Eylemleri beraber tutma

Mümkün olduğu sürece, ActionScript®'inizi tek bir konuma koyun. ActionScript'inizde hata ayıklarken veya kodunuzu değiştirirken farklı yerlerde arama yapmaktan kaçınabileceğiniz için kodunuzu bir yerde organize etmek projeleri daha verimli bir şekilde düzenlemenize yardım eder. Bir FLA dosyasına kod koyarsanız, ActionScript'i, Zaman Çizelgesi'nin eylemler adındaki en üst katmanında Kare 1 veya Kare 2'ye koyun. Alternatif olarak, kodunuzun tümünü ActionScript dosyalarına koyabilirsiniz. Bazı Animate uygulamaları tüm kodu her zaman tek bir yere koymaz (özellikle, ekranları veya davranışları kullanan ActionScript 2.0 tabanlı uygulamalar).

Genellikle tüm kodunuzu aynı konuma (bir kareye veya ActionScript dosyalarına), şu avantajlarla birlikte koyabilirsiniz:

 • Potansiyel olarak karmaşık bir kaynak dosyada kodu bulmak daha kolay olur.

 • Kodun hatasını ayıklamak daha kolaydır.

Nesnelere kod ekleme

Bir FLA dosyasında, basit bir SWF dosyasında bile, nesnelere ActionScript eklemekten kaçının. (Nesnelere sadece ActionScript 1.0 ve 2.0 eklenebilir; ActionScript 3.0 eklenemez.) Bir nesneye kod eklemek; bir film klibini, bileşeni veya düğme örneğini seçtiğiniz; Eylemler panelini açtığınız ve on() veya onClipEvent() işleyici işlevlerini kullanarak ActionScript eklediğiniz anlamına gelir.

Şu nedenlerden ötürü nesnelere ActionScript eklemekten şiddetle vazgeçirilmeye çalışılmaktadır:

 • Bulunması zordur ve FLA dosyalarını düzenlemek zordur.

 • Hata ayıklamak daha zordur.

 • Zaman çizelgesinde veya sınıfların içinde yazılan ActionScript daha şıktır ve geliştirmesi daha kolaydır.

 • Kötü kodlama stilini teşvik eder.

 • İki kodlama stili arasındaki kontrast ActionScript'i öğrenen kişilere kafa karıştırıcı gelebilir; öğrencileri ve okuyucuları farklı kodlama stillerini, ilave sözdizimini ve kötü, sınırlı bir kodlama stilini öğrenmeye zorlar.

  myButton_btn adındaki bir düğmeye, şuna benzer ActionScript 2.0 eklemekten kaçının:

  on (release) { //do something }

  Ancak, aynı amaçla zaman çizelgesine ActionScript 2.0 eklemek (teşvik edilir), şu kod gibi görünür:

  myButton_btn.onRelease = function() { //do something };

  not: Ara sıra nesnelere kod eklemeyi kapsayan davranışları kullanırken farklı uygulamalar geçerlidir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi