Maske katmanları hakkında

Spot ışığı efektleri ve geçişleri için altta bulunan katmanların göründüğü bir delik oluşturmak üzere bir maske katmanı kullanın. Maske öğesi; doldurulmuş bir şekil, bir tür nesnesi, bir grafik sembolü örneği veya bir film klibi olabilir. Karmaşık efektler oluşturmak için birden çok katmanı tek bir maske katmanı altında gruplayın.

Dinamik efektler oluşturmak için bir maske katmanını hareketlendirin. Maske olarak kullanılan doldurulmuş şekil için şekil arası kullanın; tür nesnesi, grafik örneği veya film klibi için ara hareket kullanın. Bir film klibi örneğini maske olarak kullanırken, maskeyi bir yol boyunca hareketlendirin.

Maske katmanı oluşturmak için bir maske öğesini maske olarak kullanmak üzere katman üzerine yerleştirin. Bir dolgu veya kontura sahip olmak yerine, maske öğesi, bağlı katmanların maske öğesinin altındaki alanını ortaya çıkaran bir pencere gibi davranır. Maske katmanının geri kalanı, maske öğesinin arasından görünenler dışındaki her şeyi saklar. Bir maske katmanı sadece bir maske öğesi içerebilir. Bir maske katmanı bir düğmenin içinde olamaz ve bir maskeyi başka bir maskeye uygulayamazsınız.

Bir film klibinden maske katmanı oluşturmak için ActionScript kullanın. ActionScript ile oluşturulan bir maske katmanı sadece başka bir film klibine uygulanabilir.

Not:

3B araçlar, maske katmanlarındaki nesnelerde kullanılamaz ve 3B nesneleri içeren katmanlar da maske katmanları olarak kullanılamaz. 3B araçlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. 3B grafikler.

Maske katmanlarıyla çalışma

Maske katmanlarını, alt katmandaki bir resim veya grafiğin kısımlarını ortaya çıkarmak için kullanabilirsiniz. Maske oluşturmak için bir katmanın maske katmanı olduğunu belirtin ve o katmana dolgulu bir şekil çizin veya yerleştirin. Gruplar, metin ve semboller dahil herhangi bir dolgulu şekli maske olarak kullanabilirsiniz. Maske katmanı, bağlı katmanların dolgulu şeklin altındaki alanını ortaya çıkarır.

Maske katmanı oluşturma

 1. Maskenin içinde görünecek nesneleri içeren bir katman seçin veya oluşturun.
 2. Bu katmanın üzerinde yeni bir katman oluşturmak için Ekle > Zaman Çizelgesi > Katman'ı seçin. Bir maske katmanı her zaman bir altındaki katmanı maskeler; maske katmanını uygun yerde oluşturun.
 3. Maske katmanının üzerine dolgulu şekil, metin veya sembol örneği yerleştirin. Animate, maske katmanındaki bitmap'leri, degradeleri, saydamlığı, renkleri ve çizgi stillerini yoksayar. Doldurulmuş alanlar maskede tamamen saydamdır; doldurulmamış alanlar ise opaktır.

 4. Zaman Çizelgesi'nde maske katmanının adını sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve Maske'yi seçin. Bir maske katmanı simgesi maske katmanını belirtir. Bir altındaki katman maske katmanına bağlıdır ve içerikleri maskenin üzerindeki doldurulmuş alanın arasından görünür. Maskelenmiş katman adı girintili olur ve simgesi maskelenmiş katman simgesine dönüşür.
 5. Animate'te maske efektini görüntülemek için maske katmanını ve maskelenmiş katmanı kilitleyin.

Maske katmanı oluşturduktan sonra ilave katmanları maskeleme

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Varolan bir katmanı maske katmanının hemen altına sürükleyin.

  • Maske katmanının altında herhangi bir yerde yeni bir katman oluşturun.

  • Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri'ni seçin ve Maskelenmiş'i seçin.

 1. Bağı çözülecek katmanı seçin ve şunlardan birini yapın:
  • Katmanı maske katmanının üzerine sürükleyin.

  • Değiştir > Zaman Çizelgesi > Katman Özellikleri'ni seçin ve Normal'i seçin.

Maske katmanındaki doldurulmuş şekli, tür nesnesini veya grafik sembolü örneğini hareketlendirme

 1. Zaman Çizelgesi'nde maske katmanını seçin.
 2. Maske katmanının kilidini açmak için Kilit sütununun içinde tıklatın.
 3. Şunlardan birini yapın:
  • Maske nesnesi doldurulmuş bir şekilse, nesneye şekil arası uygulayın.

  • Maske nesnesi bir tür nesnesi veya grafik sembolü örneğiyse, nesneye ara hareket uygulayın.

 4. Hareketlendirme işlemi tamamlandığında, maske katmanını yeniden kilitlemek için katmanın Kilit sütununun içini tıklatın.

Maske katmanındaki film klibine animasyon uygulama

 1. Zaman Çizelgesi'nde maske katmanını seçin.
 2. Film klibini yerinde düzenlemek ve film klibinin Zaman Çizelgesi'ni görüntülemek için Sahne Alanı üzerinde film klibini çift tıklatın.
 3. Film klibine ara hareket uygulayın.
 4. Animasyon işlemi tamamlandığında, belge düzenleme moduna geri dönmek için Geri düğmesini tıklatın.
 5. Katmanı tekrar kilitlemek için maske katmanının Kilit sütununun içinde tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi