Animate'teki 3B grafikler hakkında

Animate CC (eski Flash Professional CC), Sahne Alanı üzerindeki 3B alanda film kliplerini taşıyarak ve döndürerek 3B efektler oluşturmanıza olanak tanır. Animate, her film klibi örneğinin özelliklerine bir z ekseni dahil ederek 3B alanı temsil eder. Bir film klibine 3B perspektif efekti eklemek için 3B Çevirme ve 3B Döndürme araçlarını kullanarak onları x ya da y ekseninde hareket ettirebilir veya döndürebilirsiniz. 3B terminolojisinde, bir nesneyi 3B alanda taşımaya çevirme, bir nesneyi 3B alanda döndürmeye dönüştürme adı verilir. Siz bu efektlerden herhangi birini bir film klibine uyguladıktan sonra, Animate uygulaması bunu bir 3B film klibi olarak değerlendirir ve film klibi her seçildiğinde, renklendirilmiş eksen göstergesi film klibinin üzerini kaplamış şekilde görüntülenir.

Bir nesnenin ekran karşısındaki kişiye daha yakın veya uzak görünmesini sağlamak için, 3B Çevirme aracını veya Özellik denetçisini kullanarak nesneyi z ekseni boyunca taşıyın. Ekran karşısındaki kişiye bir açıyla konumlandırılmış bir nesne izlenimi vermek için, 3B Döndürme aracını kullanarak film klibini z ekseni etrafında döndürün. Bu araçları birlikte kullanarak gerçekçi perspektif efektleri oluşturabilirsiniz.

3B Çevirme ve 3B Döndürme araçlarının her ikisi de nesneleri global veya yerel 3B alanda işlemenize olanak tanır. Global 3B alanı, Sahne Alanı'dır. Global dönüştürmeler ve çevirmeler, Sahne Alanı ile ilişkilidir. Yerel 3B alanı, film klibi alanıdır. Yerel dönüştürmeler ve çevirmeler, film klibi alanı ile ilişkilidir. Örneğin birkaç yuvalanmış film klibi içeren bir film klibiniz varsa, yuvalanmış film kliplerinin yerel 3B dönüştürmeleri, kap film klibinin içindeki çizim alanı ile ilişkilidir. 3B Çevirme ve Dönüştürme araçlarının varsayılan modu globaldir. Bu araçları yerel modda kullanmak için, Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın.

FLA dosyanızdaki film klibi örneklerinin 3B özelliklerini kullanarak, kütüphanedeki film kliplerini çoğaltmadan çeşitli grafik efektleri oluşturabilirsiniz. Ancak bir film klibini kütüphaneden düzenlediğinizde, uygulanan 3B dönüştürmeler ve çevirmeler görünmez. Film klibinin içeriklerini düzenlerken, yalnızca yuvalanmış film kliplerinin 3B dönüştürmeleri görünür.

dr_global_3d_space
Global 3B alanında döndürülmüş bir film klibi içeren sahne alanı

dr_local_3d_space
Yerel 3B alanında döndürülmüş bir yuvalanmış film klibi içeren bir film klibine sahip sahne alanı

Not:

Bir film klibi örneğine 3B dönüştürme eklendikten sonra, bunun üst film klibi sembolü, Yerinde Düzenle modunda düzenlenemez.

Sahne Alanı'nda 3B nesneleriniz varsa, FLA dosyanızın Perspektif Açısı ve Ufuk Noktası özelliklerini ayarlayarak bu nesnelerin tümüne grup olarak bazı 3B efektler ekleyebilirsiniz. Perspektif Açısı özelliği, Sahne Alanı'nın görünümünü yakınlaştırma efektine sahiptir. Ufuk Noktası özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3D nesneleri yatay kaydırma efektine sahiptir. Bu ayarlar, yalnızca 3D dönüştürme veya çevirme uygulanmış film kliplerinin görünümünü etkiler.

Animate geliştirme aracında, yalnız bir görüş açısını veya kamerayı kontrol edebilirsiniz. FLA dosyanızın kamera görünümü, Sahne Alanı görünümüyle aynıdır. Her FLA dosyası yalnızca bir Perspektif Açısı ve Ufuk Noktası ayarına sahiptir.

Animate uygulamasının 3B özelliklerini kullanabilmeniz için, FLA dosyanızın yayınlama ayarlarının Flash Player 10 ve ActionScript 3.0 olarak belirlenmiş olması gerekir. Yalnızca film klibi örnekleri z ekseni boyunca döndürülebilir veya çevrilebilir. Birden çok Ufuk Noktası ve her film klibi için ayrı kamera gibi bazı 3B özellikler, doğrudan Animate kullanıcı arabiriminde bulunmayıp ActionScript üzerinden kullanılabilir. ActionScript 3.0'ı kullanarak, film kliplerinin yanı sıra metin, FLV Playback bileşenleri ve düğmeler gibi nesnelere de 3B özellikler uygulayabilirsiniz.

Not:

3B araçlar, maske katmanlarındaki nesnelerde kullanılamaz ve 3B nesneleri içeren katmanlar da maske katmanları olarak kullanılamaz. Maske katmanları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Maske katmanlarını kullanma.

3B alanda nesneleri taşıma

3B alandaki film klibi örneklerini 3B Dönüştürme aracı  ile taşırsınız. Aracı kullanarak bir film klibini seçtiğinizde, film klibinin üç eksenini oluşturan X, Y ve Z, Sahne Alanı'nda nesnenin üst kısmında görünür. x ekseni kırmızı, y ekseni yeşil ve z ekseni de mavidir.

3B Çevirme aracının varsayılan modu globaldir. Bir nesneyi global 3B alanda taşımak, nesneyi Sahne Alanı ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. Bir nesneyi yerel 3B alanda taşımak, nesneyi varsa üst film klibi ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. 3B Çevirme aracının global ve yerel modlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için, 3B Çevirme aracı seçiliyken Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın. 3B Çevirme aracıyla sürükleme sırasında D tuşuna basarak, modu geçici olarak globalden yerele geçirebilirsiniz.

3B Çevirme ve Döndürme araçları, Araçlar panelinde aynı alanda yer alır. Geçerli devre dışı 3B aracını seçmek için Araçlar panelinde etkin 3B aracı simgesini tıklatıp tutun.

Varsayılan olarak, 3D çevirme uygulanmış seçili nesneler, Sahne Alanı'nda bir 3D eksen kaplamasıyla görüntülenir. Bu kaplamayı, Animate Tercihleri'nin Genel bölümünde devre dışı bırakabilirsiniz.

dr_3d_translation_overlay
3B Çevirme aracı kaplaması.

Not:

3B film klibinin z ekseni konumunun değiştirilmesi, film klibinin x ve y konumu da değişmiş şekilde görüntülenmesine neden olur. Bunun nedeni, z ekseni boyunca hareketin, 3B ufuk noktasından (3B sembol örneği Özellik denetçisinde ayarlanır) Sahne Alanı'nın kenarlarına yayılan görünmez perspektif çizgilerini takip etmesidir.

3B alanda tek bir nesneyi taşıma

 1. Araçlar panelinde 3B Çevirme aracını  seçin (veya seçmek için G tuşuna basın).
 2. Aracı Yerel veya Global moda ayarlayın.

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini denetleyerek aracın istediğiniz modda olduğundan emin olun. Modu değiştirmek için düğmeyi tıklatın veya D tuşuna basın.

 3. 3B Çevirme aracı  ile bir film klibi seçin.
 4. Nesneyi araçla sürükleyerek taşımak için işaretçiyi x, y veya z ekseni denetimlerinin üzerine getirin. İşaretçi, denetimlerden herhangi birinin üzerine geldiğinde değişir.

  x ve y ekseni denetimleri, her eksen üzerindeki ok uçlarıdır. Nesneyi seçili eksen boyunca taşımak için bu kontrollerden birini okunun yönünde sürükleyin. Z ekseni kontrolü, film klibinin merkezindeki siyah noktadır. Nesneyi z ekseni üzerinde taşımak için z denetimini yukarı veya aşağı sürükleyin.

 5. Nesneyi Özellik denetçisini kullanarak taşımak için, Özellik denetçisinin 3B Konumu ve Görünümü bölümüne X, Y ve Z için bir değer girin.

  Bir nesneyi z ekseni üzerinde taşıdığınızda, nesnenin görünen boyutu değişir. Özellik denetçisinde görünen boyut, Özellik denetçisinin 3D Konumu ve Görünümü bölümünde Width ve Height değerleri olarak görünür. Bu değerler salt okunur niteliktedir.

3D alanda seçilen birden çok nesneyi taşıma

Birden çok film klibi seçerseniz, seçili nesnelerden birini 3D Çevirme aracıyla  taşıyabilirsiniz; böylece diğer nesneler de aynı şekilde taşınır.

 • Global 3D alanda, grupta bulunan her bir nesneyi taşımak için, 3D Çevirme aracını global moda ayarlayın ve ardından nesnelerden birini eksen kontrolleriyle sürükleyin. Eksen kontrollerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklatın.

 • Yerel 3D alanda, grupta bulunan her bir nesneyi taşımak için, 3D Çevirme aracını yerel moda ayarlayın ve ardından nesnelerden birini eksen kontrolleriyle sürükleyin. Eksen kontrollerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklatın.

Ayrıca, z-ekseni kontrolünü çift tıklatarak eksen kontrolünü çift tıklatarak eksen kontrollerini çoklu seçimin merkezine de taşıyabilirsiniz. Eksen kontrollerini seçili nesnelerden birine taşımak için, nesneyi üst karakter tuşu basılıyken çift tıklatın.

3D alanda nesneleri döndürme

3B alanda film klibi örneklerini 3B Dönüş aracıyla  döndürürsünüz. 3B döndürme denetimi, Sahne Alanı üzerindeki seçili nesnelerin en üstünde görüntülenir. X kontrolü kırmızı, Y kontrolü yeşil ve Z kontrolü de mavidir. X ve Y eksenlerinde aynı anda döndürmek için turuncu serbest döndürme kontrolünü kullanın.

3D Döndürme aracının varsayılan modu globaldir. Bir nesneyi global 3D alanda döndürmek, nesneyi Sahne Alanı ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. Bir nesneyi yerel 3D alanda döndürmek, nesneyi varsa üst film klibi ile ilişkili olarak taşımakla aynıdır. 3D Döndürme aracının global ve yerel modlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için, 3D Döndürme aracı seçiliyken Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini tıklatın. 3D Döndürme aracıyla sürükleme sırasında D tuşuna basarak, modu geçici olarak globalden yerele geçirebilirsiniz.

3B Çevirme ve Döndürme araçları, Araçlar panelinde aynı alanda yer alır. Geçerli devre dışı 3B aracını seçmek için Araçlar panelinde etkin 3B aracı simgesini tıklatıp tutun.

Varsayılan olarak, 3D döndürme uygulanmış seçili nesneler, Sahne Alanı'nda bir 3D eksen kaplamasıyla görüntülenir. Bu kaplamayı, Animate Tercihleri'nin Genel bölümünde kapatabilirsiniz.

dr_global_3d_rotation_overlay
Global 3B Döndürme aracı kaplaması.

dr_local_3d_rotation_overlay
Yerel 3B Döndürme aracı kaplaması.

3B alanda tek bir nesneyi döndürme

 1. Araçlar panelinde 3B Döndürme aracını  seçin (veya W tuşuna basın).

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini kontrol ederek aracın istediğiniz modda olduğunu doğrulayın. Global ve yerel modlar arasında geçiş yapmak için düğmeyi tıklatın veya D tuşuna basın.

 2. Sahne Alanı'nda bir film klibi seçin.

  3D Döndürme kontrolleri seçili nesne üzerine kaplanmış olarak görünür. Denetimler farklı bir konumda görünüyorsa, denetimin merkez noktasını çift tıklatarak onu seçili nesneye taşıyın.

 3. İşaretçiyi dört döndürme eksen kontrolünden birinin üzerine getirin.

  İşaretçi, dört kontrolden birinin üzerine geldiğinde değişir.

 4. Bir eksenin etrafında döndürme yapmak için eksen denetimlerinden birini veya x ile y'yi aynı anda döndürmek için serbest döndürme denetimini (dıştaki turuncu daire) sürükleyin.

  x ekseni etrafında döndürme yapmak için X ekseni denetimini sola veya sağa sürükleyin. y ekseni etrafında döndürme yapmak için y ekseni kontrolünü yukarı veya aşağı sürükleyin. z ekseni etrafında döndürme yapmak için z ekseni denetimini dairesel bir hareketle sürükleyin.

 5. Dönüş kontrolünün merkez noktasını film klibine göre yeniden konumlandırmak için, merkez noktasını sürükleyin. Merkez noktasının hareketini 45°'lik artışlarla sınırlamak için, sürükleme sırasında Shift tuşuna basın.

  Dönüş kontrolünün merkez noktası, nesnedeki dönüşü ve nesnenin görünümünü kontrol etmenize olanak sağlar. Merkez noktasını seçili film klibinin merkezine geri taşımak için noktayı çift tıklatın.

  Seçili nesnenin döndürme kontrolü merkez noktasının konumu, Dönüştürme panelinde 3D Merkez Noktası özelliği olarak görünür. Merkez noktasının konumunu Dönüştürme panelinde değiştirebilirsiniz.

3B alanda seçilen birden çok nesneyi döndürme

 1. Araçlar panelinde 3B Döndürme aracını  seçin (veya W tuşuna basın).

  Araçlar panelinin Seçenekler bölümündeki Global aç/kapat düğmesini kontrol ederek aracın istediğiniz modda olduğunu doğrulayın. Global ve yerel modlar arasında geçiş yapmak için düğmeyi tıklatın veya D tuşuna basın.

 2. Sahne Alanı'nda birden çok film klibi seçin.

  3B Döndürme kontrolleri en son seçilen nesne üzerine kaplanmış olarak görünür.

 3. İşaretçiyi dört döndürme eksen kontrolünden birinin üzerine getirin.

  İşaretçi, dört kontrolden birinin üzerine geldiğinde değişir.

 4. Bir eksenin etrafında döndürme yapmak için eksen denetimlerinden birini veya x ile y'yi aynı anda döndürmek için serbest döndürme denetimini (dıştaki turuncu daire) sürükleyin.

  x ekseni etrafında döndürme yapmak için x ekseni denetimini sola veya sağa sürükleyin. y ekseni etrafında döndürme yapmak için y ekseni kontrolünü yukarı veya aşağı sürükleyin. z ekseni etrafında döndürme yapmak için z ekseni denetimini dairesel bir hareketle sürükleyin.

  Seçili film kliplerinin tümü, döndürme kontrollerinin merkezinde görünen 3D merkez noktasının etrafında döndürülür.

 5. 3D döndürme kontrolü merkez noktasının konumunu değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Merkez noktasını rastgele bir konuma taşımak için sürükleyin.

  • Merkez noktasını seçili film kliplerinden birinin merkezine taşımak için, Shift tuşunu basılı tutarak film klibini çift tıklatın.

  • Merkez noktasını seçili film klipleri grubunun merkezine taşımak için, film klibini çift tıklatın.

  3D döndürme merkez noktasının konumunu değiştirmek, döndürmenin nesnelere uyguladığı efekti kontrol etmenize olanak sağlar.

  Seçili nesnenin döndürme kontrolü merkez noktasının konumu, Dönüştürme panelinde 3D Merkez Noktası özelliği olarak görünür. Merkez noktasının konumunu Dönüştürme panelinde değiştirebilirsiniz.

Bir seçimi Dönüştürme paneli ile döndürme

 1. Dönüştürme panelini açın (Pencere > Dönüştürme).
 2. Sahne Alanı'nda bir veya daha fazla film klibi seçin.
 3. Seçimi döndürmek için, istenen değerleri Dönüştürme panelinde 3D Döndürme X, Y ve Z alanlarına girin. Bu alanlar etkin metin içerir; başka bir deyişle, değerleri değiştirmek için sürükleyebilirsiniz.

  Not:

  3D döndürme, Araçlar panelindeki 3D Döndürme aracının geçerli moduna bağlı olarak global veya yerel 3D alanda gerçekleştirilir.

 4. 3D döndürme noktasını taşımak için, istenen değerleri 3D Merkez Noktası X, Y ve Z alanlarına girin.

Perspektif Açısı'nı ayarlama

Bir FLA dosyasının Perspektif Açısı özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3B film kliplerinin görünümünün görünen açısını denetler.

Perspektif Açısı'nın artırılması veya azaltılması, 3B film kliplerinin görünen boyutunu ve Sahne Alanı'nın kenarlarına göre konumunu etkiler. Perspektif Açısı'nı artırarak, 3B nesnelerin ekran karşısındaki kişiye daha yakın görünmesini sağlarsınız. Perspektif Açısı özelliğini azaltarak, 3B nesnelerin daha uzak görünmesini sağlarsınız. Efekt, bir fotoğraf makinesi merceğindeki görünümün açısını değiştiren yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemine benzer.

dr_perspective_angle_55
55 derecelik Perspektif Açısı'na sahip Sahne Alanı.

dr_perspective_angle_110
110 derecelik Perspektif Açısı'na sahip Sahne Alanı.

Perspektif Açısı özelliği, 3B çevirme ve döndürme işlemi uygulanmış bütün film kliplerini etkiler. Perspektif Açısı diğer film kliplerini etkilemez. Varsayılan Perspektif Açısı, normal bir fotoğraf makinesi lensinde olduğu gibi görünüme 55 derecedir. Değer aralığı 1° - 180° arasındadır.

Perspektif Açısı'nı Özellik denetçisinde görüntülemek veya ayarlamak için, Sahne Alanı'nda bir 3B film klibi seçilmiş olmalıdır. Perspektif Açısı'nda yapılan değişiklikler Sahne Alanı'nda hemen görünür.

Sahne Alanı'nı değiştirdiğinizde Perspektif Açısı da otomatik olarak değişir ve böylece 3B nesnelerinin görünümü değişmez. Bu davranışı Belge Özellikleri iletişim kutusunda kapatabilirsiniz.

Perspektif Açısı'nı ayarlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda, 3D döndürme veya çevirme uygulanmış bir film klibi örneği seçin.
 2. Özellik denetçisinde, Perspektif Açısı alanına yeni bir değer girin veya değeri değiştirmek için etkin metni sürükleyin.

Ufuk Noktası'nı ayarlama

Bir FLA dosyasının Ufuk Noktası özelliği, Sahne Alanı'ndaki 3B film kliplerinin z ekseninin yönlendirmesini denetler. Bir FLA dosyasındaki tüm 3B film kliplerinin z ekseni Ufuk Noktası'na doğru geriler. Ufuk Noktası'nın konumunu değiştirerek, bir nesnenin z ekseni boyunca çevrildiğinde taşındığı yönü değiştirirsiniz. Ufuk Noktası'nın konumunu ayarlayarak, Sahne Alanı'ndaki 3B nesnelerin görünümünü ve animasyonu hassas bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Örneğin Ufuk Noktasını Sahne Alanı'nın sol üst köşesine (0, 0) konumlandırdığınızda, bir film klibinin Z özelliğinin değerini artırmak, film klibinin ekran karşısındaki kişiden uzaklaşmasına ve Sahne Alanı'nın sol üst köşesine doğru taşınmasına neden olur.

Ufuk Noktası tüm 3B film kliplerini etkilediğinden, bunun değiştirilmesi, z ekseni çevirme işlemi uygulanmış tüm film kliplerinin konumunu değiştirir.

Ufuk Noktası, z ekseni çevirme veya döndürme işlemi uygulanmış tüm film kliplerini etkileyen bir belge özelliğidir. Ufuk Noktası diğer film kliplerini etkilemez. Ufuk Noktası'nın varsayılan konumu, Sahne Alanı'nın merkezidir.

Ufuk Noktası'nı Özellik denetçisinde görüntülemek veya belirlemek için, Sahne Alanı'nda bir film klibi seçilmiş olmalıdır. Ufuk Noktası'nda yapılan değişiklikler Sahne Alanı'nda hemen görünür.

Ufuk Noktası'nı ayarlamak için:

 1. Sahne Alanı'nda, 3D döndürme veya çevirme uygulanmış bir film klibi seçin.
 2. Özellik denetçisinde, Ufuk Noktası alanına yeni bir değer girin veya değeri değiştirmek için etkin metni sürükleyin. Etkin metin sürüklenirken Sahne Alanı'nın üzerinde Ufuk Noktası'nın konumunu gösteren kılavuzlar görünecektir.
 3. Ufuk Noktası'nı Sahne Alanı'nın merkezine geri taşımak için, Özellik denetçisinde Sıfırla düğmesini tıklatın.

Not:

Sahne alanını yeniden boyutlandırırsanız ufuk noktası otomatik olarak güncellenmez. Ufuk noktasının belirli bir biçimde konumlandırılmasından kaynaklanan 3B görüntüsünü korumak için, ufuk noktasını yeni Sahne Alanı boyutuna göre yeniden konumlandırmanız gerekir.

AnimateCCBanner

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi