Kullanıcı Kılavuzu İptal

Animate ile düğmeler oluşturma

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Düğme oluşturmanın temel adımları

 1. Hangi düğme türünün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar verin.

  Düğme sembolü

  Çoğu kullanıcı düğme sembollerini esnek oldukları için kullanır. Düğme sembolleri, düğme durumları için özelleştirilmiş bir iç zaman çizelgesi içerir. Görsel açıdan farklı Yukarı, Aşağı ve Üzerinde durumlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Ayrıca, düğme sembolleri kullanıcı eylemlerine tepki verirken durumlarını otomatik olarak değiştirir.

  Film klibi düğmesi

  Karmaşık düğme efektleri oluşturmak için film klibi düğmesi kullanabilirsiniz. Film klibi sembolleri, animasyon dahil olmak üzere neredeyse her türden içeriği kapsayabilir. Ancak, film klibi sembolleri yerleşik Yukarı, Aşağı ve Üzerinde durumlarına sahip değildir. Bu durumları ActionScript kullanarak kendiniz oluşturursunuz. Film klibi dosyalarının bir dezavantajı, düğme dosyalarından daha büyük boyutlu olmalarıdır.

  ActionScript düğme bileşeni

  Yalnızca standart bir düğmeye veya geçişe ihtiyaç duyuyor ve bunun için geniş çaplı bir özelleştirme yapmak istemiyorsanız bir düğme bileşeni kullanın. Hem ActionScript 2.0 hem de 3.0 düğme bileşenleri durum değişikliklerine izin veren bir yerleşik kod içerir. Bu sayede düğme durumlarının görünümünü ve davranışını tanımlamak zorunda kalmazsınız. Bileşeni Sahne Alanı'na sürüklemeniz yeterlidir.

  • ActionScript 3.0 düğme bileşenleri belirli ölçüde özelleştirmeye izin verir. Düğmeyi diğer bileşenlere bağlayabilir, uygulama verilerini paylaşıp görüntüleyebilirsiniz. Bu düğmeler erişilebilirlik desteği gibi yerleşik özelliklere sahiptir. Düğme, Radyo Düğmesi ve Onay Kutusu bileşenleri kullanılabilir.

  • ActionScript 2.0'daki düğme bileşenleri özelleştirilemez. Bileşen, durum değişikliklerine izin verir.

 2. Düğme durumlarınızı tanımlama

  Yukarı karesi

  Kullanıcı kendisiyle etkileşime girmiyorken düğmenin görünümü.

  Üzerinde karesi

  Kullanıcı kendisini seçmek üzereyken düğmenin görünümü.

  Aşağı karesi

  Kullanıcı kendisini seçiyorken düğmenin görünümü.

  Vuruş karesi

  Kullanıcının tıklatmalarına tepki veren alan. Vuruş karesini tanımlamak isteğe bağlıdır. Düğmeniz küçükse veya grafik alanı bitişik değilse bu kareyi tanımlamak yararlı olabilir.

  • Vuruş karesi içerikleri, oynatma sırasında Sahne Alanı'nda görünür değildir.

  • Vuruş karesinin grafiği Yukarı, Aşağı ve Üzerinde karelerinin tüm grafik öğelerini kapsayacak kadar geniş bir düz alandır.

  • Vuruş karesi tanımlamazsanız, Yukarı durumunun görüntüsü kullanılır.

   Sahne alanının farklı bir kısmı tıklatıldığında veya üzerine gelindiğinde (bağlı olmayan üzerine gelme olarak da bilinir) yanıt veren bir düğme oluşturabilirsiniz. Vuruş karesi grafiğini, diğer düğme karesi grafiklerinin olduğu konumdan başka bir konuma yerleştirin.

 3. Düğmeyle bir eylem ilişkilendirme

  Kullanıcı düğmeyi seçtiği zaman bir eylem gerçekleşmesini sağlamak için ActionScript kodunu Zaman Çizelgesi'ne eklersiniz. ActionScript kodunu düğmelerle aynı karelere yerleştirin. Kod Parçacıkları panelinde birçok genel düğme kullanımı için önceden yazılmış ActionScript 3.0 kodları bulunur. Bkz. Kod parçacıkları ile etkileşim ekleme.

   ActionScript 2.0, ActionScript 3.0 ile uyumlu değildir. Sizde bulunan Animate sürümü ActionScript 3.0 kullanıyorsa ActionScript 2.0 kodlarını düğmenize yapıştıramazsınız (tam tersi de geçerlidir). ActionScript öğesini başka bir kaynaktan kopyalayıp düğmenize yapıştırmadan önce sürümün uyumlu olduğunu doğrulayın.

Düğme sembolüyle düğme oluşturma

Bir düğmeyi etkileşimli yapmak için düğme sembolünün bir örneğini Sahne Alanı üzerine yerleştirip örneğe eylemler atayın. Eylemleri FLA dosyasının kök zaman çizelgesine atmanız gerekir. Eylemleri düğme sembolünün zaman çizelgesine eklemeyin. Düğmenin zaman çizelgesine eylem eklemek için bir film klibi düğmesi kullanın.

 1. Sahne Alanı'nda hiçbir öğenin seçili olmadığından emin olmak için Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin veya Sahne Alanı'nın boş bir alanını tıklatın.

 2. Ekle > Yeni Sembol'ü seçin.

 3. Yeni Sembol Oluştur iletişim kutusuna bir ad girin. Sembol Türü için Düğme seçeneğini belirleyin.

  Animate, sembol düzenleme moduna geçer. Zaman Çizelgesi; Yukarı, Üzeri, Aşağı ve Vuruş olarak etiketlenen dört ardışık kareyi görüntülemek amacıyla değişir. İlk kare (Yukarı) boş bir anahtar karedir.

 4. Düğmenin Yukarı durumu görüntüsünü oluşturmak için Zaman Çizelgesi'nde Yukarı karesini seçin. Daha sonra çizim araçlarını kullanın, bir grafiği içe aktarın veya Sahne Alanı üzerine başka bir sembolün bir örneğini yerleştirin.

  Düğmenin içinde grafik semboller veya film klibi sembolleri kullanabilirsiniz ancak başka bir düğme sembolü kullanamazsınız.

 5. Zaman Çizelgesi'nde, Üzerinde karesini tıklatın ve daha sonra Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare'yi seçin.

  Animate, önceki Yukarı karesinin içeriklerini çoğaltan bir anahtar kare ekler.

 6. Üzerinde karesi hala seçiliyken, Üzerinde durumunda istediğiniz görüntüyü oluşturmak için Sahnedeki düğme imgesini değiştirin veya düzeltin.

 7. Aşağı karesi ve isteğe bağlı Vuruş karesi için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

 8. Bir düğme durumuna ses atamak için önce Zaman Çizelgesi'nde durumun karesini seçin, daha sonra Pencere > Özellikler öğelerini seçin. Ardından, Özellik denetçisindeki Ses menüsünden bir ses seçin. Yalnızca içe aktarmış olduğunuz sesler Ses menüsünde görüntülenir.

 9. Bitirdiğinizde, Düzen > Belgeyi Düzenle'yi seçin. Animate, sizi FLA dosyanızın ana zaman çizelgesine geri götürür. Sahne Alanı'nda oluşturduğunuz düğmenin örneğini oluşturmak için, düğme sembolünü Kütüphane panelinden Sahne Alanı'na sürükleyin.

 10. Bir düğmenin işlevselliğini test etmek için Kontrol Et > Test Et  komutunu kullanın. Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçerek Sahne Alanı'nda bir düğme sembolünün durumlarını önizleyebilirsiniz. Bu komut, Kontrol Et > Test Et seçeneğini kullanmadan bir düğme sembolünün yukarı, üzerinde ve aşağı durumlarını görmenizi sağlar.

Düğme sembollerini etkinleştirme, düzenleme ve test etme

Varsayılan olarak Animate, siz düğmeleri oluştururken düğmelerin devre dışı kalmasını sağlar. Fare eylemlerine tepki vermesini görmek için bir düğmeyi seçip etkinleştirin. En iyi uygulama; çalışırken düğmeleri devre dışı bırakmak, daha sonra davranışlarını hızlı bir şekilde test etmek için bunları etkinleştirmektir.

 • Bir düğmeyi seçmek için, Seçim aracını kullanarak düğmenin etrafında bir seçim dikdörtgeni oluşturun.

 • Düğmeleri Sahne Alanı'nda etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin. Bu komut, iki durum arasında bir geçiş olarak hareket eder.

 • Bir düğmeyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 • Bir düğmeyi düzenlemek için Özellik denetçisini kullanın. Görünür değilse Pencereler > Özellikler öğelerini seçin.

 • Düğmeyi geliştirme ortamında test etmek için Kontrol Et > Basit Düğmeleri Etkinleştir'i seçin.

 • Düğmeyi Flash Player'da test etmek için Kontrol Et > Filmi Test Et [ya da Sahneyi Test Et] > Test Et seçeneklerini belirleyin. Film klibi düğmelerini test etmenin tek yöntemi budur.

 • Düğmeyi Kütüphane Önizleme panelinde test etmek için Kütüphane'de düğmeyi seçin ve Oynat'ı tıklatın.

Sorun giderme düğmeleri

Düğmelerle ilgili genel sorunları gidermek için bu kaynakları kullanın:

Ek düğme kaynakları

Aşağıdaki teknik notlar, belirli bazı düğme senaryoları ile ilgili talimatları içerir:

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?