Animate CC, Adobe® AIR™ for Android için içerik yayınlamanıza izin verir.

Bu makale, Animate'te AIR for Android yayınlama ayarlarını konfigüre etmeyi açıklar. Adobe AIR™ uygulamalarını geliştirme hakkında tam bilgi için bkz. Adobe AIR Uygulamaları Oluşturma.

Masaüstü ve mobil AIR uygulamalarına ilişkin donanım ve yazılım gereksinimleri hakkında bilgi için bkz. AIR sistem gereksinimleri.

Tam AIR geliştirici belgeleri için bkz. Adobe AIR Başvurusu.

Videolar ve eğitimler

Aşağıdaki video eğitimleri, Animate içinde AIR™ for Android uygulamalarının nasıl oluşturulacağını açıklar:

Not:

(Yalnızca AIR 3.7) Uygulamaları yalnızca sabit çalışma zamanıyla paketleme (Android)

AIR 3.7'de, AIR uygulamaları Android için herhangi bir hedefte paketlendiğinde AIR çalışma zamanı gömülür. Bu, AIR çalışma zamanının ayrı olarak indirilmesine gerek olmadığından kullanıcı deneyimini artırmaya yardımcı olur. Ancak, uygulama boyutunda 9 MB kadar artış olması gibi olumsuz bir yanı olur.

Bir AIR for Android uygulaması Paylaşılan Çalışma Zamanı seçeneği kullanılarak paketlendiyse Animate uyarılar görüntüler.

Bir Adobe AIR for Android dosyası oluşturma

Animate uygulamasında Dosya > Yeni komutunu kullanarak Adobe AIR for Android belgeleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir ActionScript® 3.0 FLA dosyası oluşturup Yayınlama Ayarları iletişim kutusuyla bir AIR for Android dosyasına dönüştürebilirsiniz.

AIR for Android dosyası oluşturmak için şunlardan birini yapın:

 • Hoş Geldiniz ekranından veya Yeni Belge iletişim kutusundan (Dosya > Yeni) AIR for Android seçeneğini belirleyin.

 • Varolan bir FLA dosyası açın ve bunu AIR for Android dosyasına dönüştürün. Yayınlama Ayarları iletişim kutusundaki (Dosya > Yayınlama Ayarları) Hedef menüsünden AIR for Android öğesini seçin.

Bir AIR for Android uygulamasını önizleme veya yayınlama

Bir Animate AIR for Android SWF dosyasını, AIR uygulama penceresinde görüntüleneceği şekilde önizleyebilirsiniz. Uygulama paketlenip yüklenmeden önce uygulamanın görünebilen yönlerinin nasıl göründüğünü bilmek istediğinizde önizleme kullanışlıdır.

 1. Yayınlama Ayarları iletişim kutusunda Hedef ayarını AIR for Android olarak belirlediğinizden emin olun.

 2. Kontrol Et > Filmi Test Et > Test Et’i seçin veya Control+Enter tuşlarına basın.

Uygulama ayarlarını Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusundan ayarlamadıysanız, Animate sizin için bir varsayılan uygulama tanımlayıcı dosyası (swfname-app.xml) oluşturur. Animate, dosyayı SWF dosyasının yazılı olduğu klasörde oluşturur. Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunu kullanarak uygulama ayarlarını belirlediyseniz, uygulama tanımlayıcı dosyası bu ayarları yansıtır.

Bir AIR for Android dosyasını yayınlamak için şunlardan birini yapın:

 • Yayınlama Ayarları iletişim kutusunda Yayınla düğmesini tıklatın.

 • AIR for Android Ayarları iletişim kutusunda Yayınla düğmesini tıklatın.

 • Dosya > Yayınla seçeneklerini belirleyin.

 • Dosya > Yayınla Önizleme seçeneklerini belirleyin.

Bir AIR dosyasını Yayınladığınızda, Animate bir SWF dosyası ve XML uygulama tanımlayıcı dosyası oluşturur. Ardından Animate ikisinin kopyasını, uygulamanıza eklediğiniz diğer dosyalarla birlikte bir AIR yükleyici dosyasına (swfname.apk) paketler.

AIR for Android uygulamaları oluşturma

Uygulamanızı geliştirmeyi bitirdiğinizde, uygulamayı dağıtmak için gerekli olan AIR for Android uygulama tanımlayıcısı ve yükleyici dosyaları ayarlarını belirtin. Animate, AIR for Android dosyası yayınladığınızda, SWF dosyasıyla birlikte tanımlayıcı ve yükleyici dosyalarını oluşturur.

Bu dosyaların ayarlarını AIR for Android - Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunda belirtirsiniz. AIR for Android dosyasını oluşturduğunuzda, bu iletişim kutusu belge Özellik denetçisinden açılabilir. Ayrıca, Yayınlama Ayarları iletişim kutusunun Animate sekmesindeki Oynatıcı menüsü Ayarlar düğmesinden de erişebilirsiniz.

Adobe AIR uygulama dosyası oluşturma

 1. Animate'te, Adobe AIR uygulamanızı oluşturan FLA dosyasını veya dosyalar kümesini açın.

 2. AIR Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunu açmadan önce AIR for Android FLA dosyasını kaydedin.

 3. Dosya > AIR for Android Ayarları'nı seçin.

 4. AIR for Android Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunu tamamlayın ve sonra Yayınla’yı tıklatın.

  Yayınla düğmesini tıklattığınızda şu dosyalar paketlenir:

  • SWF dosyası

  • Uygulama tanımlayıcı dosyası

  • Uygulama simgesi dosyaları

  • Dahil Edilen Dosyalar metin kutusunda listelenen dosyalar

  Not:

  FLA veya SWF için belirtilen dosya adında çift baytlı karakterler bulunuyorsa AIR for Android uygulaması yayınlanamaz.


AIR for Android Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusu dört sekmeye ayrılır: Genel, Dağıtma, Simgeler ve İzinler.

Genel ayarlar

AIR for Android Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunun Genel sekmesi şu seçenekleri içerir:

Çıktı dosyası

Yayınla komutunu kullanırken oluşturulacak AIR dosyasının adı ve konumu. Çıktı dosya adı uzantısı APK'dir.

Uygulama Adı

Uygulama dosya adını ve uygulama klasörünü oluşturmak için AIR uygulama yükleyicisi tarafından kullanılan ad. Bu ad yalnızca dosya adları veya klasör adları için geçerli olan karakterleri içermelidir. Varsayılan olarak, SWF dosyasının adıdır.

Uygulama Kimliği

Uygulamanızı benzersiz bir kimlikle tanımlar. İsterseniz benzersiz kimliği değiştirebilirsiniz. Kimlikte boşluk veya özel karakterler kullanmayın. Geçerli karakterler yalnızca 0-9, a-z, A-Z ve . (nokta) olup 1 ila 212 karakter uzunluğunda olabilir. Varsayılan olarak com.adobe.example.applicationName şeklindedir.

Sürüm

İsteğe bağlı. Uygulamanız için bir sürüm numarası belirtir. Varsayılan olarak 1.0'dır.

Sürüm etiketi

İsteğe bağlı. Sürümü tanımlayan bir dize.

En Boy Oranı

Uygulama için Dikey, Yatay veya Otomatik yönlendirme seçmenize izin verir. Otomatik yönlendirmeyle birlikte Otomatik seçildiğinde, uygulama cihazda o anki yönlendirmesine bağlı olarak başlatılır.

Tam Ekran

Uygulamayı tam ekran modunda çalışacak şekilde ayarlar. Bu seçeneğin seçimi varsayılan olarak kaldırılmıştır.

Otomatik yönlendirme

Aygıtın geçerli yönlendirmesine göre, uygulamanın dikey moddan yatay moda geçmesini sağlar. Bu seçeneğin seçimi varsayılan olarak kaldırılmıştır.

Görüntü oluşturma modu

AIR çalışma zamanının, grafik içeriği oluşturmak için kullanacağı yöntemi belirtmenize olanak sağlar. Seçenekler şunları içerir:

 • Otomatik - Ana aygıtta kullanılabilir olan en hızlı görüntü oluşturma yöntemini otomatik olarak algılar ve kullanır.

 • CPU - CPU'yu kullanır.

 • GPU - GPU'yu kullanır. Kullanılabilir GPU yoksa, CPU kullanılır.

 • Doğrudan - Stage3D'yi kullanarak oluşturur. Bu, kullanılabilir en hızlı görüntü oluşturma yöntemidir.

Doğrudan modunu desteklemeyen işlemcilerin bir listesi için bkz. Stage3D desteklenmeyen yonga kümeleri, sürücüler | Flash Player 11, AIR 3.


İşlemci: Uygulamayı yayınladığınız aygıtlar için işlemci türünü seçmenize olanak tanır. Desteklenen işlemci türleri ARM ve Intel x86 şeklindedir. X86 işlemciler için destek, Animate CC 2014.1 sürümünden itibaren sağlanmaktadır. 

Dahil Edilen Dosyalar

Uygulama paketinize hangi ek dosya ve klasörlerin dahil edildiğini belirtir. Dosya eklemek için Artı (+) düğmesini ve klasör eklemek için klasör düğmesini tıklatın. Listenizden bir dosya veya klasörü silmek için, dosyayı ya da klasörü seçin ve Eksi (-) düğmesini tıklatın.

Varsayılan olarak, uygulama tanımlama dosyası ve ana SWF dosyası otomatik olarak paket listesine eklenir. Adobe AIR FLA dosyasını henüz yayınlamamış olsanız da, paket listesi bu dosyaları gösterir. Paket listesi, bu dosyaları ve klasörleri düz bir yapıda görüntüler. Klasördeki dosyalar listelenmez ve dosyaların tam yolları gösterilir, ancak gerektiğinde kırpılır.

ActionScript kütüphane yoluna herhangi bir AIR yerel uzantı dosyası eklediyseniz, bu dosyalar da bu listede görünür.

Simge dosyaları listeye dahil edilmez. Animate uygulaması dosyaları paketlediğinde, simge dosyalarını, SWF dosyasının konumuyla göreceli olan geçici bir klasöre kopyalar. Animate, paketleme tamamlandıktan sonra klasörü siler.

Dağıtma ayarları

AIR for Android Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunun Dağıtma sekmesi şu ayarları belirlemenize izin verir.

Sertifika

Uygulamaya yönelik dijital sertifika. Bir sertifikaya göz atabilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Dijital sertifika oluşturmayla ilgili bilgi için bkz. Uygulamanızı imzalama. Android uygulamalarının sertifikalarının en az 25 yıl olarak ayarlanmış geçerlilik süresine sahip olması gerektiğini unutmayın.

Şifre

Seçilmiş dijital sertifikaya yönelik şifre.

Dağıtım türü

Oluşturulacak paket türünü belirtir.

 • Aygıt Sürümü ayarı, pazar alanına veya web sitesi gibi başka bir dağıtım aracına yönelik paketler oluşturmanıza olanak sağlar.
 • Benzetici Sürümü ayarı, Mobil Aygıt Benzeticisi'nde hata ayıklamaya yönelik paketler oluşturmanıza olanak sağlar.
 • Hata Ayıklama ayarı aygıtta hata ayıklamanıza izin verir. Buna Animate uygulamasında kesme noktaları ayarlama ve Android aygıtında çalışan uygulamada uzaktan hata ayıklama da dahildir. Ayrıca, hata ayıklama oturumları için kullanılacak olan ağ arabirimini ve IP adresini de belirleyebilirsiniz.

AIR çalışma zamanı

Uygulamanın, AIR çalışma zamanı yüklü olmayan aygıtlarda nasıl davranması gerektiğini belirtir.

 • AIR çalışma zamanını uygulama ile göm, çalışma zamanını uygulama yükleyici paketine ekler, böylece ek bir indirme gerekmez. Bu, uygulama paketinizin boyutunu önemli ölçüde artırır.
 • AIR çalışma zamanını şuradan edinin:, yükleyicinin çalışma zamanını Google Playstore veya Amazon Appstore'dan indirmesini sağlar.

Yayınladıktan sonra

Uygulamanın o anda bağlı olan bir Android cihazına yüklenip yüklenmeyeceğini ve uygulamanın yüklemeden hemen sonra başlatılıp başlatılmayacağını belirtmenize izin verir.

Simge ayarları

AIR for Android Uygulama ve Yükleyici Ayarları iletişim kutusunun Simgeler sekmesi, AIR uygulaması için bir simge belirlemenize olanak tanır. Uygulamayı yükleyip AIR for Android çalışma zamanında çalıştırmanızın ardından simge gösterilir. Simgenin görüntüleneceği farklı görünümlere olanak sağlamak amacıyla simge için farklı boyutlar belirtebilirsiniz. Android için seçtiğiniz simgelerin mutlaka bu boyutlara uyması gerekmez.

Bir simge belirlemek için Simgeler sekmesinde bir simge boyutunu tıklatın ve sonra o boyut için kullanmak istediğiniz dosyaya gidin. Bu dosyalar PNG (Taşınabilir Ağ Grafiği) biçiminde olmalıdır.

Belirli bir simge boyutu için görüntü sağlamazsanız, Adobe AIR uygulaması eksik simge görüntüsünü oluşturmak için sağlanan görüntülerden birini ölçekler.

İzinler ayarları

İzinler sekmesi, uygulamanın cihazda hangi hizmetlere ve verilere erişimi olacağını belirtmenize izin verir.

 • Bir izni uygulamak için onay kutusunu seçin.

 • Bir iznin açıklamasını görmek için iznin adını tıklatın. Açıklama izin listesinin altında görüntülenir.

 • İletişim kutusunu kullanmak yerine izinleri el ile yönetmek için “Uygulama tanımlama dosyasında el ile izinleri yönetin ve ekleri belirtin” öğesini seçin.

Dil ayarları

Dil bölmesi, uygulamanızın uygulama deposunda veya pazar alanında ilişkilendirilmesini istediğiniz dilleri belirlemenize olanak sağlar. Bir dil belirleyerek, söz konusu dildeki Android işletim sistemi kullanıcılarına uygulamanızı indirme olanağı sağlarsınız. Bu dil ayarlarının, uygulamanızın kullanıcı arabirimini yerelleştirmek için başka herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini unutmayın.

Hiçbir dil seçilmediyse uygulama desteklenen tüm dillerle yayınlanır. Bu, her dili seçme gerekliliğinizi önler. Listelenen diller, Adobe AIR tarafından desteklenenlerdir. Android, daha fazla dil destekleyebilir.

Not:

AIR for Android, üç yeni dil desteği sunar:

 • Danca
 • İbranice 
 • Norveççe.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi