Klasik ara animasyonu hakkında

Not:

Animate'teki birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Klasik aralar, Animate'te animasyon oluşturmanın eski bir yoludur. Bu ara hareketler yeni ara hareketlere benzerler, ancak oluşturulmaları biraz daha karmaşıktır ve daha az esneklik gösterirler. Ancak klasik aralar, animasyon üzerinde ara hareketlerin sağlayamadığı bir tür kontrol sağlar. Çoğu kullanıcı yeni ara hareketlerle çalışmayı tercih eder, ancak bazı kullanıcılar yine de klasik araları kullanmayı tercih eder. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar.

Başlamadan önce:

Klasik aralarla alışmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Klasik aralar, Animate'te arası doldurulan animasyon oluşturmanın eski yoludur. Daha yeni ve daha kolay bir yol ise ara hareketleri kullanmaktır. Bkz. Ara hareket animasyonu.

 • Klasik aralar ile 3B özelliklerine ara hareket uygulayamazsınız.

Klasik ara animasyonu örnekleri için bkz. Animate Örnekler sayfası: www.adobe.com/go/learn_fl_samples_tr. Şu örnekler vardır:

 • Animasyon Uygulanmış Alt Gölge: Samples ZIP dosyasını indirip sıkıştırmasını açın ve örneğe erişmek için Graphics\AnimatedDropShadow klasörüne gidin.

 • Animasyon ve Degradeler: Samples ZIP dosyasını indirip sıkıştırmasını açın ve örneğe erişmek için Graphics\AnimationAndGradients klasörüne gidin.

Klasik ara animasyonu için anahtar kare oluşturma ve düzenleme

Not:

Bu konu, daha eski klasik aralar için anahtar kareler oluşturma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin özelik anahtar kareleri konusunda yardım için, bkz. Ara hareket animasyonu oluşturma.

Bir klasik ara animasyonundaki değişiklikler, bir anahtar karede tanımlanır. Arası doldurulan animasyonda, animasyonun önemli noktalarında ana kareler tanımlarsınız ve aradaki karelerin içeriğini Animate oluşturur. Arası doldurulan bir animasyonun enterpolasyonlu kareleri, ana karelerin arasında çizilen bir ok ile birlikte açık mavi veya açık yeşil olarak görünürler. Animate belgeleri, her anahtar karedeki şekilleri kaydettiğinden resimde sadece bir değişikliğin olduğu noktalarda anahtar kareler oluşturun.

Ana kareler Zaman Çizelgesi'nde belirtilirler: düz bir daire üzerinde içerik bulunan bir ana kareyi temsil eder ve karenin önündeki boş bir daire boş bir ana kareyi temsil eder. Aynı katmana eklenen sonraki kareler, ana kareyle aynı içeriğe sahiptir.

Klasik arada yalnızda anahtar kareler düzenlenebilir. Arası doldurulan kareleri görüntüleyebilirsiniz, ancak bunları doğrudan düzenleyemezsiniz. Arası doldurulan kareleri düzenlemek için tanımlayıcı ana karelerden birini değiştirin veya başlangıç ve bitiş ana kareleri arasına yeni bir ana kare ekleyin. Öğeleri geçerli ana kareye eklemek için Kütüphane panelinden Sahne Alanı’nın üzerine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla kareyi görüntülemek ve düzenlemek için bkz. Döngü kaplamasını kullanma.

Ana kareler oluşturmak için

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Zaman Çizelgesi'nde bir kare seçin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Ana Kare'yi seçin.

  • Zaman Çizelgesi'nde bir kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Ana Kare Ekle'yi seçin.

Zaman Çizelgesi'ne kare ekleme

 • Yeni bir kare eklemek için Ekle > Zaman Çizelgesi > Kare'yi seçin.

 • Yeni bir ana kare oluşturmak için Ekle > Zaman Çizelgesi > Ana Kare'yi seçin veya ana kare yerleştirmek istediğiniz kareyi sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatıp (Macintosh) Ana Kare Ekle'yi seçin.

 • Yeni bir boş ana kare oluşturmak için Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Ana Kare'yi seçin veya ana kareyi yerleştirmek istediğiniz kareyi sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatıp (Macintosh) Boş Ana Kare Ekle'yi seçin.

Kare veya ana kare silme veya değiştirme

 • Bir kareyi, ana kareyi veya kare dizisini silmek için onu seçip sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Kareleri Kaldır'ı seçin. Çevreleyen kareler değişmeden kalır.

 • Bir ana kare veya kare dizisini ve içeriğini taşımak için onu seçin ve istenilen konuma sürükleyin.

 • Bir ana karenin süresini uzatmak için ana kareyi Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp yeni dizinin son karesine sürükleyin.

 • Bir kare veya kare dizisini kopyalayıp yapıştırmak için kareyi veya kare dizisini seçin ve Düzen > Zaman Çizelgesi > Kareleri Kopyala'yı seçin. Değiştirilecek bir kare veya kare dizisi seçin ve Düzen > Zaman Çizelgesi > Kareleri Yapıştır'ı seçin.Hedef zaman çizelgesinde kopyalanan karelerin tamamını yapıştırmak veya değiştirmek için Kareleri Yapıştır ve Üzerine Yaz seçeneğini kullanın.

 • Bir ana kareyi kareye dönüştürmek için ana kareyi seçip Değiştir > Zaman Çizelgesi > Ana Kareyi Temizle'yi seçin veya onu sağ tıklatıp (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatıp (Macintosh) Ana Kareyi Temizle'yi seçin. Temizlenen ana kare ve bir sonraki ana kareye kadar olan tüm kareler, temizlenen ana kareden bir önce gelen karenin içeriğiyle değiştirilir.

 • Bir ana kareyi veya kare dizisini sürükleyerek kopyalamak için ana kareyi veya kare dizisini seçin ve Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp yeni konuma sürükleyin.

 • Bir arası doldurulan dizinin uzunluğunu değiştirmek için başlangıç veya bitiş ana karesini sağa veya sola sürükleyin.

 • Geçerli ana kareye kütüphane öğesi eklemek için öğeyi Kütüphane panelinden Sahne Alanı’nın üzerine sürükleyin.

 • Bir animasyon dizisini ters çevirmek için uygun kareleri bir veya daha fazla katmanda seçin ve Değiştir > Zaman Çizelgesi > Kareleri Ters Çevir'i seçin. Ana kareler dizinin başlangıç ve bitişinde olmalıdır.

Bir örneğe, gruba veya metne klasik ara animasyonu ekleme

Not:

Bu konu, daha eski klasik araların oluşturulması hakkındadır. Yeni ara hareketler oluşturma hakkında yardım için bkz. Ara hareket animasyonu oluşturma.

Örneklerin, grupların ve türlerin özelliklerindeki değişikliklerde ara hareket oluşturmak için bir klasik ara kullanabilirsiniz. Animate örneklerin, grupların ve türün konumunun, boyutunun, dönüşünün ve eğiminin arasını doldurabilir. Ayrıca, Animate örneklerin ve türün renginin arasını doldurabilir, böylece aşamalı renk geçişleri oluşturur veya bir örneğin yavaşça görünmesini veya kaybolmasını sağlar.

Grupların veya türün renginin arasını doldurmadan önce onları sembollere dönüştürün. Bir metin bloğundaki tek karakterlere ayrı ayrı animasyon uygulamadan önce her karakteri ayrı bir metin bloğuna yerleştirin.

İki anahtar kare arasında klasik ara uygulayıp sonra iki anahtar karenin arasındaki karelerin sayısını değiştirirseniz ya da iki anahtar kareden birindeki grup veya sembolü taşırsanız, Animate karelerin arasını otomatik olarak tekrar doldurur.

 

Klasik ara animasyonu oluşturma

 1. Bir katmanı etkin katman yapmak üzere tıklatın ve katmanda, animasyonun başlamasını istediğiniz boş bir anahtar kareyi seçin. Bu, klasik aranın birinci karesi olacaktır.
 2. Klasik aranın birinci karesine içerik eklemek için şunlardan birini yapın:
  • Kalem, Oval, Dikdörtgen, Kurşun Kalem veya Fırça aracıyla bir grafik nesnesi oluşturun ve sonra onu bir sembole dönüştürün.

  • Sahne Alanı'nda bir örnek, grup veya metin bloğu oluşturun.

  • Kütüphane panelinden bir sembol örneğini sürükleyin.

  Not:

  Bir ara doldurma oluşturmak için katman üzerinde yalnızca bir öğe bulundurmalısınız.

 3. Animasyonun bitmesini istediğiniz ikinci bir ana kare oluşturun ve yeni anahtar kareyi seçili bırakın.
 4. Bitiş karesindeki öğeyi değiştirmek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Öğeyi yeni bir konuma taşıyın.

  • Öğenin boyutunu, dönüşünü veya eğimini değiştirin.

  • Öğenin rengini değiştirin (yalnızca örnek veya metin bloğu). Örnekler veya metin blokları dışındaki öğelerin renklerinin arasını doldurmak için şekil arası doldurmayı kullanın.

 5. Klasik ara oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ara doldurmanın kare yayılma alanında herhangi bir kareyi tıklatın ve Ekle > Klasik Ara seçeneklerini belirleyin.

  • Ara doldurmanın kare yayılma alanında herhangi bir kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Klasik Ara Oluştur seçeneğini belirleyin.

  2. adımda bir grafik nesnesi oluşturduysanız, Animate nesneyi otomatik olarak bir sembole dönüştürür ve tween1 olarak adlandırır.

 6. 4. adımda öğenin boyutunu değiştirdiyseniz, seçilen öğenin boyutunun arasını doldurmak için Özellik denetçisinin Ara Doldurma bölümünde Ölçekle seçeneğini belirleyin.
 7. Daha gerçekçi bir hareket hissi üretmek için klasik araya hareket hızı uygulayın. Klasik araya hareket hızı uygulamak için, Özellik denetçisinin Ara Doldurma bölümündeki Hareket Hızı alanını kullanarak, oluşturduğunuz her klasik ara için bir hareket hızı değeri belirtin. Klasik aranın hızını daha kesin şekilde denetlemek için, Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusunu kullanın.

  Hareket Hızı alanındaki değeri sürükleyin veya arası doldurulan kareler arasındaki değişimin hızını ayarlamak üzere bir değer girin.

  • Klasik arayı yavaşça başlatıp animasyonun sonuna doğru hızlandırmak için ‑1 ile ‑100 arasında negatif bir değer girin.

  • Klasik arayı hızlı şekilde başlatıp animasyonun sonuna doğru yavaşlatmak için 1 ile 100 arasında pozitif bir değer girin.

  • Ara doldurmanın kare yayılma alanı içinde daha karmaşık bir hız değişimi üretmek için, Hareket Hızı alanının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatıp Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusunu açın.

   Varsayılan olarak, arası doldurulan kareler arasındaki değişim hızı sabittir. Hareket hızı, aşamalı olarak değişim hızını ayarlayarak daha doğal bir hızlanma veya yavaşlama görünümü oluşturur.

 8. Ara doldurma sırasında seçilen öğeyi döndürmek için, Özellik denetçisinde Döndür menüsünden bir seçenek belirleyin:
  • Dönüşü engellemek için Yok'u (varsayılan ayar) seçin.

  • Nesneyi en az hareket gerektiren yönde bir kere döndürmek için Otomatik'i seçin.

  • Nesneyi belirtildiği gibi döndürmek ve sonra dönüş sayısını belirtmek üzere bir sayı girmek için Saat Yönü (SY) veya Saat Yönünün Tersi'ni (SYT) seçin.

  Not:

  8. adımdaki dönüş, 4. adımda bitiş karesine uygulamış olabileceğiniz dönüşe ilavedir.

 9. Bir hareket yolu kullanıyorsanız, arası doldurulan öğenin taban çizgisini hareket yoluna yönlendirmek için Özellik denetçisinde Yola Yönlendir'i seçin.
 10. Grafik sembolü örneklerinin animasyonunu ana Zaman Çizelgesi ile senkronize etmek için Özellik denetçisinde Senkr seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Değiştir > Zaman Çizelgesi > Sembolleri Senkronize Et ve Senkr seçeneğinin ikisi de, Zaman Çizelgesi'nde kendisine ayrılan kare sayısıyla eşleştirmek için bir ara doldurmadaki kare sayısını yeniden hesaplar. Sembolün içindeki animasyon sırasındaki kare sayısı, grafik örneğinin belgede kapladığı kare sayısının katı değilse, Senkr seçeneğini kullanın.

 11. Bir hareket yolu kullanıyorsanız, arası doldurulan öğeyi kayıt noktasına göre hareket yoluna eklemek için Yapış'ı seçin.

XML dosyaları olarak kaydedilen Klasik aralar ile çalışma

Animate, Klasik Aralarla XML dosyaları olarak çalışmanıza izin verir. Doğal olarak, Animate herhangi bir Klasik Ara'ya şu komutları uygulamanıza olanak tanır:

 • Hareketi XML Olarak Kopyala

 • Hareketi XML Olarak Dışa Aktar

 • Hareketi XML Olarak İçe Aktar

 

Hareketi XML Olarak Kopyala

Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini belirtilen bir kareye kopyalamanıza olanak tanır.

 1. Klasik Ara oluşturun.

 2. Zaman Çizelgesinde herhangi bir anahtar kare seçin.

 3. Komutlar > Hareketi XML Olarak Kopyala bölümüne gidin.

Hareket özellikleri panoya XML verileri olarak kopyalanır. Bu durumda XML dosyasında çalışmak için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

Hareketi XML Olarak Dışa Aktar

Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini kaydedilebilen bir XML dosyasına dışa aktarmanıza olanak tanır.

 1. Klasik Ara oluşturun.

 2. Komutlar > Hareketi XML Olarak Dışa Aktar bölümüne gidin.

 3. Dosyayı kaydetmek istediğiniz uygun konuma gözatın.

 4. XML dosyası için bir ad girin ve Kaydet'i tıklatın.

Klasik ara, belirtilen konuma XML dosyası olarak dışa aktarılır.

Hareketi XML Olarak İçe Aktar

Hareket özellikleri tanımlanmış olan varolan XML dosyasını içe aktarmanıza olanak tanır.

 1. Sahne Alanı'nda herhangi bir Nesne seçin.

 2. Komutlar > Hareketi XML Olarak İçe Aktar bölümüne gidin.

 3. Söz konusu konuma gözatın ve XML dosyasını seçin. Tamam'ı tıklatın.

 4. Hareketi Özel Yapıştır iletişim kutusunda, seçili nesneye uygulamak istediğiniz özellikleri seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Hareket kılavuzu katmanı oluşturma

Klasik ara animasyonunda nesnelerin hareketini denetlemek için bir hareket kılavuzu katmanı oluşturun.

Ara hareket katmanını veya ters kinematik poz katmanını kılavuz katmanına sürükleyemezsiniz.

 1. Normal bir katmanı kılavuz katmanına sürükleyebilirsiniz. Böylece, kılavuz katmanı hareket kılavuzu katmanına dönüştürülür ve normal katman yeni hareket kılavuzu katmanına bağlanır.

  Not:

  Kılavuz katmanının yanlışlıkla dönüştürülmesini önlemek için tüm kılavuz katmanlarını katman sırasının en altına yerleştirin.

Yol boyunca klasik ara animasyonu oluşturma

Not:

Bu konu, daha eski klasik aralar ile çalışma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin hareket yolları ile kullanımı konusunda yardım için, bkz. Ara hareket animasyonunun ara hareketini düzenleme.

Hareket kılavuzu katmanları, arası doldurulan örneklerin, grupların veya metin bloklarının hareketlendirilmesine yardımcı olan yollar çizmenizi sağlar. Birden çok nesnenin aynı yolu izlemesini sağlamak için birden çok katmanı bir hareket kılavuzu katmanına bağlayabilirsiniz. Bir hareket kılavuzu katmanına bağlanan normal bir katman, kılavuzlu katman haline gelir.

Hareket yolu
Bu örnekte, farklı katmanlar üzerindeki iki nesne aynı hareket yoluna eklenmiştir.

Arası doldurulmuş klasik bir animasyon için hareket yolu oluşturma

 1. Klasik ara uygulanmış bir animasyon sırası oluşturun.

  Özellik denetçisinde Yola Yönlendir'i seçtiyseniz, arası doldurulan öğenin taban çizgisi hareket yoluna yönlendirilir. Yapış'ı seçtiyseniz, arası doldurulan öğenin kayıt noktası hareket yoluna yapışır.

 2. Klasik arayı içeren katmanın katman adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Klasik Hareket Kılavuzuna Ekle seçeneğini belirleyin.

  Animate, klasik ara katmanının yukarısına bir hareket kılavuzu katmanı ekler ve klasik ara katmanının hareket kılavuzu katmanına bağımlı olduğunu göstermek için klasik ara katmanının adına girinti ekler.

  Not:

  Zaman Çizelgesi'nde zaten bir kılavuz katmanınız varsa, kılavuz katmanını hareket kılavuzuna dönüştürmek ve klasik arayı buna bağlamak için kılavuz katmanının aşağısında klasik arayı içeren bir katmanı sürükleyebilirsiniz.

  Hareket kılavuzu katmanı
  Klasik arayı içeren katmanın yukarısındaki bir hareket kılavuzu katmanı.

 3. Klasik arayı yönlendirmek üzere hareket kılavuzu katmanına bir yol eklemek için, hareket kılavuzu katmanını seçin ve Kalem, Kurşun Kalem, Çizgi, Daire, Dikdörtgen veya Fırça aracını kullanarak istediğiniz yolu seçin.

  Hareket kılavuzu katmanına bir kontur da yapıştırabilirsiniz.

 4. Arasını doldurduğunuz nesneyi, birinci karedeki çizginin başına ve son karedeki çizginin sonuna yapıştırmak için sürükleyin.
  Kılavuz konturunun başına yapıştırılmış bir grafik
  Kılavuz konturunun başına yapıştırılmış bir araba grafiği.

  Not:

  En iyi yapışma sonuçları için sembolü dönüştürme noktasıyla sürükleyin.

 5. Siz çalışırken yalnızca nesnenin hareketi görünecek şekilde hareket kılavuzu katmanını ve yolunu gizlemek için hareket kılavuzu katmanı üzerindeki Göz sütununun içini tıklatın.

  Animasyonu oynattığınızda grup veya sembol hareket yolunu izler.

Değişken genişlik konturu ve değişken kontur rengine dayalı olarak animasyon kılavuzuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Animasyon Kılavuzu

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Varolan katmanı hareket kılavuzu katmanının altına sürükleyin. Katman, hareket kılavuzu katmanının altında girintili olur. Bu katmandaki tüm nesneler otomatik olarak hareket yoluna yapışır.

  • Hareket kılavuzu katmanının altında yeni bir katman oluşturun. Bu katman üzerinde arasını doldurduğunuz katmanların arası, hareket yolu boyunca doldurulur.

  • Bir hareket kılavuzu katmanının altındaki bir katmanı seçin. Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri'ni seçin ve Kılavuzlu'yu seçin.

 1. Bağı çözülecek katmanı seçin ve şunlardan birini yapın:
  • Katmanı hareket kılavuzu katmanının üzerine sürükleyin.

  • Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri'ni seçin ve katman türü olarak Normal'i seçin.

Klasik ara animasyonu özelliklerini yapıştırma

Not:

Bu konu, daha eski klasik araların özelliklerini yapıştırma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin özelliklerini yapıştırma konusunda yardım için, bkz. Ara hareket özelliklerini kopyalama ve yapıştırma.

Hareketi Yapıştır komutu, klasik bir ara kopyalamanıza ve başka bir nesneye uygulamak üzere sadece belirli özelliklerini yapıştırmanıza olanak sağlar.

 1. Kopyalanacak klasik arayı içeren kareleri Zaman Çizelgesi'nde seçin. Seçtiğiniz kareler aynı katmanda olmalıdır, ancak tek bir klasik araya yayılmak zorunda değildir. Seçim, bir ara doldurmayı, boş kareleri ya da bir veya daha fazla ara doldurmayı kapsayabilir.
 2. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Kopyala'yı seçin.
 3. Kopyalanan klasik arayı almak için sembol örneğini seçin.
 4. Düzen > Zaman Çizelgesi > Hareketi Özel Yapıştır seçeneklerini belirleyin. Sembol örneğine yapıştırılacak belirli klasik ara özelliklerini seçin. Klasik ara özellikleri şunlardır:

  X Konumu

  Bir nesnenin x yönünde ne kadar hareket edeceği.

  Y Konumu

  Bir nesnenin y yönünde ne kadar hareket edeceği.

  Yatay Ölçek

  Nesnenin geçerli boyutu ile doğal boyutu arasında yatay yöndeki (X) oran.

  Dikey Ölçek

  Nesnenin geçerli boyutu ile doğal boyutu arasında dikey yöndeki (Y) oranı belirtir.

  Dönüş Ve Eğim

  Nesnenin dönüşü ve eğimi. Bu özellikler bir nesneye birlikte uygulanmalıdır. Eğim, derece biriminden dönüş ölçüsüdür ve döndürüp eğdiğinizde, her bir özellik diğerini etkiler.

  Color

  Nesneye uygulanan Renk Tonu, Parlaklık ve Alfa gibi tüm renk değerleri.

  Filtreler

  Seçilen aralığın tüm filtre değerleri ve değişiklikleri. Bir nesneye filtreler uygulandıysa, filtre tüm değerler korunarak yapıştırılır ve durumu da (etkin veya devre dışı) yeni nesne için geçerlidir.

  Karışım Modu

  Nesnenin karışım modunu uygular.

  Hedef Ölçek Özelliklerini Geçersiz Kıl

  İşaretsizken, tüm özelliklerin hedef nesneye göre yapıştırılmasını belirtir. İşaretliyken, bu seçenek hedefin ölçek özelliklerini geçersiz kılar.

  Hedef Dönüş Ve Eğim Özelliklerini Geçersiz Kıl

  İşaretsizken, tüm özelliklerin hedef nesneye göre yapıştırılmasını belirtir. İşaretliyken, yapıştırılan özellikler nesnenin varolan dönüş ve eğim özelliklerini geçersiz kılar.

  Gerekli kareler, ara doldurma ve sembol bilgisi orijinal, kopyalanmış ara doldurmayla eşleşecek şekilde eklenir.

  Bir sembolün klasik arasını Eylemler paneline kopyalamak veya başka bir projede ActionScript olarak kullanmak için Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala komutunu kullanın.

Hareket hızı önayarı oluşturma

Hareket hızı önayarları, sahne alanındaki bir nesneye uygulanabilecek önceden yapılandırılan haraket hızlarıdır.

Klasik ara için sık kullanılan hareket hızı önayar seti mevcuttur. Hareket hızı önayarlarından bir önayar seçerek, bu önayarı seçili özelliğe uygulayabilirsiniz.

 1. Animate zaman çizelgesinde ara içeren bir katmanı tıklatın.

 2. Ara doldurma özelliklerini açmak için özellik panelindeki Ara Doldurma kategorisini tıklatın. Bu hareket hızı açılır menüsünü kullanarak özelliğe duyarlı hareket hızına erişebilirsiniz.

  property-dropdown-ease
  Ara doldurma özellikleri

  Klasik aralar için özelliğe duyarlı hareket hızı önayarlarını uygulayabilirsiniz. Özellikler panelinde, özelliğe duyarlı hareket hızını seçmek için bir seçenek sunulur. Her bir özellik için farklı hareket hızı önayarları uygulamak isterseniz bu seçeneği tıklatabilirsiniz. Alternatif olarak, aranın tüm özelliklerinde aynı hareket hızını kullanmak istiyorsanız aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği şekilde Tüm özellikler bir arada seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 3. Hareket hızı türü açılır penceresinden tercih ettiğiniz hareket hızı önayarını seçin ve Uygula  seçeneğini tıklatın.

  Klasik hareket hızını uygulamayı seçerseniz, aynı zamanda kaydırıcıyı hareket ettirerek hareket hızının yoğunluğu artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

  property-wise-presets
  Hareket hızı önayarı listesi
 4. Özel hareket hızı uygulamak için Hareket Hızı'nın yanındaki Düzenle simgesini tıklatın. 

HTML5 Canvas belgesi türü kullanıyorsanız hareket hızı önayarları için en iyileştirilmiş js çıktı dosyası elde edebilirsiniz. HTML5 Canvas, çıktı oluştururken TweenJS'nin hareket hızı işlevlerini kullanır. 

Klasik ara animasyonuna özel artan hareket hızı/azalan hareket hızı uygulama

Not:

Bu konu, daha eski klasik aralara hareket hızı ekleme hakkındadır. Yeni ara hareketlerine hareket hızı eklemenize yardımcı olması için, bkz. Ara hareket animasyonlarına hareket hızı uygulama.

Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusu, hareketin zamana göre derecesini temsil eden bir grafik görüntüler. Yatay eksen kareleri, dikey eksen değişimin yüzdesini temsil eder. İlk ana kare %0 olarak temsil edilir ve son ana kare %100 olarak temsil edilir.

Grafiğin eğrisinin eğimi, nesnenin değişiminin hızını temsil eder. Eğri yatay olduğunda (eğimsiz), hız sıfırdır; eğim dikey olduğunda, ani bir değişim oluşur.

Özel Artan Hareket Hızı / Azalan Hareket Hızı grafiği
Sabit hızı gösteren Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı grafiği. Klasik bir ara harekette bir kare seçerek ve Özellik denetçisinde Hareket Hızı bölümündeki Düzenle düğmesini tıklatarak bu iletişim kutusunu açın.

Özel hareket hızlarını kaydetme

Bir düğmeyi tıklatarak özel hareket hızlarını kaydedebilir ve daha sonra özel listeden özelleştirilmiş hareket hızınızı seçerek bunları tekrar kullanabilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra düzenleme modunda Kaydet ve Uygula düğmesini tıklatın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, MyEase1. adlı özelleştirilmiş hareket hızı önayarını bulabilirsiniz. 

saving-custom-ease
Customized easing preset

İlgili yayılma alanlarını seçerek ve hareket hızını uygulayarak zaman çizelgesindeki birden çok yayılma alanında önayar hareket hızlarını kullanabilirsiniz.

multi-span
Easing preset across multiple spans

Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusu için ilave kontroller

Tüm Özellikler İçin Tek Ayar Kullan onay kutusu

Varsayılan seçenek belirlenir; görüntülenen eğri tüm özellikler için kullanılır ve Özellikler açılır menüsü devre dışı bırakılır. Onay kutusu seçili değilken, Özellikler açılır menüsü etkinleştirilir ve her özelliğin, o özelliğin hızını tanımlayan ayrı bir eğrisi vardır.

Özellik açılır menüsü

Sadece Tüm Özellikler İçin Tek Ayar Kullan onay kutusu seçili değilken etkindir. Etkinken, menüde görünen beş özelliğin her biri için ayrı bir eğri tutulur. Menüde bir özelliği seçmek, o özelliğin eğrisini görüntüler. Özellikler şunlardır:

Konum

Sahne Alanı üzerindeki hareketli bir nesnenin konumu için özel hareket hızı ayarlarını belirtir.

Dönüş

Hareketli bir nesnenin dönüşü için özel hareket hızı ayarlarını belirtir. Örneğin, Sahne Alanı üzerinde, hareketli bir karakterin kullanıcıya yönelmek için ne kadar hızla veya yavaşça döndüğünü ayarlayabilirsiniz.

Ölçek

Hareketli bir nesnenin ölçeği için özel hareket hızı ayarlarını belirtir. Örneğin, bir nesnenin ölçeğini, önce seyirciden uzaklaşıyor, sonra yakınlaşıyor ve sonra tekrar uzaklaşıyormuş gibi görünecek şekilde daha kolay özelleştirebilirsiniz.

Color

Hareketli bir nesneye uygulanan renk geçişleri için özel hareket hızı ayarlarını belirtir.

Filtreler

Hareketli bir nesneye uygulanan filtreler için özel hareket hızı ayarlarını belirtir. Örneğin, bir ışık kaynağının yönündeki değişikliği simüle eden bir alt gölgenin hareket hızı ayarını kontrol edebilirsiniz.

Oynat/Çal ve Durdur düğmeleri

Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusunda tanımlanan tüm geçerli hız eğrilerini kullanarak, bir animasyonu Sahne Alanı üzerinde önizlemenizi sağlar.

Sıfırla düğmesi

Hız eğrisini varsayılan düz duruma sıfırlamanızı sağlar.

Seçilen kontrol noktasının konumu

İletişim kutusunun sağ alt köşesinde, sayısal bir değer seçilen kontrol noktasının ana karesini ve konumunu görüntüler. Hiçbir kontrol noktası seçilmemişse, hiçbir değer görünmez.

Çizgiye bir kontrol noktası eklemek için çapraz çizgiyi bir defa tıklatın. Bir nesnenin hareketi üzerinde kesin bir kontrol elde etmek için kontrol noktalarının konumlarını sürükleyin.

Kare göstergelerini (kare tutamaçlarla temsil edilir) kullanarak bir nesnenin yavaşlamasını veya hızlanmasını istediğiniz yeri tıklatın. Bir kontrol noktasının kare tutamacını tıklatmak, o kontrol noktasını seçer ve her iki tarafındaki teğet noktaları görüntüler. Boş daireler, teğet noktalarını temsil eder. Kontrol noktasını veya teğet noktalarını fareyle sürükleyin veya onları konumlandırmak için klavyenin ok tuşlarını kullanın.

İpucu: Varsayılan olarak, kontrol noktası bir ızgaraya yapışır. Kontrol noktasını sürüklerken X tuşuna basarak yapışmayı kapatabilirsiniz.

Eğrinin kontrol noktalarından uzak bir bölgesini tıklatmak, eğrinin şeklini değiştirmeden, o noktada eğriye yeni bir kontrol noktası ekler. Eğriden ve kontrol noktalarından uzağa tıklatmak, geçerli olarak seçilen kontrol noktasının seçimini kaldırır.

Özel hareket hızı ekleme

 1. Zaman Çizelgesi'nde klasik ara uygulanmış bir katman seçin.

 2. Kare Özellik denetçisinde, Hareket Hızı kaydırıcısının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın.
 3. (İsteğe bağlı) Arası doldurulan tek bir özelliğin eğrisini görüntülemek amacıyla, Tüm Özellikler İçin Tek Ayar Kullan'ın seçimini kaldırın ve menüden bir özellik seçin.
 4. Bir kontrol noktası eklemek için çapraz çizgiyi Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın.
 5. Nesnenin hızını artırmak için kontrol noktasını yukarı sürükleyin; nesnenin hızını azaltmak için aşağı sürükleyin.
 6. Hareket hızı eğrisini daha fazla ayarlamak ve ara doldurmanın hareket hızı değerinin ince ayarını yapmak için tepe tutamaçlarını sürükleyin.
 7. Animasyonu Sahne Alanı üzerinde izlemek için sol alt köşedeki oynat/çal düğmesini tıklatın.
 8. İstenilen efekti elde edene kadar kontrolleri ayarlayın.

Not:

Özel Artan Hareket Hızı/Azalan Hareket Hızı iletişim kutusunu bir kareye özel hareket hızı uygulamak için kullanırsanız, hareket hızını gösteren düzenleme kutusu '--' öğesini gösterir. Bir kareye hareket hızı değeri uygulamak için Düzenle kutusunu veya açılır kaydırıcıyı kullanırsanız, Özel Hareket Hızı grafiği eşdeğer eğriye ayarlanır ve Tüm Özellikler İçin Tek Ayar Kullan onay kutusu seçilir.

Bir hareket hızı eğrisini kopyalayıp yapıştırma

 • Geçerli hareket hızı eğrisini kopyalamak için Control+C (Windows) veya Command+C (Macintosh) tuşlarına basın.

 • Kopyalanan eğriyi başka bir hareket hızı eğrisinin içine yapıştırmak için Control+V (Windows) veya Command+V (Macintosh) tuşlarına basın.

  Hareket hızı eğrisini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kopyalanan eğri, siz Animate uygulamasından çıkana kadar kullanılabilir durur.

Desteklenmeyen hareket hızı eğrileri

Belirli tür hareket hızı eğrileri desteklenmez. Grafiğin hiçbir parçası doğrusal olmayan bir eğriyi (bir daire gibi) temsil edemez.

Özel Hareket Hızı iletişim kutusu, bir kontrol noktasını veya teğet tutamacını geçersiz bir eğri oluşturacak bir konuma taşımayı otomatik olarak engeller:

 • Tüm noktalar grafikte bulunmalıdır. Kontrol noktaları grafiğin sınırlarının ötesine taşınamaz.

 • Eğrinin tüm dilimleri grafiğin içinde bulunmalıdır. Eğrinin şekli, grafiğin sınırlarının ötesine yayılmasını engellemek için düzleştirilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi