Kullanıcı Kılavuzu İptal

Nesneleri düzenleme

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Nesneleri yığma

Bir katmanda, Animate en son oluşturulan nesneyi yığının en üstüne yerleştirerek, nesneleri oluşturuldukları sıraya göre yığar. Nesnelerin yığma düzenli sıralaması, üst üste geldiklerinde nasıl görüneceklerini belirler. Nesnelerin yığma düzenli sıralamasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Çizilen çizgiler ve şekiller, yığında grupların ve sembollerin her zaman altında görünür. Onları yığının yukarısına taşımak için gruplamalı veya sembollere dönüştürmelisiniz.

Katmanlar da yığın sırasını etkiler. Katman 2'deki her şey Katman 1'deki her şeyin önünde görünür, vs. Katman sırasını değiştirmek için Zaman Çizelgesi'nde katman adını yeni bir konuma sürükleyin.

 1. Nesneyi seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Nesne veya grubu yığın sırasının en üstüne veya en altına taşımak için Değiştir > Yerleştir > Öne Getir veya Geriye Gönder seçeneğini belirleyin.

  • Nesne veya grubu yığın sırasında bir üste veya bir alta taşımak için Değiştir > Yerleştir > Öne Getir veya Alta Gönder'i seçin.

Birden fazla grup seçiliyse gruplar birbirlerine göre sıralarını koruyarak, seçili olmayan tüm grupların önüne veya arkasına hareket eder.

Nesneleri hizalama

Hizala paneli, seçili nesneleri yatay veya dikey eksen boyunca hizalamanızı sağlar. Nesneleri, dikey olarak seçili nesnelerin sağ kenarı, merkezi veya sol kenarı boyunca ya da yatay olarak seçili nesnelerin üst kenarı, merkezi veya alt kenarı boyunca hizalayabilirsiniz.

Animate uygulamasındaki mizanpaj araçları hakkında bir eğitim için Animate Eğitimler sayfasındaki Mizanpaj Araçlarını Kullanma başlığına bakın.

 1. Hizalanacak nesneleri seçin.
 2. Pencere > Hizala'yı seçin.
 3. Hizalama değişikliklerini Sahne Alanı boyutlarına göre uygulamak için Hizala panelinde Sahne Alanına'yı seçin.
 4. Seçili nesne veya nesneleri değiştirmek için hizalama düğmelerini seçin.

Nesneleri gruplama

Öğeleri tek bir nesne olarak işlemek için onları gruplayın. Örneğin bir çizim oluşturduktan sonra çizimi bir bütün olarak kolayca seçmek ve taşımak için çizimin öğelerini gruplayabilirsiniz.

Bir grubu seçtiğinizde, Özellik denetçisi grubun x ve y koordinatlarıyla piksel boyutlarını görüntüler.

Grupları çözmeden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca nesnelerin grubunu çözmeden, bir gruptaki tek bir nesneyi düzenlemek için seçebilirsiniz.

 1. Gruplanacak nesneleri seçin. Şekiller, başka gruplar, semboller, metin gibi nesneleri seçebilirsiniz.
  • Nesneleri gruplamak için Değiştir > Grupla'yı seçin veya Control+G (Windows) veya Command+G (Macintosh) tuşlarına basın.

  • Nesnelerin grubunu çözmek için Değiştir > Grubu Çöz'ü seçin veya Control+Shift+G (Windows) veya Command+Shift+G (Macintosh) tuşlarına basın.

Grubu veya grup içindeki bir nesneyi düzenleme

 1. Grubu seçin, sonra Düzen > Seçileni Düzenle'yi seçin veya Seçim aracıyla grubu çift tıklayın.

  Sayfada grubun parçası olmayan her şey soluk görünür; bu, grup dışındaki öğelerin erişilemez olduğunu belirtir.

 2. Grup içindeki herhangi bir öğeyi düzenleyin.
 3. Düzen > Tümünü Düzenle'yi seçin veya Sahne Alanı üzerinde boş bir yeri Seçim aracıyla çift tıklayın.

  Animate, grubu tek bir varlık durumuna geri getirir; böylece, Sahne Alanı'ndaki diğer öğelerle çalışabilirsiniz.

Grup ve nesneleri parçalama

Grupları, örnekleri ve bitmap'leri, grubu çözülmüş, düzenlenebilir öğelere ayırmak için onları parçalarsınız ve bu da içe aktarılan grafiklerin dosya boyutunu önemli ölçüde azaltır.

Bir grup veya nesneyi parçaladıktan sonra Düzen > Geri Al'ı seçebilmenize karşın, parçalama tamamen ters çevrilebilir değildir. Nesneleri şu şekilde etkiler:

 • Bir sembol örneğinin, esas sembole bağını koparır

 • Hareketlendirilmiş bir sembolde geçerli kare dışındakileri atar

 • Bitmap'leri dolgulara dönüştürür

 • Metin bloklarına uygulandığında, her karakteri ayrı bir metin bloğuna yerleştirir

 • Tek bir metin karakterine uygulandığında, karakterleri anahatlara dönüştürür.

  Parçala komutunu Grubu Çöz komutuyla karıştırmayın. Grubu Çöz komutu, gruplanmış öğeleri gruplamadan önceki durumlarına geri döndürerek gruplanmış nesneleri ayırır. Bitmap'leri, örnekleri veya metni parçalamaz ya da metni anahatlara dönüştürmez.

 1. Parçalanacak grup, bitmap veya sembolü seçin.
 2. Değiştir > Parçala'yı seçin.

 Enterpolasyonlu bir animasyondaki hareketlendirilmiş sembolleri veya grupları parçalamak önerilmez ve umulmadık sonuçları olabilir. Karmaşık sembolleri ve büyük metin bloklarını parçalamak uzun zaman alabilir. Karmaşık nesneleri düzgün parçalamak için uygulamanın bellek ayırmasını artırmanız gerekebilir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?