Nesneleri yığma

Bir katmanda, Animate en son oluşturulan nesneyi yığının en üstüne yerleştirerek, nesneleri oluşturuldukları sıraya göre yığar. Nesnelerin yığma düzenli sıralaması, üst üste geldiklerinde nasıl görüneceklerini belirler. Nesnelerin yığma düzenli sıralamasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Çizilen çizgiler ve şekiller, yığında grupların ve sembollerin her zaman altında görünür. Onları yığının yukarısına taşımak için gruplamalı veya sembollere dönüştürmelisiniz.

Katmanlar da yığın sırasını etkiler. Katman 2'deki her şey Katman 1'deki her şeyin önünde görünür, vs. Katman sırasını değiştirmek için Zaman Çizelgesi'nde katman adını yeni bir konuma sürükleyin.

 1. Nesneyi seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Nesne veya grubu yığın sırasının en üstüne veya en altına taşımak için Değiştir > Yerleştir > Öne Getir veya Geriye Gönder seçeneğini belirleyin.

  • Nesne veya grubu yığın sırasında bir üste veya bir alta taşımak için Değiştir > Yerleştir > Öne Getir veya Alta Gönder'i seçin.

Birden fazla grup seçiliyse, gruplar birbirlerine göre sıralarını koruyarak, seçili olmayan tüm grupların önüne veya arkasına hareket eder.

Nesneleri hizalama

Hizala paneli, seçili nesneleri yatay veya dikey eksen boyunca hizalamanızı sağlar. Nesneleri, dikey olarak seçili nesnelerin sağ kenarı, merkezi veya sol kenarı boyunca ya da yatay olarak seçili nesnelerin üst kenarı, merkezi veya alt kenarı boyunca hizalayabilirsiniz.

Animate uygulamasındaki mizanpaj araçları hakkında bir eğitim için Animate Eğitimler sayfasındaki Mizanpaj Araçlarını Kullanma başlığına bakın.

 1. Hizalanacak nesneleri seçin.
 2. Pencere > Hizala'yı seçin.
 3. Hizalama değişikliklerini Sahne Alanı boyutlarına göre uygulamak için Hizala panelinde Sahne Alanına'yı seçin.
 4. Seçili nesne veya nesneleri değiştirmek için hizalama düğmelerini seçin.

Nesneleri gruplama

Öğeleri tek bir nesne olarak işlemek için onları gruplayın. Örneğin bir çizim oluşturduktan sonra, çizimi bir bütün olarak kolayca seçmek ve taşımak için çizimin öğelerini gruplayabilirsiniz.

Bir grubu seçtiğinizde, Özellik denetçisi grubun x ve y koordinatlarıyla piksel boyutlarını görüntüler.

Grupları çözmeden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca nesnelerin grubunu çözmeden, bir gruptaki tek bir nesneyi düzenlemek için seçebilirsiniz.

 1. Gruplanacak nesneleri seçin. Şekiller, başka gruplar, semboller, metin, vs. seçebilirsiniz.
  • Nesneleri gruplamak için Değiştir > Grupla'yı seçin veya Control+G (Windows) veya Command+G (Macintosh) tuşlarına basın.

  • Nesnelerin grubunu çözmek için Değiştir > Grubu Çöz'ü seçin veya Control+Shift+G (Windows) veya Command+Shift+G (Macintosh) tuşlarına basın.

Grubu veya grup içindeki bir nesneyi düzenleme

 1. Grubu seçin, sonra Düzen > Seçileni Düzenle'yi seçin veya Seçim aracıyla grubu çift tıklatın.

  Sayfada grubun parçası olmayan her şey soluk görünür; bu, grup dışındaki öğelerin erişilemez olduğunu belirtir.

 2. Grup içindeki herhangi bir öğeyi düzenleyin.
 3. Düzen > Tümünü Düzenle'yi seçin veya Sahne Alanı üzerinde boş bir yeri Seçim aracıyla çift tıklatın.

  Animate, grubu tek bir varlık durumuna geri getirir; böylece, Sahne Alanı'ndaki diğer öğelerle çalışabilirsiniz.

Grup ve nesneleri parçalama

Grupları, örnekleri ve bitmap'leri, grubu çözülmüş, düzenlenebilir öğelere ayırmak için onları parçalarsınız ve bu da içe aktarılan grafiklerin dosya boyutunu önemli ölçüde azaltır.

Bir grup veya nesneyi parçaladıktan sonra Düzen > Geri Al'ı seçebilmenize karşın, parçalama tamamen ters çevrilebilir değildir. Nesneleri şu şekilde etkiler:

 • Bir sembol örneğinin, esas sembole bağını koparır

 • Hareketlendirilmiş bir sembolde geçerli kare dışındakileri atar

 • Bitmap'leri dolgulara dönüştürür

 • Metin bloklarına uygulandığında, her karakteri ayrı bir metin bloğuna yerleştirir

 • Tek bir metin karakterine uygulandığında, karakterleri anahatlara dönüştürür.

  Parçala komutunu Grubu Çöz komutuyla karıştırmayın. Grubu Çöz komutu, gruplanmış öğeleri gruplamadan önceki durumlarına geri döndürerek, gruplanmış nesneleri ayırır. Bitmap'leri, örnekleri veya metni parçalamaz ya da metni anahatlara dönüştürmez.

 1. Parçalanacak grup, bitmap veya sembolü seçin.
 2. Değiştir > Parçala'yı seçin.

Not:

Enterpolasyonlu bir animasyondaki hareketlendirilmiş sembolleri veya grupları parçalamak önerilmez ve umulmadık sonuçları olabilir. Karmaşık sembolleri ve büyük metin bloklarını parçalamak uzun zaman alabilir. Karmaşık nesneleri düzgün parçalamak için uygulamanın bellek ayırmasını artırmanız gerekebilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi