Kullanıcı Kılavuzu İptal

Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Alt Seçim aracıyla noktaları görüntüleme ve ayarlama

 1. Alt Seçim aracını  seçin.
 2. Çizgiyi veya şekil anahattını tıklatın.

Çizgiyi ve şekli yeniden şekillendirme

Bir çizgi veya şekil anahattını yeniden şekillendirmek için Seçim aracını kullanarak bir çizgideki herhangi bir noktayı sürükleyin. İşaretçi, çizgi veya dolgu üzerinde ne tür bir yeniden şekillendirme gerçekleştirebileceğini belirtmek için değişir.

Animate, taşınan noktanın yeni konumuna uydurmak için çizgi parçasının eğrisini ayarlar. Yeniden konumlandırılan nokta bir uç noktaysa, çizgi uzar veya kısalır. Yeniden konumlandırılmış nokta bir köşeyse, köşeyi oluşturan çizgi parçaları uzayıp kısalırken düz kalırlar.

İşaretçinin yanında bir köşe görünürse bir bitiş noktasını değiştirebilirsiniz. İşaretçinin yanında bir eğri göründüğünde, bir eğriyi ayarlayabilirsiniz.

Bazı fırça konturu alanları, onları anahatlar olarak görüntülerseniz daha kolay yeniden şekillendirilirler.

Karmaşık bir çizgiyi yeniden şekillendirirken sorun yaşıyorsanız bazı ayrıntılarını kaldırmak amacıyla çizgiyi düzgünleştirerek yeniden şekillendirmeyi kolaylaştırın. Ayrıca büyütmeyi artırmak da yeniden şekillendirmeyi daha kolay ve daha kesin yapabilir.

 1. Seçim aracını  seçin.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Dilimi yeniden şekillendirmek için herhangi bir noktadan sürükleyin.

  • Yeni bir köşe noktası oluşturmak üzere bir çizgiyi sürüklemek için Control (Windows) veya Option (Macintosh) tuşuna basıp tıklayın.

Çizgileri düzleme ve düzgünleştirme

Düzleme, önceden çizdiğiniz çizgi ve eğrilere küçük düzleme ayarlamaları yapar. Zaten düz olan parçalar üzerinde bir etkisi yoktur.

 Otomatik düzgünleştirme ve düzlemenin derecesini ayarlamak için çizim ayarları tercihlerini belirtin.

Animate uygulamasının şekilleri tanımasını sağlamak için düzleme tekniğini kullanın. Şekilleri Tanı seçeneği kapalıyken oval, dikdörtgen veya üçgene benzer şekiller çizerseniz, şekilleri geometrik olarak kusursuz yapmak için Düzleme seçeneğini kullanın. Başka öğelere dokunan, böylece bu öğelere bağlı sayılan şekiller tanınmaz.

Şekil tanıma, üstteki şekilleri aşağıdaki şekillere çevirir.

Düzgünleştirme eğrileri yumuşatır ve bir eğrinin genel doğrultusundaki tümsek veya diğer sapmaları azaltır. Ayrıca bir eğrideki parça sayısını da azaltır. Düzleme görecelidir, ancak, düz parçalar üzerinde etkisi yoktur. Özellikle, birkaç tane çok kısa eğri çizgi parçasını yeniden şekillendirmede sorun yaşıyorsanız kullanışlıdır. Tüm parçaları seçmek ve onları düzgünleştirmek parça sayısını azaltır, yeniden şekillendirmesi kolay olan yumuşak bir eğri oluşturur.

Düzgünleştirme veya düzlemenin tekrar tekrar uygulanması, her parçanın orijinal olarak ne kadar eğimli veya düz olduğuna bağlı olarak, her parçayı daha düzgün veya daha düz yapar.

 • Seçilen her konturun eğrisini düzgünleştirmek için, Seçim aracını seçin ve Araçlar panelinin Seçenekler bölümünde Düzgünleştirme değiştiricisini  tıklayın. Düzgünleştirme değiştiricisi düğmesi her tıklandığında, seçili kontur aşamalı olarak daha düzgün hale getirilir.

 • Düzgünleştirme işlemi için belirli parametreler girmek üzere Değiştir > Şekil > Düzgün seçeneklerini belirleyin. Düzgünleştir iletişim kutusunda, Yukarıdaki Açıları Düzgünleştir, Aşağıdaki Açıları Düzgünleştir ve Düzgünleştirme Gücü parametreleri için değerleri girin.

 • Her seçili dolgu anahattı veya eğri çizgi üzerinde küçük düzleme ayarlamaları yapmak için Seçim aracını  seçin ve Araçlar panelinin Seçenekler bölümünde Düzle değiştiricisini  tıklayın.

 • Düzleme işlemi için belirli parametreler girmek üzere Değiştir > Şekil > Düzle seçeneklerini belirleyin. Düzle iletişim kutusunda, Düzleme Kuvveti parametresi için bir değer girin.

 • Şekil tanımayı kullanmak için Seçim aracını  seçin ve Düzle değiştiricisini  tıklayın veya Değiştir > Şekil > Düzle'yi seçin.

Eğrileri en iyileştirme

En iyileştirme, eğri çizgileri ve dolgu anahattını arıtarak eğrileri düzgünleştirir, böylece bu öğeleri tanımlamak için kullanılan eğrilerin sayısını azaltır. Eğrileri en iyileştirme ayrıca, Flash Professional belgesinin (FLA dosyası) ve dışa aktarılan Animate uygulamasının (SWF dosyası) boyutunu azaltır. Aynı öğelere en iyileştirmeyi birçok defa uygulayın.

 1. En iyileştirilecek çizilmiş öğeleri seçin ve Düzen > Şekil > En İyileştir'i seçin.
 2. Düzgünleştirmenin derecesini belirtmek için En İyileştirme Gücü kaydırıcısını sürükleyin. Sonuçlar seçilen eğrilere bağlıdır. Genel olarak en iyileştirme, orijinal anahatla daha az benzerlik taşıyan daha az sayıda eğri oluşturur.
 3. En iyileştirmeden önce ve sonra seçimdeki parçaların sayısını belirten bir mesaj görüntülemek için, İşlem Raporu Göster seçeneğini belirleyin. Animate, işlem tamamlandıktan sonra mesajı görüntüler.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Şekilleri değiştirme

 1. Çizgileri dolgulara dönüştürmek için bir veya birden çok çizgiyi seçin ve Değiştir > Şekil > Çizgileri Dolgulara Dönüştür'ü seçin. Seçilen çizgiler doldurulmuş şekillere dönüştürülür, bu çizgileri degradelerle doldurmanıza veya çizginin bir bölümünü silmenize olanak tanır. Çizgileri dolgulara çevirmek dosya boyutlarını daha büyük yapabilir, ancak bazı animasyonlar için ise çizimi hızlandırabilir.
 2. Doldurulmuş bir nesnenin şeklini genişletmek için doldurulmuş bir şekil seçin ve Değiştir > Şekil > Dolguyu Genişlet'i seçin. Mesafe için piksel cinsinden bir değer girin ve Yön için Genişlet veya Daralt'ı seçin. Genişlet şekli büyütür, Daralt şekli küçültür.

  Bu özellik en iyi, çok sayıda küçük ayrıntı içermeyen, tek bir küçük, doldurulmuş, kontursuz şekilde çalışır.

 3. Bir nesnenin kenarlarını yumuşatmak için doldurulmuş bir şekil seçin ve Değiştir > Şekil > Dolgu Kenarlarını Yumuşat'ı seçin. Şu seçenekleri ayarlayın:

  Mesafe

  Yumuşak kenarın piksel cinsinden genişliği.

  Adım Sayısı

  Yumuşak kenar efekti için kaç tane eğri kullanılacağını kontrol eder. Ne kadar fazla sayıda adım kullanırsanız efekt o kadar düzgün olur. Adımları artırmak ayrıca daha büyük dosyalar oluşturur ve çizimi yavaşlatır.

  Genişlet Veya Daralt

  Kenarları yumuşatmak için şeklin genişletilmesini veya daraltılmasını kontrol eder.

  Bu özellik en iyi, kontursuz tek bir doldurulmuş şekil üzerinde çalışır ve bir Animate belgesinin ve oluşturulan SWF dosyasının dosya boyutunu artırabilir.

Sahne Alanı'ndaki her şeyi silme

 1. Araç çubuğundaki Silgi aracını çift tıklayın. Bu işlem, Sahne Alanı ve yapıştırma alanındaki tüm içerik türlerini siler.

Kontur parçalarını veya doldurulmuş alanları kaldırma

 1. Silgi aracını seçin ve sonra Musluk değiştiricisini  tıklayın.
 2. Silinecek kontur dilimini veya doldurulmuş alanı tıklatın.

Sürükleyerek silme

 1. Silgi aracını seçin.
 2. Silgi Modu değiştiricisini tıklayın ve bir silme modu seçin:
  Silgi modu değiştiricileri
  Silgi modu değiştiricileri

  Normal Sil

  Aynı katmandaki kontur ve dolguları siler.

  Dolguları Sil

  Sadece dolguları siler; konturlar etkilenmez.

  Çizgileri Sil

  Sadece konturları siler; dolgular etkilenmez.

  Seçilen Dolguları Sil

  Sadece geçerli olarak seçilen dolguları siler ve seçili olsa da olmasa da konturları etkilemez. (Silgi aracını bu modda kullanmadan önce silinecek dolguları seçin.)

  İçini Sil

  Yalnızca üzerinde Silgi konturuna başladığınız dolguyu siler. Silmeye boş bir noktadan başlarsanız hiçbir şey silinmez. Bu modda, konturlar silgiden etkilenmezler.

 3. Silgi Şekli değiştiricisini tıklayın ve bir silgi şekli ve boyutu seçin. Musluk değiştiricisinin seçili olmadığından emin olun.
  Silgi şekilleri
  Silgi şekilleri

  Silgi şeklinin boyutunu ayarlamak için yatay kaydırma çubuğunu kullanın. 

 4. Şekli özelleştirin, silin veya özelleştirilmiş şekli düzenleyin. Özelleştirilmiş Silgi şeklinizi oluşturmak için Silgi şekli simgesinin yanında duran Özel Silgi sekli ekle simgesini tıklayın. Uç özelliklerini tanımlamak için şekil, açı ve düzlük seçin. Özelleştirilmiş şekil oluşturmak için Tamam seçeneğini tıklatın.

 5. Sahne Alanı üzerinde sürükleyin.

Basınç ve Eğim değiştiricilerini kullanma

Çizim seçeneklerini geliştirmek için Silgi aracına Basınç ve Eğim seçenekleri eklenmiştir.

Basınç ve Eğim seçenekleri
Basınç ve Eğim seçenekleri

Silgi aracını seçin ve basınç duyarlılığını etkinleştirmek için araç çubuğundan  simgesini seçin; eğim duyarlılığını etkinleştirmek için ise  simgesini seçin. Basınç/Eğim seçeneklerinin minimum ve maksimum değerlerine karşılık gelen varsayılan yüzde değerleri %1 ve %100'dür.

Silgiye uygulanan basınç ve eğime göre değişken genişlikte konturlar oluşturmak için artık silgi aracını kullanın.

Silgi Basınç ve Eğim seçeneklerinin yardımıyla çizilen örnek bir çizim aşağıda illüstrasyon olarak gösterilmektedir:

Basınç ve Eğim seçeneklerinin uygulamasını gösteren illüstrasyon
Basınç ve Eğim seçeneklerinin uygulamasını gösteren illüstrasyon

Silgi ve Fırça araçlarında ayarları senkronize etme

Basınç ve eğim ayarları, uç boyutu ve uç şekilleri gibi alt ayarları Fırça (B) ve Silgi (E) araçlarında senkronize etmeyi tercih edebilirsiniz. Bu ayarlar, Animate'te oturumdan çıkıldıktan ve Animate yeniden başlatıldıktan sonra bile hatırlanır.

 1. Silgi aracında (E) Ayarları Fırça ile senkronize et onay kutusunu etkinleştirin.
 2. Silgi (E) aracının geçerli ayarları Fırça aracına (B), Fırça aracının ayarları da Silgi aracına yansıtılır. Wacom kalemi her zaman Fırça (B) aracından düzgünleştirme ayarını kullanır. Wacom arka ucu, Fırça (B) aracı seçili olduğunda fırça ayarlarını kullanır. Alternatif olarak, başka herhangi bir araç için silgi ayarlarını kullanır.
Silgi ve Fırça araçlarında ayarları senkronize etme.

Etkin katmanda sil

Yalnızca etkin katmanda silmek için Silgi aracını (E) kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Silgi aracında (E) Etkin katmanda sil onay kutusunu etkinleştirin.

Etkin katmanda silgi

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın