Karışım modları hakkında

Karışım modları, bileşik görüntüler oluşturmanızı sağlar. Bileştirme, iki veya daha fazla üst üste gelen nesnenin saydamlık veya renk etkileşimini değişime uğratma sürecidir. Karışım, üst üste gelen film kliplerindeki renkleri harmanlayarak benzersiz efektler oluşturmanızı sağlar.

Bir karışım modu şu öğeleri içerir:

Karışım rengi

Karışım moduna uygulanan renk.

Opaklık

Karışım moduna uygulanan saydamlığın derecesi.

Temel renk

Karışım renginin altındaki piksellerin rengi.

Sonuç rengi

Karışımın temel renk üzerindeki etkisinin sonucu.

Karışım modları, hem karışımı uyguladığınız nesnenin rengine hem de alttaki renge bağlıdır. Adobe®, istenilen efekti elde etmek için farklı karışım modlarıyla denemeler yapmanızı önerir.

Normal

Rengi temel renklerle etkileşim olmadan, normal olarak uygular.

Katman

Film kliplerini, renklerini etkilemeden üst üste yığmanızı sağlar.

Koyulaştır

Sadece karışım renginden daha açık olan alanları değiştirir. Karışım renginden daha koyu olan alanlar değişmez.

Çarp

Temel rengi karışım rengiyle çarparak, daha koyu renkler oluşturur.

Açıklaştır

Sadece karışım renginden daha koyu olan pikselleri değiştirir. Karışım renginden daha açık olan alanlar değişmez.

Ekran

Karışım renginin tersini temel renkle çarparak, bir renk açma efekti oluşturur.

Kaplama

Temel renklere bağlı olarak, renkleri çarpar veya perdeler.

Sert Işık

Karışım modu rengine bağlı olarak, renkleri çarpar veya perdeler. Efekt, nesnenin üzerinde parıldayan bir spot ışığına benzer.

Fark

Hangisinin daha büyük parlaklık değeri olduğuna bağlı olarak, ya karışım rengini temel renkten ya da temel rengi karışım renginden çıkartır. Efekt, bir renk negatifine benzer.

Ekle

Çoğunlukla, iki görüntü arasında animasyonlu açıklaştırıcı erime efekti oluşturmak için kullanılır.

Çıkart

Çoğunlukla, iki görüntü arasında animasyonlu koyulaştırıcı erime efekti oluşturmak için kullanılır.

Ters Çevir

Temel rengi ters çevirir.

Alfa

Bir alfa maskesi uygular.

Sil

Arka plan görüntüsündekiler dahil, tüm temel renk piksellerini kaldırır.

not: Sil ve Alfa karışım modları, üst film klibine bir Katman karışım modunun uygulanmasını gerektirir. Nesne görünmez olacağından, arka plan klibine Sil'i uygulayamazsınız.

Karışım modu örnekleri

Aşağıdaki örnekler, farklı karışım modlarının bir görüntünün görünümünü nasıl etkilediğini örnekler. Bir karışım modunun oluşturduğu efekt, alttaki görüntünün rengine ve uyguladığınız karışım modunun türüne bağlı olarak epeyce farklı olabilir.Orijinal görüntüKatmanKoyulaştırÇoğaltAçıklaştırEkranKaplamaSert IşıkEkleÇıkartFarkTers Çevir

Karışım modu uygulama

Seçilen film kliplerine karışım uygulamak için Özellik denetçisini kullanın.

Not:

SWF dosyasını yayınladığınızda çoklu grafik sembolleri tek bir şekil olarak birleştirildiğinden, farklı grafik sembollerine farklı karışım modları uygulayamazsınız.

  1. Karışım modu uygulanacak film klibi örneğini (Sahne Alanı üzerinde) seçin.
  2. Film klibi örneğinin rengini ve saydamlığını ayarlamak için Özellikler panelindeki Renk açılır menüsünü kullanın.
  3. Özellikler panelindeki Karışım açılır menüsünden film klipleri için bir karışım modu seçin. Karışım modu seçilen film klibi örneğine uygulanır.
  4. Seçtiğiniz karışım modunun elde etmeye çalıştığınız efekte uygun olduğundan emin olun.

    İstenilen efekti elde etmek için film klibinin hem renk hem de saydamlık ayarlarıyla ve farklı karışım modlarıyla denemeler yapın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi