Klasik aralar, Animate'te animasyon oluşturmanın eski bir yoludur. Bu aralar, daha yeni ara hareketlere benzer ancak bu araları oluşturmak daha karmaşıktır ve daha az esnektirler. Ancak klasik aralar, animasyon üzerinde ara hareketlerin sağlayamadığı bir tür kontrol sağlar. Çoğu kullanıcı yeni ara hareketlerle çalışmayı tercih eder ancak bazı kullanıcılar yine de klasik araları kullanmayı ister. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. Ara hareketler ile klasik aralar arasındaki farklar.

Başlamadan önce:

Klasik aralarla alışmaya başlamadan önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

 • Klasik aralar, Animate'te arası doldurulan animasyon oluşturmanın eski yoludur. Daha yeni ve daha kolay bir yol ise ara hareketleri kullanmaktır. Bkz. Ara hareket animasyonu.

 • Klasik aralar ile 3B özelliklerine ara hareket uygulayamazsınız.

Klasik ara animasyonu örnekleri için bkz. Animate Örnekler sayfası: www.adobe.com/go/learn_fl_samples_tr. Şu örnekler vardır:

 • Animasyon Uygulanmış Alt Gölge: Samples ZIP dosyasını indirip sıkıştırmasını açın ve örneğe erişmek için Graphics\AnimatedDropShadow klasörüne gidin.

 • Animasyon ve Degradeler: Samples ZIP dosyasını indirip sıkıştırmasını açın ve örneğe erişmek için Graphics\AnimationAndGradients klasörüne gidin.

Not:

Animate'teki birçok şey gibi, animasyon da herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.

Klasik ara animasyonu için anahtar kare oluşturma ve düzenleme

Bir klasik ara animasyonundaki değişiklikler, bir anahtar karede tanımlanır. Arası doldurulan animasyonda, animasyonun önemli noktalarında anahtar kareler tanımlarsınız ve aradaki karelerin içeriğini Animate oluşturur. Arası doldurulan bir animasyonun enterpolasyonlu kareleri, anahtar karelerin arasında çizilen bir ok ile birlikte açık mavi olarak görünürler. Animate belgeleri, her anahtar karedeki şekilleri kaydettiğinden resimde sadece bir değişikliğin olduğu noktalarda anahtar kareler oluşturun.

Anahtar kareler Zaman Çizelgesi'nde belirtilirler. Düz bir daire üzerinde içerik bulunan bir anahtar kareyi temsil eder ve karenin önündeki boş bir daire boş bir anahtar kareyi temsil eder. Aynı katmana eklenen sonraki kareler, anahtar kareyle aynı içeriğe sahiptir.

Klasik arada yalnızda anahtar kareler düzenlenebilir. Arası doldurulan kareleri görüntüleyebilirsiniz, ancak bunları doğrudan düzenleyemezsiniz. Arası doldurulan kareleri düzenlemek için tanımlayıcı anahtar karelerden birini değiştirin veya başlangıç ve bitiş anahtar kareleri arasına yeni bir anahtar kare ekleyin. Öğeleri geçerli anahtar kareye eklemek için Kütüphane panelinden Sahne Alanı’nın üzerine sürükleyin.

Aynı anda birden fazla kareyi görüntülemek ve düzenlemek için, bkz. Döngü kaplamasını kullanma.

Not:

Bu özellik, eski klasik aralar için anahtar kareler oluşturma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin özelik anahtar kareleri konusunda yardım için bkz. Ara animasyonu oluşturma.

Anahtar kare oluşturma

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Zaman Çizelgesi'nde bir kare seçin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin.

  • Zaman Çizelgesi'nde bir kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Anahtar Kare Ekle'yi seçin.

Zaman çizelgesine kare ekleme

 • Yeni bir kare eklemek için Ekle > Zaman Çizelgesi > Kare seçeneklerini belirleyin.

 • Anahtar kare oluşturmak için Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin veya anahtar kare yerleştirmek istediğiniz kareyi sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Anahtar Kare Ekle seçeneğini belirleyin.

 • Boş bir anahtar kare oluşturmak için Ekle > Zaman Çizelgesi > Boş Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin veya anahtar kare yerleştirmek istediğiniz kareyi sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh). Boş Anahtar Kare Ekle seçeneğini belirleyin.

Kare veya anahtar kare silme ya da değiştirme

 • Bir kareyi, anahtar kareyi veya kare dizisini silmek için onu seçip sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Kareleri Kaldır'ı seçin. Çevreleyen kareler değişmeden kalır.

 • Bir anahtar kare veya kare dizisini ve içeriğini taşımak için onu seçin ve istenilen konuma sürükleyin.

 • Bir anahtar karenin süresini uzatmak için anahtar kareyi Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp yeni dizinin son karesine sürükleyin.

 • Bir kare veya kare dizisini kopyalayıp yapıştırmak için kareyi veya kare dizisini seçin ve Düzenle > Zaman Çizelgesi > Kareleri Kopyala seçeneklerini belirleyin. Bir kareyi veya diziyi seçin ve Düzenle > Zaman Çizelgesi > Kareleri Yapıştır seçeneklerini belirleyin. Hedef zaman çizelgesinde kopyalanan karelerin tamamını yapıştırmak veya değiştirmek için Kareleri Yapıştır ve Karelerin Üzerine Yaz seçeneğini kullanın.

 • Anahtar kareyi kareye dönüştürmek için anahtar kareyi seçip Değiştir > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kareyi Temizle seçeneklerini belirleyin veya anahtar kareyi sağ tıklatıp (Windows) ya da Control tuşuna basılı tutarak tıklatıp (Macintosh) Anahtar Kareyi Temizle'yi seçin. Temizlenen anahtar kare ve bir sonraki anahtar kareye kadar olan tüm kareler, temizlenen anahtar kareden bir önce gelen karenin içeriğiyle değiştirilir.

 • Bir anahtar kareyi veya kare dizisini sürükleyerek kopyalamak için anahtar kareyi veya kare dizisini seçin ve Alt (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp yeni konuma sürükleyin.

 • Bir arası doldurulan dizinin uzunluğunu değiştirmek için başlangıç veya bitiş anahtar karesini sağa veya sola sürükleyin.

 • Geçerli anahtar kareye kütüphane öğesi eklemek için öğeyi Kütüphane panelinden Sahne Alanı’nın üzerine sürükleyin.

 • Bir animasyon dizisini ters çevirmek için uygun kareleri bir veya daha fazla katmanda seçin ve Değiştir > Zaman Çizelgesi > Kareleri Ters Çevir seçeneklerini belirleyin. Anahtar kareler dizinin başlangıç ve bitişinde olmalıdır.

Bir örneğe, gruba veya metne klasik ara animasyonu ekleme

Not:

Bu özellik, eski klasik araların oluşturulması hakkındadır. Yeni ara hareketleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ara animasyonu oluşturma.

Örneklerin, grupların ve türlerin özelliklerindeki değişikliklerde ara hareket oluşturmak için bir klasik ara kullanabilirsiniz. Animate örneklerin, grupların ve türün konumunun, boyutunun, dönüşünün ve eğiminin arasını doldurabilir. Ayrıca, Animate örneklerin ve türün renginin arasını doldurabilir, böylece aşamalı renk geçişleri oluşturur veya bir örneğin yavaşça görünmesini veya kaybolmasını sağlar.

Grupların veya türün renginin arasını doldurmadan önce onları sembollere dönüştürün. Bir metin bloğundaki tek karakterlere ayrı ayrı animasyon uygulamadan önce her karakteri ayrı bir metin bloğuna yerleştirin.

Klasik ara uygulayıp sonra iki anahtar karenin arasındaki karelerin sayısını değiştirirseniz Animate karelerin arasını otomatik olarak tekrar doldurur. Alternatif olarak, anahtar karelerin birinde grubu veya sembolü hareket ettirirseniz Animate karelerin arasını otomatik olarak tekrar doldurur.

 

Klasik ara animasyonu oluşturma

 1. Bir katmanı etkin katman yapmak için katman adını tıklatın ve başlamak için katmandaki boş bir anahtar kareyi seçin. Bu kare, klasik aranın birinci karesidir.

 2. Klasik aranın birinci karesine içerik eklemek için şunlardan birini yapın:
  • Kalem, Oval, Dikdörtgen, Kurşun Kalem veya Fırça aracıyla bir grafik nesnesi oluşturun ve sonra onu bir sembole dönüştürün.

  • Sahne Alanı'nda bir örnek, grup veya metin bloğu oluşturun.

  • Kütüphane panelinden bir sembol örneğini sürükleyin.

  Not:

  Bir ara doldurma oluşturmak için katman üzerinde yalnızca bir öğe bulundurmalısınız.

 3. Animasyonun bitmesini istediğiniz ikinci bir anahtar kare oluşturun ve yeni anahtar kareyi seçili bırakın.
 4. Bitiş karesindeki öğeyi değiştirmek için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Öğeyi yeni bir konuma taşıyın.

  • Öğenin boyutunu, dönüşünü veya eğimini değiştirin.

  • Öğenin rengini değiştirin (yalnızca örnek veya metin bloğu). Örnekler veya metin blokları dışındaki öğelerin renklerinin arasını doldurmak için şekil arası doldurmayı kullanın.

 5. Klasik ara oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ara doldurmanın kare yayılma alanında herhangi bir kareyi tıklatın ve Ekle > Klasik Ara seçeneklerini belirleyin.

  • Ara doldurmanın kare yayılma alanında herhangi bir kareyi sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Klasik Ara Oluştur seçeneğini belirleyin.

  2. adımda bir grafik nesnesi oluşturduysanız, Animate nesneyi otomatik olarak bir sembole dönüştürür ve tween1 olarak adlandırır.

 6. Seçilen öğenin boyutunun arasını doldurmak için Özellik denetçisinin ara doldurma bölümünde ölçekle seçeneğini belirleyin. Bir ön koşul olarak, öğe boyutunu 4. adımda değiştirirsiniz.

 7. Daha gerçekçi bir hareket hissi üretmek için klasik araya hareket hızı uygulayın. Klasik araya hareket hızı uygulamak için Özellik denetçisinin Ara Doldurma bölümündeki Hareket Hızı alanını kullanın. Klasik aranın hızını daha kesin şekilde denetlemek için Özel Hareket Hızı iletişim kutusunu kullanın.

  Arası doldurulan kareler arasındaki değişimin hızını ayarlamak üzere Hareket Hızı alanındaki değeri sürükleyin veya bir değer girin.

  • Klasik arayı yavaşça başlatıp animasyonun sonuna doğru hızlandırmak için -1 ile -100 arasında negatif bir değer girin.

  • Klasik arayı hızlı şekilde başlatıp animasyonun sonuna doğru yavaşlatmak için 1 ile 100 arasında pozitif bir değer girin.

  • Ara doldurmanın kare yayılma alanı içinde daha karmaşık bir hız değişimi oluşturmak için Hareket Hızı alanının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın. Bu eylem, Özel Hareket Hızı iletişim kutusunu açar.

   Varsayılan olarak, arası doldurulan kareler arasındaki değişim hızı sabittir. Hareket hızı, aşamalı olarak değişim hızını ayarlayarak daha doğal bir hızlanma veya yavaşlama görünümü oluşturur.

 8. Ara doldurma sırasında seçilen öğeyi döndürmek için, Özellik denetçisinde Döndür menüsünden bir seçenek belirleyin:
  • Dönüşü engellemek için Yok'u (varsayılan ayar) seçin.

  • Nesneyi en az hareket gerektiren yönde bir kere döndürmek için Otomatik'i seçin.

  • Nesneyi belirtildiği gibi döndürmek ve sonra dönüş sayısını belirtmek üzere bir sayı girmek için Saat Yönü (SY) veya Saat Yönünün Tersi'ni (SYT) seçin.

  Not:

  8. adımdaki dönüş, 4. adımda bitiş karesine uygulamış olabileceğiniz dönüşe ilavedir.

 9. Bir hareket yolu kullanıyorsanız, arası doldurulan öğenin taban çizgisini hareket yoluna yönlendirmek için Özellik denetçisinde Yola Yönlendir'i seçin.
 10. Grafik sembolü örneklerinin animasyonunu ana zaman çizelgesi ile senkronize etmek için Özellik denetçisinde Senkr seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Sembolleri Senkronize Et ve Senkr seçeneklerinin her ikisi de kendisine ayrılan kare sayısıyla eşleştirmek için bir aradaki karelerin sayısını yeniden hesaplar. Animasyon dizisindeki karelerin sayısı, grafik örneğindeki karelerin sayısının çift katı değilse Senkr seçeneğini kullanın.

 11. Hareket yolu kullanıyorsanız arası doldurulan öğeyi kayıt noktasına göre hareket yoluna eklemek için Yapış seçeneğini belirleyin.

XML dosyaları olarak kaydedilen Klasik aralar ile çalışma

Animate, Klasik Aralarla XML dosyaları olarak çalışmanıza izin verir. Doğal olarak, Animate herhangi bir Klasik Ara'ya şu komutları uygulamanıza olanak tanır:

 • Hareketi XML Olarak Kopyala

 • Hareketi XML Olarak Dışa Aktar

 • Hareketi XML Olarak İçe Aktar

Hareketi XML Olarak Kopyala

Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini belirtilen bir kareye kopyalamanıza olanak tanır. 

 1. Klasik Ara oluşturun.

 2. Zaman Çizelgesinde herhangi bir anahtar kare seçin.

 3. Komutlar > Hareketi XML Olarak Kopyala yoluna gidin.

Hareket özellikleri, panoya XML verileri olarak kopyalanır. XML dosyasında çalışmak için herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

Hareketi XML Olarak Dışa Aktar

Sahne alanındaki herhangi bir nesneye uygulanan Hareket özelliklerini kaydedilebilen bir XML dosyasına dışa aktarmanıza olanak tanır.

 

 1. Klasik ara animasyonu oluşturun. 

 2. Komutlar >Hareketi XML Olarak Dışa Aktar yoluna gidin.

 3. Dosyayı kaydetmek istediğiniz uygun konuma gözatın.

 4. XML dosyası için bir ad girin ve Kaydet'i tıklatın.

  Klasik ara, belirtilen konuma XML dosyası olarak dışa aktarılır.

Hareketi XML Olarak İçe Aktar

Hareket özellikleri tanımlanmış olan varolan XML dosyasını içe aktarmanıza olanak tanır.

 1. Sahne alanında bir nesne seçin.

 2. Komutlar > Hareketi XML Olarak İçe Aktar yoluna gidin.

 3. Söz konusu konuma gözatın ve XML dosyasını seçin. Tamam'ı tıklatın.

 4. Hareketi Özel Yapıştır iletişim kutusunda, seçili nesneye uygulamak istediğiniz özellikleri seçin.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Hareket kılavuzu katmanı oluşturma

Klasik ara animasyonunda nesnelerin hareketini denetlemek için bir hareket kılavuzu katmanı oluşturun.

Ara hareket katmanını veya ters kinematik poz katmanını kılavuz katmanına sürükleyemezsiniz.

 1. Normal bir katmanı kılavuz katmanına sürükleyebilirsiniz. Bu eylem, kılavuz katmanını hareket kılavuzu katmanına dönüştürür ve normal katmanı yeni hareket kılavuzu katmanına bağlar.

  Not:

  Kılavuz katmanının yanlışlıkla dönüştürülmesini önlemek için tüm kılavuz katmanlarını katman sırasının en altına yerleştirin.

Yol boyunca klasik ara animasyonu oluşturma

Not:

Bu özellik, eski klasik aralar ile çalışma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin hareket yolları ile kullanımı konusunda daha fazla bilgi için bkz. Ara animasyonun hareket yolunu düzenleme.

Hareket kılavuzu katmanları, arası doldurulan örneklerin, grupların veya metin bloklarının hareketlendirilmesine yardımcı olan yollar çizmenizi sağlar. Birden çok nesnenin aynı yolu izlemesini sağlamak için birden çok katmanı bir hareket kılavuzu katmanına bağlayabilirsiniz. Bir hareket kılavuzu katmanına bağlanan normal bir katman, kılavuzlu katman haline gelir.

Hareket yolu
Bu örnekte, farklı katmanlar üzerindeki iki nesne aynı hareket yoluna eklenmiştir.

Arası doldurulmuş klasik bir animasyon için hareket yolu oluşturma

 1. Klasik ara uygulanmış bir animasyon dizisi oluşturun.

  Özellik denetçisinde Yola Yönlendir seçeneğini belirlerseniz arası doldurulan öğenin taban çizgisi hareket yoluna yönlendirilir. Yapış'ı seçtiyseniz, arası doldurulan öğenin kayıt noktası hareket yoluna yapışır.

 2. Klasik arayı içeren katmanın katman adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Klasik Hareket Kılavuzuna Ekle seçeneğini belirleyin.

  Animate, klasik ara katmanının yukarısına bir hareket kılavuzu katmanı ekler ve klasik ara katmanının adına girinti iliştirir. Bu, klasik ara katmanının hareket kılavuzu katmanına bağımlı olduğunu gösterir.

  Not:

  Zaman çizelgesinde zaten bir kılavuz katmanınız varsa kılavuz katmanının aşağısında klasik arayı içeren bir katmanı sürükleyebilirsiniz. Bu eylem, kılavuz katmanını hareket kılavuzuna dönüştürür ve klasik arayı buna bağlar.

  Hareket kılavuzu katmanı
  Klasik arayı içeren katmanın yukarısındaki bir hareket kılavuzu katmanı.
 3. Hareket kılavuzu katmanına bir yol eklemek için hareket kılavuzu katmanını seçin ve Kalem, Kurşun Kalem, Çizgi, Daire, Dikdörtgen veya Fırça aracını kullanın.

  Hareket kılavuzu katmanına bir kontur da yapıştırabilirsiniz.

 4. Arasını doldurduğunuz nesneyi, birinci karenin başına ve son karenin sonuna yapıştırmak için sürükleyin.

  Kılavuz konturunun başına yapıştırılmış bir grafik
  Kılavuz konturunun başına yapıştırılmış bir araba grafiği.

  Not:

  En iyi yapışma sonuçları için sembolü dönüştürme noktasıyla sürükleyin.

 5. Hareket kılavuzu katmanını ve yolu gizlemek için hareket kılavuzu katmanındaki göz simgesi sütununu tıklatın. Gizlediğinizde, çalışırken yalnızca nesnenin hareketini görürsünüz. 

  Animasyonu oynattığınızda grup veya sembol hareket yolunu izler.

Değişken genişlik konturu ve değişken kontur rengine dayalı olarak animasyon kılavuzuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Animasyon Kılavuzu

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Varolan katmanı hareket kılavuzu katmanının altına sürükleyin. Katman, hareket kılavuzu katmanının altında girintili olur. Bu katmandaki tüm nesneler otomatik olarak hareket yoluna yapışır.

  • Hareket kılavuzu katmanının altında bir katman oluşturun. Bu katman üzerinde arasını doldurduğunuz katmanların arası, hareket yolu boyunca doldurulur.

  • Bir hareket kılavuzu katmanının altındaki bir katmanı seçin. Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri seçeneklerini belirleyin ve Kılavuz'u seçin.

 1. Bağı çözmek için katmanı seçin ve şunlardan birini yapın:

  • Katmanı hareket kılavuzu katmanının üzerine sürükleyin.

  • Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri seçeneklerini belirleyin ve katman türü olarak Normal'i seçin.

Klasik ara animasyonu özelliklerini yapıştırma

Not:

Bu özellik, eski klasik araların özelliklerini yapıştırma hakkındadır. Yeni ara hareketlerin özelliklerini yapıştırma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Ara hareket özelliklerini kopyalama ve yapıştırma.

Hareketi Yapıştır komutu, klasik bir ara kopyalamanıza ve başka bir nesneye uygulamak üzere sadece belirli özelliklerini yapıştırmanıza olanak sağlar.

 1. Kopyalanacak klasik arayı içeren kareleri Zaman Çizelgesi'nde seçin. Seçtiğiniz kareler aynı katmanda olmalıdır, ancak tek bir klasik araya yayılmak zorunda değildir. Seçim, bir ara doldurmayı, boş kareleri ya da bir veya daha fazla ara doldurmayı kapsayabilir.
 2. Düzenle > Zaman Çizelgesi > Hareketi Kopyala'yı seçin.

 3. Kopyalanan klasik arayı almak için sembol örneğini seçin.

 4. Düzenle > Zaman Çizelgesi > Hareketi Özel Yapıştır seçeneklerini belirleyin. Sembol örneğine yapıştırılacak belirli klasik ara özelliklerini seçin. Klasik ara özellikleri şunlardır:

  X Konumu

  Bir nesnenin x yönünde ne kadar hareket edeceği.

  Y Konumu

  Bir nesnenin y yönünde ne kadar hareket edeceği.

  Yatay Ölçek

  Nesnenin geçerli boyutu ile doğal boyutu arasında yatay yöndeki (X) oran.

  Dikey Ölçek

  Nesnenin geçerli boyutu ile doğal boyutu arasında dikey yöndeki (Y) oranı belirtir.

  Dönüş Ve Eğim

  Nesnenin dönüşü ve eğimi. Bu özellikler bir nesneye birlikte uygulanmalıdır. Eğim, derece biriminden dönüş ölçüsüdür ve döndürüp eğdiğinizde, her bir özellik diğerini etkiler.

  Color

  Nesneye uygulanan Renk Tonu, Parlaklık ve Alfa gibi tüm renk değerleri.

  Filtreler

  Seçilen aralığın tüm filtre değerleri ve değişiklikleri. Bir nesneye filtreler uygulandıysa filtre tüm değerler korunarak yapıştırılır ve durumu da (etkin veya devre dışı) yeni nesne için geçerlidir.

  Karışım Modu

  Nesnenin karışım modunu uygular.

  Hedef Ölçek Özelliklerini Geçersiz Kıl

  Seçimi kaldırıldığında, tüm özelliklerin hedef nesneye göre yapıştırılmasını belirtir. İşaretliyken, bu seçenek hedefin ölçek özelliklerini geçersiz kılar.

  Hedef Dönüş Ve Eğim Özelliklerini Geçersiz Kıl

  Seçimi kaldırıldığında, tüm özelliklerin hedef nesneye göre yapıştırılmasını belirtir. İşaretliyken, yapıştırılan özellikler nesnenin varolan dönüş ve eğim özelliklerini geçersiz kılar.

  Gerekli kareler, ara doldurma ve sembol bilgisi orijinal, kopyalanmış ara doldurmayla eşleşecek şekilde eklenir.

  Bir sembolün klasik arasını Eylemler paneline kopyalamak veya başka bir projede ActionScript olarak kullanmak için Hareketi ActionScript 3.0 Olarak Kopyala komutunu kullanın.

Hareket hızı önayarı oluşturma

Hareket hızı önayarları, sahne alanındaki bir nesneye uygulanabilecek önceden yapılandırılan haraket hızlarıdır.

Klasik ara için sık kullanılan hareket hızı önayar seti mevcuttur. Hareket hızı önayarlarından bir önayar seçerek, bu önayarı seçili özelliğe uygulayabilirsiniz.

 1. Animate zaman çizelgesinde ara içeren bir katmanı tıklatın.

 2. Ara doldurma özelliklerini açmak için özellik panelindeki Ara Doldurma kategorisini tıklatın. Hareket hızı türü açılır menüsünü kullanarak özelliğe duyarlı hareket hızına erişebilirsiniz.

  Ara doldurma özellikleri
  Ara doldurma özellikleri

  Klasik aralar için özelliğe duyarlı hareket hızı önayarlarını uygulayabilirsiniz. Özellikler panelinde, özelliğe duyarlı hareket hızını seçmek için bir seçenek sunulur. Her bir özellik için farklı hareket hızı önayarları uygulamak üzere Her özellik ayrı ayrı seçimini yapabilirsiniz. 

  özelliğe duyarlı önayarlar
  özelliğe duyarlı önayarlar

  Klasik aranın konum, dönüş, ölçek, renk ve filtre özellikleri için özel hareket hızı önayarları seçebilirsiniz. 

  Konum Sahne alanı üzerindeki animasyonlu bir nesnenin konumu için hareket hızı ayarlarını belirtir. 

  Döndürme Sahne alanı üzerindeki animasyonlu bir nesnenin döndürülmesi için hareket hızı ayarlarını belirtir.  

  Ölçek Sahne alanı üzerindeki animasyonlu bir nesnenin ölçeği için hareket hızı ayarlarını belirtir. 

  Renk Sahne alanı üzerindeki animasyonlu bir nesneye uygulanan renk geçişleri için hareket hızı ayarlarını belirtir. 

  Filtreler Sahne alanı üzerindeki animasyonlu bir nesneye uygulanan filtreler için hareket hızı ayarlarını belirtir. 

 3. Alternatif olarak, aranın tüm özelliklerinde aynı hareket hızını kullanmak istiyorsanız Tüm özellikler bir arada seçeneğini belirleyebilirsiniz. Hareket hızı türü açılır iletişim kutusundan tercih ettiğiniz hareket hızı önayarını seçin ve uygulamak için hareket hızı önayarını çift tıklatın. 

  Klasik hareket hızını uygulamayı seçerseniz, aynı zamanda kaydırıcıyı hareket ettirerek hareket hızının yoğunluğu artırabilir veya azaltabilirsiniz. 

  Hareket hızı önayarı listesi
  Hareket hızı önayarı listesi
 4. Özel hareket hızı uygulamak için Hareket Hızı'nın yanındaki düzenle simgesini tıklatın. 

HTML5 Canvas belgesi türü kullanıyorsanız hareket hızı önayarları için en iyileştirilmiş js çıktı dosyası elde edebilirsiniz. HTML5 Canvas, çıktı oluştururken TweenJS'nin hareket hızı işlevlerini kullanır. 

Klasik ara animasyonuna özel hareket hızı uygulama

Not:

Bu özellik, eski klasik aralara hareket hızı ekleme hakkındadır. Yeni ara hareketlere hareket hızı ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ara animasyonlarına hareket hızı uygulama.

Özel Hareket Hızı iletişim kutusu, hareketin zamana göre derecesini temsil eden bir grafik görüntüler. Yatay eksen kareleri, dikey eksen değişimin yüzdesini temsil eder. İlk anahtar kare %0 olarak temsil edilir ve son anahtar kare %100 olarak temsil edilir.

Grafiğin eğrisinin eğimi, nesnenin değişiminin hızını temsil eder. Eğri yatay olduğunda (eğimsiz), hız sıfırdır; eğim dikey olduğunda, ani bir değişim oluşur.

Özel Artan Hareket Hızı / Azalan Hareket Hızı grafiği
Sabit hızı gösteren Özel Hareket Hızı grafiği. Klasik bir ara harekette bir kare seçerek ve Özellik denetçisinde Hareket Hızı bölümündeki Düzenle düğmesini tıklatarak bu iletişim kutusunu açın.

Özel hareket hızlarını kaydetme

Bir düğmeyi tıklatarak özel hareket hızlarını kaydedebilir ve daha sonra özel listeden özelleştirilmiş hareket hızınızı seçerek bunları tekrar kullanabilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra düzenleme modunda Kaydet ve Uygula seçeneğini tıklatın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, MyEase1 adlı özelleştirilmiş hareket hızı önayarını bulabilirsiniz. 

Not:

Özelleştirilmiş hareket hızı önayarlarını yalnızca aynı belge türünde yeniden kullanabilirsiniz.

Özelleştirilmiş hareket hızı önayarı
Özelleştirilmiş hareket hızı önayarı

İlgili yayılma alanlarını seçerek ve hareket hızını uygulayarak zaman çizelgesindeki birden çok yayılma alanında önayar hareket hızlarını kullanabilirsiniz.

Birden çok yayılma alanında hareket hızı önayarı
Birden çok yayılma alanında hareket hızı önayarı

Özel Hareket Hızı iletişim kutusu için daha fazla kontrol

Oynat/Çal ve Durdur düğmeleri

Özel Hareket Hızı iletişim kutusunda tanımlanan tüm geçerli hız eğrilerini kullanarak, bir animasyonu sahne alanı üzerinde önizlemenizi sağlar.

Sil

Geçerli özel hareket hızını siler. 

Kaydet ve Uygula

Hareket hızı önayarları için gerçekleştirdiğiniz değişiklikleri kaydeder ve uygular. 

Sıfırla düğmesi

Hız eğrisini varsayılan düz duruma sıfırlamanızı sağlar.

Seçilen kontrol noktasının konumu

İletişim kutusunun sağ alt köşesinde, sayısal bir değer seçilen kontrol noktasının anahtar karesini ve konumunu görüntüler. Hiçbir kontrol noktası seçilmemişse, hiçbir değer görünmez.

Çizgiye bir kontrol noktası eklemek için çapraz çizgiyi bir defa tıklatın. Bir nesnenin hareketi üzerinde kesin bir kontrol elde etmek için kontrol noktalarının konumlarını sürükleyin.

Kare göstergelerini (kare tutamaçlarla temsil edilir) kullanarak bir nesnenin yavaşlamasını veya hızlanmasını istediğiniz yeri tıklatın. Bir kontrol noktasının kare tutamacını tıklatmak, o kontrol noktasını seçer ve her iki tarafındaki teğet noktaları görüntüler. Boş daireler, teğet noktalarını temsil eder. Bunları konumlandırmak için kontrol noktasını veya teğet noktalarını fareyle sürükleyin veya klavyenin ok tuşlarını kullanın.

İpucu: Varsayılan olarak, kontrol noktası bir ızgaraya yapışır. Kontrol noktasını sürüklerken X tuşuna basarak yapışmayı kapatabilirsiniz.

Eğrinin kontrol noktalarından uzak bir bölgesini tıklatmak, o noktada eğriye yeni bir kontrol noktası ekler. Bu eylem, eğrinin şeklini değiştirmez. Eğriden ve kontrol noktalarından uzağa tıklatmak, geçerli olarak seçilen kontrol noktasının seçimini kaldırır.

Özel hareket hızı ekleme

 1. Zaman Çizelgesi'nde klasik ara uygulanmış bir katman seçin.

 2. Kare Özellik denetçisinde, Hareket Hızı kaydırıcısının yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın.
 3. Bir kontrol noktası eklemek için çapraz çizgiyi Control (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın.
 4. Nesnenin hızını artırmak için kontrol noktasını yukarı sürükleyin; nesnenin hızını azaltmak için aşağı sürükleyin.
 5. Hareket hızı eğrisini daha fazla ayarlamak ve ara doldurmanın hareket hızı değerinin ince ayarını yapmak için tepe tutamaçlarını sürükleyin.
 6. Animasyonu sahne alanı üzerinde izlemek için sol alt köşedeki oynat/çal düğmesini tıklatın.

 7. İstenilen efekti elde edene kadar kontrolleri ayarlayın.

Not:

Özel Hareket Hızı iletişim kutusunu kullanıyorsanız düzenleme alanı şöyle görünür:--. Düzenlemeyi veya açılır kaydırıcıyı kullanıyorsanız özel hareket hızı grafiği eşdeğer eğriye ayarlanır. Ayrıca, Tüm Özellikler İçin Tek Ayar Kullan onay kutusu seçilidir.

Hareket hızı eğrisini kopyalama ve yapıştırma

 • Geçerli hareket hızı eğrisini kopyalamak için Control+C (Windows) veya Command+C (Macintosh) tuşlarına basın.

 • Kopyalanan eğriyi başka bir hareket hızı eğrisinin içine yerleştirmek için Control+V (Windows) veya Command+V (Macintosh) tuşlarına basın.

  Hareket hızı eğrisini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kopyalanan eğri, siz Animate uygulamasından çıkana kadar kullanılabilir durur.

Desteklenmeyen hareket hızı eğrileri

Belirli tür hareket hızı eğrileri desteklenmez. Grafiğin hiçbir parçası doğrusal olmayan bir eğriyi (bir daire gibi) temsil edemez.

Özel Hareket Hızı iletişim kutusu, bir kontrol noktasını veya teğet tutamacını geçersiz bir eğri oluşturacak bir konuma taşımayı otomatik olarak engeller:

 • Tüm noktalar grafikte bulunmalıdır. Kontrol noktaları grafiğin sınırlarının ötesine taşınamaz.

 • Eğrinin tüm dilimleri grafiğin içinde bulunmalıdır. Eğrinin şekli, grafiğin sınırlarının ötesine yayılmasını engellemek için düzleştirilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi