Alt Seçim aracıyla noktaları görüntüleme ve ayarlama

 1. Alt Seçim aracını  seçin.
 2. Çizgiyi veya şekil anahattını tıklatın.

Çizgiyi ve şekli yeniden şekillendirme

Bir çizgi veya şekil anahattını yeniden şekillendirmek için Seçim aracını kullanarak bir çizgideki herhangi bir noktayı sürükleyin. İşaretçi, çizgi veya dolgu üzerinde ne tür bir yeniden şekillendirme gerçekleştirebileceğini belirtmek için değişir.

Animate, taşınan noktanın yeni konumuna uydurmak için çizgi parçasının eğrisini ayarlar. Yeniden konumlandırılan nokta bir uç noktaysa, çizgi uzar veya kısalır. Yeniden konumlandırılmış nokta bir köşeyse, köşeyi oluşturan çizgi parçaları uzayıp kısalırken düz kalırlar.

dr_corner
İşaretçinin yanında bir köşe görünürse, bir bitiş noktasını değiştirebilirsiniz. İşaretçinin yanında bir eğri göründüğünde, bir eğriyi ayarlayabilirsiniz.

Bazı fırça konturu alanları, onları anahatlar olarak görüntülerseniz daha kolay yeniden şekillendirilirler.

Karmaşık bir çizgiyi yeniden şekillendirirken sorun yaşıyorsanız, bazı ayrıntılarını kaldırmak amacıyla çizgiyi düzgünleştirerek yeniden şekillendirmeyi kolaylaştırın. Ayrıca büyütmeyi artırmak da yeniden şekillendirmeyi daha kolay ve daha kesin yapabilir.

 1. Seçim aracını  seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Dilimi yeniden şekillendirmek için herhangi bir noktadan sürükleyin.

  • Yeni bir köşe noktası oluşturmak üzere bir çizgiyi sürüklemek için Control (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın.

Çizgileri düzleme ve düzgünleştirme

Düzleme, önceden çizdiğiniz çizgi ve eğrilere küçük düzleme ayarlamaları yapar. Zaten düz olan parçalar üzerinde bir etkisi yoktur.

Not:

Otomatik düzgünleştirme ve düzlemenin derecesini ayarlamak için çizim ayarları tercihlerini belirtin.

Animate uygulamasının şekilleri tanımasını sağlamak için düzleme tekniğini kullanın. Şekilleri Tanı seçeneği kapalıyken oval, dikdörtgen veya üçgene benzer şekiller çizerseniz, şekilleri geometrik olarak kusursuz yapmak için Düzleme seçeneğini kullanın. Başka öğelere dokunan, böylece bu öğelere bağlı sayılan şekiller tanınmaz.

dr_03shape_recognition
Şekil tanıma, üstteki şekilleri aşağıdaki şekillere çevirir.

Düzgünleştirme eğrileri yumuşatır ve bir eğrinin genel doğrultusundaki tümsek veya diğer sapmaları azaltır. Ayrıca bir eğrideki parça sayısını da azaltır. Düzleme görecelidir, ancak, düz parçalar üzerinde etkisi yoktur. Özellikle, birkaç tane çok kısa eğri çizgi parçasını yeniden şekillendirmede sorun yaşıyorsanız kullanışlıdır. Tüm parçaları seçmek ve onları düzgünleştirmek parça sayısını azaltır, yeniden şekillendirmesi kolay olan yumuşak bir eğri oluşturur.

Düzgünleştirme ve düzlemenin tekrar tekrar uygulanması, her parçanın orijinal olarak ne kadar eğimli veya düz olduğuna bağlı olarak, her parçayı daha düzgün veya daha düz yapar.

 • Seçilen her konturun eğrisini düzgünleştirmek için, Seçim aracını seçin ve Araçlar panelinin Seçenekler bölümünde Düzgünleştirme değiştiricisini  tıklatın. Düzgünleştirme değiştiricisi düğmesi her tıklatıldığında, seçili kontur aşamalı olarak daha düzgün hale getirilir.

 • Düzgünleştirme işlemi için belirli parametreler girmek üzere Değiştir > Şekil > Düzgünleştir seçeneklerini belirleyin. Düzgünleştir iletişim kutusunda, Yukarıdaki Açıları Düzgünleştir, Aşağıdaki Açıları Düzgünleştir ve Düzgünleştirme Gücü parametreleri için değerleri girin.

 • Her seçili dolgu anahattı veya eğri çizgi üzerinde küçük düzleme ayarlamaları yapmak için Seçim aracını  seçin ve Araçlar panelinin Seçenekler bölümünde Düzle değiştiricisini  tıklatın.

 • Düzleme işlemi için belirli parametreler girmek üzere Değiştir > Şekil > Düzle seçeneklerini belirleyin. Düzle iletişim kutusunda, Düzleme Kuvveti parametresi için bir değer girin.

 • Şekil tanımayı kullanmak için Seçim aracını  seçin ve Düzle değiştiricisini  veya Değiştir > Şekil > Düzle'yi seçin.

Eğrileri en iyileştirme

En iyileştirme, eğri çizgileri ve dolgu anahattını arıtarak eğrileri düzgünleştirir, böylece bu öğeleri tanımlamak için kullanılan eğrilerin sayısını azaltır. Eğrileri en iyileştirme ayrıca, Flash Professional belgesinin (FLA dosyası) ve dışa aktarılan Animate uygulamasının (SWF dosyası) boyutunu azaltır. Aynı öğelere en iyileştirmeyi birçok defa uygulayın.

 1. En iyileştirilecek çizilmiş öğeleri seçin ve Düzen > Şekil > En İyileştir'i seçin.
 2. Düzgünleştirmenin derecesini belirtmek için En İyileştirme Gücü kaydırıcısını sürükleyin. Sonuçlar seçilen eğrilere bağlıdır. Genel olarak en iyileştirme, orijinal anahatla daha az benzerlik taşıyan daha az sayıda eğri oluşturur.
 3. En iyileştirmeden önce ve sonra seçimdeki parçaların sayısını belirten bir mesaj görüntülemek için, İşlem Raporu Göster seçeneğini belirleyin. Animate, işlem tamamlandıktan sonra mesajı görüntüler.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Şekilleri değiştirme

 1. Çizgileri dolgulara dönüştürmek için bir veya birden çok çizgiyi seçin ve Değiştir > Şekil > Çizgileri Dolgulara Dönüştür'ü seçin. Seçilen çizgiler doldurulmuş şekillere dönüştürülür, bu çizgileri degradelerle doldurmanıza veya çizginin bir bölümünü silmenize izin verir. Çizgileri dolgulara çevirmek dosya boyutlarını daha büyük yapabilir, fakat ayrıca bazı animasyonlar için çizimi hızlandırabilir.
 2. Doldurulmuş bir nesnenin şeklini genişletmek için doldurulmuş bir şekil seçin ve Değiştir > Şekil > Dolguyu Genişlet'i seçin. Mesafe için piksel cinsinden bir değer girin ve Yön için Genişlet veya Daralt'ı seçin. Genişlet şekli büyütür, Daralt şekli küçültür.

  Bu özellik en iyi, çok sayıda küçük ayrıntı içermeyen, tek bir küçük, doldurulmuş, kontursuz şekilde çalışır.

 3. Bir nesnenin kenarlarını yumuşatmak için doldurulmuş bir şekil seçin ve Değiştir > Şekil > Dolgu Kenarlarını Yumuşat'ı seçin. Şu seçenekleri ayarlayın:

  Mesafe

  Yumuşak kenarın piksel cinsinden genişliği.

  Adım Sayısı

  Yumuşak kenar efekti için kaç tane eğri kullanılacağını kontrol eder. Ne kadar fazla sayıda adım kullanırsanız, efekt o kadar düzgün olur. Adımları artırmak ayrıca daha büyük dosyalar oluşturur ve çizimi yavaşlatır.

  Genişlet Veya Daralt

  Kenarları yumuşatmak için şeklin genişletilmesini veya daraltılmasını kontrol eder.

  Bu özellik en iyi, kontursuz tek bir doldurulmuş şekil üzerinde çalışır ve bir Animate belgesinin ve oluşturulan SWF dosyasının dosya boyutunu artırabilir.

Sahne Alanı'ndaki her şeyi silme

 1. Araç çubuğundaki Silgi aracını  çift tıklatın. Bu işlem, Sahne Alanı ve yapıştırma alanındaki tüm içerik türlerini siler.

Kontur parçalarını veya doldurulmuş alanları kaldırma

 1. Silgi aracını seçin ve sonra Musluk değiştiricisini  tıklatın.
 2. Silinecek kontur dilimini veya doldurulmuş alanı tıklatın.

Sürükleyerek silme

 1. Silgi aracını seçin.
 2. Silgi Modu değiştiricisini tıklatın ve bir silme modu seçin:
  Silgi modu değiştiricileri
  Silgi modu değiştiricileri

  Normal Sil

  Aynı katmandaki kontur ve dolguları siler.

  Dolguları Sil

  Sadece dolguları siler; konturlar etkilenmez.

  Çizgileri Sil

  Sadece konturları siler; dolgular etkilenmez.

  Seçilen Dolguları Sil

  Sadece geçerli olarak seçilen dolguları siler ve seçili olsa da olmasa da konturları etkilemez. (Silgi aracını bu modda kullanmadan önce silinecek dolguları seçin.)

  İçini Sil

  Yalnızca üzerinde Silgi konturuna başladığınız dolguyu siler. Silmeye boş bir noktadan başlarsanız, hiçbir şey silinmez. Bu modda, konturlar silgiden etkilenmezler.

 3. Silgi Şekli değiştiricisini tıklatın ve bir silgi şekli ve boyutu seçin. Musluk değiştiricisinin seçili olmadığından emin olun.
  Silgi şekilleri
  Silgi şekilleri

  Silgi şeklinin boyutunu ayarlamak için yatay kaydırma çubuğunu kullanın. 

 4. Şekli özelleştirin, silin veya özelleştirilmiş şekli düzenleyin. Özelleştirilmiş Silgi şeklinizi oluşturmak için Silgi şekli simgesinin yanında duran Özel Silgi sekli ekle simgesini tıklayın. Uç özelliklerini tanımlamak için şekil, açı ve düzlük seçin. Özelleştirilmiş şekil oluşturmak için Tamam seçeneğini tıklatın.

  Silgi-Uç-seçenekleri
  Silgi-Uç-seçenekleri
 5. Sahne Alanı üzerinde sürükleyin.

Basınç ve Eğim değiştiricilerini kullanma

Çizim seçeneklerini geliştirmek için Silgi aracına Basınç ve Eğim seçenekleri eklenmiştir.

Basınç ve Eğim seçenekleri
Basınç ve Eğim seçenekleri

Silgi aracını seçin ve basınç duyarlılığını etkinleştirmek için araç çubuğundan  simgesini seçin; eğim duyarlılığını etkinleştirmek için ise  simgesini seçin. Basınç/Eğim seçeneklerinin minimum ve maksimum değerlerine karşılık gelen varsayılan yüzde değerleri %1 ve %100'dür.

Silgiye uygulanan basınç ve eğime göre değişken genişlikte konturlar oluşturmak için artık silgi aracını kullanın.

Silgi Basınç ve Eğim seçeneklerinin yardımıyla çizilen örnek bir çizim aşağıda illüstrasyon olarak gösterilmektedir:

Basınç ve Eğim seçeneklerinin uygulamasını gösteren illüstrasyon
Basınç ve Eğim seçeneklerinin uygulamasını gösteren illüstrasyon

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi