Kullanıcı Kılavuzu İptal

Karışım modlarını uygulama

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  9. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  10. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  11. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  12. Animate CC'de Renk Panelleri
  13. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  14. Animate'te klasik metin ile çalışma
  15. Animate'e resim yerleştirme
  16. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  17. 3B grafikler
  18. Animate'te sembollerle çalışma
  19. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  20. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  21. Sesleri dışa aktarma
  22. Animate CC'de nesne seçme
  23. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  24. Karışım modlarını uygulama
  25. Nesneleri düzenleme
  26. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  27. Çok dilli metin
  28. Animate'te kamera kullanma
  29. Grafik filtreleri
  30. Ses ve ActionScript
  31. Çizim tercihleri
  32. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  12. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  13. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  14. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  15. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  16. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  17. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  9. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  10. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  11. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  12. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  13. ActionScript yayınlama ayarları
  14. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  15. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  16. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  17. HTML yayınlama şablonları
  18. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  19. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama
 9. Sorun Giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar

 

Karışım modları hakkında

Karışım modları, bileşik görüntüler oluşturmanızı sağlar. Bileştirme, iki veya daha fazla üst üste gelen nesnenin saydamlık veya renk etkileşimini değişime uğratma sürecidir. Karışım, üst üste gelen film kliplerindeki renkleri harmanlayarak benzersiz efektler oluşturmanızı sağlar.

Bir karışım modu şu öğeleri içerir:

Karışım rengi

Karışım moduna uygulanan renk.

Opaklık

Karışım moduna uygulanan saydamlığın derecesi.

Temel renk

Karışım renginin altındaki piksellerin rengi.

Sonuç rengi

Karışımın temel renk üzerindeki etkisinin sonucu.

Karışım modları, hem karışımı uyguladığınız nesnenin rengine hem de alttaki renge bağlıdır. Adobe®, istenilen efekti elde etmek için farklı karışım modlarıyla denemeler yapmanızı önerir.

Normal

Rengi temel renklerle etkileşim olmadan, normal olarak uygular.

Katman

Film kliplerini, renklerini etkilemeden üst üste yığmanızı sağlar.

Koyulaştır

Sadece karışım renginden daha açık olan alanları değiştirir. Karışım renginden daha koyu olan alanlar değişmez.

Çarp

Temel rengi karışım rengiyle çarparak, daha koyu renkler oluşturur.

Açıklaştır

Sadece karışım renginden daha koyu olan pikselleri değiştirir. Karışım renginden daha açık olan alanlar değişmez.

Ekran

Karışım renginin tersini temel renkle çarparak, bir renk açma efekti oluşturur.

Kaplama

Temel renklere bağlı olarak, renkleri çarpar veya perdeler.

Sert Işık

Karışım modu rengine bağlı olarak, renkleri çarpar veya perdeler. Efekt, nesnenin üzerinde parıldayan bir spot ışığına benzer.

Fark

Hangisinin daha büyük parlaklık değeri olduğuna bağlı olarak, ya karışım rengini temel renkten ya da temel rengi karışım renginden çıkartır. Efekt, bir renk negatifine benzer.

Ekle

Çoğunlukla, iki görüntü arasında animasyonlu açıklaştırıcı erime efekti oluşturmak için kullanılır.

Çıkart

Çoğunlukla, iki görüntü arasında animasyonlu koyulaştırıcı erime efekti oluşturmak için kullanılır.

Ters Çevir

Temel rengi ters çevirir.

Alfa

Bir alfa maskesi uygular.

Sil

Arka plan görüntüsündekiler dahil, tüm temel renk piksellerini kaldırır.

not: Sil ve Alfa karışım modları, üst film klibine bir Katman karışım modunun uygulanmasını gerektirir. Nesne görünmez olacağından, arka plan klibine Sil'i uygulayamazsınız.

Karışım modu örnekleri

Aşağıdaki örnekler, farklı karışım modlarının bir görüntünün görünümünü nasıl etkilediğini örnekler. Bir karışım modunun oluşturduğu efekt, alttaki görüntünün rengine ve uyguladığınız karışım modunun türüne bağlı olarak epeyce farklı olabilir.Orijinal görüntüKatmanKoyulaştırÇarpAçıklaştırEkranKaplamaSert IşıkEkleÇıkartFarkTers Çevir

Karışım modu uygulama

Seçilen karelere ve film kliplerine karışımları uygulamak için Özellik Denetçisi'ni kullanın.

 SWF dosyasını yayınladığınızda çoklu grafik sembolleri tek bir şekil olarak birleştirildiğinden, farklı grafik sembollerine farklı karışım modları uygulayamazsınız.

 1. Karışım modu uygulanacak kareyi veya film klibi örneğini (Sahne Alanı üzerinde) seçin.

 2. Karenin veya film klibi örneğinin rengini ve saydamlığını ayarlamak için Özellikler panelindeki Renk açılır menüsünü kullanın.

 3. Özellikler panelindeki Karışım açılır menüsünden kareler ve film klipleri için bir karışım modu seçin. Karışım modu seçilen film klibi örneğine uygulanır.

 4. Seçtiğiniz karışım modunun elde etmeye çalıştığınız efekte uygun olduğundan emin olun.

  İstenilen efekti elde etmek için film klibinin veya karelerin hem renk hem de saydamlık ayarlarıyla ve farklı karışım modlarıyla denemeler yapın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi