Düğme oluşturmanın temel adımları

 1. Hangi düğme türünün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar verin.

  Düğme sembolü

  Çoğu kullanıcı düğme sembollerini esnek oldukları için kullanır. Düğme sembolleri, düğme durumları için özelleştirilmiş bir iç zaman çizelgesi içerir. Görsel açıdan farklı Yukarı, Aşağı ve Üzerinde durumlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Ayrıca, düğme sembolleri kullanıcı eylemlerine tepki verirken durumlarını otomatik olarak değiştirir.

  Film klibi düğmesi

  Karmaşık düğme efektleri oluşturmak için film klibi düğmesi kullanabilirsiniz. Film klibi sembolleri, animasyon dahil olmak üzere neredeyse her türden içeriği kapsayabilir. Ancak, film klibi sembolleri yerleşik Yukarı, Aşağı ve Üzerinde durumlarına sahip değildir. Bu durumları ActionScript kullanarak kendiniz oluşturursunuz. Film klibi dosyalarının bir dezavantajı, düğme dosyalarından daha büyük boyutlu olmalarıdır.

  ActionScript düğme bileşeni

  Yalnızca standart bir düğmeye veya geçişe ihtiyaç duyuyor ve bunun için geniş çaplı bir özelleştirme yapmak istemiyorsanız bir düğme bileşeni kullanın. Hem ActionScript 2.0 hem de 3.0 düğme bileşenleri durum değişikliklerine izin veren bir yerleşik kod içerir. Bu sayede düğme durumlarının görünümünü ve davranışını tanımlamak zorunda kalmazsınız. Bileşeni Sahne Alanı'na sürüklemeniz yeterlidir.

  • ActionScript 3.0 düğme bileşenleri belirli ölçüde özelleştirmeye izin verir. Düğmeyi diğer bileşenlere bağlayabilir, uygulama verilerini paylaşıp görüntüleyebilirsiniz. Bu düğmeler erişilebilirlik desteği gibi yerleşik özelliklere sahiptir. Düğme, Radyo Düğmesi ve Onay Kutusu bileşenleri kullanılabilir.

  • ActionScript 2.0'daki düğme bileşenleri özelleştirilemez. Bileşen, durum değişikliklerine izin verir.

 2. Düğme durumlarınızı tanımlama

  Yukarı karesi

  Kullanıcı kendisiyle etkileşime girmiyorken düğmenin görünümü.

  Üzerinde karesi

  Kullanıcı kendisini seçmek üzereyken düğmenin görünümü.

  Aşağı karesi

  Kullanıcı kendisini seçiyorken düğmenin görünümü.

  Vuruş karesi

  Kullanıcının tıklatmalarına tepki veren alan. Vuruş karesini tanımlamak isteğe bağlıdır. Düğmeniz küçükse veya grafik alanı bitişik değilse bu kareyi tanımlamak yararlı olabilir.

  • Vuruş karesi içerikleri, oynatma sırasında Sahne Alanı'nda görünür değildir.

  • Vuruş karesinin grafiği Yukarı, Aşağı ve Üzerinde karelerinin tüm grafik öğelerini kapsayacak kadar geniş bir düz alandır.

  • Vuruş karesi tanımlamazsanız, Yukarı durumunun görüntüsü kullanılır.

   Sahne alanının farklı bir kısmı tıklatıldığında veya üzerine gelindiğinde (bağlı olmayan üzerine gelme olarak da bilinir) yanıt veren bir düğme oluşturabilirsiniz. Vuruş karesi grafiğini, diğer düğme karesi grafiklerinin olduğu konumdan başka bir konuma yerleştirin.

 3. Düğmeyle bir eylem ilişkilendirme

  Kullanıcı düğmeyi seçtiği zaman bir eylem gerçekleşmesini sağlamak için ActionScript kodunu Zaman Çizelgesi'ne eklersiniz. ActionScript kodunu düğmelerle aynı karelere yerleştirin. Kod Parçacıkları panelinde birçok genel düğme kullanımı için önceden yazılmış ActionScript 3.0 kodları bulunur. Bkz. Kod parçacıkları ile etkileşim ekleme.

  Not:

  ActionScript 2.0, ActionScript 3.0 ile uyumlu değildir. Sizde bulunan Animate sürümü ActionScript 3.0 kullanıyorsa, ActionScript 2.0 kodlarını düğmenize yapıştıramazsınız (tam tersi de geçerlidir). ActionScript öğesini başka bir kaynaktan kopyalayıp düğmenize yapıştırmadan önce sürümün uyumlu olduğunu doğrulayın.

Düğme sembolüyle düğme oluşturma

Bir düğmeyi etkileşimli yapmak için düğme sembolünün bir örneğini Sahne Alanı üzerine yerleştirip örneğe eylemler atayın. Eylemleri FLA dosyasının kök zaman çizelgesine atmanız gerekir. Eylemleri düğme sembolünün zaman çizelgesine eklemeyin. Düğmenin zaman çizelgesine eylem eklemek için bir film klibi düğmesi kullanın.

 1. Sahne Alanı'nda hiçbir öğenin seçili olmadığından emin olmak için Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin veya Sahne Alanı'nın boş bir alanını tıklatın.

 2. Ekle > Yeni Sembol'ü seçin.

 3. Yeni Sembol Oluştur iletişim kutusuna bir ad girin. Sembol Türü için Düğme seçeneğini belirleyin.

  Animate, sembol düzenleme moduna geçer. Zaman Çizelgesi; Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş olarak etiketlenen dört ardışık kareyi görüntülemek amacıyla değişir. İlk kare (Yukarı) boş bir anahtar karedir.

 4. Düğmenin Yukarı durumu görüntüsünü oluşturmak için Zaman Çizelgesi'nde Yukarı karesini seçin. Daha sonra çizim araçlarını kullanın, bir grafiği içe aktarın veya Sahne Alanı üzerine başka bir sembolün bir örneğini yerleştirin.

  Düğmenin içinde grafik semboller veya film klibi sembolleri kullanabilirsiniz ancak başka bir düğme sembolü kullanamazsınız.

 5. Zaman Çizelgesi'nde, Üzerinde karesini tıklatın ve daha sonra Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare'yi seçin.

  Animate, önceki Yukarı karesinin içeriklerini çoğaltan bir anahtar kare ekler.

 6. Üzerinde karesi hala seçiliyken, Üzerinde durumunda istediğiniz görüntüyü oluşturmak için Sahnedeki düğme imgesini değiştirin veya düzeltin.

 7. Aşağı karesi ve isteğe bağlı Vuruş karesi için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

 8. Bir düğme durumuna ses atamak için önce Zaman Çizelgesi'nde durumun karesini seçin, daha sonra Pencere > Özellikler öğelerini seçin. Ardından, Özellik denetçisindeki Ses menüsünden bir ses seçin. Yalnızca içe aktarmış olduğunuz sesler Ses menüsünde görüntülenir.

 9. Bitirdiğinizde, Düzen > Belgeyi Düzenle'yi seçin. Animate, sizi FLA dosyanızın ana zaman çizelgesine geri götürür. Sahne Alanı'nda oluşturduğunuz düğmenin örneğini oluşturmak için, düğme sembolünü Kütüphane panelinden Sahne Alanı'na sürükleyin.

 10. Bir düğmenin işlevselliğini test etmek için Kontrol Et > Test Et  komutunu kullanın. Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçerek Sahne Alanı'nda bir düğme sembolünün durumlarını önizleyebilirsiniz. Bu komut, Kontrol Et > Test Et seçeneğini kullanmadan bir düğme sembolünün yukarı, üzerinde ve aşağı durumlarını görmenizi sağlar.

Düğme sembollerini etkinleştirme, düzenleme ve test etme

Varsayılan olarak Animate, siz düğmeleri oluştururken düğmelerin devre dışı kalmasını sağlar. Fare eylemlerine tepki vermesini görmek için bir düğmeyi seçip etkinleştirin. En iyi uygulama; çalışırken düğmeleri devre dışı bırakmak, daha sonra davranışlarını hızlı bir şekilde test etmek için bunları etkinleştirmektir.

 • Bir düğmeyi seçmek için, Seçim aracını kullanarak düğmenin etrafında bir seçim dikdörtgeni oluşturun.

 • Düğmeleri Sahne Alanı'nda etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin. Bu komut, iki durum arasında bir geçiş olarak hareket eder.

 • Bir düğmeyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 • Bir düğmeyi düzenlemek için Özellik denetçisini kullanın. Görünür değilse Pencereler > Özellikler öğelerini seçin.

 • Düğmeyi geliştirme ortamında test etmek için Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin.

 • Düğmeyi Flash Player'da test etmek için Kontrol Et > Filmi Test Et [ya da Sahneyi Test Et] > Test Et seçeneklerini belirleyin. Film klibi düğmelerini test etmenin tek yöntemi budur.

 • Düğmeyi Kütüphane Önizleme panelinde test etmek için Kütüphane'de düğmeyi seçin ve Oynat'ı tıklatın.

Sorun giderme düğmeleri

Düğmelerle ilgili genel sorunları gidermek için bu kaynakları kullanın:

Ek düğme kaynakları

Aşağıdaki teknik notlar, belirli bazı düğme senaryoları ile ilgili talimatları içerir:

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi