katmanlarda bulunabilir. Animate, bunları poz katmanına ekler.

Not: Ayrıca, metni ayrı şekillere ayırabilir (Değiştir > Parçala) ve eklemleri ayrı ayrı şekillerle kullanabilirsiniz.

Nesneleri zincirle birbirine bağlarken, omuzdan dirseğe ve bileğe kadar olan ilişki gibi, oluşturmak istediğiniz üst öğe-alt öğe ilişkilerini dikkate alın.

 1. Sahne Alanı'nda sembol örnekleri oluşturun. Daha sonra zaman kazanmak için örnekleri, istediğiniz uzamsal konfigürasyona yakın olacak şekilde düzenleyin.

 2. Araçlar panelinden Eklem aracını seçin.

  Araç çubuğunda eklem aracı
  Araç çubuğunda eklem aracı

 3. Armatürün kök eklemi olarak ayarlamak istediğiniz sembol örneğini tıklatın. Eklemi simgeye eklemek istediğiniz noktayı tıklatın.

   

  Varsayılan olarak Animate, eklemi farenin tıklatıldığı yerde oluşturur. Eklem eklemenin daha kesin bir yolu için TK Eklem Aracı için Dönüştürme Noktasını Otomatik Ayarla (Düzen > Tercihler > Çizim) öğesini kapatın. Dönüştürme Noktasını Otomatik Olarak Ayarla kapalıyken, bir sembolden diğerine tıklattığınızda eklem sembol dönüştürme noktasına yapışır.

 4. Başka bir sembol örneğine sürükleyin ve eklemek istediğiniz noktada fare düğmesini bırakın.

 5. Armatüre başka bir eklem eklemek için ilk eklemin kuyruk kısmından, sonraki sembol örneğine sürükleyin.

   

  Nesnelere Yapış özelliğini kapatırsanız (Görünüm > Yapışma > Nesnelere Yapış) kuyruğu tam olarak yerleştirmeniz kolaylaşır.

 6. Dallı bir armatür oluşturmak için dalın başlamasını istediğiniz yerde, mevcut bir eklemin baş kısmını tıklatın. Ardından yeni dalın ilk eklemini oluşturmak için sürükleyin.

   

  Bir armatür gerektiği kadar dala sahip olabilir.

  Not: Bir dal, kökü haricinde, başka bir dala bağlanamaz.

 7. Tamamlanan armatürün öğelerini yeniden konumlandırmak için, eklemleri veya örneklerin kendilerini sürükleyin.

  • Bir eklemin sürüklenmesi, eklemin ilişkili olduğu örneğin, ekleme göre dönmesine izin verilmeden taşınmasını sağlar.
  • Bir örneği sürüklemek, örneğin hem taşınmasını hem de ekleme göre dönmesini sağlar.
  • Bir dalın ortasındaki bir örneği sürüklemek, üst eklemlerin birlikte dönerek birleşmesine yol açar. Alt eklemler, birlikte dönmeden hareket eder.

  Armatürü oluşturduktan sonra farklı katmanlardan yeni örnekleri armatüre eklemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir eklemi yeni örneğe sürüklediğinizde Animate, örneği armatürün poz katmanına taşır.

Şekillere eklem ekleme

Eklemleri aynı katmandaki tek bir şekle veya bir şekil grubuna eklersiniz. Her iki durumda da ilk eklemi eklemeden önce tüm şekilleri seçmeniz gerekir. Eklemleri ekledikten sonra Animate, tüm şekilleri ve eklemleri bir TK şekli nesnesine dönüştürür ve nesneyi yeni bir poz katmanına taşır.

Bir şekle eklem ekledikten sonra şekil şu sınırlamalara sahip olur:

 • Bir TK şeklini, dışında olan başka şekillerle birleştiremezsiniz.
 • Şekli Serbest Dönüştürme Aracı ile döndüremez, ölçekleyemez veya eğim veremezsiniz.
 • Şeklin denetim noktalarını düzenlemeniz önerilmez.
 1. Sahne Alanı'nda doldurulmuş bir şekil veya şekiller oluşturun.

  Şekil birden fazla renk ve kontur içerebilir. Şekillerin nihai biçimine mümkün olduğunca yakın olması için onları düzenleyin. Bir şekle eklemleri eklediğinizde, şekli düzeltmek için kullanılabilecek seçenekler daha da kısıtlanır.

  Şekil çok karmaşıksa Animate eklem eklemeden önce sizden şekli film klibine dönüştürmenizi ister.

 2. Sahne Alanı'nda şeklin tümünü seçin.

  Şekil birden çok renk alanı veya kontur içeriyorsa, bütün şeklin seçildiğinden emin olmak için şeklin etrafına bir seçim dikdörtgeni sürükleyin.

 3. Araçlar panelinde Eklem aracını seçin.

 4. Eklem aracı seçiliyken, şeklin içini tıklatın ve şeklin içindeki başka bir konuma sürükleyin.

 5. Yeni bir eklem eklemek için, ilk kemiğin kuyruğunu, şeklin içindeki başka bir konuma sürükleyin.

  İkinci eklem, kök ekleminin alt öğesi olur. Oluşturmak istediğiniz üst-alt ilişkisinin sırasına uygun şekilde şeklin alanlarını eklemler ile bağlayın. Örneğin, omuzdan dirseğe ve bileğe kadar bağlayın.

 6. Dallı bir armatür oluşturmak için dalın başlamasını istediğiniz yerde, mevcut bir eklemin baş kısmını tıklatın. Ardından yeni dalın ilk eklemini oluşturmak için sürükleyin.

  Bir armatür gerektiği kadar dala sahip olabilir.

  Not: Bir dal, kökü haricinde, başka bir dala bağlanamaz.

 7. Armatürü taşımak için, Seçim aracı ile TK şekil nesnesini seçin ve bunları taşımak için eklemlerden herhangi birini sürükleyin.

Şekil bir TK şekli olduğunda şu sınırlamalara sahip olur:

 • Artık şekli dönüştüremezsiniz (ölçekleme veya eğim verme).
 • Şekle yeni konturlar ekleyemezsiniz. Yine de şeklin varolan konturlarından denetim noktalarını ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
 • Şekli yerinde düzenleyemezsiniz (Sahne Alanı'nda çift tıklatarak).
 • Şeklin kendi kayıt noktası, dönüşüm noktası ve sınırlama kutusu bulunur.

Sahne alanı kontrolleri

Sahne alanı kontrolleri, dönüş aralığını ve kesin kontrolü gösteren kılavuzların yardımıyla sahne üzerinde kolaylıkla döndürme ve çevirme ayarlamaları yapmanıza izin verir. Sahne alanı kontrolleri aynı zamanda döndürmeyi ayarlamak için özellik denetçisine gitmenize gerek kalmadan sahne alanı üzerine çalışmaya devam etmenize olanak tanır.

Sahne Alanı kontrollerini kullanma kılavuzu
Sahne Alanı kontrollerini kullanma kılavuzu

Görüntüde açıklanan eklem aracı Sahne Alanı kontrolleri şu şekilde çalışır:
 1. Sahne alanı kontrolleriyle çalışmaya başlamak için eklemi seçin ve eklemin başını kullanın. 
 2. Sahne Alanı kontrollerini görmek için eklemin başının üzerine gelin. Baş kısım dört yönlü oklara veya bir dairenin içinde artı sembolüne (X ve Y ekseni) dönüşür. Oklar çeviri niteliklerini ve daire dönüş niteliklerini temsil eder.
 3. Eklemin başını tıklatın ve dönüşü düzenlemek üzere daireyi veya çeviri niteliklerini düzenlemek için artı sembolünü seçin. 
 4. Dönüş veya çeviri için etkileşimli tutamaçların varlığını istediğiniz zaman görmek için eklemin başının üzerine gelin. 
 5. Dönüş veya çeviri seçeneğini tıklattığınızda, sınırlamaları ayarlamak için sahne alanı kontrolleri görüntülenir. 

Dönüş kontrollerini kullanma

Dönüş kontrolleri kılavuzu
Dönüş kontrolleri kılavuzu

Dönüş kontrolleriyle çalışmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Dönüş ve çeviri araçlarını görmek için eklem başını tıklatın.
 2. Dönüş aracını temsil eden dairenin üzerine gelin ve tıklatın. Daire kırmızı renge döner.
 3. Serbest dönüşü etkinleştirmek için kilit simgesini tıklatın. Kilit simgesi bir noktaya dönüşür.
 4. İmleci merkezden uzaklaştırdığınızda dönüş yarıçapının bir ucu görüntülenir. Dönüşün başlamasını istediğiniz noktayı tıklatın.
 5. Dönüş yarıçapının diğer ucunu seçmek için imleci tekrar dairenin içinde hareket ettirin. Bu noktanın olmasını istediğiniz yeri tıklatın.
 6. Daireyi tıklatarak yarıçap tanımlamasını doğrulayın.

Not: Zaten tanımladığınız dönüşü düzenlediğinizde çizginin üzerini tıklatıp sürükleyerek kenarlıkları artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Çeviri kontrollerini kullanma

Çeviri kontrolleri kılavuzu
Çeviri kontrolleri kılavuzu

Çeviri kontrollerini şu şekilde kullanabilirsiniz:

 1. Dört yönlü oka sahip artı işaretinin üzerine gelin ve çeviri kontrollerini seçmek için üzerini tıklatın.
 2. Çeviri kontrollerini etkinleştirmek için kilidi tıklatın. Kilit simgesi bir noktaya dönüşür.
 3. Bir ok başını tıklatın ve hareket aralığını uzatmak istediğiniz noktaya sürükleyin.

TK armatürlerini ve nesnelerini düzenleme

Poz katmanı Zaman Çizelgesi'ndeki ilk kareden sonra pozlar içeriyorsa, TK armatürlerini düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce, Zaman Çizelgesi'ndeki armatürün birinci karesinden sonraki ek pozları silin.

Armatürü yalnızca animasyon amaçlı olarak yeniden konumlandırıyorsanız, poz katmanının herhangi bir karesinde konum değişikliği yapabilirsiniz. Animate, kareyi bir poz karesine dönüştürür.

Eklemleri ve ilişkili nesneleri seçme

 • Tek bir eklemi seçmek için, Seçim aracını kullanarak eklemi tıklatın. Birden çok eklemi seçmek için Shift tuşuna basıp tıklatın.
 • Seçimi bitişikteki eklemlere taşımak için, Özellik denetçisinde Üst, Alt veya Sonraki/Önceki eş düğmelerini tıklatın.
 • Armatürdeki tüm eklemleri seçmek için bir eklemi çift tıklatın.
 • Bir armatürün tamamını seçip armatürün ve poz katmanının özelliklerini görüntülemek için, armatürü içeren poz katmanındaki bir kareyi tıklatın.
 • Bir TK şeklini seçmek için, şekli tıklatın.
 • Bir ekleme bağlı bir sembol örneğini seçmek için, örneği tıklatın.

Eklemleri ve ilişkili nesneleri yeniden konumlandırma

 • Doğrusal bir armatürü yeniden konumlandırmak için, armatürdeki herhangi bir kemiği sürükleyin. Armatür bağlı sembol örnekleri içeriyorsa, bir örneği de sürükleyebilirsiniz. Böylece örneği, ekleme göre döndürebilirsiniz.
 • Bir armatürün bir dalını yeniden konumlandırmak için, dalın içindeki herhangi bir eklemi sürükleyin.
 • Dalın içindeki eklemlerin tümü taşınır. Armatürün diğer dallarındaki eklemler ise hareket etmez.
 • Bir eklemi, üst eklemi hareket ettirmeden alt eklemleriyle birlikte döndürmek için, söz konusu eklemi Shift tuşuna basarak sürükleyin.
 • Bir TK şeklini, Sahne Alanı’ndaki yeni bir konuma taşımak için şekli seçin ve Özellik denetçisinde şeklin X ve Y özelliklerini değiştirin. Ayrıca şekli Alt tuşunu (Windows) veya Option (Macintosh) tuşunu basılı tutarak sürükleyebilirsiniz.

Eklemleri silme

Şunlardan birini yapın:

 • Tek bir eklemi ve bu eklemin bütün alt öğelerini silmek için eklemi tıklatın ve Delete tuşuna basın.
 • Her eklemi Shift tuşuna basıp tıklatarak, birden fazla eklemi silmek üzere seçebilirsiniz.
 • TK şeklinden tüm eklemleri veya Zaman Çizelgesi'nden sembol armatürünü silmek için Zaman Çizelgesi'nde TK armatür yayılma aralığını sağ tıklatın ve bağlam menüsünden Armatürü Kaldır öğesini seçin.
 • TK şeklindeki tüm eklemleri veya Sahne Alanı'ndaki sembol armatürünü silmek için tüm eklemleri seçmek üzere armatürdeki eklemi çift tıklatın. Ardından Delete tuşuna basın. TK şekilleri normal şekillere döner.

Eklemleri ilişkili oldukları şekle ve sembole göre taşıma

 • Bir TK şeklinin içindeki bir eklemin herhangi bir ucunun konumunu taşımak için, Alt Seçim aracı ile eklemin ucunu sürükleyin.

NotTK yayılma alanında birden fazla poz varsa Alt Seçim aracı çalışmaz. Düzenlemeden önce, Zaman Çizelgesi'ndeki armatürün birinci karesinden sonraki ek pozları silin.

 • Bir eklem bağlantısının, başının veya kuyruğunun konumunu bir sembol örneği içerisinde taşımak için örneğin dönüştürme noktasını taşıyın. Serbest Dönüştürme aracını kullanın. Eklem, dönüştürme noktası ile birlikte taşınır.
 • Diğer herhangi bir bağlı örneği hareket ettirmeden tek bir sembol örneğini taşımak için, söz konusu örneği Alt tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basıp sürükleyin ya da Serbest Dönüşüm aracı ile sürükleyin. Örneğe bağlı olan eklemler, örneğin yeni konumuna göre uzayacak veya kısalır.

TK şeklini düzenleme

Alt Seçim aracını kullanarak, bir TK şeklinde konturların denetim noktalarını ekleyebilir, silebilir veya düzenleyebilirsiniz.

 • TK şeklini değiştirmeden bir kemiğin konumunu taşımak için, kemiğin uç noktasını sürükleyin.
 • TK şekli sınırının denetim noktalarını görüntülemek için, şeklin konturunu tıklatın.
 • Bir denetim noktasını taşımak için, denetim noktasını sürükleyin.
 • Yeni bir denetim noktası eklemek için, herhangi bir denetim noktasına sahip olmayan konturun bir parçasını tıklatın.
 • Mevcut bir kontrol noktasını silmek için, söz konusu kontrol noktasını tıklatarak seçin ve ardından Delete tuşuna basın.

Not: Bir TK şekli dönüştürülemez (ölçeklenemez veya eğim verilemez).

Eklemleri şekil noktalarına bağlama

Bir şeklin kontrol noktaları, varsayılan olarak, kendilerine en yakın ekleme bağlıdır. Ayrı eklemler ve şekil kontrol noktaları arasındaki bağlantıları düzenlemek için Bağlama aracını kullanabilirsiniz. Bu yolla daha iyi sonuçlar almak için, her eklemin hareket ettiğinde konturun nasıl deforme olacağını kontrol edebilirsiniz. Armatür hareket ettiğinde bir şeklin konturu istediğiniz gibi deforme olmuyorsa, bu yöntemi kullanmak yararlıdır.

Birden fazla kontrol noktasını tek bir ekleme ve birden fazla eklemi tek bir kontrol noktasına bağlayabilirsiniz.

 • Bir kemiğe bağlı olan denetim noktalarını vurgulamak için, Bağlama aracı ile kemiği tıklatın.

  Bağlantılı noktalar, sarı ile vurgulanırken, seçili eklem kırmızı ile vurgulanır. Tek bir ekleme bağlı olan denetim noktaları, kareler şeklinde görünür. Birden fazla ekleme bağlı olan denetim noktaları, üçgen şeklinde görünür.

 • Seçilen bir ekleme kontrol noktaları eklemek için, vurgulanmamış bir kontrol noktasını Shift tuşuna basarak tıklatın.

  Ayrıca seçili ekleme eklemek üzere birden fazla denetim noktası seçmek için Shift tuşuna basarak sürükleyebilirsiniz.

 • Eklemden denetim noktalarını kaldırmak için, sarı ile vurgulanmış olan bir denetim noktasını Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Windows) veya Option tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).

  Ayrıca, seçili eklemden birden fazla denetim noktasını kaldırmak için Ctrl tuşuna basıp sürükleyebilir (Windows) veya Option tuşuna basıp sürükleyebilirsiniz (Macintosh).

 • Bir denetim noktasına bağlı eklemleri vurgulamak için, Bağlama aracı ile denetim noktalarını tıklatın.

  Bağlantılı noktalar, sarı ile vurgulanırken, seçili denetim noktası kırmızı ile vurgulanacaktır.

 • Seçili denetim noktasına başka eklem eklemek için, bir eklemi Shift tuşuna basarak tıklatın.

 • Seçili bir denetim noktasından bir eklemi kaldırmak için, sarı ile vurgulanmış bir eklemi Ctrl tuşuna basarak (Windows) veya Option tuşuna basarak (Macintosh) tıklatın.

TK eklemlerinin hareketini sınırlama

TK armatürlerine yönelik daha gerçekçi hareketler oluşturmak için, belirli eklemlerin hareket özgürlüğünü kontrol edebilirsiniz. Örneğin, bir koldaki iki eklemin hareketini sınırlandırarak dirseğin yanlış yöne bükülmesini engelleyebilirsiniz.

Eklem oluşturulduğu zaman, varsayılan olarak her TK eklemine sabit bir uzunluk atanır. Eklemler kendi üst bağlantılarının etrafında ve x ve y eksenleri boyunca dönebilir. Ancak, x veya y eksen hareketini etkinleştirmediğiniz sürece, üst eklemlerinin uzunluğunu gerektiren şekillerde hareket edemezler. Varsayılan olarak, eklem döndürme etkinleştirilmiştir ve x ve y eksen hareketi devre dışı bırakılmıştır.

Ayrıca, bir eklemde ağırlık efekti oluşturmak için eklemin hareket hızını sınırlandırabilirsiniz.

Bağlı eklem dizeleri içeren armatürlerde, armatürün herhangi bir dalındaki son bağlantının hareketini sınırlayamazsınız. Son bağlantıda sınırlama görünümünü vermek için eklemleri film klipleriyle kullanın ve son eklemi alfa özelliği sıfır olarak ayarlanmış bir film klibine bağlayın. Ardından, son eklem yerine sondan bir önceki eklemin hareketini sınırlayın.

Örnekler:

 • Bir kol için dirseğin dönüş açısını sınırlandırabilirsiniz. Böylece ön kol hareketinin normal aralığının ötesinde dönemez.

 • Bir karakterin Sahne Alanı boyunca hareketini etkinleştirmek için kök eklemde X veya Y çevirisini açın. Daha doğru hareket için X ve Y çevirisini kullanırken döndürmeyi kapatın.

Bir veya birden fazla eklem seçili olduğunda, Özellik denetçisinde bu özellikleri ayarlayabilirsiniz.

 • Seçili eklemin, x veya y ekseni boyunca hareket etmesini ve üst ekleminin uzunluğunun değişmesini sağlamak için Özellik denetçisinin Eklem: X Çevirisi veya Eklem: Y Çevirisi bölümlerinde Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

  x ekseni hareketinin etkinleştirildiğini belirtmek için bağlantıdaki ekleme göre dikey duran iki başlı bir ok görüntülenir. y ekseni hareketinin etkinleştirildiğini belirtmek için bağlantıdaki ekleme göre paralel duran iki başlı bir ok görüntülenir. Eklem için x ve y çevirisinin etkinleştirilmesi, eklem için döndürmenin devre dışı bırakıldığı durumlarda eklemin konumlandırılmasını kolaylaştırır.

 • x veya y ekseni boyunca etkinleştirilen hareket miktarını sınırlamak için Özellik denetçisinin Eklem: X Çevirisi veya Eklem: Y Çevirisi bölümlerinde Sınırla seçeneğini belirleyin ve eklemin hareket edebileceği minimum ve maksimum mesafe için bir değer girin.

 • Seçilen eklemin bağlantı etrafında dönmesini devre dışı bırakmak için Özellik denetçisinin Eklem: Döndürme bölümündeki Etkinleştir onay kutusunda belirlenen seçimi kaldırın.

  Bu onay kutusu varsayılan olarak seçilidir.

 • Bir eklemin dönüşünü sınırlamak için Özellik denetçisinin Eklem: Döndürme bölümüne minimum ve maksimum döndürme açılarını girin.

  Döndürme açıları, üst ekleme göre şekillenir. Eklem bağlantısının üzerinde, döndürme serbestisinin açılarını belirten bir yay görünür.

 • Seçili bir eklemi, üst eklemine göre durağan kılmak için döndürmeyi ve x ve y ekseni çevirisini devre dışı bırakın.

  Eklem, sabit hale gelir ve üst eklemin hareketine uyar.

 • Seçili bir eklemin hareket hızını kısıtlamak için, Özellik denetçisinde Bağlantı Hızı alanına bir değer girin.

  Bağlantı hızı ekleme ağırlık efekti verir. Maksimum değer olan %100, sınırsız hıza eşdeğerdir.

Eklemlere yaylanma ekleme

TK eklemlerine yaylanma eklemek için iki eklem özelliği kullanılabilir. Eklemlerin Kuvvet ve Sönüm özellikleri, Eklemler TK sistemine dinamik fiziği katarak TK eklemlerine gerçek bir fiziksel hareket verir. Bu özellikler fizik ile geliştirilmiş animasyonun daha kolay oluşturulmasına izin verir. Kuvvet ve Sönüm özellikleri, eklem animasyonuna büyük ölçüde yapılandırılabilen gerçekçi hareket özelliği verir. Bu özelliklerin poz katmanına pozlar eklemeden önce ayarlanması en iyi yöntemdir.

Kuvvet: Yayın sıklığı. Yüksek değerler daha sık bir yay efekti oluşturur.

Sönüm: Yay efektinin aşınma oranı. Daha yüksek değerler yaylanmanın daha çabuk kaybolmasına neden olur. 0 değeri yaylanmanın poz katmanı kareleri boyunca tam kuvvetinde kalmasına neden olur.

Yaylanmayı etkinleştirmek için, bir veya daha fazla eklemi seçin ve Özellik denetçisindeki Yay bölümünde bulunan Kuvvet ve Sönüm değerlerini ayarlayın. Kuvvet arttıkça yay daha çok sertleşir. Sönüm, yay etkisinin aşınma oranını belirler. Bu yüzden değer arttıkça, animasyon daha hızlı biter.

Kuvvet ve Sönüm özelliklerini kapatmak için Zaman Çizelgesi'ndeki poz katmanını seçin ve Özellik denetçisinin Yay bölümünde bulunan Etkinleştir onay kutusunun seçimini kaldırın. Bu, Sahne Alanı'nın poz katmanında tanımladığınız pozları Yay özelliklerinin etkisi olmadan görmenizi sağlar.

Aşağıdaki faktörler Yay özellikleri ile çalışırken eklem animasyonunuzun son görünümünü etkiler. İstediğiniz son görünüme ulaşmak için bunların her biriyle deneyler yapın.

 • Kuvvet özelliği değeri.

 • Sönüm özelliği değeri.

 • Poz katmanındaki pozların arasındaki kare sayısı.

 • Poz katmanındaki karelerin toplam sayısı.

 • Son poz ve daha sonraki pozun son karesinin arasındaki karelerin sayısı.

Armatüre animasyon uygulama

TK armatürlerine, Animate uygulamasındaki diğer nesnelerden farklı şekilde animasyon uygulanabilir. Armatürlerde, poz katmanına kareler eklenir ve bir anahtar kare oluşturmak için Sahne Alanı'ndaki armatür yeniden konumlandırılır. Poz katmanlarındaki anahtar kareler poz olarak adlandırılır. TK armatürleri genellikle animasyon amaçlı olarak kullanıldığı için, her poz katmanı, otomatik olarak bir ara doldurma katmanı görevi görmektedir.

Ancak poz katmanında eklem konumundan başka bir özelliğin arasını dolduramayacağınız için, TK poz katmanları, ara doldurma katmanlarından farklıdır. TK nesnelerinin konum, dönüşüm, renk efektleri veya filtreler gibi diğer özelliklerinin arasını doldurmak için, armatürü ve ilişkili olduğu nesneleri, bir film klibinin veya grafik sembolünün içine yerleştirin. Ardından Ekle > Ara Hareket komutunu ve Hareket Düzenleyicisi panelini kullanarak sembolün özelliklerine animasyon uygulayabilirsiniz.

TK armatürlerine çalışma zamanında ActionScript 3.0 ile de animasyon uygulayabilirsiniz. Bir armatüre ActionScript ile animasyon uygulamayı planlıyorsanız, bunu Zaman Çizelgesi'nde gerçekleştiremezsiniz. Armatür, poz katmanında yalnızca tek bir poz içerebilir. Bu pozun, poz katmanında armatürün göründüğü ilk karede yer alması gerekir.

Animasyon sırasında düzenleme kontrollerini gizleme

Tüm Sahne Alanı kontrollerini her zaman etkin tutmak armatürünüzün konumunu ve özelliklerini yanlışlıkla değiştirmenize neden olabilir. Bir animasyon için eklem ve armatür oluşturduktan sonra özellik denetçisinde Armatür düzenleme kontrollerini ve ipuçlarını gizle onay kutusunu seçerek armatür düzenleme kontrollerini ve ipuçlarını kapatabilirsiniz.

Zaman Çizelgesi'nde armatüre animasyon uygulama

TK armatürleri, Zaman Çizelgesi’ndeki poz katmanlarında mevcuttur. Zaman Çizelgesi'ndeki armatürlere animasyon uygulamak için, poz katmanındaki bir kareyi sağ tıklatıp Poz Ekle seçeneğini belirleyerek pozları ekleyin. Armatürün konfigürasyonunu değiştirmek için Seçim aracını kullanın. Animate, pozlar arasında yer alan karelerdeki eklemlerin konumlarına otomatik olarak enterpolasyon uygular.

 1. Gerekirse, Zaman Çizelgesi'nde oluşturmak istediğiniz animasyona yer açmak için armatürün poz katmanına kareler ekleyin.

  Kareleri, varolan herhangi bir karenin sağında yer alan poz katmanındaki bir kareyi sağ tıklatarak (Windows) veya Option tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) ve Kare Ekle seçeneğini belirleyerek ekleyebilirsiniz. Daha sonra da istediğiniz bir zamanda kareleri ekleyebilir veya silebilirsiniz.

 2. Poz katmanındaki bir kareye poz eklemek için şunlardan birini yapın:
  • Oynatma kafasını pozu eklemek istediğiniz kareye yerleştirin ve ardından Sahne Alanı'ndaki armatürü yeniden konumlandırın.

  • Poz katmanındaki kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Option tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Poz Ekle seçeneğini belirleyin.

  • Oynatma kafasını pozu eklemek istediğiniz kareye yerleştirin ve ardından F6 tuşuna basın.

  Animate, geçerli karedeki poz katmanına bir poz ekler. Karede yer alan elmas şeklindeki poz işaretçisi, yeni pozu gösterir.

 3. Animasyonu istediğiniz gibi tamamlamak için ayrı karelere ilave pozlar ekleyin.
 4. Zaman Çizelgesi'nde animasyonun uzunluğunu değiştirmek için Yeniden Boyutlandır imleci görüntülenene kadar fare imlecini armatürün son karesi üzerinde tutun. Ardından kare eklemek veya kaldırmak için poz katmanının son karesini sağa veya sola sürükleyin.

  Animate, poz karelerini katmandaki süre değişikliği ile orantılı olarak yeniden konumlandırır ve aradaki karelere yeniden enterpolasyon uygular. Poz karelerinin konumunu etkilemeden Zaman Çizelgesi'nde armatür yayılma aralığını yeniden boyutlandırmak için armatür yayılma aralığının son karesini Shift tuşunu basılı tutarken sürükleyin.

İşlem tamamlandığında, animasyonun önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın. Poz kareleri arasında enterpolasyon uygulanmış armatür konumlarını görebilirsiniz.

Daha sonra istediğiniz zaman poz karelerindeki armatürü yeniden konumlandırabilirsiniz veya yeni poz kareleri ekleyebilirsiniz.

Bir armatürde pozların konumlarını düzenleme

Pozların konumunu şu yollarla düzenleyebilirsiniz:

 • Bir pozu yeni bir konuma taşımak için pozu Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarken tıklatın ve ardından pozu armatürde yeni bir konuma sürükleyin.

 • Bir pozu yeni bir konuma kopyalamak için pozu Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarken tıklatın ve ardından Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarken pozu armatürde yeni bir konuma sürükleyin.

 • Kesin, kopyalayın ve yapıştırın. Kesmek veya kopyalamak istediğiniz pozu Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarken tıklatın ve bağlam menüsünden Pozu Kes veya Pozu Kopyala öğesini seçin.

  Ardından, yapıştırma işlemini gerçekleştirmek istediğiniz armatür yayılma aralığındaki kareyi Ctrl tuşuna (Windows) veya Command tuşuna (Macintosh) basarken tıklatın ve bağlam menüsünden Pozu Yapıştır'ı seçin.

TK nesnesi özelliklerine arası doldurulan ek efektler uygulama

Eklem konumu dışında TK nesnesi özelliklerine arası doldurulan efektler uygulamak için, nesneyi bir film klibinin veya grafik sembolünün içine yerleştirin.

 1. TK armatürünü ve ilişkili olduğu bütün nesneleri seçin.

  Bir TK şekli için, şekli tıklatmanız yeterlidir. Sembol örneklerinden oluşan birbirine bağlı gruplar için, Zaman Çizelgesi'ndeki poz katmanını tıklatabilir ve seçili çerçeveyi, Sahne Alanı'ndaki bütün bağlantılı sembollerin etrafında sürükleyebilirsiniz.

 2. Seçimi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Sembole Dönüştür seçeneğini belirleyin.
 3. Sembole Dönüştür iletişim kutusunda, sembol için bir ad girin ve Tür menüsünden Film Klibi'ni veya Grafik'i seçin. Tamam öğesini tıklatın.

  Animate, armatür için poz katmanını içeren kendi zaman çizelgesine sahip bir sembol oluşturur.

 4. FLA dosyanızın ana zaman çizelgesindeki yeni sembolü kullanmak için, sembolü Kütüphane'den Sahne Alanı'na sürükleyin.

  Artık Sahne Alanı'ndaki yeni sembol örneğine ara hareket efektleri ekleyebilirsiniz.

TK armatürlerini içeren sembolleri, istediğiniz efekti oluşturmak için gerekli diğer yuvalanmış sembollere ait katmanlara yuvalayabilirsiniz.

ActionScript 3.0 ile çalışma zamanı animasyonu için armatür hazırlama

Şekillere veya film klibi örneklerine bağlanmış TK armatürlerini kontrol etmek için ActionScript 3.0'ı kullanabilirsiniz. Ancak, grafik veya düğme sembol örneklerine bağlanmış armatürleri ActionScript ile kontrol edemezsiniz.

Yalnızca tek bir poza sahip armatürler, ActionScript ile kontrol edilebilir. Birden fazla poza sahip armatürler, yalnızca Zaman Çizelgesi'nde kontrol edilebilir.

 1. Seçim aracını kullanarak, armatür içeren bir poz katmanındaki bir kareyi seçin.
 2. Özellik denetçisinde, Tür menüsünden Çalışma Zamanı seçeneğini belirleyin.

Artık hiyerarşi, çalışma zamanında ActionScript 3.0 ile düzenlenebilir.

Varsayılan olarak, Özellik denetçisindeki armatür adı, poz katmanının adı ile aynıdır. ActionScript'teki armatüre atıfta bulunmak için bu adı kullanın. Bu adı Özellik denetçisinde değiştirebilirsiniz.

TK animasyonuna hareket hızı ekleme

Hareket hızı, daha gerçekçi bir hareket oluşturmak için her pozun çevresindeki karelerde animasyon hızını ayarlar.

 1. Poz katmanındaki iki poz karesi arasındaki bir kareyi veya bir poz karesini seçin.
  • Araya giren çerçeve: Hareket hızı, seçili karenin solundaki ve sağındaki poz kareleri arasında kalan kareleri etkiler.
  • Poz karesi: Hareket hızı, seçili poz ile katmandaki bir sonraki poz arasındaki kareleri etkiler.
 2. Özellik denetçisinde, Hareket Hızı menüsünden bir hareket hızı türü seçin.  
  • Basit hareket hızları: Seçilen kareden hemen sonraki veya önceki karelerdeki hareketi yavaşlatan dört hareket hızı. 
  • Başlatma ve Durdurma hareket hızları: Önceki poz karesinden hemen sonra gelen karelerdeki ve sonraki poz karesinden hemen önce gelen karelerdeki hareketi yavaşlatır. 
 3. Not: Aynı hareket hızı türleri, ara hareketleri kullanmanız sırasında Hareket Düzenleyici'de de yer alır. Zaman Çizelgesi'nde bir ara hareket seçtiğinizde, Hareket Düzenleyicisi'nde her hareket hızı türünün eğrisini görebilirsiniz.

 4. Özellik denetçisinde, hareket hızı için bir Güç değeri girin.

  Varsayılan Güç, hareket hızının bulunmadığı duruma eşdeğer olan 0'dır. Maksimum değer 100'dür ve bu poz karesinden önce gelen karelere en önemli hareket hızı efektini uygular. Minimum değer -100 olup önceki poz karesinden hemen sonra gelen karelere en önemli hareket hızı efektini uygular. İşlem tamamlandığında, Sahne Alanı'nda hareket hızı uygulanmış hareketlerin önizlemesini yapın. Zaman Çizelgesi'nde, iki poz karesi arasında hareket hızı uyguladığınız noktada oynatma kafasını kaydırın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi