Kullanıcı Kılavuzu İptal

3B grafikler

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Animate'deki 3B grafikler hakkında

Animate, Sahne Alanı üzerindeki 3B alanda film kliplerini taşıyarak ve döndürerek 3B efektler oluşturmanıza olanak tanır. Animate, her film klibi örneğinin özelliklerine bir z ekseni dahil ederek 3B alanı temsil eder. Bir film klibine 3B perspektif efekti eklemek için 3B Çevirme ve 3B Döndürme araçlarını kullanarak onları x ya da y ekseninde hareket ettirebilir veya döndürebilirsiniz. 3B terminolojisinde, bir nesneyi 3B alanda taşımaya çevirme, bir nesneyi 3B alanda döndürmeye dönüştürme adı verilir. Siz bu efektlerden herhangi birini bir film klibine uyguladıktan sonra, Animate uygulaması bunu bir 3B film klibi olarak değerlendirir ve film klibi her seçildiğinde, renklendirilmiş eksen göstergesi film klibinin üzerini kaplamış şekilde görüntülenir.

Bir nesnenin ekran karşısındaki kişiye daha yakın veya uzak görünmesini sağlamak için, 3B Çevirme aracını veya Özellik denetçisini kullanarak nesneyi z ekseni boyunca taşıyın. Ekran karşısındaki kişiye bir açıyla konumlandırılmış bir nesne izlenimi vermek için, 3B Döndürme aracını kullanarak film klibini z ekseni etrafında döndürün. Bu araçları birlikte kullanarak gerçekçi perspektif efektleri oluşturabilirsiniz.

3B Çevirme ve 3B Döndürme araçlarının her ikisi de nesneleri global veya yerel 3B alanda işlemenize olanak tanır. Global 3B alanı, Sahne Alanı'dır. Global dönüştürmeler ve çevirmeler, Sahne Alanı ile ilişkilidir. Yerel 3B alanı, film klibi alanıdır. Yerel dönüştürmeler ve çevirmeler, film klibi alanı ile ilişkilidir. Örneğin birkaç yuvalanmış film klibi içeren bir film klibiniz varsa, yuvalanmış film kliplerinin yerel 3B dönüştürmeleri, kap film klibinin içindeki çizim alanı ile ilişkilidir. 3B Çevirme ve Dönüştürme araçlarının varsayılan modu globaldir. Bu araçları yerel modda kullanmak için, Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın.

FLA dosyanızdaki film klibi örneklerinin 3B özelliklerini kullanarak, kütüphanedeki film kliplerini çoğaltmadan çeşitli grafik efektleri oluşturabilirsiniz. Ancak bir film klibini kütüphaneden düzenlediğinizde, uygulanan 3B dönüştürmeler ve çevirmeler görünmez. Film klibinin içeriklerini düzenlerken, yalnızca yuvalanmış film kliplerinin 3B dönüştürmeleri görünür.

Global 3B alanında döndürülmüş bir film klibi içeren Sahne Alanı.

Yerel 3B alanında döndürülmüş bir yuvalanmış film klibi içeren bir film klibine sahip Sahne Alanı.

Not:

Bir film klibi örneğine 3B dönüştürme eklendikten sonra, bunun üst film klibi sembolü, Yerinde Düzenle modunda düzenlenemez.

Sahne Alanı'nda 3B nesneleriniz varsa, FLA dosyanızın Perspektif Açısı ve Ufuk Noktası özelliklerini ayarlayarak bu nesnelerin tümüne grup olarak bazı 3B efektler ekleyebilirsiniz. Perspektif Açısı özelliği, Sahne Alanı'nın görünümünü yakınlaştırma efektine sahiptir. Ufuk Noktası özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3D nesneleri yatay kaydırma efektine sahiptir. Bu ayarlar, yalnızca 3D dönüştürme veya çevirme uygulanmış film kliplerinin görünümünü etkiler.

Animate geliştirme aracında, yalnız bir görüş açısını veya kamerayı kontrol edebilirsiniz. FLA dosyanızın kamera görünümü, Sahne Alanı görünümüyle aynıdır. Her FLA dosyası yalnızca bir Perspektif Açısı ve Ufuk Noktası ayarına sahiptir.

Animate uygulamasının 3B özelliklerini kullanabilmeniz için, FLA dosyanızın yayınlama ayarlarının Flash Player 10 ve ActionScript 3.0 olarak belirlenmiş olması gerekir. Yalnızca film klibi örnekleri z ekseni boyunca döndürülebilir veya çevrilebilir. Birden çok Ufuk Noktası ve her film klibi için ayrı kamera gibi bazı 3B özellikler, doğrudan Animate kullanıcı arabiriminde bulunmayıp ActionScript üzerinden kullanılabilir. ActionScript 3.0'ı kullanarak, film kliplerinin yanı sıra metin, FLV Playback bileşenleri ve düğmeler gibi nesnelere de 3B özellikler uygulayabilirsiniz.

Not:

3B araçlar, maske katmanlarındaki nesnelerde kullanılamaz ve 3B nesneleri içeren katmanlar da maske katmanları olarak kullanılamaz. Maske katmanları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Maske katmanlarını kullanma.

3B alanda nesneleri taşıma

3B alandaki film klibi örneklerini 3B Dönüştürme aracı  ile taşırsınız. Aracı kullanarak bir film klibini seçtiğinizde, film klibinin üç eksenini oluşturan X, Y ve Z, Sahne Alanı'nda nesnenin üst kısmında görünür. x ekseni kırmızı, y ekseni yeşil ve z ekseni de mavidir.

3B Çevirme aracının varsayılan modu globaldir. Bir nesneyi global 3B alanda taşımak, nesneyi Sahne Alanı ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. Bir nesneyi yerel 3B alanda taşımak, nesneyi varsa üst film klibi ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. 3B Çevirme aracının global ve yerel modlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için, 3B Çevirme aracı seçiliyken Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın. 3B Çevirme aracıyla sürükleme sırasında D tuşuna basarak, modu geçici olarak globalden yerele geçirebilirsiniz.

3B Çevirme ve Döndürme araçları, Araçlar panelinde aynı alanda yer alır. Geçerli devre dışı 3B aracını seçmek için Araçlar panelinde etkin 3B aracı simgesini tıklatıp tutun.

Varsayılan olarak, 3D çevirme uygulanmış seçili nesneler, Sahne Alanı'nda bir 3D eksen kaplamasıyla görüntülenir. Bu kaplamayı, Animate Tercihleri'nin Genel bölümünde devre dışı bırakabilirsiniz.

3B Çevirme aracı kaplaması.

Not:

3B film klibinin z ekseni konumunun değiştirilmesi, film klibinin x ve y konumu da değişmiş şekilde görüntülenmesine neden olur. Bunun nedeni, z ekseni boyunca hareketin, 3B ufuk noktasından (3B sembol örneği Özellik denetçisinde ayarlanır) Sahne Alanı'nın kenarlarına yayılan görünmez perspektif çizgilerini takip etmesidir.

3B alanda tek bir nesneyi taşıma

 1. Araçlar panelinde 3B Çevirme aracını  seçin (veya seçmek için G tuşuna basın).
 2. Aracı Yerel veya Global moda ayarlayın.

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini denetleyerek aracın istediğiniz modda olduğundan emin olun. Modu değiştirmek için düğmeyi tıklayın veya D tuşuna basın.

 3. 3B Çevirme aracı  ile bir film klibi seçin.
 4. Nesneyi araçla sürükleyerek taşımak için işaretçiyi x, y veya z ekseni denetimlerinin üzerine getirin. İşaretçi, denetimlerden herhangi birinin üzerine geldiğinde değişir.

  x ve y ekseni denetimleri, her eksen üzerindeki ok uçlarıdır. Nesneyi seçili eksen boyunca taşımak için bu denetimlerden birini okunun yönünde sürükleyin. Z ekseni denetimi, film klibinin merkezindeki siyah noktadır. Nesneyi z ekseni üzerinde taşımak için z denetimini yukarı veya aşağı sürükleyin.

 5. Nesneyi Özellik denetçisini kullanarak taşımak için, Özellik denetçisinin 3B Konumu ve Görünümü bölümüne X, Y ve Z için bir değer girin.

  Bir nesneyi z ekseni üzerinde taşıdığınızda, nesnenin görünen boyutu değişir. Özellik denetçisinde görünen boyut, Özellik denetçisinin 3B Konumu ve Görünümü bölümünde Genişlik ve Yükseklik değerleri olarak görünür. Bu değerler salt okunur niteliktedir.

3B alanda seçilen birden çok nesneyi taşıma

Birden çok film klibi seçerseniz, seçili nesnelerden birini 3B Çevirme aracıyla  taşıyabilirsiniz; böylece diğer nesneler de aynı şekilde taşınır.

 • Global 3B alanda, grupta bulunan her bir nesneyi taşımak için, 3B Çevirme aracını global moda ayarlayın ve ardından nesnelerden birini eksen denetimleriyle sürükleyin. Eksen denetimlerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklayın.

 • Yerel 3B alanda, grupta bulunan her bir nesneyi taşımak için, 3B Çevirme aracını yerel moda ayarlayın ve ardından nesnelerden birini eksen denetimleriyle sürükleyin. Eksen denetimlerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklayın.

Ayrıca, z ekseni denetimini çift tıklayarak eksen denetimini çift tıklayarak eksen denetimlerini çoklu seçimin merkezine de taşıyabilirsiniz. Eksen denetimlerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklayın.

3B alanda nesneleri döndürme

3B alanda film klibi örneklerini 3B Dönüş aracıyla  döndürürsünüz. 3B döndürme denetimi, Sahne Alanı üzerindeki seçili nesnelerin en üstünde görüntülenir. X kontrolü kırmızı, Y kontrolü yeşil ve Z kontrolü de mavidir. X ve Y eksenlerinde aynı anda döndürmek için turuncu serbest döndürme kontrolünü kullanın.

3D Döndürme aracının varsayılan modu globaldir. Bir nesneyi global 3D alanda döndürmek, nesneyi Sahne Alanı ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. Bir nesneyi yerel 3D alanda döndürmek, nesneyi varsa üst film klibi ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. 3D Döndürme aracının global ve yerel modlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için, 3D Döndürme aracı seçiliyken Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın. 3D Döndürme aracıyla sürükleme sırasında D tuşuna basarak, modu geçici olarak globalden yerele geçirebilirsiniz.

3B Çevirme ve Döndürme araçları, Araçlar panelinde aynı alanda yer alır. Geçerli devre dışı 3B aracını seçmek için Araçlar panelinde etkin 3B aracı simgesini tıklatıp tutun.

Varsayılan olarak, 3D döndürme uygulanmış seçili nesneler, Sahne Alanı'nda bir 3D eksen kaplamasıyla görüntülenir. Bu kaplamayı, Animate Tercihleri'nin Genel bölümünde kapatabilirsiniz.

Global 3B Döndürme aracı kaplaması.

Yerel 3B Döndürme aracı kaplaması.

3B alanda tek bir nesneyi döndürme

 1. Araçlar panelinde 3B Döndürme aracını  seçin (veya W tuşuna basın).

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini kontrol ederek aracın istediğiniz modda olduğunu doğrulayın. Global ve yerel modlar arasında geçiş yapmak için düğmeyi tıklayın veya D tuşuna basın.

 2. Sahne Alanı'nda bir film klibi seçin.

  3B Döndürme denetimleri, seçili nesne üzerine kaplanmış olarak görünür. Denetimler farklı bir konumda görünüyorsa denetimin merkez noktasını çift tıklayarak onu seçili nesneye taşıyın.

 3. İşaretçiyi dört döndürme eksen denetiminden birinin üzerine getirin.

  İşaretçi, dört denetimden birinin üzerine geldiğinde değişir.

 4. Bir eksenin etrafında döndürme yapmak için eksen denetimlerinden birini veya x ile y'yi aynı anda döndürmek için serbest döndürme denetimini (dıştaki turuncu daire) sürükleyin.

  x ekseni etrafında döndürme yapmak için X ekseni denetimini sola veya sağa sürükleyin. y ekseni etrafında döndürme yapmak için y ekseni denetimini yukarı veya aşağı sürükleyin. z ekseni etrafında döndürme yapmak için z ekseni denetimini dairesel bir hareketle sürükleyin.

 5. Döndürme denetiminin merkez noktasını film klibine göre yeniden konumlandırmak için, merkez noktasını sürükleyin. Merkez noktasının hareketini 45°'lik artışlarla sınırlamak için, sürükleme sırasında Shift tuşuna basın.

  Döndürme denetiminin merkez noktası, nesnedeki dönüşü ve nesnenin görünümünü kontrol etmenize olanak sağlar. Merkez noktasını seçili film klibinin merkezine geri taşımak için noktayı çift tıklayın.

  Seçili nesnenin döndürme denetimi merkez noktasının konumu, Dönüştürme panelinde 3B Merkez Noktası özelliği olarak görünür. Merkez noktasının konumunu Dönüştürme panelinde değiştirebilirsiniz.

3B alanda seçilen birden çok nesneyi döndürme

 1. Araçlar panelinde 3B Dönüş aracını  seçin (veya W tuşuna basın).

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini kontrol ederek aracın istediğiniz modda olduğunu doğrulayın. Global ve yerel modlar arasında geçiş yapmak için düğmeyi tıklayın veya D tuşuna basın.

 2. Sahne Alanı'nda birden çok film klibi seçin.

  3B Döndürme denetimleri en son seçilen nesne üzerine kaplanmış olarak görünür.

 3. İşaretçiyi dört döndürme eksen denetiminden birinin üzerine getirin.

  İşaretçi, dört denetimden birinin üzerine geldiğinde değişir.

 4. Bir eksenin etrafında döndürme yapmak için eksen denetimlerinden birini veya X ile Y'yi aynı anda döndürmek için serbest döndürme denetimini (dıştaki turuncu daire) sürükleyin.

  x ekseni etrafında döndürme yapmak için x ekseni denetimini sola veya sağa sürükleyin. y ekseni etrafında döndürme yapmak için y ekseni denetimini yukarı veya aşağı sürükleyin. z ekseni etrafında döndürme yapmak için z ekseni denetimini dairesel bir hareketle sürükleyin.

  Seçili film kliplerinin tümü, döndürme denetimlerinin merkezinde görünen 3B merkez noktasının etrafında döndürülür.

 5. 3B döndürme denetimi merkez noktasının konumunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Merkez noktasını rastgele bir konuma taşımak için sürükleyin.

  • Merkez noktasını seçili film kliplerinden birinin merkezine taşımak için, Shift tuşunu basılı tutarak film klibini çift tıklayın.

  • Merkez noktasını seçili film klipleri grubunun merkezine taşımak için, film klibini çift tıklayın.

  3B döndürme merkez noktasının konumunu değiştirmek, döndürmenin nesnelere uyguladığı efekti kontrol etmenize olanak sağlar.

  Seçili nesnenin döndürme denetimi merkez noktasının konumu, Dönüştürme panelinde 3B Merkez Noktası özelliği olarak görünür. Merkez noktasının konumunu Dönüştürme panelinde değiştirebilirsiniz.

Bir seçimi Dönüştürme paneli ile döndürme

 1. Dönüştürme panelini açın (Pencere > Dönüştürme).
 2. Sahne Alanı'nda bir veya daha fazla film klibi seçin.
 3. Seçimi döndürmek için, istenen değerleri Dönüştürme panelinde 3B Döndürme X, Y ve Z alanlarına girin. Bu alanlar etkin metin içerir; bu sayede değerleri değiştirmek için sürükleyebilirsiniz.
  Not:

  3B Döndürme, Araçlar panelindeki 3B Döndürme aracının geçerli moduna bağlı olarak global veya yerel 3B alanda gerçekleştirilir.

 4. 3B döndürme noktasını taşımak için, istenen değerleri 3B Merkez Noktası X, Y ve Z alanlarına girin.

Perspektif Açısı'nı ayarlama

Bir FLA dosyasının Perspektif Açısı özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3B film kliplerinin görünümünün görünen açısını denetler.

Perspektif Açısı'nın artırılması veya azaltılması, 3B film kliplerinin görünen boyutunu ve Sahne Alanı'nın kenarlarına göre konumunu etkiler. Perspektif Açısı özelliğini artırarak, 3B nesnelerin ekran karşısındaki kişiye daha yakın görünmesini sağlarsınız. Perspektif Açısı özelliğini azaltarak, 3B nesnelerin daha uzak görünmesini sağlarsınız. Efekt, bir fotoğraf makinesi merceğindeki görünümün açısını değiştiren yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemine benzer.

55 derecelik Perspektif Açısı'na sahip Sahne Alanı.

110 derecelik Perspektif Açısı'na sahip Sahne Alanı.

Perspektif Açısı özelliği, 3B çevirme ve döndürme işlemi uygulanmış bütün film kliplerini etkiler. Perspektif Açısı diğer film kliplerini etkilemez. Varsayılan Perspektif Açısı, normal bir fotoğraf makinesi lensinde olduğu gibi görünüme 55 derecedir. Değer aralığı 1° - 180° arasındadır.

Perspektif Açısı'nı Özellik denetçisinde görüntülemek veya ayarlamak için, Sahne Alanı'nda bir 3B film klibi seçilmiş olmalıdır. Perspektif Açısı'nda yapılan değişiklikler Sahne Alanı'nda hemen görünür.

Sahne Alanı'nı değiştirdiğinizde Perspektif Açısı da otomatik olarak değişir ve böylece 3B nesnelerinin görünümü değişmez. Bu davranışı Belge Özellikleri iletişim kutusunda kapatabilirsiniz.

Perspektif Açısı'nı ayarlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda, 3B döndürme veya çevirme uygulanmış bir film klibi örneği seçin.
 2. Özellik denetçisinde, Perspektif Açısı alanına yeni bir değer girin veya değeri değiştirmek için etkin metni sürükleyin.

Ufuk Noktası'nı ayarlama

Bir FLA dosyasının Ufuk Noktası özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3B film kliplerinin z ekseninin yönlendirmesini denetler. Bir FLA dosyasındaki tüm 3B film kliplerinin z ekseni Ufuk Noktası'na doğru geriler. Ufuk Noktası'nın konumunu değiştirerek, bir nesnenin z ekseni boyunca çevrildiğinde taşındığı yönü değiştirirsiniz. Ufuk Noktası'nın konumunu ayarlayarak, Sahne Alanı'ndaki 3B nesnelerin görünümünü ve animasyonu hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Örneğin Ufuk Noktasını Sahne Alanı'nın sol üst köşesine (0, 0) konumlandırdığınızda, bir film klibinin Z özelliğinin değerini artırmak, film klibinin ekran karşısındaki kişiden uzaklaşmasına ve Sahne Alanı'nın sol üst köşesine doğru taşınmasına neden olur.

Ufuk Noktası tüm 3B film kliplerini etkilediğinden, bunun değiştirilmesi, z ekseni çevirme işlemi uygulanmış tüm film kliplerinin konumunu değiştirir.

Ufuk Noktası, z ekseni çevirme veya döndürme işlemi uygulanmış tüm film kliplerini etkileyen bir belge özelliğidir. Ufuk Noktası diğer film kliplerini etkilemez. Ufuk Noktası'nın varsayılan konumu, Sahne Alanı'nın merkezidir.

Ufuk Noktası'nı Özellik denetçisinde görüntülemek veya belirlemek için, Sahne Alanı'nda bir film klibi seçilmiş olmalıdır. Ufuk Noktası'nda yapılan değişiklikler Sahne Alanı'nda hemen görünür.

Ufuk Noktası'nı ayarlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda, 3B döndürme veya çevirme uygulanmış bir film klibi seçin.
 2. Özellik denetçisinde, Ufuk Noktası alanına yeni bir değer girin veya değeri değiştirmek için etkin metni sürükleyin. Etkin metin sürüklenirken Sahne Alanı'nın üzerinde Ufuk Noktası'nın konumunu gösteren kılavuzlar görünecektir.
 3. Ufuk Noktası'nı Sahne Alanı'nın merkezine geri taşımak için, Özellik denetçisinde Sıfırla düğmesini tıklayın.
Not:

Sahne alanını yeniden boyutlandırırsanız Ufuk Noktası otomatik olarak güncellenmez. Ufuk noktasının belirli bir biçimde konumlandırılmasından kaynaklanan 3B görüntüsünü korumak için, ufuk noktasını yeni Sahne Alanı boyutuna göre yeniden konumlandırmanız gerekir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın