Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Çizgi Parçası aracıyla düz çizgiler çizme

Bir seferde tek bir düz çizgi dilimi çizmek için Çizgi aracını kullanın.

 1. Çizgi aracını  seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin ve kontur niteliklerini seçin.

   Çizgi aracı için dolgu niteliklerini ayarlayamazsınız.

 3. Birleştirme veya Nesne Çizimi modlarından birini seçmek için Araçlar panelinin Seçenekler bölümünde Nesne Çizimi düğmesini  tıklayın. Nesne Çizimi düğmesi basılıyken, Çizgi aracı Nesne Çizimi modundadır.
 4. İşaretçiyi çizginin başlayacağı yere konumlandırın ve çizginin biteceği yere kadar sürükleyin. Çizginin açısını 45° ve katlarına sınırlamak için Shift tuşuna basıp sürükleyin.

Dikdörtgenler ve ovaller çizme

Oval ve Dikdörtgen araçları, bu temel geometrik şekilleri oluşturmanızı ve kontur, dolgu uygulayıp yuvarlak köşeler belirtmenizi sağlar. Oval ve Dikdörtgen araçları, Birleştirme ve Nesne çizim modlarının yanı sıra Temel Nesne çizim modu da sağlar.

Dikdörtgen Temel Öğe veya Oval Temel Öğe araçlarını kullanarak dikdörtgenler ya da ovaller oluşturduğunuzda Animate, şekilleri ayrı nesneler olarak çizer. Bu şekiller, Nesne Çizimi modunu kullanarak oluşturduğunuz şekillerden farklıdır. Temel şekil araçları, Özellik denetçisindeki kontrolleri kullanarak dikdörtgenlerin köşe yarıçapını belirtmenize olanak sağlar. Ayrıca ovallerin başlangıç ve bitiş açısı ile iç yarıçapı. Temel bir şekil oluşturduktan sonra, şekli Sahne Alanı'nda seçip Özellik denetçisindeki kontrolleri ayarlayarak, yarıçapları ve boyutları değiştirin.

 Temel Nesne çizim araçlarından herhangi biri seçiliyken Özellik denetçisi, düzenlediğiniz son temel nesnenin değerlerini korur. Örneğin, bir dikdörtgeni değiştirip sonra ikinci bir dikdörtgen çizerseniz.

 Sahne Alanı'nın merkezinden şekil çizmek için, çizerken Alt tuşunu basılı tutun.

Dikdörtgen temel öğeler çizme

 1. Dikdörtgen Temel Öğe aracını seçmek için Dikdörtgen aracının  üzerini tıklayıp fare tuşunu basılı tutun ve açılır menüde Dikdörtgen Temel Öğe aracını  seçin.
 2. Bir dikdörtgen temel öğe oluşturmak için, Sahne Alanı'nda Dikdörtgen Temel Öğe aracı ile sürükleyin.

   Dikdörtgen temel öğe aracıyla sürüklerken köşe yarıçapını değiştirmek için, Yukarı Ok tuşuna veya Aşağı Ok tuşuna basın. Köşeler istenilen yuvarlaklığa ulaştığında tuşu bırakın.

 3. Dikdörtgen temel öğe seçiliyken, şekli değiştirmek veya dolgu ve kontur renklerini belirtmek için Özellik denetçisinde bulunan denetimleri kullanabilirsiniz.
  Dikdörtgen temel öğe özellikleri.

  Bu Özellik denetçisi denetimleri, Dikdörtgen Temel Öğe aracına özeldir:

  Dikdörtgen Köşe Yarıçapı Denetimleri Dikdörtgenin köşe yarıçaplarını belirtmenizi sağlar. Her metin kutusuna iç yarı çaplar için sayısal bir değer girebilirsiniz. Eksi değer girmek ters bir yarıçap oluşturur. Ayrıca köşe yarıçapını sınırla simgesinin seçimini kaldırabilir ve her köşe yarıçapını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

  Sıfırla Dikdörtgen Temel Öğe aracının tüm denetimlerini sıfırlar ve Sahne Alanı'nda çizilen dikdörtgen temel öğe şeklini ilk boyutuna ve şekline döndürür.

 4. Her köşe için farklı bir köşe yarıçapı belirtmek üzere Özellik denetçisinin Dikdörtgen Seçenekleri bölümünde yer alan Kilit simgesinin seçimini kaldırın. Kilitliyken, yarıçap denetimleri her köşe aynı yarıçapı kullanacak şekilde sınırlanmıştır.
 5. Köşe yarıçaplarını sıfırlamak için Özellik denetçisindeki Sıfırla düğmesini tıklayın.

Oval temel öğeler çizme

 1. Oval aracının üzerini tıklayıp fare tuşunu  basılı tutun ve Oval Temel Öğe aracını seçin .

 2. Bir oval temel öğe oluşturmak için, Sahne Alanı'nda Oval Temel Öğe aracını sürükleyin. Şekli bir daireye sınırlamak için Shift tuşuna basıp sürükleyin.
 3. Sahne Alanı'nda oval temel öğe seçiliyken, şekli değiştirmek veya dolgu ve kontur renklerini belirtmek için Özellik denetçisinde bulunan denetimleri kullanabilirsiniz.
  Oval temel öğe özellikleri.

  Bu Özellik denetçisi denetimleri, Oval Temel Öğe aracına özeldir:

  Başlangıç Açısı/Bitiş Açısı Ovalin başlangıç noktası ve bitiş noktası açısı. Bu denetimleri kullanarak ovallerin ve dairelerin şeklini kolayca pasta dilimi, yarım daire ve başka yaratıcı şekiller haline getirebilirsiniz.

  İç Yarıçap Ovalin içindeki bir iç yarıçap (veya oval). Kutuya iç yarıçap için sayısal bir değer girebilir veya kaydırıcıyı tıklayıp etkileşimli olarak iç yarıçapın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Kaldırılacak dolgunun yüzdesini temsil eden, 0 - 99 arasında değer girebilirsiniz.

  Yolu Kapat Ovalin yolunun (veya bir iç yarıçap belirtiyorsanız, yollarının) kapatılıp kapatılmayacağını belirtir. Açık bir yol belirtirseniz oluşturulan şekle dolgu uygulanmaz, sadece kontur çizilir. Yolu Kapat varsayılan olarak seçilidir.

  Sıfırla Oval Temel Öğe aracının tüm denetimlerini sıfırlar ve Sahne Alanı'nda çizilen oval temel öğe şeklini ilk boyutuna ve şekline döndürür.

Dikdörtgen ve ovaller çizme

Oval ve Dikdörtgen araçları bu temel geometrik şekilleri oluşturur.

 1. Dikdörtgen aracını  veya Oval aracını  seçmek için Dikdörtgen aracının veya Oval aracının üzerini tıklayın ve fare tuşunu basılı tutup sürükleyin.

 2. Bir dikdörtgen veya oval oluşturmak için Dikdörtgen veya Oval aracını Sahne Alanı'nda sürükleyin.
 3. Dikdörtgen aracı için Yuvarlak Dikdörtgen değiştiricisini tıklayıp bir köşe yarıçapı değeri girerek yuvarlak köşeleri belirtin. Sıfır (0) değeri dik köşeler oluşturur.
 4. Sahne Alanı üzerinde sürükleyin. Dikdörtgen aracını kullanıyorsanız yuvarlak köşelerin yarıçapını ayarlamak için sürüklerken Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarına basın.

  Oval ve Dikdörtgen araçları için şekilleri daire ve karelere sınırlamak için Shift tuşuna basarak sürükleyin.

 5. Belirli bir oval veya dikdörtgen boyutu belirtmek için, Oval ya da Dikdörtgen aracını seçin ve Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basın. Ardından Oval ve Dikdörtgen Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için Sahne Alanı'nı tıklayın.
  • Ovaller için piksel cinsinden genişlik ve yüksekliği belirtip ovali merkezden çizip çizmemeyi seçin.

  • Dikdörtgenler için piksel cinsinden genişlik ve yüksekliği, yuvarlak köşeler için dikdörtgen köşe yarıçapını belirtip dikdörtgeni merkezden çizip çizmemeyi seçin.

Animate kullanarak temel karakter çizme

Animate ile, animasyonlu bir karakter oluşturmak kolaydır. Dikdörtgen ve oval şekiller kullanarak harika karakterler çizmek ister misiniz? Bu örneğin sonundaki eğitimi izleyin ve bu adımları takip edin.

 1. Dikdörtgen Aracı'nın üzerini tıklatıp fare tuşunu basılı tutun.

 2. Dikdörtgen Temel Öğe aracını seçin.

 3. Dikdörtgen Seçenekleri bölümünde, nesnenin köşe yarıçapını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

 4. Oval Aracını   seçin.

 5. Nesne Çizimi düğmesini  tıklatın.

Adobe Animate kullanarak temel karakter çizme

Kendi karakterinizi oluşturmak için videoyu izleyin.

Çokgenler ve yıldızlar çizme

 1. Fare düğmesini Dikdörtgen aracı üzerinde basılı tutup görünen açılır menüden Çokgen Yıldız aracını  seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin ve dolgu ile kontur niteliklerini seçin.
 3. Seçenekler'i tıklatın ve şunları yapın:
  • Stil için Çokgen veya Yıldız'ı seçin.
  • Kenar Sayısı için 3 ile 32 arasında bir sayı girin.
  • Yıldız Noktası Boyutu için yıldız noktalarının derinliğini belirtmek üzere 0 ile 1 arasında bir sayı girin. 0'a yakın bir sayı daha derin noktalar oluşturur (iğne gibi). Çokgen çiziyorsanız bu ayarı değiştirmeyin. (Çokgenin şeklini etkilemez.)
 4. Tamam'ı tıklatın.
 5. Sahne Alanı üzerinde sürükleyin.

Nesne çizimi modu

Nesneleri seçerken ve çizerken nesne çizim modu, katman rengine göre şekil bölgeleri boyunca ince bir anahat gösterir. Küçük daireler tutturma noktalarını gösterir ve seçim aracı kullanılarak etkileşimli veya düzenlenebilir değildir. Nesne modunda çizerken konturlar ve şekiller artık varsayılan olarak seçili değil.

Bir şeklin etrafındaki anahatlar

Kurşun Kalem aracı ile çizme

Çizgi ve şekiller çizmek için gerçek bir kurşun kalemle çizer gibi Kurşun Kalem aracını kullanın. Çizerken, çizgilere ve şekillere düzgünleştirme veya düzleme uygulamak üzere Kurşun Kalem aracı için bir çizim modu seçin.

 1. Kurşun Kalem aracını  seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin ve bir kontur rengi, çizgi kalınlığı ve stili seçin.
 3. Araçlar panelinde Seçenekler'in altında bir çizim modu belirleyin:

  • Düz çizgiler çizmek ve üçgen, oval, daire, dikdörtgen ve karelere yakın şekilleri, bu genel geometrik şekillere dönüştürmek için Düzleştir'i  seçin.
  • Düzgün eğri çizgiler çizmek için Düzgünleştir'i  seçin.
  • Hiçbir değişiklik uygulanmamış el yapımı çizgiler çizmek için Mürekkep'i  seçin.
  Sırasıyla Düzle, Düzgünleştir ve Mürekkep moduyla çizilmiş çizgiler.

 4. Kurşun Kalem aracıyla çizmek için çizgileri dikey veya yatay yönlerle sınırlamak üzere Shift tuşuna basıp sürükleyin, Sahne Alanı'nı tıklayın ve sürükleyin.

Fırça aracı ile boyama

Fırça aracı  fırçaya benzer konturlar çizer. Kaligrafi efektleri dahil, özel efektler oluşturur. Fırça aracı değiştiricilerini kullanarak bir fırça boyutu ve şekli seçin.

Animate, fırça boyutunu sahne alanının değişen yakınlaşma düzeyine göre oransal olarak ölçeklendirir. Bu özellik, istediğiniz yakınlaştırma düzeyine ayarlayarak sorunsuz şekilde çizim yapmanızı ve çizim yaparken çalışmanızı önizlemenizi sağlar. Sahne alanının yakınlaştırma düzeyini değiştirdiğinizde bile sabit bir piksel boyutunu koruyarak fırçaların önceki varsayılan davranışını geri döndürmek istiyorsanız, fırça Özellik Denetçisi'ndeki 'Sahne alanı yakınlaştırma düzeyi' onay kutusunu devre dışı bırakmanız gerekir. 

Sahne Alanı'nın yakınlatırma düzeyi onay kutusunu devre dışı bırakırsanız, Sahne Alanı'nın büyütme düzeyini değiştirseniz bile yeni konturlar için fırça boyutu sabit kalır. Böylece Sahne Alanı büyütmesi daha küçük olduğunda aynı fırça boyutu daha büyük görünür. Örneğin, Sahne Alanı büyütmesini %100'e ayarladığınızı ve en küçük fırça boyutunu kullanarak Fırça aracıyla boyadığınızı düşünün. Sonra büyütmeyi %50'ye değiştirdiğinizi ve en küçük fırça boyutunu kullanarak tekrar boyadığınızı düşünün. Boyadığınız yeni kontur, hiçbir incelmeyen uç içermeksizin önceki konturdan %50 daha kalın, tek biçimli ve düzgün görünür (Sahne Alanı'nın büyütmesini değiştirmek, mevcut fırça konturlarının boyutunu değiştirmez.)

Fırça aracıyla boyarken içe aktarılmış bir bitmap'i dolgu olarak kullanın.

Bilgisayarınıza bağlı bir Wacom basınca duyarlı tablet varsa, fırça konturunun genişliğini ve açısını değiştirin. Bu, Fırça aracının Basınç ve Eğim değiştiricileri kullanılarak ve stilus basıncı değiştirilerek gerçekleştirilebilir.

Basınç değiştiricisi, stilusta basıncı değiştirdiğinizde fırça konturlarının genişliğini değiştirir. Eğim değiştiricisi, tablette stilusun açısını değiştirdiğinizde fırça konturlarının açısını değiştirir. Eğim değiştiricisi, stilusun üst (silgi) ucuyla tabletin üst (kuzey) kenarı arasındaki açıyı ölçer. Örneğin kalemi tablete dik tutarsanız, Eğim 90 olur. Basınç ve Eğim değiştiricileri, stilusun silgi fonksiyonu için tamamen desteklenmektedir.

 Bir tablet bilgisayarda, Fırça Aracı'na ilişkin Eğim ve Basınç seçenekleri yalnızca Kalem modunu kullandığınızda çalışır. Fare modu bu seçenekleri etkinleştirmez.

Stilusla çizilmiş değişken genişlikli fırça konturu.

 1. Fırça aracını  seçin.
 2. Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin ve bir dolgu rengi seçin.
 3. Fırça Modu değiştiricisini tıklayın ve bir boyama modu seçin:

  Normal Boya

  Aynı katmandaki çizgi ve dolguların üzerini boyar.

  Yalnızca Dolguları Boya

  Yalnızca dolgular boyanır, konturlar ve boş alanlar boyanmaz.

  Arkayı Boya

  Çizgi ve dolguları etkilemeden, aynı katmandaki Sahne Alanı'nın boş alanlarını boyar.

  Seçimi Boya

  Doldurulmuş bir alanı seçip yeni dolgu uygulamakla aynı şekilde, Dolgu Rengi kontrolünde veya Özellik denetçisinin Dolgu kutusunda bir dolgu seçtiğinizde seçime yeni bir dolgu uygular.

  İçini Boya

  İçinde bir fırça konturuna başladığınız dolguyu boyar ve çizgileri hiçbir zaman boyamaz. Boyamaya boş bir alanda başlarsanız, dolgu var olan doldurulmuş alanları etkilemez.

 4. Fırça aracı değiştiricilerinden bir fırça boyutu ve şekli seçin.
 5. Çizim yaparken düzeyi artırıp azalttıkça fırçayı sahne alanının yakınlaştırma düzeyine göre oransal olarak yakınlaştırmak için Boyutu sahne alanıyla yakınlaştır/uzaklaştır onay kutusunu seçin. Bu özellik, istediğiniz yakınlaştırma düzeyine ayarlayarak sorunsuz şekilde çizim yapmanızı ve çizim yaparken çalışmanızı önizlemenizi sağlar.  

 6. Bir Wacom basınca duyarlı tablet bilgisayarınıza bağlıysa fırça konturlarını değiştirmek için Basınç değiştiricisini, Eğim değiştiricisini veya ikisini birden seçin.
  • Stilusa uyguladığınız basıncı değiştirerek fırça konturlarınızın genişliğini değiştirmek için Basınç değiştiricisini seçin.
  • Wacom basınca duyarlı tablette stilusun açısını değiştirerek fırça konturlarınızın açısını değiştirmek için Eğim değiştiricisini seçin.
 7. Sahne Alanı üzerinde sürükleyin. Fırça konturlarını yatay ve dikey yönlere sınırlamak için Shift tuşuna basıp sürükleyin.

Çizim önizlemesi ve çıktısı

Geleneksel Fırça  aracı ve Boya Fırçası  aracı, size çok daha düzgün ve pürüzsüz bir çizim deneyimi sağlamak için CC 2015.1 sürümünde geliştirildi. Oluşturulan son kontur artık canlı önizlemeye çok yakındır. Bununla birlikte fırça konturlarında beklenmedik bir incelme veya kalınlaşma görmezsiniz. Fırça aracı kullanılarak çizilmiş daha ince eğriler bile herhangi bir kırılma veya boşluk göstermez. 

Özel fırçalar oluşturma

Fırça Aracı, fırçaya ilişkin şekil ve açı gibi parametreleri ayarlayarak özel bir fırça tanımlamanıza olanak tanır. Bu, fırça aracını çizim ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek projelerinizde doğal bir resim yaratmanızı sağlar. Animate'te araç kutusunda fırça aracı seçiliyken Özellik Denetçisi aracılığıyla özel bir fırça seçebilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Özel fırçalar oluşturma, düzenleme ve silmeyle ilgili bilgi edinmek için bkz. Özel Fırçalar.

Boya Fırçası'nda Basınç ve Eğim

Basınç ve Eğim değiştiricilerini kullanma

Animate, Boya fırçası aracı kullanılarak çizilen konturlar için Basınç ve Eğim desteği sağlar. Stilusa uygulanan basınç veya eğime göre değişken genişlikte resim ve desen konturları çizebilirsiniz. Daha fazla iyileştirme için genişlik noktalarını ayarlamak üzere Genişlik aracını kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Boya Fırçasıyla çalışma.

 Araç çubuğundaki basınç ve eğim simgeleri, yalnızca bilgisayarınıza bir Wacom basınca duyarlı tablet bağladığınızda görüntülenir.

Fırça Kitaplığı

Animate, geniş bir Resim ve Desen fırçaları koleksiyonu içeren entegre bir küresel Vektör Fırçaları kitaplığına sahiptir. Fırça Kitaplığı Panelini başlatmak için Pencereler > Fırça Kitaplığı seçeneğini belirleyin veya Özellik Denetçisi'nde Fırça simgesini tıklatın. Herhangi bir fırçayı kullanmadan önce geçerli dosyanıza eklemek için fırçayı çift tıklatın.

CC Libraries'ten yeni Vektör Fırçalarını içe aktarma

Varsayılan olarak bulunan fırça önayarlarının yanı sıra CC Libraries'i kullanarak Animate belgenize yeni Resim ve Desen Fırçaları içe aktarabilirsiniz. Yeni bir Resim veya Desen Fırçası eklemek için CC Libraries panelini açın ve desteklenen fırçalardan herhangi birini tıklatın. (Animate şu an yalnızca CC Libraries'deki Illustrator fırçalarını destekler.) CC Library'nize yeni fırçalar eklemek için, Android ve iOS için Fırça Uygulamasını kullanabilirsiniz. CC Library'de bir fırçayı tıklattığınızda fırça hem küresel Fırça Kitaplığı paneline hem de geçerli belgeye eklenir.

Herhangi bir fırçayı bir Resim veya Desen fırçası olarak kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak fırçalar Resim fırçaları şeklinde eklenir. Bunları Desen fırçasına değiştirmek için Fırçayı düzenle seçeneğini kullanın ve Fırça türü seçimini Desen fırçası olarak belirleyin.

Fırçaları düzenleme

Fırça Düzenleme simgesi, seçili fırça için Fırça düzenleme iletişim kutusunu açar. Düzenleme için bir Resim Fırçası seçerseniz Resim Fırçası Seçenekleri iletişim kutusu görünür. Fırça yönü, ölçekleme tercihleri ve çakışma tercihleri gibi özellikleri değiştirebilir ve değişiklikleri varolan konturlara uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Boya Fırçası ile Çalışma.

Resim Fırçası seçenekleri

Değişken Genişlik aracını kullanarak konturları ve şekilleri geliştirme

Genişlik aracı, çeşitli kalınlıklarda genişlik ekleyerek konturu süslemenize olanak tanır. Değişken genişlik daha sonra başka konturlara uygulanabilen Genişlik Profilleri olarak kaydedilebilir. Genişlik aracını Araçlar panelinden veya Klavye Kısayolunu (U) kullanarak seçebilirsiniz.

Genişlik aracı seçiliyken farenizi bir konturun üzerine getirdiğinizde kontur üstünde tutamaklarla (Genişlik Tutamağı) birlikte noktalar (Genişlik Noktası) görünür. Kontur genişliğini ayarlayabilir, genişlik noktasını taşıyabilir, genişlik noktasını kopyalayabilir ve genişlik noktasını silebilirsiniz. Bir konturun Genişliğini değiştirdiğinizde, Bilgi Panelinde Genişlik bilgileri görüntülenir.

Ayrıca birden fazla Genişlik Noktası seçebilir ve bundan önce bahsedilen herhangi bir eylemi (taşıma, kopyalama veya silme) gerçekleştirebilirsiniz.

Genişlik Aracı, birden çok kontur için yalnızca etkin konturu ayarlar. Bir konturu ayarlamak istiyorsanız, Genişlik Aracı'nı kullanarak farenizi bir konturun üzerine getirin.

 Değişken genişlik konturu içeren bir dosya Animate'in eski bir sürümü kullanılarak açılırsa Değişken Genişlik Konturları, Tek Biçimli konturlara dönüştürülür.

Genişlik aracını kullanarak bir kontura değişken genişlik ekleme

Bir kontura genişlik eklemek için şunları yapın:

 1. Araçlardan herhangi birini kullanarak kontur veya şekil çizin. Örneğin Çizgi aracı.
Kontur Boyutu 88 olarak, Stil Düz olarak ayarlandığında ve Genişlik Profili 1 kullanılarak Çizgi aracı ile oluşturulan kontur.

 1. Araçlar panelinden Genişlik Aracını  seçin.
 2. Genişlik Aracı seçiliyken fareyi konturun üzerine getirin. Bu işlemle olası Genişlik Noktaları ve Genişlik Tutamakları görüntülenir. Ayrıca aracın görünümü  olarak değişir ve Genişlik Aracının etkin olduğunu, değişken genişliğin kontura uygulanabileceğini gösterir.
(A) Genişlik Noktası (B) Genişlik Tutamağı

 1. Genişlik Aracının kullanımıyla nokta seçilmiş haldeyken Genişlik Tutamağını dışa doğru sürükleyin.

 Genişlik boyutu, Genişlik noktasının her iki yanında 100 piksel olarak sınırlıdır.

Dışa doğru sürükleyerek genişlik ekleyin

 1. Kontura değişken genişliğin eklendiğini görebilirsiniz. Genişlik Aracını seçin ve fareyi konturun üzerine getirin. Bu işlemle yeni Genişlik Noktası ve Genişlik Tutamağı görüntülenir.
Değişken genişlik, Genişlik Noktası ve Genişlik Tutamağı vurgulanmış halde eklenir.

Kontura uygulanmış değişken genişliği taşıma veya kopyalama

Bir kontur için oluşturulmuş Genişlik Noktalarını taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemle aslında kontura uygulanmış değişken genişlik taşınır ya da kopyalanır. Bir genişlik noktasını taşımak için şunları yapın:

 1. Araçlar panelinden Genişlik aracını  seçin.
 2. Varolan genişlik noktalarını görüntülemek için fareyi konturun üzerine getirin ve taşımak istediğiniz Genişlik Noktasını seçin. 
 3. Genişlik Noktasını kontur boyunca sürükleyin.

 Genişlik Noktasının hareketi her iki yanda bulunan ve birbirini izleyen bir sonraki Genişlik Noktası ile sınırlıdır.

Genişlik noktasını taşıma

 1. Genişlik noktası yeni konumuna taşınır ve böylelikle kontur da bu doğrultuda değişir.
Genişlik noktası yeni konumuna taşınır

Bir Genişlik Noktasını kopyalamak için şunları yapın:

 1. Araçlar panelinden Genişlik aracını  seçin.
 2. Varolan Genişlik Noktalarını görüntülemek için fareyi konturun üzerine getirin ve kopyalamak istediğiniz noktayı seçin.
 3. Seçili Genişlik noktasını kopyalamak için Alt (Mac'te Option) tuşunu basılı tutun ve genişlik noktasını kontur boyunca sürükleyin.

 Noktanın hareketi her iki yanda bulunan ve birbirini izleyen bir sonraki Genişlik Noktası ile sınırlıdır.

Genişlik noktasını kopyalama

 1. Genişlik noktası kopyalanır. Bu işlemle kontur da bu doğrultuda değişir.
Genişlik noktası kopyalanır

Bir konturun değişken genişliğini değiştirme

Bir konturun değişken genişliği herhangi bir Genişlik noktasında değiştirildiğinde, kontur Genişlik Noktasının her iki yanında orantılı bir şekilde genişletilir veya daraltılır. Ancak, genişliği noktanın tek bir tarafında değiştirmek istiyorsanız şunları yapın:
 1. Araçlar panelinden Genişlik aracını  seçin.
 2. Varolan Genişlik Noktalarını görüntülemek için fareyi konturun üzerine getirin ve Genişlik Tutamağının her iki ucundan değiştirmek istediğiniz Genişlik Noktasını seçin. 
 3. Seçili Genişlik Noktasını değiştirmek için Alt (Mac'te Option) tuşunu basılı tutun ve Genişlik Tutamağını dışa doğru sürükleyin.
Bir konturun Genişliğini değiştirme

 1. Genişlik noktası taşınır, kontur da bu doğrultuda değiştirilir. 
Genişlik noktası asimetrik olarak taşınır ve kontur da bu doğrultuda değiştirilir.

Bir konturun değişken genişliğini silme

Bir Genişlik noktasını silmek için şunları yapın:

 1. Silmek istediğiniz Genişlik noktasının üzerine fareyi getirip seçin.
 2. Genişlik noktasını silmek için Backspace veya Delete tuşuna basın.
Genişlik noktası silinir ve kontur değiştirilir

Genişlik aracı kontrolleri

Aşağıdaki tablo Genişlik aracıyla çalışırken kullanılan klavye değiştiricilerini listeler:

Genişlik kontrolü görevleri

Klavye değiştiricileri

Bir örnek olmayan genişlikler oluşturma

Alt (Windows) veya Opt (Mac OS) tuşunu basılı tutarak sürükleyin

Genişlik noktasının bir kopyasını oluşturma

Genişlik noktasını Alt tuşuna basarak (Windows) veya Opt tuşuna basarak (Mac OS) sürükleyin

Tüm noktaları yol boyunca kopyalama ve taşıma

Alt ve Shift (Windows) veya Opt ve Shift (Mac OS) tuşlarına basılı tutarak sürükleyin.

Birden fazla genişlik noktası seçme ve bunları sürükleme

Shift tuşunu basılı tutarak tıklatıp sürükleyin

Seçili genişlik noktalarını silme

Sil

Genişlik profillerini kaydetme

Kontur genişliğini belirledikten sonra Özellik Denetçisi'nden değişken genişlik profilini kaydedebilirsiniz.

 1. Değişken genişliği eklediğiniz konturu seçin.
 2. Özellik Denetçisi'nde Genişlik açılır menüsünün sağındaki + düğmesini tıklatın.
 3. Değişken Genişlik Profili iletişim kutusunda bir Profil Adı girin.
 4. Tamam'ı tıklatın.

 

A) Genişlik Profilini Kaydet simgesi B) Genişlik Profilini Sil simgesi C) Genişlik Profilini Sıfırla simgesi

Ardından Genişlik profilleri, Özellikler Panelindeki Genişlik Profili açılır menüsünden seçilerek seçili yollara uygulanabilir. Değişken genişliği olmayan bir kontur seçildiğinde, listede Birörnek seçeneği görünür. Varsayılan genişlik profili kümesini geri yüklemek için Profilleri Sıfırla düğmesini tıklatın.

Genişlik profilini kaydet seçeneği yalnızca sahne alanında varsayılan genişlik profillerinden ayrı değişken genişlik seçildiğinde etkindir. Genişlik aracını kullanarak kendi kontur profillerinizi oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Benzer şekilde, genişlik profilini sil simgesi açılır menüde özel genişlik profili seçili olduğunda etkindir. Herhangi bir özel profili silmek istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

 Özellik Denetçisi'nde varsayılan genişlik profili kümesi geri yüklendiğinde özel kaydedilmiş profiller kaldırılır. Ayrıca özel kaydedilen profilleri buluta senkronize edebilirsiniz.

Canlı Renk Önizleme

Canlı Renkli Önizleme özelliği, sahne alanına bir şekil çizilirken aynı anda kontur ve dolgu renklerini görüntüler. Çizim sırasında bir şeklin son haline en yakın görünümünü önizlemenize olanak sağlar. Bu özellik, Animate içindeki tüm kullanılabilir çizim araçları için etkindir.

Canlı Renkli Önizleme özelliği, Animate içindeki Renk Örnekleri için de etkindir. Bu, Sahne Alanı'nda seçilen bir şekil için kontur veya dolgu renklerindeki değişiklikleri önizlemenize olanak sağlar. İstediğiniz bir rengin üzerine işaretçiyi getirerek renk değişikliğini görebilirsiniz.

Canlı Renk Önizlemesi, şu panellerdeki renk örnekleri için etkinleştirilir:

 • Araçlar paneli
 • Özellik Denetçisi (PI)
 • Sahne Alanı Özellik Denetçisi
 • Metin Özellik Denetçisi
 • Izgara
 • Kılavuzlar

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?