Bu makale, eklenti geliştiricilerine, Animate CC kullanarak özel platformları desteklemek için Animate eklentilerini nasıl oluşturacakları konusunda yol gösterir.

Özel platform desteği eklentisi oluşturmak için geliştiricilerÖzel Platform Desteği Geliştirme Kitine ihtiyaç duyar. İndirmek içinburayı tıklatın.

 1. İndirmeler sekmesinde Animate Özel Platform SDK'sini seçin
 2. CC 2019 SDK sürümünü seçin
 3. Çapraz Platform'u seçin ve 
 4. İndirmek için v1 (En son) seçeneğini belirleyin. 

Örnek eklenti indirmek ve bunu özel destek platformu destek eklentisi oluşturmak için referans olarak kullanmak için burayı tıklatın

 1. İndirmeler sekmesindeAnimate Özel Platform SDK'si seçeneğini belirleyin.
 2. CC 2019 SDK sürümünü seçin
 3. Örnek Eklenti'yi seçin

Bir eklenti şu öğelerden oluşur:

 • DocType, Animate'teki özel platform için yeni bir belge türü ekler ve geliştirme özelliklerini kontrol eder.
 • Yayıncı, yayınlama ayarlarının yapılandırılmasına ve belgenin özel platformda yayınlanmasına olanak tanır.

Özel Platform Desteği özelliğine genel bakış için bkz. Özel Platform Desteği

Animate özel platform desteği eklentisi oluşturma

Şu yöntemlerden birini kullanarak özel platform desteği eklentisi geliştirebilirsiniz:

 • Özel platform desteği geliştirme kitindeki API'leri kullanarak bir eklenti oluşturun.
 • Geliştirme kitindeki örnek eklentinin ayarlarını gereksinimlerinize uygun şekilde özelleştirin.

Özel Platform Desteği eklentileri, Animate CC ile yüklenebilecek .zxp dosyaları olarak paketlenir. Eklentiyi Adobe Add-ons sayfasında kullanıcıların indirmeleri ve Creative Cloud uygulamasını kullanarak yüklemeleri için barındırabilir veya Uzantıları Yönet yardımcı programını kullanarak yüklemeleri için eklentileri .zxp paketleri olarak dağıtabilirsiniz.

 

Yazılım gereksinimleri

Özel platform desteği geliştirme kitini kullanarak bir eklenti oluşturmak için bir geliştirici aşağıdaki yazılımlara ihtiyaç duyar: 

 • Microsoft Windows 7 veya Apple Mac OS 10.8 ve daha yeni sürümü 
 • Microsoft Visual Studio 2012 (Windows için) veya XCode 4.5.2 (Mac için)
 • Animate CC
 • C/C++ Geliştiricileri için Eclipse IDE
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Uzantıları Yönet yardımcı programı

Eklenti geliştiricileri için API referans belgeleri

Özel platform desteği geliştirme kiti şu öğeleri içerir:

 • FCM (Flash Bileşen Modeli): Geliştirme kitine dahil olan üstbilgi dosyaları, eklenti yönetiminden sorumlu olan FCM adında bir çerçeve tanımlar.
 • DocType: Bu, Animate başlangıç sayfasına yeni bir belge türü eklemenize olanak sağlayan bir arabirim kümesi içerir ve özel belge türü için özellikleri etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.
 • DOM (Belge Nesnesi Modeli): Bu, DOM biçimindeki animate belgesinin içeriklerine erişmenize yardımcı olan arabirim kümesini içerir. 
 • Yayıncı: Bu, yayınlama iş akışları için kancalar sağlayan arabirim kümesini içerir.

Özel platform desteğindeki API'ler hakkında eksiksiz bilgi ve eklentinizi oluşturmak için bunları nasıl kullanacağınıza ilişkin örnekler için bkz. Özel Platform Desteği API'si Başvurusu.

Özel platform desteği eklentisi oluşturma

Özel platform desteği eklentisini şu şekilde oluşturabilirsiniz:

 1. Özel Platform Desteği Geliştirme Kiti'ni indirin.
 2. Kitin içindekileri bilgisayarınıza çıkarın.
 3. VisualStudio veya Xcode içinde yeni bir proje açın ve geliştirme kitindeki üstbilgi dosyalarını yazılım geliştirme projenize dahil edin. Özel platform desteği eklentinizi oluşturmaya hemen başlamak için SampleCreateJSPlatform dizininde bulunan örnek eklentiyi eklenti projenizin temel kodu olarak kullanabilirsiniz.
 4.             Örneğin, SampleCreateJS eklenti dosyaları şuradadır: SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Hedef platformunuz için gereken değişiklikleri yapın.
 6. Eklentiyi oluşturmak için kodu derleyin (.dll veya .plug-in). 

Özel platform desteği eklentisini paketleme

Özel platform desteği eklentisinin dağıtılabilir paketini şu şekilde oluşturabilirsiniz:

 1. Örnek Eclipse dosyasını açın veya Eclipse Yeni Proje sihirbazında yeni bir Uygulama Uzantısı Projesi oluşturun. Proje için bir ad girin, ardından İleri'yi tıklatın.
 2. Yeni Adobe Uygulama Uzantısı Proje panelinde hedef uygulama olarak Adobe Animate seçimini yapın ve İleri'yi tıklatın.
 3. Oluşturduğunuz eklenti dosyalarının Windows'ta .dll olan uzantılarını .fcm olarak ve Mac'te .plug-in olan uzantılarını .fcm.plug-in olarak değiştirin ve eklenti dosyalarını projeye (Windows için ExtensionContent/plugins/lib/win ve MAC için ExtensionContent/plugins/lib/mac) ekleyin. 
 4. manifest.xml'i değiştirerek uzantınızı yapılandırın. manifest dosyasını açmak için proje gezgininde söz konusu uzantıyı sağ tıklatın ve Adobe Extension Builder 3 > Paket Yayınlama Düzenleyicisi seçeneklerini belirleyip EclipseProject\.staged-extension\CSXS konumunda mevcut Paket Yayınlama Düzenleyicisi'ndeki yayınlama sekmesini seçin.
 5. manifest.xml düzenlemesini etkinleştirmek için pencere içinde sağ tıklatıp Şununla Aç > XML düzenleyici seçeneklerini belirleyin. Odaklanmanız gereken iki etiket şunlardır: ExtensionList ve DispatchInfoList:

  Normal bir ExtensionList etiketi aşağıdaki gibi görünür:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Bu etiket, her bir uzantının kendi kimliği niteliğindeki benzersiz bir dizeye sahip olduğu son ZXP paketindeki uzantı listesini içerir. Bu durumda, önceki bölümde oluşturulan .dll veya .plugin dosyası bir uzantıya dahil edilir. Ardından, diğer uzantı Yayıncı'nın Yayınlama Ayarları Kullanıcı Arabirimini yapılandırma amacıyla kullanılır. ExtensionList etiketi örneğinde, PluginID uzantı kimliğine sahip uzantı .dll/.plugin dosyasını içerir ve PublishSettingsID kimliğine sahip uzantı yayıncının yayınlama ayarları kullanıcı arabirimini yapılandırır.

 

 1. DispatchInfoList etiketi, ExtensionList içinde bahsedilen her bir uzantıyla ilgili ayrıntıları içerir. Aşağıdaki bir DispatchInfoList örneğidir:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. .dll veya .plugin dosyasını içeren uzantı için MainPath etiketi haricindeki tüm etiketleri yoksayabilirsiniz. MainPath etiketi, ExtensionContent klasörüyle alakalı fcm.xml dosyasına giden yolu içerir. .dll dosyasını .fcm olarak yeniden adlandırmanız ve fcm.xml öğesinin yanındaki win klasörü içine yerleştirmeniz gerekir. Benzer şekilde, Mac ortamında çalışıyorsanız .plugin dosyasını .fcm.plugin olarak yeniden adlandırın ve fcm.xml öğesinin yanındaki mac klasörü içine yerleştirin.
 2. Yayınlama ayarları kullanıcı arabirimini yapılandırmaya ilişkin HTML uzantısı, Animate'e ilişkin bir HTML uzantısıdır. Animate'e ilişkin HTML uzantıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. HTML Uzantıları Oluşturma.
 3. Host etiketindeki sürüm niteliğinin alt değerinin Özel Platform Desteği'ne sahip Animate CC minimum (dahili) sürümü 15.1 olduğundan emin olun.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="15.1" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Komut Dosyası Gezgini görünümüne geçin, projenizi sağ tıklatın ve Dışa Aktar > Adobe Extension Builder 3 > Uygulama Uzantısı seçeneklerini belirleyin. Dışa Aktarma Sihirbazı görünür.
 2. Uzantı paketini imzalamak için bir sertifikaya sahip olmanız gerekir. Mevcut bir sertifikaya gözatın veya yeni bir sertifika oluşturmak için Oluştur'u tıklatın.
 3. Projeyi derlemek için Son'u tıklatın. Eclipse, Adobe Add-ons sitesinde barındırabileceğiniz .zxp uzantısına sahip bir eklenti dosyası oluşturur.

Özel platform desteği eklentinizi dağıtma

Özel platform desteği eklentinizi Adobe Add-ons sayfasında barındırarak dağıtabilir ve para kazanabilirsiniz. Eklenti paketiniz sayfada listelenmeden önce bir Adobe incelemesinden ve onay sürecinden geçer. Bir eklentiyi şu şekilde barındırabilirsiniz:

 1. Adobe kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi kullanarak Adobe Add-ons sayfasında oturum açın. 
 2. Soldaki panelde Üretici olun altındaki Üretici portalına gidin bağlantısını tıklatın.
 3. Üretici olarak kaydolmadıysanız Kaydol düğmesini tıklatın.
 4. Bir üretici olarak nasıl kaydolacağınız ve eklentilerinizi nasıl barındıracağınız hakkında talimatlar için Üretici Portalını Kullanmaya Başlama sayfasına bakın.
 5. Üretici portalı iş akışında aşağıdaki adımları Başlarken sayfasında belgelendiği şekilde tamamlayın:
  1. Ürününüzü tek bir dosya olarak paketleyin.
  2. Ürün hakkındaki bilgileri girin ve dosyayı yükleyin.
  3. Pazarlama varlıklarını ekleyin.
  4. Ürününüzü önizleyin.
  5. Ürününüzü onay için gönderin.
 6. Onay sonrasında eklentiniz Add-ons sayfasındaki Animate ürün kategorisinde listelenir. 

Not:

 

Özellik istekleri ve hata bildirimi

Animate ürün ekibine herhangi bir soru, sorun, ürün hatası veya özellik isteği göndermek istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun:

Adobe Özellik İstekleri ve Hata Bildirimi Formu

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi