Adobe Animate CC'de ActionScript yayınlama ayarlarıyla çalışmak için bu makaleden yararlanın.

ActionScript yayınlama ayarlarını değiştirme

Yeni bir FLA belgesi oluştururken, Animate CC (Eski Flash Professional CC) size hangi ActionScript sürümünü kullanmak istediğinizi sorar. Daha sonra komut dosyalarınızı ActionScript'in başka bir sürümünde yazmaya karar verirseniz, bu ayarı değiştirebilirsiniz.

Not:

ActionScript 3.0, ActionScript 2.0 ile uyumlu değildir. ActionScript 2.0 derleyicisi, film klibi yollarını göstermek için kullanılan eğik çizgi (/) sözdizimi (örneğin parentClip/testMC:varName= "hello world") dışındaki tüm ActionScript 1.0 kodunu derleyebilir. Bu problemden kaçınmak için ya kodunuzu nokta (.) notasyonu kullanarak yeniden yazın ya da ActionScript 1.0 derleyicisini seçin.

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.
 2. Komut Dosyası menüsünden ActionScript sürümünü seçin.

Sınıf dosyaları ve yapılandırma dosyaları

Animate'i yüklediğinizde, sisteminize ActionScript ile ilgili birkaç konfigürasyon klasörü ve dosyası yerleştirilir. Geliştirme ortamını özelleştirmek için bu dosyaları değiştirirseniz, orijinal dosyaları yedekleyin.

ActionScript sınıfları klasörü

Yerleşik ActionScript 2.0 sınıflarının tamamını içerir (AS dosyaları). Bu klasöre özgü yollar şunlardır:

 • Windows 7 ve 8: Sabit Disk\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\Configuration\Classes

 • Macintosh: Sabit Disk/Users/kullanıcı/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/dil/Configuration/Classes

  Sınıflar klasörü Flash Player 10 sınıfları ve Flash Player 11 sınıfları şeklinde düzenlenir. Bu dizinin organizasyonu hakkında daha fazla bilgi için Classes klasöründeki Read Me dosyasına bakın.

Include sınıf klasörü

Global ActionScript dahil etme dosyalarının tümünü kapsar. Konumlar şunlardır:

 • Windows 7 ve 8: Sabit Disk\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Sabit Disk/Users/kullanıcı/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/dil/Configuration/Include

ActionsPanel.xml konfigürasyon dosyası

ActionScript kod ipuçlarının konfigürasyon dosyasını içerir. Ayrı dosyalar, her ActionScript ve Flash Lite sürümü ve JavaScript için konfigürasyon sağlar. Konumlar şunlardır:

 • Windows 7 ve 8: Sabit Disk\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Sabit Disk/Users/kullanıcı/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/dil/Configuration/ActionsPanel

AsColorSyntax.xml konfigürasyon dosyası

ActionScript kod renk sözdizimi vurgusu için konfigürasyon dosyası. Konumlar şunlardır:

 • Windows 7 ve 8: Sabit Disk\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Sabit Disk/Users/kullanıcı/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/dil/Configuration/ActionsPanel

ActionScript 3.0 belge sınıfı bildirme

ActionScript 3.0 kullandığınızda, bir SWF dosyası kendisiyle ilişkili üst düzey bir sınıfa sahip olabilir. Bu sınıf belge sınıfı olarak adlandırılır. Flash Player SWF'yi yüklediğinde, bu sınıfın SWF dosyasının üst düzey nesnesi olacak bir örneği oluşturulur. Bir SWF dosyasının bu nesnesi seçtiğiniz herhangi bir özel sınıfın bir örneği olabilir.

Örneğin, bir takvim bileşenini uygulayan bir SWF dosyası, üst düzeyini bir takvim bileşenine uygun yöntem ve özelliklere sahip bir Calendar sınıfıyla ilişkilendirebilir. SWF dosyası yüklendiğinde, Flash Player bu Calendar sınıfının bir örneğini oluşturur.

 1. Sahne Alanı'nda ve Zaman Çizelgesi'nde, Sahne Alanı'nın boş bir bölümünü tıklatarak tüm nesnelerin seçimini kaldırın. Bu, Özellik denetçisindeki Belge özelliklerini görüntüler.
 2. Özellik denetçisindeki Belge Sınıfı metin kutusunda bulunan sınıfın ActionScript dosyasının dosya adını girin. .as dosya adı uzantısını dahil etmeyin.

Not:

Document Sınıfı bilgisini Yayınlama Ayarları iletişim kutusuna da girebilirsiniz.

Not:

İsterseniz, Sınıf adını Kütüphane Yolu'na bağlı, Belge Sınıfı olarak belirlemek istediğiniz bir SWC dosyasına da girebilirsiniz.

ActionScript dosyalarının konumunu ayarlama

Tanımladığınız bir ActionScript sınıfını kullanmak için Animate, sınıf tanımını içeren harici ActionScript dosyalarını bulmak zorundadır. Animate uygulamasının sınıf tanımlarını aradığı klasör listesi ActionScript 2.0 için sınıf yolu ve ActionScript 3.0 için kaynak yolu olarak adlandırılır. Sınıf yolları ve kaynak yolları, uygulama (global) ve belge düzeyinde bulunur. Sınıf yollarıyla ilgili daha fazla bilgi için, Adobe Animate Uygulamasında ActionScript 2.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan Sınıflar başlığına veya ActionScript 3.0'ı Öğrenme bölümünde bulunan "Paketler" başlığına bakın.

Animate uygulamasında şu ActionScript konumlarını ayarlayabilirsiniz:

 • ActionScript 2.0

  • Uygulama düzeyi (tüm AS2 FLA dosyaları için kullanılabilir):

   • Sınıf yolu (ActionScript tercihlerinde ayarlanır)

  • Belge düzeyi (yalnızca bu yolu belirten FLA dosyası için kullanılabilir):

   • Sınıf yolu (Yayınlama Ayarları'nda ayarlanır)

 • ActionScript 3.0

  • Uygulama düzeyi (tüm AS3 FLA dosyaları için kullanılabilir):

   • Kaynak yolu (ActionScript tercihlerinde ayarlanır)

   • Kütüphane yolu (ActionScript tercihlerinde ayarlanır)

   • Harici kütüphane yolu (ActionScript tercihlerinde ayarlanır)

  • Belge düzeyi (yalnızca bu yolları belirten FLA dosyası için kullanılabilir):

   • Kaynak yolu (Yayınlama Ayarları'nda ayarlanır)

   • Kütüphane yolu (Yayınlama Ayarları'nda ayarlanır)

   • Belge sınıfı (Belge Özelliği denetçisinde ayarlanır)

Kütüphane yolu, oluşturduğunuz SWC dosyalarında bulunan önceden derlenmiş ActionScript kodunun konumunu belirtir. Bu yolu belirten FLA dosyası, bu yolun üst düzeyindeki her SWC dosyasını ve SWC dosyalarında belirtilen diğer kod kaynaklarını yükler. Kütüphane yolunu kullanırsanız, SWC dosyalarındaki derlenmiş kodların herhangi birinin, Kaynak yolundaki derlenmemiş AS dosyalarında yinelenmediğinden emin olun. Artıklı kod, SWF dosyanızın derlemesini yavaşlatır.

Animate için bakılacak birden fazla yol belirtebilirsiniz. Belirtilen yollardan herhangi birinde bulunan kaynaklar kullanılır. Bir yol eklerken veya değiştirirken, mutlak dizin yolları (örneğin, C:/my_classes) ve göreceli dizin yolları (örneğin, .../my_classes or ".") ekleyebilirsiniz.

ActionScript 2.0 için sınıf yolunu ayarlama

 

not: ActionScript 2.0, Animate CC'de kaldırılmıştır. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın

.Belge düzeyinde sınıf yolunu ayarlamak için:

 

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları seçeneklerini belirleyin ve Flash'ı tıklatın.

 2. ActionScript Sürümü açılır menüsünde, ActionScript 2,0'ın seçili olduğunu doğrulayın ve Ayarlar'ı tıklatın.
 3. Sınıflar için Dışa Aktarma Karesi metin alanında, sınıf tanımının bulunması gereken yerdeki kareyi belirtin.
 4. Sınıf yolu listesine yol eklemek için şunlardan herhangi birini yapın:
  • Sınıf yoluna bir klasör eklemek için Yola Gözat düğmesini  tıklatın, eklenecek klasöre gözatın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Sınıf yolu listesine yeni bir satır eklemek için Yeni Yol Ekle  düğmesini tıklatın. Yeni satırı çift tıklatın, göreceli ya da mutlak bir yol yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Varolan bir sınıf yolu klasörünü düzenlemek için Sınıf yolu listesinde yolu seçin, Yola Gözat düğmesini tıklatın, eklenecek klasöre gözatın ve Tamam'ı tıklatın. Alternatif olarak, Sınıf yolu listesinde yolu çift tıklatın, istenen yolu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Bir klasörü sınıf yolundan silmek için Sınıf Yolu listesinde yolu seçin ve Seçilen Yolu Kaldır düğmesini  tıklatın.

Uygulama düzeyinde sınıf yolunu ayarlamak için:

 1. Düzen Tercihler (Windows) veya Flash > Tercihler (Macintosh) seçeneklerini belirleyin ve ActionScript kategorisini tıklatın.

 2. ActionScript 2.0 Ayarları düğmesini tıklatın ve Sınıf Yolu listesine yolları ekleyin

ActionScript 3.0 için kaynak yolunu ayarlama

Belge düzeyinde kaynak yolunu ayarlamak için:

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları seçeneklerini belirleyin ve Flash'ı tıklatın.

 2. ActionScript Sürümü açılır menüsünde, ActionScript 3.0'ın seçili olduğunu doğrulayın ve Ayarlar'ı tıklatın. ActionScript 3.0'ı kullanmak için Flash Player sürümünüz Flash Player 9 veya yukarısına ayarlı olmalıdır.
 3. Karedeki Sınıfları Dışa Aktar metin alanında, sınıf tanımının bulunması gereken yerdeki kareyi belirtin.
 4. Hatalar ayarlarını belirleyin. Sıkı Modu ve Uyarılar Modu'nu seçebilirsiniz. Sıkı Modu, derleyici uyarılarını hatalar olarak bildirir; bu durum, bu tür hatalar varoldukça derlemenin başarısız olacağı anlamına gelir. Uyarılar Modu, ActionScript 2.0 kodunu ActionScript 3.0'a güncellerken uyumsuzlukları ortaya çıkarmak için faydalı olan ilave uyarılar bildirir.
 5. (İstenirse) Sahne alanı örneklerini otomatik olarak bildirmek için Sahne Alanı'nı seçin.
 6. Kullanılacak lehçe olarak ActionScript 3.0 veya ECMAScript'i belirtin. ActionScript 3.0 önerilir.
 7. Kaynak yolu listesine yol eklemek için şunlardan herhangi birini yapın:
  • Kaynak yoluna bir klasör eklemek için, Kaynak yolu sekmesini tıklatın, ardından Yola Gözat düğmesini  tıklatın, eklenecek klasöre gidin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Kaynak yolu listesine yeni bir satır eklemek için Yeni Yol Ekle  düğmesini tıklatın. Yeni satırı çift tıklatın, göreceli ya da mutlak bir yol yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Varolan bir Kaynak yolu klasörünü düzenlemek için Kaynak yolu listesinde yolu seçin, Yola Gözat düğmesini tıklatın, eklenecek klasöre gözatın ve Tamam'ı tıklatın. Alternatif olarak, Kaynak yolu listesinde yolu çift tıklatın, istenen yolu yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  • Bir klasörü kaynak yolundan silmek için Kaynak yolu listesinde yolu seçin ve Seçilen Yolu Kaldır düğmesini  tıklatın.

Uygulama düzeyinde kaynak yolunu ayarlamak için:

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Animate > Tercihler (Macintosh) seçeneklerini belirleyin ve ActionScript kategorisini tıklatın.

 2. ActionScript 3.0 Ayarları düğmesini tıklatın ve Kaynak yolu listesine yolları ekleyin.

ActionScript 3.0 dosyaları için Kütüphane yolunu ayarlama

Belge düzeyinde Kütüphane yolunu ayarlamak için uygulanan prosedür, Kaynak yolunun ayarlanmasına benzer:

 1. Dosya Yayınlama Ayarları'nı seçin.
 2. Komut Dosyası menüsünde ActionScript 3.0'ın belirtilmiş olduğundan emin olun ve ActionScript Ayarları düğmesini tıklatın.
 3. Gelişmiş ActionScript 3.0 Ayarlar iletişim kutusunda Kütüphane yolu sekmesini tıklatın.
 4. Kütüphane yolu listesine kütüphane yolunu ekleyin. Yol listesine klasörler veya tek tek SWC dosyaları ekleyebilirsiniz.
 5. Bağ Türü özelliğini ayarlamak için, yolun özellik ağacındaki Bağ Türü’nü çift tıklatın. Bağ Türü için seçenekler şöyledir:
  • Kod içine birleştirilmiş: Yolda bulunan kod kaynakları, yayınlanan SWF dosyasının içine birleştirilir.

  • Harici: Yolda bulunan kod kaynakları, yayınlanan SWF dosyasına eklenmez, fakat derleyici belirttiğiniz konumda olduklarını doğrular.

  • Çalışma zamanı paylaşılan kütüphane (RSL): Flash Player, kaynakları çalışma zamanında indirir.

Uygulama düzeyinde Kütüphane yolunu ayarlamak için:

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Animate > Tercihler (Macintosh) seçeneklerini belirleyin ve ActionScript kategorisini tıklatın.

 2. ActionScript 3.0 Ayarları düğmesini tıklatın ve Kütüphane yolu listesine yolları ekleyin.

ActionScript'i koşullu olarak derleme

ActionScript 3.0'da koşullu derlemeyi, C++ ve diğer programlama dillerinde kullanıldığı şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kod özelliğini uygulayan kod veya hata ayıklama için kullanılan kod gibi bir projedeki kod bloklarını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak üzere koşullu derlemeyi kullanabilirsiniz.

Yayınlama ayarlarında tanımladığınız konfig sabitlerini kullanarak, belirli ActionScript kod satırlarının derlenmiş olup olmadığını belirtebilirsiniz. Her sabit şu biçimi alır:

CONFIG::SAMPLE_CONSTANT

Bu biçimde, CONFIG, konfig ad alanıyken, SAMPLE_CONSTANT, yayınlama ayarlarında true veya false olarak ayarladığınız sabittir. Sabitin değeri true olduğunda, ActionScript'te sabitten sonra gelen kod satırı derlenir. Değer false olduğunda, sabitten sonra gelen kod satırı derlenmez.

Örneğin, şu işlev yalnızca kendisinden önce gelen sabitin değeri yayınlama ayarlarında true olarak ayarlanırsa derlenen 2 kod satırını içerir:

public function CondCompTest() { 
  CONFIG::COMPILE_FOR_AIR { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR_AIR=true."); 
  } 
  CONFIG::COMPILE_FOR_BROWSERS { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR BROWSERS=true."); 
  } 
}

Yayınlama Ayarları iletişim kutusunu kullanarak bir konfig sabitini tanımlamak için:

 1. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.

 2. Komut Dosyası menüsünün ActionScript 3.0'a ayarlanmış olduğundan emin olun ve menünün yanındaki Ayarlar düğmesini tıklatın.

 3. Gelişmiş ActionScript 3.0 iletişim kutusunda, Konfig Sabitleri sekmesini tıklatın.

 4. Bir sabit eklemek için Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Eklemek istediğiniz sabitin adını yazın. Varsayılan konfig ad alanı CONFIG ve varsayılan sabit adı CONFIG_CONST şeklindedir.

  Not:

  Konfig ad alanı CONFIG, Animate derleyici tarafından otomatik olarak bildirilir. Bunları yayınlama ayarlarına bir sabit adıyla girip şu sözdizimini kullanarak ActionScript koduna ekleyerek kendi konfig ad alanlarınızı ekleyebilirsiniz:

  config namespace MY_CONFIG;
 6. true veya false olmak koşuluyla sabit için istediğiniz değeri girin. Belirli kod satırlarının derlemesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu değeri değiştirirsiniz.

Belgelerde bağlam menülerini özelleştirme (CS5.5)

Flash Player 7 ve sonrasında SWF dosyalarında görünen standart bağlam menüsü ve metin düzenleme bağlam menüsünü özelleştirebilirsiniz.

 • Standart bağlam menüsü, bir kullanıcı Flash Player'da bir SWF dosyasının üzerini düzenlenebilir metin alanı dışındaki herhangi bir bölgede sağ tıklattığında (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklattığında (Macintosh) görünür. Menüye özel öğeler ekleyebilir ve Ayarlar ve Hata Ayıklayıcı dışındaki tüm yerleşik öğeleri gizleyebilirsiniz.

 • Düzenleme bağlam menüsü, bir kullanıcı Flash Player'da SWF dosyasının içindeki düzenlenebilir bir metin alanının içini sağ tıklattığında (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklattığında (Macintosh) görünür. Bu menüye özel öğeler ekleyebilirsiniz. Hiçbir yerleşik öğeyi gizleyemezsiniz.

Not:

Ayrıca Flash Player, bir kullanıcı Flash Player'ın içini sağ tıklattığında (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklattığında (Macintosh) ve hiçbir SWF dosyası yüklenmemişse, bir hata bağlam menüsü görüntüler. Bu menüyü özelleştiremezsiniz.

ActionScript 2.0'da bulunan ContextMenu ve ContextMenuItem nesnelerini kullanarak Flash Player 7'de bağlam menülerini özelleştirin. Bu nesnelerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, ActionScript 2.0 Dil Başvurusu bölümünde bulunan ContextMenu öğesine bakın.

Flash Player için özel bağlam menü öğeleri oluştururken, şu koşulları unutmayın:

 • Özel öğeler oluşturuldukları sıraya göre bir bağlam menüsüne eklenir. Öğeler oluşturulduktan sonra bu sırayı değiştiremezsiniz.

 • Özel öğelerin görünürlüğünü ve etkinleştirilmesini belirleyebilirsiniz.

 • Özel bağlam menüsü öğeleri otomatik olarak Unicode UTF-8 metin kodlaması kullanılarak kodlanırlar.

Flash ile kurulan konfigürasyon klasörleri (CS5.5)

Flash, uygulamayı kurduğunuzda sisteminize birkaç konfigürasyon klasörü yerleştirir. Konfigürasyon klasörleri, uygulamayla ilişkili dosyaları uygun kullanıcı erişimine düzeyleri halinde organize eder. ActionScript® veya bileşenlerle çalışırken, bu klasörlerin içeriklerini görüntülemek isteyebilirsiniz. Flash uygulamasına ait konfigürasyon klasörleri şunlardır:

Uygulama düzeyi konfigürasyon klasörü

Klasör uygulama düzeyinde olduğundan, yönetici olmayan kullanıcılar bu dizine yazma erişimine sahip değildir. Bu klasöre özgü yollar şunlardır:

 • Microsoft Windows XP veya Microsoft Windows Vista'da, önyükleme sürücüsü\Program Files\Adobe\Adobe Flash CS3\dil\Configuration\ dizinine göz atın.

 • Macintosh'ta, Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/Configuration/ dizinine göz atın.

First Run klasörü

Uygulama düzeyi konfigürasyon klasörünün eşdüzeyi, aynı bilgisayarı kullanan kullanıcılar arasında konfigürasyon dosyalarının paylaşılmasını sağlar. First Run klasöründeki klasör ve dosyalar otomatik olarak kullanıcı düzeyi konfigürasyon klasörüne kopyalanır. First Run klasörüne yerleştirilen her yeni dosya, uygulamayı başlattığınızda kullanıcı düzeyi konfigürasyon klasörüne kopyalanır.

First Run klasörüne özgü yollar şunlardır:

 • Windows XP veya Vista'da, önyükleme sürücüsü\Program Files\Adobe\Adobe Flash CS3\dil\Configuration\ dizinine göz atın.

 • Macintosh'ta, Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/First Run dizinine göz atın.

Kullanıcı düzeyi konfigürasyon klasörü

Kullanıcı profili alanında bulunan bu klasör, geçerli kullanıcı tarafından her zaman yazılabilirdir. Bu klasöre özgü yollar şunlardır:

 • Windows XP veya Vista'da, önyükleme sürücüsü\Documents and Settings\kullanıcı adı\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS3\dil\Configuration dizinine gözatın.

 • Macintosh'ta, Macintosh HD/Users/kullanıcı adı/Library/Application Support/Adobe/Flash CS3/dil/Configuration/ dizinine gözatın.

Tüm kullanıcı düzeyi konfigürasyon klasörü

Ortak kullanıcı profili bölgesinde bulunan bu klasör, standart Windows ve Macintosh işletim sistemleri kurulumlarının bir parçasıdır ve belirli bir bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından paylaşılır. İşletim sistemi, bu klasöre yerleştirilen her dosyayı tüm bilgisayar kullanıcılarına erişilebilir yapar. Bu klasöre özgü yollar şunlardır:

 • Windows XP veya Vista'da, önyükleme sürücüsü\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Flash CS3\dil\Configuration\ yoluna gözatın.

 • Macintosh'ta, Macintosh HD/Users/Shared/Application Support/Adobe/Flash CS3/dil/Configuration/ yoluna gözatın.

Sınırlı Kullanıcılar konfigürasyon klasörü

Bir iş istasyonunda sınırlı ayrıcalıklara sahip kullanıcılar içindir, örnek olarak, ağa bağlı bir ortamda sadece sistem yöneticileri iş istasyonlarına yönetici erişimine sahiptir. Diğer tüm kullanıcılara sınırlı erişim verilmiştir, bu genellikle bu kullanıcıların uygulama düzeyi dosyalarına (Windows'taki Program Files dizini veya Macintosh OS X'teki Applications klasörü gibi) yazamamaları anlamına gelir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi